Ambulatoryjna Pomoc Doraźna w Warszawie

Pilna wizyta doraźna w ramach Ambulatoryjnej Pomocy Doraźnej jest realizowana w Szpitalu Medicover wyłącznie po wcześniejszym kontakcie z Hot Line Medicover 500 900 999.

Pacjentów z objawami grypy czy przeziębienia lub z podejrzeniem zakażenia koronawirusem prosimy, aby zostali w domu i umówili poradę telefoniczną z lekarzem Medicover korzystając z aplikacji Medicover OnLine lub skontaktowali się z lekarzem internistą, pediatrą przez Telefoniczną Poradę Medyczną 500 900 510.
Lekarze w trakcie porady zdalnej wydadzą zalecenia, mogą wystawić e-Receptę, e-Skierowanie na dodatkowe badania i konsultację u innych specjalistów.

Jak uzyskać pomoc w nagłej sytuacji?

Pomoc w nagłej sytuacji można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do Hot Line Medicover (500 900 999).

Hot Line Medicover - to całodobowa linia pierwszej pomocy medycznej, której dyspozytorzy (pielęgniarki/pielęgniarze, ratownicy medyczni):

 • organizują pomoc doraźną wskazując najbliższą placówkę medyczną, w której pacjent otrzyma odpowiednią pomoc
 • organizują lokalną interwencję zespołu Pogotowia Ratunkowego w przypadkach nagłych zachorowań lub wypadków
 • kierują na konsultacje do lekarza pomocy doraźnej
 • organizują wizytę domową - wizyty lekarzy pomocy doraźnej internistycznej lub pediatrycznej oraz wizyty pielęgniarki związane z wykonaniem zabiegu pielęgniarskiego zleconego przez lekarza Centrum Medicover

Dyspozytorzy medyczni pozostają do dyspozycji pacjentów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jak uzyskać pomoc po godzinach pracy Centrów Medicover i Centrum Obsługi Klienta?

Pomoc w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia, po po godzinach pracy Centrów Medicover i Centrum Obsługi Klienta można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do Hot Line Medicover na numer 500 900 999.

Jak ratować?

O życiu poszkodowanego decydują pierwsze minuty. Udzielaj pomocy zgodnie z przedstawionymi instrukcjami:

Pogotowie Ratunkowe Medicover - obszar udzielania świadczeń

Pogotowie Ratunkowe należy wezwać wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych, które mogą prowadzić do istotnego uszczerbku na zdrowiu. Decyzję o wyjeździe Pogotowia zawsze podejmuje dyspozytor medyczny w oparciu o zebrany wywiad medyczny.

Aby wezwać Pogotowie Ratunkowe, należy zadzwonić pod numer Hot Line Medicover - 500 900 999. Dyspozytorzy medyczni pozostają do dyspozycji pacjentów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pogotowie ratunkowe - obszar udzielania świadczeń:

Kraków, Warszawa Wrocław - Zapewniamy całodobowe usługi Pogotowia Ratunkowego Medicover.

Pogotowie Medicover udziela pomocy w następującym obszarze:

 • Kraków - w promieniu 30 km od budynku Sukiennice, Rynek Główny 1
 • Warszawa - w promieniu 30 km od budynku Intraco, ul. Stawki 2
 • Wrocław - w promieniu 30 km od Ratusza, Rynek - Ratusz 1

Karetki Medicover wyposażone są zgodnie z najnowszymi standardami. Umożliwiają ratowanie życia transport pacjentów w różnym stanie klinicznym.
Transport pacjentów odbywa się pod opieką wysokokwalifikowanej kadry medycznej. W skład zespołu medycznego wchodzą trzy osoby: lekarz, pielęgniarz lub ratownik medyczny oraz kierowca - ratownik medyczny.

Pozostałe lokalizacje:

W miejscowościach, w których Pogotowie miejskie przyjmuje zgłoszenia od Medicover, dyspozytorzy Hot Line Medicover wzywają Pogotowie miejskie lub przełączają do niego rozmowę.
Tam, gdzie Pogotowie miejskie wymaga bezpośredniego kontaktu telefonicznego z poszkodowanym lub osobą z jego otoczenia, dyspozytorzy Hot Line Medicover poinformują rozmówcę o potrzebie bezpośredniego kontaktu z Pogotowiem miejskim (numer 999 lub 112).

Wizyty domowe - obszar udzielania świadczeń

Umówienie wizyty domowej:

Aby umówić wizytę domową, należy zadzwonić pod numer Hot Line Medicover: 500 900 999. Dyspozytorzy medyczni pozostają do dyspozycji pacjentów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Uprawnienia do wizyt domowych:

W przypadku osób posiadających dostęp do usługi "opieka w miejscu zachorowania ze wskazań medycznych", decyzję o realizacji wizyty domowej – na podstawie otrzymanych od pacjentów informacji - zawsze podejmuje dyspozytor medyczny Hot Line Medicover. W przypadku braku wskazań medycznych do realizacji wizyty domowej, lekarz dyżurny lub dyspozytor udzieli zaleceń i wskazówek dotyczących dalszego postępowania. 

