Bariatra, Internista, Kardiolog, Lekarz medycyny męskiej
Szpital Medicover

Absolwentka I Wydział Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2016 roku specjalistka kardiologii. Bariatra - ekspert ds. leczenia otyłości, posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

W roku 2015 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – tytuł rozprawy doktorskiej: “Odległe wyniki stentowania u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych”.
Zawodowe doświadczenie zdobywała pracując w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jako członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu głęboko wierzy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, zatem praktykuje holistyczne podejście do pacjenta, jednocześnie mocno zwracając uwagę na styl życia i wdrażając działania prewencyjne.

Rozwiń

Bariatra, Kardiolog
Szpital Medicover
Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest specjalistą kardiologiem, w trakcie specjalizacji z endokrynologii. Bariatra - ekspert ds. leczenia otyłości, posiada Certyfikat Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Ukończył również studia podyplomowe z psychologii klinicznej oraz Profesjonalną Szkołę Psychoterapii.
Rozwiń
Lista lekarzy dla: Bariatra