Jak przebiega kwarantanna podczas epidemii?
Jak przebiega kwarantanna podczas epidemii?

W obecnej sytuacji epidemicznej związanej z wybuchem pandemii COVID-19, część osób może zostać lub już została poddana kwarantannie. Dotyczy ona osób, które nie mają objawów infekcji COVID-19, a miały bliski kontakt z osobą zakażoną, bądź zostały skierowane do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, a także wybranych podróżnych. 

Ryzyko zakażenia zależy od czasu kontaktu i dystansu. Za bliski kontakt uznaje się przebywanie z osobą zakażoną twarzą w twarz, co najmniej 15 minut, w odległości mniej niż 2 metry.

Spis treści: 

 1. Jakie są różnice pomiędzy kwarantanną a izolacją?
 2. Ile trwa kwarantanna?
 3. Kogo kwarantanna nie obejmuje?
 4. Kwarantanna domowa zasady
 5. Aplikacja "Kwarantanna domowa"
 6. Kwarantanna a przesyłki pocztowe
 7. Jak wygląda izolacja domowa podczas epidemii koronawirusa?
 8. Koronawirus szybkie linki

Jakie są różnice pomiędzy kwarantanną a izolacją?

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, a izolacja to odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni.

Ograniczenie dotyczy osób bez objawów zakażenia SARS-CoV-2, które:

 • przekraczają granicę Polski (z określonymi wyjątkami),
 • miały bliski kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, np. w pracy,
 • mieszkają z osobą zakażoną, która została skierowana na izolację domową;

a także osób, które: 

 • zostały skierowane do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

Badania na koronawirusa

Koronawirus SARS-CoV-2

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: od 250 zł

KUP ONLINE

Koronawirus SARS-CoV-2

Test RT-PCR do wykonania w domu pacjenta 
na terenie Warszawy

Cena: od 750 zł

KUP ONLINE

POPULARNE

Koronawirus SARS-CoV-2

Test genetyczny RT-PCR
do wykonania w punkcie 
pobrań

Cena: od 450 zł

KUP ONLINE

 

Koronawirus SARS-CoV-2

Test na przeciwciała
po zachorowaniu

Cena: od 135 zł

KUP ONLINE

Podróżni przybywający do Polski ze strefy Schengen

 • Będą podlegali kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Nowe zasady obejmą wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Podróżni przybywający do Polski spoza strefy Schengen

 • Każdy z podróżujących jest kierowany na 10-dniową kwarantannę.
 • Nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do Polski, jest to możliwe dopiero po 7 dniach*.
 • Powyższy obowiązek nie dotyczy osób, które rozpoczęły podróż w jednym z krajów strefy Schengen lub w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli podróżnych z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii. 

Szczepionka zwalnia z kwarantanny warunkowo

Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej. Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.

Jeżeli jednak zamieszkujemy w jednym gospodarstwie domowym z osobą, która przechodzi COVID-19, z kwarantanny możemy być zwolnieni jedynie po otrzymaniu negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2.

 

Ile trwa kwarantanna

W przypadku osób, które:

 • przekraczają granicę Polski (z określonymi wyjątkami) ‒ kwarantanna trwa 7 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy;
 • miały bliski kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, np. w pracy – kwarantanna trwa przez 7 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie;
 • mieszkają z osobą zakażoną, która została skierowana na izolację domową ‒ kwarantanna trwa przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 plus 7 dni po zakończeni przez niego tej izolacji;

a także osób, które

 • zostały skierowane do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – kwarantanna jest nakładana automatycznie przez lekarza POZ i trwa od dnia wystawienia skierowania na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, ale nie dłużej niż 7 dni; jeśli dzień po zakończonej kwarantannie otrzymasz informację o pozytywnym wyniku testu, zostaniesz skierowany na izolację.

Kogo kwarantanna nie obejmuje?

Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają:

 • osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą przebywającą na kwarantannie,
 • osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą skierowaną na test, zarówno bezobjawową, jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę; dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w izolację,
 • osoby, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem,
 • ozdrowieńcy, którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy byli poddani izolacji, izolacji w warunkach domowych albo hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem
 • osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, pod warunkiem codziennego wykonywania testu antygenowego, przed rozpoczęciem udziału w udzielaniu tych świadczeń, przez co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.
Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie już jej nie podlegają.

Kwarantanna nie obowiązuje dzieci do 12. roku życia podróżujących pod opieką dorosłych zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Jednocześnie odstępuje się od testowania osób bezobjawowych przebywających na kwarantannie. Kwarantanna kończy się automatycznie po upływie 7 dni, chyba że Powiatowy Inspektor Sanitarny zadecyduje o jej skróceniu (w uzasadnionych przypadkach może zdecydować o zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny).

Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Szczegółowe informacje dotyczące tego, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy RP znajdują się na stronie Straży Granicznej: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html.

Kwarantanna domowa zasady

Bardzo ważne jest, aby w żadnym wypadku nie opuszczać miejsca odbywania kwarantanny. Nie można robić zakupów ani spacerować z psem. Obowiązkowo należy zostać w domu. Dlaczego? Osoba odbywająca kwarantannę jest podejrzewana o zakażenie SARS-CoV-2 – jeżeli jest to prawda, mimo braku objawów może zakażać inne osoby. Celem jest ochrona innym osób, zwłaszcza tych narażonych na cięższy przebieg COVID-19 i większe ryzyko zgonu – czyli osób starszych, i z pewnymi chorobami przewlekłymi.

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 lub w celu przeprowadzenia badania fizykalnego przez lekarza w placówce medycznej.

JEŻELI ODBYWASZ KWARANTANNĘ BEZWZGLĘDNIE ZOSTAŃ W DOMU!

 • Nie opuszczaj miejsca odbywania kwarantanny.
 • Nie spotykaj się z innymi osobami – nie zapraszaj ich do miejsca odbywania kwarantanny, a jeżeli to niemożliwe zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 1,5 metra od drugiej osoby.

Zasady obowiązujące w czasie trwania kwarantanny:

 • nie opuszczaj miejsca zamieszkania, zakaz obejmuje też spacery z psem, wyjścia do sklepu czy do lekarza,
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), koniecznie skontaktuj się z lekarzem,
 • postępuj zgodnie ze wskazówkami lekarza, sanepidu oraz innych służb,
 • współpracuj ze służbami, w tym z sanepidem i policją w zakresie kontroli przebywania w miejscu zamieszkania podczas trwania kwarantanny,
 • zainstaluj obowiązkową aplikację Kwarantanna domowa.

Skąd informacja o objęciu kwarantanną?

Informacja o objęciu kwarantanną zostanie zarejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu ma m. in. Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nadzór nad osobą przebywającą na kwarantannie pełni policja i sanepid. Za złamanie zasad odbywania kwarantanny grozi kara grzywny nawet 30 000 zł.

Aplikacja "Kwarantanna domowa"

Instytucje rządowe dokładają wszelkich starań, aby zatrzymać wzrost zachorowań na COVID-19. Jednym z rozwiązań Ministerstwa Cyfryzacji, który ma zwiększyć stopień przestrzegania kwarantanny, jest aplikacja mobilna. Ma ona pomóc służbom publicznym w pilnowaniu przestrzegania zasad kwarantanny przez osoby na nią skierowane. Dla osób poddanych kwarantannie jest źródłem wiarygodnej informacji o COVID-19 oraz narzędziem umożliwiającym zgłoszenie zapotrzebowania na produkty spożywcze i leki.

Aplikacja jest darmowa i obowiązkowa dla osób skierowanych na kwarantannę domową.

Kwarantanna a przesyłki pocztowe

Nie należy martwić się nieodebranymi listami w trakcie kwarantanny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, przesyłki pocztowe każdej osoby odbywającej kwarantannę czekają aż do momentu jej zakończenia w określonej placówce. Listonosz spróbuje je doręczyć dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata (wyjątkiem są przekazy pieniężne). 

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Najważniejsze zasady kwarantanny - podsumowanie

ZOSTAŃ W DOMU PODCZAS KWARANTANNY! ZA JEJ ZŁAMANIE GROZI NAWET 30 TYS. GRZYWNY.
Kwarantanna dotyczy osoby zdrowej, która:
• miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
• mieszka z osobą objętą izolacją domową,
• wróciła z podróży zagranicznej (nie dotyczy wszystkich podróżujących),
• a także osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

Ważne! Z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 oraz ozdrowieńcy, którzy przeszli zakażenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy, oraz dzieci do12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają
negatywny wynik testu na COVID-19.

W przypadku zamieszkania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, osoby zaszczepione i po przechorowaniu muszą jednak spełnić warunek, aby być zwolnionymi z obowiązkowej kwarantanny: uzyskać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u współdomownika.

 1. Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania i nie możesz w jej trakcie zmienić miejsca pobytu. Jeżeli nie możesz jej odbyć w miejscu zamieszkania, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować cię do wyznaczonego ośrodka.
 2. Kwarantanna nałożona na osoby:
  • przekraczające granicę Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz Turcji (z określonymi wyjątkami) trwa 7 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy;
  • przybywające do Polski spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji (z określonymi wyjątkami) trwa 14 dni;
  • które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, np. w pracy, trwa przez 7 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie;
  • mieszkające z osobą zakażoną, która została skierowana na izolację domową, trwa
   przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 plus 7 dni po zakończeniu przez niego tej izolacji;
  • skierowane do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 trwa od dnia wystawienia skierowania na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, ale nie dłużej niż 7 dni; jeśli dzień po zakończonej kwarantannie otrzymasz informację o pozytywnym wyniku testu, zostaniesz skierowany na izolację.
 3. Kwarantanna kończy się automatycznie. Nie ma potrzeby wykonywania badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 ani uzyskiwania dodatkowych decyzji czy zaświadczeń.
 4. Niektóre osoby są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny. W określonych przypadkach kwarantanna może zostać skrócona.
 5. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 lub w celu przeprowadzenia badania fizykalnego przez lekarza w placówce medycznej.
 6. Nie spotykaj się z innymi osobami (poza domownikami) – nie zapraszaj gości do domu.
 7. Pobierz obowiązkową aplikację „Kwarantanna domowa” (z Google Play lub App Store)
  – pomaga ona monitorować przestrzeganie zaleceń przez osoby skierowane na kwarantannę, służy jako wiarygodne źródło informacji i umożliwia zgłoszenia zapotrzebowania na leki czy żywność lokalnym ośrodkom pomocy społecznej.
 8. W trakcie kwarantanny należy prowadzić samokontrolę stanu zdrowia, czyli regularnie mierzyć
  temperaturę oraz obserwować swoje samopoczucie, czy nie pojawiają się problemy z oddychaniem, bóle mięśni, kaszel lub inne niepokojące objawy. W razie wątpliwości skorzystaj z teleporady medycznej.

Data aktualizacji: 20.01.2022 r. 

Jak wygląda izolacja domowa podczas epidemii koronawirusa?

Na izolacji domowej muszą przebywać pacjenci, u których zostało zdiagnozowane zakażenie SARS-CoV-2 (dodatni wynik testu RT-PCR), ale objawy choroby są na tyle łagodne, że nie wymagają leczenia w szpitalu. 

Co zrobić w przypadku dodatniego testu na koronawirusa?

Więcej informacji o izolacji w warunkach domowych znajdziesz w artykule:

Opieka domowa nad pacjentem z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Jeżeli lekarz potwierdzi brak objawów COVID-19, izolacja domowa zakończy się po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu. 

Czy izolacja domowa może zostać przedłużona?

Jeśli jednak objawy zakażenia się pojawią, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może przedłużyć izolację, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, przy czym ostatnie 3 dni muszą być bezobjawowe. 

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium (gdzie kierowane są osoby, które z jakichś względów nie mogą lub nie powinny odbywać izolacji w warunkach domowych), o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni również muszą być bez objawów choroby.

Izolacja domowa zasady

W czasie izolacji domowej:

 • nie można opuszczać domu, nawet w celu wizyty u lekarza, zrobienia zakupów czy wyjścia z psem;
 • osoby bliskie muszą zostać poddane kwarantannie;
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszność) należy koniecznie skontaktować się z lekarzem.

Zakaz opuszczania miejsca izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu w celu udania się do placówki medycznej i przeprowadzenia badania fizykalnego przez lekarza.

Policja kontroluje osoby objęte izolacją domową - są one monitorowane, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na osoby jej nieprzestrzegające.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia lub pojawienia się objawów infekcji w trakcie kwarantanny, lub izolacji domowej skorzystaj z teleporady medycznej.

Najważniejsze zasady izolacji, w tym izolacji domowej  - podsumowanie

 1. W przypadku pacjenta bez objawów klinicznych izolacja domowa trwa 10 dni od daty uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w 8. dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.
 2. W przypadku pacjenta z objawami klinicznymi zakończenie izolacji następuje po 24 godz. bez
  gorączki, bez używania leków przeciwgorączkowych oraz z poprawą kliniczną, ale nie wcześniej niż po 10 dniach od dnia wystąpienia objawów.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, np. u osób wykonujących zawód medyczny lub w przypadkach
  uzasadnionych klinicznie, jeśli podjęto decyzję o testowaniu, zakończenie izolacji następuje po
  uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku testu RT-PCR z próbek pobranych w odstępach co
  najmniej 24-godzinnych.
 4. Czas izolacji może zostać przedłużony do 20 dni u osób z zaburzeniami odporności.
 5. Lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem może przedłużyć okres izolacji – zarówno u osób z
  objawami klinicznymi, jak i u pacjentów bezobjawowych z dodatnim wynikiem testu.
 6. Zakaz opuszczania miejsca izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu w celu udania
  się do placówki medycznej i przeprowadzenia badania fizykalnego przez lekarza.
 7. Jeśli poczujesz się gorzej, skontaktuj się z lekarzem.

W przypadku potrzeby konsultacji z lekarzem skorzystaj z Telefonicznej Porady Medycznej (500 900 510) lub umów telefon od lekarza przez Medicover OnLine.

Data aktualizacji: 20.01.2022 r. 

Aktualne zasady i obostrzenia dostępne są na stronie: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Obowiązujące rozporządzenia:

 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z dnia 23 października 2020 r., poz. 1871)
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z dnia 9 października 2020 r., poz. 1758
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozp. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. 2020 r. poz. 1506)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1505 )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. 2020 r. poz. 1507)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dziennikustaw.gov.pl)

Testy w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2

Test do wykonania stacjonarnie:

 

Test na koronawirusa punkcie pobrań

 

FRANKD 

Test na koronawirusa
RT-PCR

Test antygenowy

Przeciwciała po szczepieniu 

(przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo)

Przeciwciała po przechorowaniu

(przeciwciała p/ wirusowi SARS-CoV-2 całkowite ilościowo (przeciwko domenie RBD)
Wyniki do 24h24h15-30 mindo 2 dni roboczychdo 2 dni roboczych
LokalizacjeWarszawa
Gdańsk
Poznań
Wrocław
Kraków
Lublin
Łódź
Mysłowice
Warszawa
Gdańsk
Poznań
Wrocław
Kraków
Lublin
Łódź
Mysłowice
Bydgoszcz
Zielona góra
Koszalin
Gdynia
Kielce
Katowice
Warszawa
Gdańsk
Poznań
Wrocław
Kraków
Lublin
Łódź
Mysłowice
Warszawa, Bielsko-Biała,
Gdańsk, Gdynia, Gliwice,
Katowice, Kraków, Łódź,
Lublin, Poznań, Szczecin,
Wrocław, Kielce, Bydgoszcz, Chrzanów, Człuchów, Dobczyce, Elbląg, Głowno, Gorzów Wielkopolski, Inowrocław,
Jaworzno, Końskie, Myślenice, Nowa Sól, Otmuchów, Paczków, Rybnik, Sosnowiec, Tczew, Tomaszów Lubelski, Toruń, Wieliczka, Więcbork, Włocławek, Wolbrom, Wołomin, Ząbkowice Śląskie, Zielona Góra, Opole, Mikołów, Nysa, Tychy, Grudziądz, Wejherowo, Koszalin, Kożuchów, Zabrze, Łowicz, Bochnia, Częstochowa, Świebodzin, Kościerzyna, Szczecinek, Stepnica, Władysławowo, Przybiernów, Bytom, Starogard Gdański, Chojnice, Sulechów, Wadowice, Kartuzy, Mścice, Żory

Warszawa
Bielsko-Biała
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Katowice
Kraków
Łódź
Lublin
Poznań
Szczecin
Wrocław
Kielce

 

Kiedy wykonać? w przypadku podejrzenia zakażenia lub występowania objawów zakażenia COVID-19w przypadku podejrzenia zakażenia lub występowania objawów zakażenia COVID-19w ciągu 5-7 dni od pojawienia się objawów wskazujących na COVID-19nie wcześniej niż 1-2 tygodnie po przyjęciu pełnego schematu szczepieniaprzynajmniej 15 dni od wystąpienia objawów
Metoda pobrania próbkiwymaz z nosogardzieliwymaz z nosogardzieliwymaz z nosogardzielipobranie krwi żylnejpobranie krwi żylnej
Wynik w języku angielskimTAKTAKTAKNIENIE
Cena250 zł420 zł150 złod 115 złod 135 zł
 KUP ONLINE
KUP ONLINEKUP ONLINEKUP ONLINEKUP ONLINE
Zastosowanie

rozpoznanie aktualnego zakażenia SARS-CoV-2rozpoznanie aktualnego zakażenia SARS-CoV-2
rozpoznanie aktualnego zakażenia SARS-CoV-2ocena uzyskania odpowiedzi immunologicznej po szczepieniuocena uzyskania odpowiedzi immunologicznej po infekcji COVID-19
Rekomendacja WHO
TAKTAKTAKNIENIE

Data aktualizacji: 21.01.2022 r.

Koronawirus szybkie linki

Testy na koronawirusa | Test PCR na koronawirusa | Test na koronawirusa Łódź | Test antygenowy

Koronawirus Warszawa | Koronawirus Wrocław | Koronawirus Katowice | Koronawirus Łódź | Koronawirus Lublin | Koronawirus Gdańsk | Koronawirus Kraków | Koronawirus Poznań

Autor: Beata Tarnowska, Specjalista ds. Informacji Medycznej MedicoverMgr Agata Stróżyk, Specjalista ds. Informacji Medycznej, Dietetyk kliniczny, sportowy i pediatryczny