NFZ

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover obecnie świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Nasza placówka pozostaje poza siecią szpitali (ustawa obowiązująca od 1-go października 2017 r.) co oznacza konieczność składania ofert do NFZ w przypadku ogłoszenia nowych postępowań konkursowych w zakresach świadczeń zgodnych z profilem działalności Szpitala.

Obecnie w Szpitalu Medicover świadczone są usługi medyczne na podstawie umowy z MOW NFZ w następujących zakresach:

1. Leczenie Szpitalne – oddziały

Chirurgia ogólna – zespół chirurgii jednego dnia
(umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021r.)

Zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej możliwe do wykonania w ciągu 24h: np.

 • Żylaki kończyn dolnych
 • Przepuklina pachwinowa, pępkowa
 • Kamica pęcherzyka żółciowego
 • Tłuszczaki
 • Hemoroidy
 • Endoskopia
 • małe zabiegi chirurgiczne

Zabiegi w zakresie ortopedii w ramach chirurgii jednego dnia

 • Urazy kończyny górnej i obręczy barkowej, w tym złamania, zwichnięcia, uszkodzenia ścięgien;
 • Zespoły uciskowe nerwów obwodowych (zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu
  łokciowego, zespół kanału Guyona, nerwiak Mortona);
 • Zabiegi w obrębie nadgarstka i ręki (gangliony, palce trzaskające, choroba deQuervain, przykurcz Dupuytrena, przykurcze pourazowe);
 • Zabiegi w obrębie stopy i stawu skokowego (deformacje w obrębie palucha i palców, artrodezy,
  niestabilności pourazowe stawu skokowego);
 • Usunięcia implantów;
 • Osteotomie korygujące oś kończyny dolnej;
 • Artroskopie stawu kolanowego, w tym zabiegi rekonstrukcyjne;
 • Zaburzenia zrostu kości;
 • Usunięcia wyrośli chrzęstno-kostnych

Otolaryngologia
(umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021r.)
Wykonujemy operacje w trybie planowym, w szczególności:

 • Guzy ślinianki
 • Operacje zatok przynosowych
 • Plastyka przegrody nosowej
 • Wole nienowotworowe tarczycy
 • Endarterektomia tętnic szyjnych

Kardiochirurgia z dostępem do 24-godzinnego dyżuru kardiochirurgicznego
(umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020r.)

 • Leczenie choroby wieńcowej (CABG) oraz powikłań zawału serca
 • Naprawa lub wymiana zastawki aortalnej
 • Naprawa lub wymiana zastawki mitralnej
 • Naprawa lub wymiana zastawki trójdzielnej
 • Operacje tętniaków aorty wstępującej i łuku aorty
 • Leczenie nowotworów serca
 • Operacyjne leczenie zatorowo-zakrzepowego nadciśnienia płucnego i ostrej zatorowości płucnej
 • Leczenie chorób osierdzia
 • Operacyjne leczenie wad wrodzonych u dorosłych
 • Leczenie ostrych zespołów wieńcowych

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
(umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020r.)

Kardiologia inwazyjna z dostępem do 24-godzinnego dyżuru kardiologicznego
(umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020r.)

 • Leczenie zaburzeń rytmu serca:
 • Ablacje
 • Wszczepianie stymulatorów i kardiowerterów/defibrylatorów
 • Leczenie strukturalnych chorób serca
 • Diagnostyka naczyń wieńcowych (koronarografia)
 • Rewaskularyzacja naczyń wieńcowych (koronaroplasyka)
 • Leczenie ostrych zespołów wieńcowych

2. Diagnostyka obrazowa
(umowa obowiązuje do dnia 30 września 2020r.)

 • Rezonans magnetyczny
 • Tomografia komputerowa

3. Poradnie

 • świadczenia w zakresie Kardiochirurgii
  (umowa obowiązuje do dnia 30 września 2023r.)

 

Opis przyjęcie do Szpitala w ramach NFZ  krok po kroku.

Infolinia dla pacjentów NFZ
tel. 500 900 543