Obszar udzielania świadczeń:

Wizyty domowe realizujemy w następującym obszarze:

 • Warszawa - w promieniu 30 km od budynku Intraco, ul. Stawki 2
 • Łódź - w promieniu 30 km od budynku Galeria Łódzka, al. Piłsudskiego 15/23
 • Kraków - w promieniu 30 km od budynku Sukiennice, Rynek Główny 1
 • Katowice, Gliwice - w promieniu 30 km od Ronda im. Gen. Jerzego Ziętka
 • Wrocław - w promieniu 30 km od Ratusza, Rynek - Ratusz 1
 • Poznań - w promieniu 30 km od budynku PFC, pl. Andersa 5
 • Trójmiasto - w promieniu 30 km od budynku Hala Oliwia, ul. Bażyńskiego 1 (z wyłączeniem Helu)
 • Lublin - w promieniu 30 km od Ratusza Miejskiego, pl. Władysława Łokietka 1
 • Szczecin - w promieniu 30 km od budynku Centrum Pazim, pl. Rodła 8
 • Bydgoszcz - w granicach administracyjnych miasta
 • Białystok - w granicach administracyjnych miasta
 • Bielsko-Biała - w promieniu 10 km od granic administracyjnych miasta
 • Olsztyn - w promieniu 30 km od budynku SDG SIGMA, al. Piłsudskiego 44A.

Dodatkowo, usługa "opieka w miejscu zachorowania ze wskazań medycznych" jest realizowana przez wybrane placówki współpracujące.

Informacja o zakresie usług świadczonych przez placówki współpracujące podana jest na stronie www.medicover.pl w sekcji Placówki medyczne. Decyzję o realizacji wizyty domowej przez daną placówkę współpracującą, każdorazowo podejmuje lekarz tej placówki.

Osoby, które w ramach programu opieki Medicover posiadają dostęp do usługi ‘opieka w miejscu zachorowania bez wskazań medycznych’, mają możliwość wezwania wizyty domowej na życzenie.

W sezonie zwiększonej zachorowalności usługa wizyta domowa bez wskazań medycznych może być realizowana następnego dnia.

Ambulatoryjna pomoc doraźna

Potrzebujesz pomocy w nagłym wypadku? Zadzwoń na Hot Line Medicover
500 900 999!

Nasi konsultanci pozostają do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Usługi Ambulatoryjnej Pomocy Doraźnej oferowane są:

 • bezpłatnie - wszystkim osobom uprawnionym do realizacji usług medycznych w ramach przysługujących im zakresów opieki medycznej z tytułu opieki abonamentowej lub ubezpieczeniowej Medicover.
 • odpłatnie - wszelkie usługi wykraczające poza zakres posiadanego abonamentu lub ubezpieczenia Medicover oraz te realizowane dla osób nieobjętych opieką Medicover są świadczone na zasadach jednorazowej odpłatności.

Warunki ubezpieczenia w podróży obowiązujące do umów podpisanych do 28.02.18

 1. W ramach Umowy Opieki Medycznej:
  • obowiązujące dla Karty Niebieskiej Prestige, Srebrnej, Złotej i Platynowej - numer polisy 4020900601 (pobierz plik, zakres i sumy ubezpieczenia)
  • obowiązujące dla Programów Opieki Medycznej w ramach OWŚU nr 1/2009 wprowadzonego do obrotu 15.04.2009 - numer polisy 4020900602 (pobierz plik)

Warunki ubezpieczenia w podróży obowiązujące dla pozostałych umów

 1. W ramach umowy opieki medycznej: obowiązujące dla dostępnych Programów Opieki Medycznej dodatkowo zawierających wariant ubezpieczenia w Podróży w ramach wszystkich OWŚU wprowadzonych do obrotu począwszy od 14.03.2011: polisa nr 4020900441 (zastępuje polisę nr 0202008093) (pobierz plik)
 2. W ramach Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego dla firm: polisa nr 4020900442 (zastępuje polisę nr 0202008091) (pobierz plik)
 3. W ramach Indywidualnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Complex, Complex+, Elite, Elite+, Elite dla Maluszka, Elite dla Maluszka+: polisa nr 4020900443 (zastępuje polisę nr 0202008092) (pobierz plik)

Zgłaszanie szkody:
Colonnade Insurance S.A w Polsce,
+ 48 22 483 39 70
(zgłoszenia w języku polskim i angielskim)