Odwiedziny odbywają się w godzinach 16.00-18.00. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest ustalenie z ordynatorem lub lekarzem przez niego upoważnionym innych godzin odwiedzin. Możliwa jest obecność wyłącznie jednej osoby odwiedzającej.

Osoba odwiedzająca ma obowiązek na wezwanie personelu poddać się triażowi obejmującemu wywiad epidemiologiczny i pomiar temperatury. Odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie w pokoju pacjenta albo w miejscu wskazanym przez personel. Pacjenci i osoby odwiedzające powinny ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w częściach ogólnodostępnych.

Osoby odwiedzające mają obowiązek:

  • zawsze mieć założoną maseczkę szczelnie zakrywającą nos i usta,
  • dezynfekcji rąk,
  • zachowania dystansu od innych osób,
  • bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu Szpitala.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz osób odwiedzających rekomendujemy, aby odwiedzający byli zaszczepieni p/SARS-CoV-2, posiadali ujemny wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 (ważny 72 godziny) albo okazali zaświadczenie o statusie ozdrowieńca. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć dzieci poniżej 14-go roku życia


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.
Zadzwoń  500 900 900  |  Napisz do nas >>


Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa