kwarantanna, izolacia, COVID-19
Jakie zasady obowiązują podczas kwarantanny COVID-19?

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, a izolacja to odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni.

Spis treści:

 1. Kogo dotyczy kwarantanna?
 2. Najważniejsze zasady kwarantanny
 3. Ile trwa kwarantanna?
 4. Aplikacja "Kwarantanna domowa"
 5. Kwarantanna a przesyłki pocztowe
 6. Jak wygląda izolacja domowa podczas epidemii koronawirusa?

Od 28 marca 2022 r. został zniesiony obowiązek izolacji domowej i kwarantanny, a także noszenia maseczek, z wyjątkiem podmiotów leczniczych i aptek (tam zakrywanie ust i nosa obowiązuje do 30.04.2022 r.). Osoby odbywające w dniu wejścia w życie rozporządzenia kwarantannę albo izolację muszą je zakończyć na dotychczasowych zasadach.

Rozporządzenie znosi także: 

•    obowiązek testowania w kierunku SARS-CoV-2 przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego.

•    wszelkie ograniczenia w podróżowaniu do Polski (nie ma już obowiązku: legitymowania się podczas przekraczania granicy certyfikatami szczepienia; wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2; odbywania tzw. kwarantanny przyjazdowej po przekroczeniu granicy.) Osoby przybywające do Polski nadal będą wypełniać karty lokalizacyjne. 

 

Osoby, u których zostało stwierdzone zakażenie koronawirusem, otrzymają zwolnienie lekarskie i powinny pozostać w domu.

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia, od 1 kwietnia testy w kierunku COVID-19 mają być wykonywane tylko i wyłącznie na zlecenie lekarskie.

Kogo dotyczy kwarantanna?

Kwarantanna dotyczy osób bez objawów zakażenia SARS-CoV-2, które:

 • przekraczają granicę Polski (z określonymi wyjątkami),
 • mieszkają z osobą zakażoną, która została skierowana na izolację domową;

a także osób, które: 

 • zostały skierowane do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

Uwaga zmiana! Od 11 lutego została zniesiona kwarantanna po bliskim kontakcie.

Badania na koronawirusa

POPULARNE

Koronawirus SARS-CoV-2

Test genetyczny RT-PCR
do wykonania w punkcie 
pobrań

KUP ONLINE

 

Koronawirus SARS-CoV-2

Test na przeciwciała
po zachorowaniu

KUP ONLINE

Najważniejsze zasady kwarantanny

Zostań w domu podczas kwarantanny! Za jej złamanie grozi nawet 30 tys. grzywny.

Ważne! Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają:

 • osoby, które mieszkają z osobą na kwarantannie,
 • osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19,
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które chorowały na COVID-19, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
 • dzieci do 12. roku życia podróżujące pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,
 • osoby współzamieszkujące z osobą na izolacji, które w ciągu ostatnich 30 dni same zakończyły izolację.

Szczepienie, przebycie choroby czy negatywny wyniki testu muszą być poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID (UCC) lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie.

Dowiedz się więcej o Unijnym Certyfikacie COVID

UWAGA! W przypadku zamieszkania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, osoby zaszczepione i po przechorowaniu muszą jednak spełnić warunek, aby być zwolnionymi z obowiązkowej kwarantanny: uzyskać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u współdomownika.

 
 • Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania i nie możesz w jej trakcie zmienić miejsca pobytu. Jeżeli nie możesz jej odbyć w miejscu zamieszkania, służby sanitarno-epidemiologiczne mogą skierować cię do wyznaczonego ośrodka.
 • Kwarantanna nałożona na osoby:
  • przybywające do Polski bez ważnego Unijnego Certyfikatu COVID (UCC), niezależnie od kierunku przylotu bądź przyjazdu ‒ trwa 7 dni;
  • niezaszczepione mieszkające z osobą zakażoną, która została skierowana na izolację domową, trwa przez cały okres izolacji domownika (standardowo 7 dni), u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, i nie jest przedłużana po zakończeniu izolacji chorego dla jego współdomowników;
  • skierowane do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 trwa od dnia wystawienia skierowania na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, ale nie dłużej niż 7 dni; jeśli dzień po zakończonej kwarantannie otrzymasz informację o pozytywnym wyniku testu, zostaniesz skierowany na izolację.
 • Kwarantanna kończy się automatycznie. Nie ma potrzeby wykonywania badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 ani uzyskiwania dodatkowych decyzji czy zaświadczeń.
 • Status związany z kwarantanną możesz sprawdzić i monitorować poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKE). 
 • Niektóre osoby są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny. W określonych przypadkach kwarantanna może zostać skrócona.
 • Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 lub w celu przeprowadzenia badania fizykalnego przez lekarza w placówce medycznej.
 • W przypadku osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 oraz funkcjonariuszy straży pożarnej, policji, żołnierzy i pracowników sił zbrojnych, okres obowiązkowej kwarantanny wynosi 5 dni, chyba że osoba ta codziennie, przed rozpoczęciem udzielania świadczeń przez okres 5 dni po dniu styczności z chorym na COVID-19, będzie wykonywała test antygenowy.
 • Nie spotykaj się z innymi osobami (poza domownikami) – nie zapraszaj gości do domu.
 • Nie opuszczaj miejsca zamieszkania, zakaz obejmuje też spacery z psem, wyjścia do sklepu czy do lekarza.
 • Postępuj zgodnie ze wskazówkami lekarza, sanepidu oraz innych służb, współpracuj ze służbami, w tym z sanepidem i policją w zakresie kontroli przebywania w miejscu zamieszkania podczas trwania kwarantanny. 
 • Zainstaluj w telefonie obowiązkową aplikację „Kwarantanna domowa” (z Google Play lub App Store) – pomaga ona monitorować przestrzeganie zaleceń przez osoby skierowane na kwarantannę, służy jako wiarygodne źródło informacji i umożliwia zgłoszenia zapotrzebowania na leki czy żywność lokalnym ośrodkom pomocy społecznej.
 • W trakcie kwarantanny należy prowadzić samokontrolę stanu zdrowia, czyli regularnie mierzyć temperaturę oraz obserwować swoje samopoczucie, czy nie pojawiają się problemy z oddychaniem, bóle mięśni, kaszel lub inne niepokojące objawy. W razie wątpliwości skorzystaj z teleporady medycznej.

 

*Data aktualizacji: 11.02.2022 r. 

W przypadku potrzeby konsultacji z lekarzem skorzystaj z Telefonicznej Porady Medycznej (500 900 510) lub umów telefon od lekarza przez Medicover OnLine.

Ile trwa kwarantanna?

Kwarantanna trwa:

 • 7 dni ‒ jeśli mieszkasz z osobą przebywającą na izolacji i nie masz ważnego UCC,
 • 7 dni ‒ po wystawieniu skierowania na test w kierunku COVID-19 (do czasu uzyskania ujemnego wyniku testu),
 • 7 dni ‒ kwarantanna wjazdowa od 11 lutego, niezależnie od kierunku przylotu bądź przyjazdu do Polski, jeśli kwarantanna po przekroczeniu granicy została nałożona przed 11 lutego, jej długość nie zostanie skrócona*,
 • 5 dni ‒ jeśli udzielasz świadczeń chorym na COVID19 (np. jesteś lekarzem, pielęgniarką), jesteś żołnierzem lub funkcjonariuszem Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Ochrony Państwa) ‒ obowiązuje od 2 lutego.

*Kto może być zwolniony z kwarantanny wjazdowej?

Istnieje możliwość zwolnienia z kwarantanny dzięki wykonaniu testu w ciągu 48 godz. od przekroczenia granicy, dla osób niezaszczepionych przyjeżdżających z:

 • • państw należących do strefy Schengen,
 • państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino lub Państwa Watykańskiego,
 • Turcji.

Osoby przyjeżdżające ze strefy UE/Schengen, które są posiadaczami Unijnego Certyfikatu COVID, są zwolnione z kwarantanny wjazdowej i nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu.

Osoby przyjeżdżające spoza UE/Schengen nadal muszą okazać wynik testu diagnostycznego wykonanego od 24 godz. przed lub do 3 godz. po przylocie. Jego negatywny wynik wraz ze spełnieniem warunków wskazanych w rozporządzeniu (m.in. posiadanie Unijnego Certyfikatu COVID), będzie skutkował zwolnieniem z kwarantanny.

Aktualne zasady i obostrzenia dostępne są na stronie: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Skąd informacja o objęciu kwarantanną?

Informacja o objęciu kwarantanną zostanie zarejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu ma m. in. Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Otrzymanie skierowania na test od lekarza POZ jest jednoznaczne z rozpoczęciem obowiązywania kwarantanny – informacja ta natychmiast trafia do systemu i jest widoczna po zalogowaniu się na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w formie alertu na górze strony.

