Na zdrowie psychiczne składa się zdrowie emocjonalne, które jest powiązane z umiejętnością wyrażania emocji i zarządzania nimi oraz zdrowie umysłowe, które świadczy o zdolności logicznego i jasnego myślenia.

W ostatnich latach pracodawcy zauważyli potrzebę wzmacniania odporności psychicznej swoich pracowników, dlatego wdrażali programy redukcji stresu, czy organizowali w firmach kilkutygodniowe sesje mindfulness. Jednak epidemia oraz niepewność i obawy związane z konfliktem zbrojnym pogorszyły sytuację w zakresie zdrowia psychicznego pracowników i odbiły się niekorzystnie na ich zdrowiu.

Problemy ze zdrowiem psychicznym zmieniły swój charakter. Wśród nich są:

 • stres,
 • problemy adaptacyjne,
 • lęk,
 • wypalenie zawodowe,
 • depresje.

Obecnie pracownicy odczuwają wysoki poziom stresu, lęku i niepewności, dlatego kluczowe stają się dla nich: bezpieczeństwo miejsca pracy i stabilizacja. Odczuwają wypalenie zawodowe, które często wiąże się z długotrwałą pracą z domu, w warunkach, które nie sprzyjają koncentracji i nie zostały należycie przygotowane. Natomiast silny stres technologiczny sprawia, że szukają odpoczynku od cyfryzacji np. w naturze czy uprawianiu sportu, a to jest trudniejsze niż dotychczas.

Wszystkie wymienione problemy przekładają się na efektywność pracowników oraz wysoki poziom absencji – co w efekcie powoduje trudności w realizowaniu celów biznesowych.

Wdrożenie przemyślanych, dedykowanych rozwiązań pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu nastrojów pracowniczych na biznes i przyczynia się do stworzenia środowiska pracy, jakiego oczekują pracownicy – bezpiecznego i wspierającego.

Do wzrostu napięcia przyczyniają się - tempo pracy, nagła zmiana warunków pracy, konieczność natychmiastowego przystosowania się i rozwinięcia kompetencji np. technicznych, bardzo wysoka liczba bodźców, jakie każdego dnia odbieramy, stres związany ze zmianą wynagrodzenia czy groźbą utraty pracy.

Dodatkowym czynnikiem jest próba znalezienia równowagi w życiu prywatnym i zawodowym podczas pracy w systemie home office oraz oczekiwanie stałego rozwoju przy równoczesnym zmniejszeniu nakładów na szkolenia i rozwój.

Według badań Medicover menadżerowie HR uznają zdrowie psychiczne jako obszar najbardziej unikalny ze wszystkich, które dotyczą dbania o zdrowie pracowników. Wiążą go z emocjonalnym work-life balance, bezpieczeństwem psychicznym oraz kondycją psychiczną pracowników.

Z porad psychologa i psychiatry w Medicover korzystają głównie osoby aktywne zawodowo, między 21 a 40 rokiem życia. Wśród kluczowych powodów wizyt pacjentów u psychologa i psychiatry w ostatnich latach znalazły się:

 • reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (30%),
 • zaburzenia lękowe(21%),
 • epizod depresyjny (11%),
 • inne powody związane z obszarem zdrowia psychicznego(38%).

Coraz więcej świadomych organizacji chce aktywnie pomóc pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji i powrocie do równowagi psychicznej. Obecnie w wielu przypadkach  wdrożenie rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego jest jedyną metodą na utrzymanie i wzrost zaangażowania i motywacji pracowników, co wpływa również pozytywnie na redukcję absencji.

W Medicover Polska od lat zajmujemy się zdrowiem pracowników. W tym szczególnym czasie rozumiemy, że równie istotne co zdrowie fizyczne jest zdrowie psychiczne i odporność na stres - dlatego zadbaliśmy o dopasowanie oferty o szereg dedykowanych rozwiązań dla pacjentów i firm oczekujących wielowymiarowej pomocy psychologicznej.

Profilaktyka zaburzeń o charakterze psychicznym to nie tylko wizyty i terapia. Zbadamy potrzeby Twoje i Twoich pracowników oraz dobierzemy rozwiązania skrojone na miarę, wśród nich mogą znaleźć się:

 • Webinary edukacyjne;
 • Telefoniczne dyżury z psychologiem, który odpowie na nurtujące pytania i wesprze pracowników w trudnych sytuacjach, jakich obecnie doświadczają;
 • Interwencje kryzysowe, sprawdzą się w szczególnych sytuacjach, w firmach, których pracownicy mogą mieć traumatyczne przeżycia lub zostali w ostatnim czasie wystawieni na silny stres.

Poznaj Medicover Zdrowa Firma