Jak przebiega kwarantanna podczas epidemii?

W obecnej sytuacji epidemicznej związanej z wybuchem pandemii COVID-19, część osób może zostać lub już została poddana kwarantannie. Dotyczy ona osób, które nie mają objawów infekcji COVID-19, a miały bliski kontakt z osobą zakażoną, bądź zostały skierowane do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, a także wybranych podróżnych. 

Ryzyko zakażenia zależy od czasu kontaktu i dystansu. Za bliski kontakt uznaje się przebywanie z osobą zakażoną twarzą w twarz, co najmniej 15 minut, w odległości mniej niż 2 metry.

Spis treści: 

 1. Jakie są różnice pomiędzy kwarantanną a izolacją?
 2. Kwarantanna ile trwa
 3. Kogo kwarantanna nie obejmuje?
 4. Kwarantanna domowa zasady
 5. Aplikacja "Kwarantanna domowa"
 6. Kwarantanna a przesyłki pocztowe
 7. Jak wygląda izolacja domowa podczas epidemii koronawirusa?
 8. Koronawirus szybkie linki

Jakie są różnice pomiędzy kwarantanną a izolacją?

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, a izolacja to odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni.

Ograniczenie dotyczy osób bez objawów zakażenia SARS-CoV-2, które:

 • przekraczają granicę Polski (z określonymi wyjątkami),
 • miały bliski kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, np. w pracy,
 • mieszkają z osobą zakażoną, która została skierowana na izolację domową;

a także osób, które: 

 • zostały skierowane do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

Badania na koronawirusa

Koronawirus SARS-CoV-2

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

Koronawirus SARS-CoV-2

Test RT-PCR do wykonania w domu pacjenta 
na terenie Warszawy

Cena: 750 zł

KUP ONLINE

POPULARNE

Koronawirus SARS-CoV-2

Test genetyczny RT-PCR
do wykonania w punkcie 
pobrań

Cena: 450 zł

KUP ONLINE

 

Koronawirus SARS-CoV-2

Test na przeciwciała
po zachorowaniu

Cena: 135 zł

KUP ONLINE

Podróżni przybywający do Polski ze strefy Schengen

 • Będą podlegali kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Nowe zasady obejmą wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Podróżni przybywający do Polski spoza strefy Schengen

 • Każdy z podróżujących jest kierowany na 10-dniową kwarantannę.
 • Nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do Polski, jest to możliwe dopiero po 7 dniach*.
 • Powyższy obowiązek nie dotyczy osób, które rozpoczęły podróż w jednym z krajów strefy Schengen lub w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli podróżnych z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii. 

Szczepionka zwalnia z kwarantanny

Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.

 

Kwarantanna ile trwa

W przypadku osób, które:

 • przekraczają granicę Polski (z określonymi wyjątkami) ‒ kwarantanna trwa 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy;
 • miały bliski kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, np. w pracy – kwarantanna trwa przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie;
 • mieszkają z osobą zakażoną, która została skierowana na izolację domową ‒ kwarantanna trwa przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 plus 7 dni po zakończeni przez niego tej izolacji;

a także osób, które

 • zostały skierowane do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – kwarantanna jest nakładana automatycznie przez lekarza POZ i trwa od dnia wystawienia skierowania na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, ale nie dłużej niż 10 dni; jeśli dzień po zakończonej kwarantannie otrzymasz informację o pozytywnym wyniku testu, zostaniesz skierowany na izolację.

Kogo kwarantanna nie obejmuje?

Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają:

 • osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą przebywającą na kwarantannie,
 • osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą skierowaną na test zarówno bezobjawową, jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę; dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w izolację,
 • osoby, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem,
 • ozdrowieńcy, którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy byli poddani izolacji, izolacji w warunkach domowych albo hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem
 • osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, pod warunkiem codziennego wykonywania testu antygenowego, przed rozpoczęciem udziału w udzielaniu tych świadczeń, przez co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych.
Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie już jej nie podlegają.

Kwarantanna nie obowiązuje dzieci do 12. roku życia podróżujących pod opieką dorosłych zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Jednocześnie odstępuje się od testowania osób bezobjawowych przebywających na kwarantannie. Kwarantanna kończy się automatycznie po upływie 10 dni, chyba że Powiatowy Inspektor Sanitarny zadecyduje o jej skróceniu (w uzasadnionych przypadkach może zdecydować o zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny).

Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Szczegółowe informacje dotyczące tego, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy RP znajdują się na stronie Straży Granicznej: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html.

