Grupy ryzyka koronawirus

Aktualnie nie ma danych wskazujących, żeby którakolwiek grupa osób była narażona na zwiększone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Z informacji z Chin, ostatnio również z Włoch i innych krajów objętych pandemią, wynika jednak, że pewne grupy osób są obciążone ryzykiem cięższego przebiegu choroby, w tym także zgonu.
Koronawirus COVID-19 u kogo może mieć cięższy przebieg?

Koronawirus COVID-19 kto jest w grupie ryzyka cięższego przebiegu?

 • Osoby starsze – zauważono, że z wiekiem przebieg choroby jest cięższy i wiąże się z wyższym ryzykiem zgonu.

Koronawirus COVID 19 a grupy ryzyka?

 • Osoby przebywające w domach opieki lub opieki długoterminowej.
 • Osoby z obniżoną odpornością – są to osoby o zwiększonym ryzyku zapadalności na infekcje, w tym COVID-19. Do tej grupy chorych należą:
  - osoby z nowotworami,
  - osoby z HIV (nieleczone lub z małą liczbą komórek CD4),
  - osoby z chorobami zapalnymi jelit (np. Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego),
  - osoby z niektórymi zapalnymi chorobami stawów, układowymi chorobami tkanki łącznej czy dermatologicznymi,
  - osoby po transplantacji,
  - osoby przyjmujące długotrwale glikokortykosteroidy lub inne leki obniżające odporność.
 • Osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi, zwłaszcza chorobą wieńcowąnadciśnieniem tętniczym.
 • Osoby z chorobami układu oddechowego – w stosunku do astmy dane są niejednoznaczne, towarzystwa europejskie i amerykańskie (EAACIAAAAI) zajmujące się chorobami alergicznymi i astmą podsumowują, że chwilowo nie ma dowodów naukowych potwierdzających zwiększone ryzyko powikłań i zgonu u tych chorych.
  Z kolei Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wymienia osoby z umiarkowaną lub ciężką postacią astmy w grupie ryzyka cięższego przebiegu COVID-19.
 • Osoby palące oraz osoby z chorobami sercowo-naczyniowymi lub układu oddechowego spowodowane długotrwałym paleniem.
Pobierz plik: Koronawirus COVID-19 jakie są grupy ryzyka? (PDF)

Koronawiurs COVID-19 a choroby

Można jednak spotkać pewną rozbieżność między różnymi źródłami w określeniu tych grup. CDC wymienia również osoby z otyłością (BMI ≥ 40 lub wyższy), cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek stosujące dializy oraz osoby z chorobami wątroby.

Z kolei Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) już w szóstej aktualizacji, wymienia ponadto osoby z cukrzycą i mężczyzn.

Wynika to głównie z niejednoznaczności danych dotyczących grup, które są publikowane w pojedynczych doniesieniach lub które w jednych publikacjach były określone jako grupy ryzyka, a w innych takich wniosków nie wysnuto.

Takie wątpliwości dotyczą na przykład chorych z cukrzycą – u których nie wiadomo, czy ryzyko jest podwyższone bądź może tylko dla osób z powikłaniami.

Podobnie z astmą, w której dane są niejednoznaczne i być może ryzyko jest podwyższone u osób ze źle kontrolowaną chorobą podstawową lub jej zaostrzeniem. Na ten moment trudno to stwierdzić.

Obecnie dowody naukowe dotyczące kobiet w ciąży są ograniczone, choć przebieg choroby wydaje się zbliżony jak u innych osób dorosłych.

Więcej o kobietach w ciąży dowiesz się z artykułu: Koronawirus a ciąża. Uspokajamy przyszłe mamy

Przeczytaj także: Powikłania po COVID-19

Referencje:

 1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fpeople-at-higher-risk.html (dostęp: 02.04.2020 r.).
 2. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-sixth-update-Outbreak-of-novel-coronavirus-disease-2019-COVID-19.pdf (dostęp: 02.04.2020 r.).
 3. http://www.emro.who.int/tfi/know-the-truth/tobacco-and-waterpipe-users-are-at-increased-risk-of-covid-19-infection.html (dostęp: 02.04.2020 r.).
 4. https://ourworldindata.org/coronavirus (dostęp: 02.04.2020 r.).
 5. https://pulsmedycyny.pl/koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-ptr-i-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-reumatologii-dla-pacjentow-i-lekarzy-985436 (dostęp: 27.03.2020 r.).
 6. https://j-elita.org.pl/koronawirus/?cn-reloaded=1 (dostęp: 27.03.2020 r.).
 7. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/hiv.html (dostęp: 27.03.2020 r.).
 8. http://www.reumatologia.ptr.net.pl/?update-aktualizacja-komunikat-polskiego-towarzystwa-reumatologicznego-i-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-reumatologii-dla-pacjentow-i-lekarzy-w-zwiazku-z-szerzaca-sie-infekcja-covid-19,291 (dostęp: 27.03.2020 r.).
SARS-CoV-2 jest nowym koronawirusem, którego dopiero poznajemy, dlatego codziennie pojawiają się nowe doniesienia naukowców, klinicystów i instytucji państwowych. Dokładamy wszelkich starań, by monitorować te informacje i aktualizować możliwie sprawnie zamieszczane treści.
Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 03.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 17.02.2022