Zasady zamawiania i wydawania dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

  • Od 4 maja 2019 roku udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy jest bezpłatne.
  • bezpłatnie dokumentacja medyczna zostanie udostępnienia wyłącznie pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu (ale już nie osobie upoważnionej przez pacjenta).

Składanie zamówienia na dokumentację medyczną

  • Pacjent
  • Osoba upoważniona przez pacjenta
  • Przedstawiciel ustawowy pacjenta (rodzic lub opiekun prawny)
  • W razie śmierci pacjenta – osoba bliska zmarłego pacjenta

Zamówienie może być złożone telefonicznie poprzez infolinię tel. 500 900 900, osobiście składając zapotrzebowanie na dokumentację oraz poprzez stronę Online jeśli pacjent posiada założone własne konto Medicover

Koszty

  • Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,30 zł netto
  • Za jeden duplikat płyty CD z badaniem obrazowym – 25,00 zł netto