Kwarantanna domowa zasady

Bardzo ważne jest, aby w żadnym wypadku nie opuszczać miejsca odbywania kwarantanny. Nie można robić zakupów ani spacerować z psem. Obowiązkowo należy zostać w domu. Dlaczego? Osoba odbywająca kwarantannę jest podejrzewana o zakażenie SARS-CoV-2 – jeżeli jest to prawda, mimo braku objawów może zakażać inne osoby. Celem jest ochrona innym osób, zwłaszcza tych narażonych na cięższy przebieg COVID-19 i większe ryzyko zgonu – czyli osób starszych, i z pewnymi chorobami przewlekłymi.

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 lub w celu przeprowadzenia badania fizykalnego przez lekarza w placówce medycznej.

JEŻELI ODBYWASZ KWARANTANNĘ BEZWZGLĘDNIE ZOSTAŃ W DOMU!

 • Nie opuszczaj miejsca odbywania kwarantanny.
 • Nie spotykaj się z innymi osobami – nie zapraszaj ich do miejsca odbywania kwarantanny, a jeżeli to niemożliwe zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 1,5 metra od drugiej osoby.

Zasady obowiązujące w czasie trwania kwarantanny:

 • nie opuszczaj miejsca zamieszkania, zakaz obejmuje też spacery z psem, wyjścia do sklepu czy do lekarza,
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), koniecznie skontaktuj się z lekarzem,
 • postępuj zgodnie ze wskazówkami lekarza, sanepidu oraz innych służb,
 • współpracuj ze służbami, w tym z sanepidem i policją w zakresie kontroli przebywania w miejscu zamieszkania podczas trwania kwarantanny,
 • zainstaluj obowiązkową aplikację Kwarantanna domowa.

Skąd informacja o objęciu kwarantanną?

Informacja o objęciu kwarantanną zostanie zarejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu ma m. in  Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nadzór nad osobą przebywającą na kwarantannie pełni policja i sanepid. Za złamanie zasad odbywania kwarantanny grozi kara grzywny nawet 30 000 zł.

Aplikacja "Kwarantanna domowa"

Instytucje rządowe dokładają wszelkich starań, aby zatrzymać wzrost zachorowań na COVID-19. Jednym z rozwiązań Ministerstwa Cyfryzacji, który ma zwiększyć stopień przestrzegania kwarantanny, jest aplikacja mobilna. Ma ona pomóc służbom publicznym w pilnowaniu przestrzegania zasad kwarantanny przez osoby na nią skierowane. Dla osób poddanych kwarantannie jest źródłem wiarygodnej informacji o COVID-19 oraz narzędziem umożliwiającym zgłoszenie zapotrzebowania na produkty spożywcze i leki.

Aplikacja jest darmowa i obowiązkowa dla osób skierowanych na kwarantannę domową.

Kwarantanna a przesyłki pocztowe

Nie należy martwić się nieodebranymi listami w trakcie kwarantanny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, przesyłki pocztowe każdej osoby odbywającej kwarantannę czekają aż do momentu jej zakończenia w określonej placówce. Listonosz spróbuje je doręczyć dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata (wyj. są przekazy pieniężne). 

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem (z 23.10.2020 r.). Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Jak wygląda izolacja domowa podczas epidemii koronawirusa?

Na izolacji domowej muszą przebywać pacjenci, u których zostało zdiagnozowane zakażenie SARS-CoV-2 (dodatni wynik testu RT-PCR), ale objawy choroby są na tyle łagodne, że nie wymagają leczenia w szpitalu. 

Co zrobić w przypadku dodatniego testu na koronawirusa?

Więcej informacji o izolacji w warunkach domowych znajdziesz w artykule:

Opieka domowa nad pacjentem z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Jeżeli lekarz potwierdzi brak objawów COVID-19, izolacja domowa zakończy się po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu. 

Aby dowiedzieć się więcej o aktualnych zasadach odbywania kwarantanny, pobierz plik PDF: Zasady odbywania izolacji i kwarantanny

Czy izolacja domowa może zostać przedłużona?

Jeśli jednak objawy zakażenia się pojawią, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może przedłużyć izolację, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, przy czym ostatnie 3 dni muszą być bezobjawowe. 

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium (gdzie kierowane są osoby, które z jakichś względów nie mogą lub nie powinny odbywać izolacji w warunkach domowych), o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni również muszą być bez objawów choroby.

Izolacja domowa zasady

W czasie izolacji domowej:

 • nie można opuszczać domu, nawet w celu wizyty u lekarza, zrobienia zakupów czy wyjścia z psem;
 • osoby bliskie muszą zostać poddane kwarantannie;
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszność) należy koniecznie skontaktować się z lekarzem.

Zakaz opuszczania miejsca izolacji w warunkach domowych ulega zawieszeniu w celu udania się do placówki medycznej i przeprowadzenia badania fizykalnego przez lekarza.

