Na zdrowie psychiczne składa się zdrowie emocjonalne, które jest powiązane z umiejętnością wyrażania emocji i zarządzania nimi oraz zdrowie umysłowe, które świadczy o zdolności logicznego i jasnego myślenia.

W ostatnich latach pracodawcy zauważyli potrzebę wzmacniania odporności psychicznej swoich pracowników, wiele zrobili wdrażając programy redukcji stresu, czy planując w firmach kilkutygodniowe sesje mindfulness. Epidemia COVID-19 zmieniła sytuację bardzo mocno odbijając się na zdrowiu psychicznym pracowników i obecnie działania z obszaru psychologii jeszcze bardziej przybrały na sile.

Problemy ze zdrowiem psychicznym zmieniły swój charakter. Wśród nich są:

 • stres,
 • problemy adaptacyjne,
 • lęk,
 • wypalenie zawodowe,
 • depresje.

Obecnie pracownicy odczuwają silny lęk o własne zdrowie i pracę, kluczowe jest dla nich bezpieczeństwo miejsca pracy i stabilizacja. Odczuwają wypalenie, ale związane z długotrwałą pracą z domu, w warunkach, które nie sprzyjają koncentracji i nie zostały należycie przygotowane, silny stres technologiczny sprawia, że szukają odpoczynku od cyfryzacji np. w naturze czy uprawianiu sportu, a to jest trudniejsze niż dotychczas.

Wszystkie wymienione problemy przekładają się na efektywność pracowników oraz wysoki poziom absencji – co w efekcie powoduje trudności w realizowaniu celów biznesowych, które w czasie kiedy firmy starają się przezwyciężyć kryzys, są szczególnie niepożądane.

Wdrożenie przemyślanych, dedykowanych obecnej sytuacji rozwiązań pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu nastrojów pracowniczych na biznes i przyczynia się do stworzenia środowiska pracy, jakiego oczekują pracownicy – bezpiecznego i wspierającego. Szacuje się, że ponad połowa absencji w pracy jest pochodną stresu, szczegółowe dane statystyczne o wpływie pandemii na zdrowie pracowników są jeszcze niedostępne, ale z dużą pewnością można założyć, że sytuacja będzie się pogarszać.

Do wzrostu napięcia przyczyniają się - tempo pracy, nagła zmiana warunków pracy, konieczność natychmiastowego przystosowania się i rozwinięcia kompetencji np. technicznych, bardzo wysoka liczba bodźców, jakie każdego dnia odbieramy, stres związany ze zmianą wynagrodzenia czy groźbą utraty pracy.

Dodatkowym czynnikiem jest próba znalezienia równowagi w życiu prywatnym i zawodowym podczas wdrażania pracy w systemie home office oraz oczekiwanie stałego rozwoju przy równoczesnym zmniejszeniu nakładów na szkolenia i rozwój.

Według badań Medicover menadżerowie HR uznają zdrowie psychiczne jako obszar najbardziej unikalny ze wszystkich, które dotyczą dbania o zdrowie pracowników. Wiążą go z emocjonalnym work-life balance, bezpieczeństwem psychicznym oraz kondycją psychiczną pracowników.

Z porad psychologa i psychiatry w Medicover korzystają głównie osoby aktywne zawodowo, między 21 a 40 rokiem życia. Wśród kluczowych powodów wizyt pacjentów u psychologa i psychiatry w ostatnich latach znalazły się:

 • reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (33%),
 • zaburzenia lękowe(21%),
 • epizod depresyjny (8%),
 • inne powody związane z obszarem zdrowia psychicznego(38%).

Coraz więcej świadomych organizacji chce aktywnie pomóc pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji i powrocie do równowagi psychicznej. Obecnie w wielu przypadkach  wdrożenie rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego jest jedyną metodą na utrzymanie i wzrost zaangażowania i motywacji pracowników, co wpływa również pozytywnie na redukcję absencji.

W Medicover Polska od lat zajmujemy się zdrowiem pracowników. W tym szczególnym czasie rozumiemy, że równie istotne co zdrowie fizyczne jest zdrowie psychiczne i odporność na stres - dlatego zadbaliśmy o dopasowanie oferty o szereg dedykowanych rozwiązań dla pacjentów i firm oczekujących wielowymiarowej pomocy psychologicznej.

Profilaktyka zaburzeń o charakterze psychicznym to nie tylko wizyty i terapia, zwłaszcza w obecnych warunkach. Zbadamy potrzeby Twoje i Twoich pracowników oraz dobierzemy rozwiązania skrojone na miarę, wśród nich mogą znaleźć się:

 • Webinary edukacyjne;
 • Telefoniczne dyżury z psychologiem, który odpowie na nurtujące pytania i wesprze pracowników w trudnych sytuacjach, jakich obecnie doświadczają;
 • Interwencje kryzysowe, sprawdzą się w szczególnych sytuacjach, w firmach, których pracownicy mogą mieć traumatyczne przeżycia lub zostali w ostatnim czasie wystawieni na silny stres np. związany z restrukturyzacją, ograniczeniem kosztów prowadzenia działalności, dużą liczbą zachorowań wśród współpracowników czy zbiorową kwarantanną.

 

Dopasuj ofertę do potrzeb swojej firmy