Kaszel to odruchowa reakcja obronna organizmu, podczas której z dróg oddechowych są usuwane nadmiar wydzieliny lub substancje drażniące, takie jak kurz lub dym. Rodzajów kaszlu jest kilka: suchy, mokry, kaszel palacza, kaszel alergiczny… Długotrwały, silny kaszel może powodować nawet wymioty, omdlenia czy nietrzymanie moczu.

W większości przypadków ustępuje w ciągu trzech tygodni i nie wymaga leczenia. Jeśli utrzymuje się przez dłuższy okres czasu lub jest uporczywy, należy skonsultować się z lekarzem, aby zidentyfikować przyczynę i wykluczyć niektóre choroby, np. astmę. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku dzieci.

Kaszel towarzyszy często infekcjom górnych dróg oddechowych. Bywa też wynikiem choroby refluksowej przełyku albo alergii. Niekiedy jest objawem poważnej choroby.

Kaszel przyczyny

Kaszel często towarzyszy infekcji górnych dróg oddechowych.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.