Policja kontroluje osoby objęte izolacją domową - są one monitorowane, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na osoby jej nieprzestrzegające.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia lub pojawienia się objawów infekcji w trakcie kwarantanny, lub izolacji domowej skorzystaj z teleporady medycznej.

Aktualne zasady i obostrzenia dostępne są na stronie: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Obowiązujące rozporządzenia:

 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z dnia 23 października 2020 r., poz. 1871)
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z dnia 9 października 2020 r., poz. 1758
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozp. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. 2020 r. poz. 1506)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1505 )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. 2020 r. poz. 1507)

Testy w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2

Test do wykonania stacjonarnie:

 

Test na koronawirusa punkcie pobrań

 

FRANKD 

Test na koronawirusa
RT-PCR

Test antygenowy

Przeciwciała po szczepieniu 

(przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo)

Przeciwciała po przechorowaniu

(przeciwciała p/ wirusowi SARS-CoV-2 całkowite ilościowo (przeciwko domenie RBD)
Wyniki  do 24h 24h 15-30 min do 2 dni roboczych do 2 dni roboczych
Lokalizacje Warszawa
Gdańsk
Poznań
Wrocław
Kraków
Lublin
Łódź
Mysłowice
Warszawa
Gdańsk
Poznań
Wrocław
Kraków
Lublin
Łódź
Mysłowice
Bydgoszcz
Zielona góra
Koszalin
Gdynia
Kielce
Katowice
Warszawa
Gdańsk
Poznań
Wrocław
Kraków
Lublin
Łódź
Mysłowice
Warszawa, Bielsko-Biała,
Gdańsk, Gdynia, Gliwice,
Katowice, Kraków, Łódź,
Lublin, Poznań, Szczecin,
Wrocław, Kielce, Bydgoszcz, Chrzanów, Człuchów, Dobczyce, Elbląg, Głowno, Gorzów Wielkopolski, Inowrocław,
Jaworzno, Końskie, Myślenice, Nowa Sól, Otmuchów, Paczków, Rybnik, Sosnowiec, Tczew, Tomaszów Lubelski, Toruń, Wieliczka, Więcbork, Włocławek, Wolbrom, Wołomin, Ząbkowice Śląskie, Zielona Góra, Opole, Mikołów, Nysa, Tychy, Grudziądz, Wejherowo, Koszalin, Kożuchów, Zabrze, Łowicz, Bochnia, Częstochowa, Świebodzin, Kościerzyna, Szczecinek, Stepnica, Władysławowo, Przybiernów, Bytom, Starogard Gdański, Chojnice, Sulechów, Wadowice, Kartuzy, Mścice, Żory

Warszawa
Bielsko-Biała
Gdańsk
Gdynia
Gliwice
Katowice
Kraków
Łódź
Lublin
Poznań
Szczecin
Wrocław
Kielce

 

Kiedy wykonać?  w przypadku podejrzenia zakażenia lub występowania objawów zakażenia COVID-19 w przypadku podejrzenia zakażenia lub występowania objawów zakażenia COVID-19 w ciągu 5-7 dni od pojawienia się objawów wskazujących na COVID-19 nie wcześniej niż 1-2 tygodnie po przyjęciu pełnego schematu szczepienia przynajmniej 15 dni od wystąpienia objawów
Metoda pobrania próbki wymaz z nosogardzieli wymaz z nosogardzieli wymaz z nosogardzieli pobranie krwi żylnej pobranie krwi żylnej
Wynik w języku angielskim TAK TAK TAK NIE NIE
Cena 250 zł 420 zł 150 zł od 115 zł 135 zł
  KUP ONLINE
KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE
Zastosowanie

rozpoznanie aktualnego zakażenia SARS-CoV-2 rozpoznanie aktualnego zakażenia SARS-CoV-2
rozpoznanie aktualnego zakażenia SARS-CoV-2 ocena uzyskania odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu ocena uzyskania odpowiedzi immunologicznej po infekcji COVID-19
Rekomendacja WHO
TAK TAK TAK NIE NIE

Koronawirus szybkie linki

Testy na koronawirusa | Test PCR na koronawirusa | Test na koronawirusa Łódź | Test antygenowy

Koronawirus Warszawa | Koronawirus Wrocław | Koronawirus Katowice | Koronawirus Łódź | Koronawirus Lublin | Koronawirus Gdańsk | Koronawirus Kraków | Koronawirus Poznań

Autor: Beata Tarnowska, Specjalista ds. Informacji Medycznej Medicover, Mgr Agata Stróżyk, Specjalista ds. Informacji Medycznej, Dietetyk kliniczny, sportowy i pediatryczny