Przy wejściu do Szpitala obowiązuje triage. Osoby z infekcją, będące na kwarantannie lub izolacji powinny zgłaszać tę informację podczas triage.

Uwaga: Przy przyjęciu do Szpitala prosimy Pacjentów o okazanie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV2. Szczegóły dotyczące poszczególnych grup osób zostały opisane w zarządzeniu Dyrektora Medycznego nr 13/2021, które załączamy: 

Uwaga! W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną, odwiedziny w Szpitalu zostały wstrzymane*.

*W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest ustalenie z kierownikiem oddziału lub lekarzem przez niego upoważnionym możliwości odwiedzin. Możliwa jest obecność wyłącznie jednej osoby odwiedzającej.

Utrzymujemy możliwość porodów rodzinnych. Więcej informacji

Obowiązuje zakaz pobytu osób towarzyszących na terenie Szpitalnego Centrum Konsultacyjnego, Oddziału Pomocy Doraźnej i Centrum Diagnostyki. Wyjątkiem są osoby towarzyszące pacjentom do lat 14 i pacjentom niesamodzielnym.