Zasady odwiedzin:

  • Odwiedziny Pacjentów w Oddziałach z uwagi na bezpieczeństwo i komfort Pacjentów odbywają się codziennie od godz. 8.00 do 20.00. W wyjątkowych sytuacjach osoby odwiedzające mogą przebywać na Oddziale poza tymi godzinami za zgodą Ordynatora, lekarza dyżurnego, lub pielęgniarki dyżurnej.
  • Obowiązują zasady DDM: D-dystans, D-dezynfekcja, M-maseczka.
  • Zalecane jest, aby jednego Pacjenta odwiedzała jednocześnie jedna osoba. Osoba
    odwiedzająca zobowiązana jest do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos.
  • Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
  • Pacjent, który nie życzy sobie odwiedzin powinien poinformować o tym zespół pielęgniarski
  • Zaleca się, aby Pacjentów nie odwiedzały dzieci do lat 5. W przypadku Kliniki Położnictwa i Kliniki Neonatologii, nie rekomendujemy odwiedzin dzieci do 10 lat.
  • Pozostałe zasady odwiedzin zawiera Regulamin Odwiedzin Szpitala Medicover

Utrzymujemy możliwość porodów rodzinnych. Więcej informacji