Zmęczenie okresowo dotyczy w zasadzie każdego z nas. Kiedy jesteśmy zmęczeni, nie mamy energii, proste czynności zajmują nam więcej czasu niż zwykle albo nie jesteśmy w stanie w ogóle ich wykonać.

Zmęczeniu często towarzyszą senność i trudności z koncentracją. Zwykle prowadzi ona do zmniejszenia zdolności do pracy, cieszenia się życiem, funkcji poznawczych, pogarsza jakość snu, powoduje wycofanie się z wielu zajęć. Zmęczenie może także dotyczyć sfery emocjonalnej – wówczas możemy odczuwać także: bezradność, nadwrażliwość, niecierpliwość, niepokój, otępienie emocjonalne. 

Zmęczenie to objaw związany z wieloma zaburzeniami, jest szczególnie powszechne u kobiet i osób starszych. Pojawia się m.in. po przebytym udarze i u osób z chorobą nowotworową. Może mieć ogromnie, negatywny wpływ na jakość życia.

Jeśli zmęczenie jest krótkotrwałe, mogą złagodzić je sen i odpoczynek. Bywa jednak przewlekłe (gdy odpoczynek nie pomaga pozbyć się zmęczenia).

Przyczyną zmęczenia może być w zasadzie każda choroba. Niemniej, chroniczne zmęczenie, którego nie da się wyjaśnić żadną przyczyną, jest sygnałem alarmowym, który powinien skłonić nas do wizyty u lekarza. 

Zmęczenie przyczyny

Zmęczenie może wpływać na zmniejszenie jakości naszej pracy.

Pełna lista objawów chorobowych >> 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.