Przywracamy możliwość odwiedzin Pacjentów przebywających w oddziałach naszego Szpitala:

  • Odwiedziny odbywają się codziennie, w godzinach 16.00-20.00.
  • U jednego pacjenta może przebywać jedocześnie 1 osoba odwiedzająca.
  • Rekomendowany czas trwania odwiedzin to max. 30 minut.
  • Obowiązują zasady DDM: D-dystans, D-dezynfekcja, M-maseczka.
  • Zaleca się, aby Pacjentów nie odwiedzały dzieci do 5 lat. W przypadku Kliniki Położnictwa i Kliniki Neonatologii, nie rekomendujemy odwiedzin dzieci do 10 lat.
  • W sytuacjach szczególnych decyzje o odwiedzinach podejmuje Lekarz Dyżurny.
  • Pozostałe zasady odwiedzin zawiera Regulamin Odwiedzin Szpitala Medicover.

Utrzymujemy możliwość porodów rodzinnych. Więcej informacji

Obowiązuje zakaz pobytu osób towarzyszących na terenie Szpitalnego Centrum Konsultacyjnego, Oddziału Pomocy Doraźnej i Centrum Diagnostyki. Wyjątkiem są osoby towarzyszące pacjentom nieletnim i pacjentom niesamodzielnym.