Na IKP zamieszczane są także informacje o wyniku przeprowadzonego testu w kierunku COVID-19. Jeśli podałeś w ustawieniach konta numer swojego telefonu, otrzymasz powiadomienie SMS o tym, że rezultat badania jest już widoczny na profilu.

Informację o tym, czy znajdujesz się na kwarantannie, można uzyskać także po zalogowaniu do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Zamieszczone są tam informacje na temat kwarantanny, czyli data rozpoczęcia i data zakończenia, stan aktualny itp.

Nadzór nad osobą przebywającą na kwarantannie pełni policja i sanepid. Za złamanie zasad odbywania kwarantanny grozi kara grzywny nawet 30 000 zł.

Aplikacja "Kwarantanna domowa"

Instytucje rządowe dokładają wszelkich starań, aby zatrzymać wzrost zachorowań na COVID-19. Jednym z rozwiązań Ministerstwa Cyfryzacji, który ma zwiększyć stopień przestrzegania kwarantanny, jest aplikacja mobilna. Ma ona pomóc służbom publicznym w pilnowaniu przestrzegania zasad kwarantanny przez osoby na nią skierowane. Dla osób poddanych kwarantannie jest źródłem wiarygodnej informacji o COVID-19 oraz narzędziem umożliwiającym zgłoszenie zapotrzebowania na produkty spożywcze i leki.

Aplikacja jest darmowa i obowiązkowa dla osób skierowanych na kwarantannę domową.

Kwarantanna a przesyłki pocztowe

Nie należy martwić się nieodebranymi listami w trakcie kwarantanny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, przesyłki pocztowe każdej osoby odbywającej kwarantannę czekają aż do momentu jej zakończenia w określonej placówce. Listonosz spróbuje je doręczyć dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata (wyjątkiem są przekazy pieniężne). 

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach. 

Jak wygląda izolacja domowa podczas epidemii koronawirusa?

Izolacja domowa w przypadku braku objawów zakończy się po 7 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego na obecność SARS-CoV-2,chyba że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż w 6. dobie od momentu wykonania tego testu, przedłuży okres jej trwania.

W przypadku osób wykonujących zawód medyczny, funkcjonariuszy straży pożarnej, policji, żołnierzy i pracowników sił zbrojnych izolacja w warunkach domowych kończy się po 7 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, również po uzyskaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w trakcie trwania izolacji, jednak nie wcześniej niż w piątej dobie odbywania izolacji.

Czy izolacja domowa może zostać przedłużona?

Jeśli jednak objawy zakażenia się pojawią, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może przedłużyć izolację, a jej zakończenie może nastąpić po 24 godz. bez gorączki, bez używania leków przeciwgorączkowych oraz z poprawą kliniczną, ale nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia wystąpienia objawów.

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium (gdzie kierowane są osoby, które z jakichś względów nie mogą lub nie powinny odbywać izolacji w warunkach domowych), o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem.

Zasady izolacji domowej

Uwaga! Jeśli miałeś pozytywny wynik szybkiego testu antygenowego, możesz ubiegać się o wydanie zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Jest ono wydawane najwcześniej 11 dni (od 15 lutego 8 dni) po dacie testu, a jego ważność wynosi nie więcej niż 180 dni od dnia uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu antygenowego.

Zaświadczenie to w Polsce jest traktowane na równi z Unijnym Certyfikatem COVID-19, jednak nie uprawnia do przekroczenia granicy.

Szczegóły dotyczące zasad kwarantanny i izolacji dostępne są w rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 10 lutego 2022 r., poz. 354 )) oraz na stronie: Zmiany regulacji – m.in. zasad kwarantanny i izolacji - Koronawirus: informacje i zalecenia (dostęp: 11.02.2022).

Koronawirus szybkie linki

Testy na koronawirusa | Test PCR na koronawirusa | Test na koronawirusa Łódź | Test antygenowy

Koronawirus Warszawa | Koronawirus Wrocław | Koronawirus Katowice | Koronawirus Łódź | Koronawirus Lublin | Koronawirus Gdańsk | Koronawirus Kraków | Koronawirus Poznań

Autor: Beata Tarnowska, Specjalista ds. Informacji Medycznej MedicoverMgr Agata Stróżyk, Specjalista ds. Informacji Medycznej, Dietetyk kliniczny, sportowy i pediatryczny