Test na koronawirusa

Test w kierunku zakażenia koronawirusem w zależności od typu badania pozwala określić, czy dana osoba jest zarażona wirusem SARS-CoV-2 lub czy przebyła już chorobę COVID-19. Obecnie na rynku sa dostępne trzy rodzaje testów w kierunku zakażenia koronawirusem (serologiczne, genetyczne i antygenowe).

Test na koronawirusa - jaki wybrać?

Spis treści:

 1. Rodzaje testów na koronawirusa
 2. Test PCR na koronawirusa (FRANKD)
 3. Test RT-PCR
 4. Badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 
 5. Ile się czeka na wyniki testu na koronawirusa?
 6. Ile kosztuje test na koronawirusa?
 7. Kiedy wykonać test na koronawirusa?
 8. Test na koronawirusa antygenowy
 9. Koronawirus SARS-CoV-2 badania obrazowe
 10. Koronawirus SARS-CoV-2 wskazania do badania
 11. Gdzie można zrobić test na koronawirusa?
 12. Czy domowe testy na koronawirusa są skuteczne?
 13. Ile trwa test na koronawirusa?
 14. Test na koronawirusa prywatnie
 15. Co oznacza pozytywny wynik testu na koronawirusa (COVID-19)?

Rodzaje testów na koronawirusa

Badania na koronawirusa

Koronawirus SARS-CoV-2

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

Koronawirus SARS-CoV-2

Test RT-PCR w domu pacjenta
na terenie Warszawy

Cena: 780 zł

KUP ONLINE

POPULARNE

Koronawirus SARS-CoV-2

Test genetyczny RT-PCR
do wykonania w punkcie 
pobrań

Cena: 450 zł

KUP ONLINE

 

Koronawirus SARS-CoV-2

Test antygenowy. 
Szybki test jakościowy

Cena: 150 zł

KUP ONLINE

Badania nie są wykonywane w centrach medycznych Medicover, a wyłącznie w placówkach lub wskazanych punktach pobrań.

Wśród testów w kierunku zakażenia koronawirusem wyróżniono 3 główne typy badań:

 • serologiczne – wykrywają przeciwciała anty-anty-SARS w klasie IgG, IgM lub IgG/IgM (sprawdzają, czy dana osoba przebyła COVID-19, ale wymagają potwierdzenia testem molekularnym),
 • molekularne (genetyczne) - wykrywają materiał genetyczny wirusa w trakcie aktywnej infekcji COVID-19
 • RT-PCR – wykrywa dwie sekwencje genetyczne wirusa (tzw. test pełny)
 • FRANKD (test PCR, RT-LAMP) - wykrywa jedną sekwencję genetyczną wirusa
 • antygenowe – wykrywają antygeny wirusa (czyli struktury rozpoznawanych przez organizm ludzki jako obce, które pobudzają układ odpornościowy do działania), sprawdzają, czy badana osoba jest w trakcie aktywnej infekcji COVID-19

Koronawirus testy rodzaje.

Test PCR na koronawirusa (FRANKD)

Jest to molekularny test przesiewowy, wykrywający materiał genetyczny wirusa, który cechuje się krótszym czasem badania i oczekiwania na wynik niż standardowy test RT-PCR. Test molekularny FRANKD, wykorzystuje metodę PCR w stałej temperaturze (standardowe testy typu PCR wykorzystują zmiany cykli temperatury). Nowy test FRANKD cechuje skrócony czas badania i krótszy czas oczekiwania na wynik – dlatego może być stosowany jako badanie przesiewowe. Pozwala on na przebadanie jednorazowo kilkuset osób, a tym samym pozwala na szybkie wykrycie potencjalnie zakażonych osób. Test ten identyfikuje jedną sekwencję genową, inaczej niż testy RT-PCR (gdzie badane są dwie sekwencje genowe).  

Test genetyczny przesiewowy na koronawirusa FRANKD.

Materiałem do badania jest wymaz z gardła i nosa lub nosogardła. Test FRANKD pozwala na wykonanie szybkiej diagnostyki przesiewowej – wykluczenie lub potwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2.

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: 250 zł

KUP ONLINE

Ograniczenia diagnostyki molekularnej FRANKD

 • ograniczenia jak diagnostyki molekularnej RT-PCR
 • dopuszczony przez Ministerstwo Zdrowia do rozpoznawania zakażenia SARS-CoV-2, obok RT-PCR i testów antygenowych

Test FRANKD nie jest uznawany przez PSSE jako badanie potwierdzające zakażenie SARS-CoV-2 – konieczne jest wykonanie testu RT-PCR.

Test RT-PCR

Badanie molekularne (genetyczne, RT-PCR) wykrywa materiał genetyczny (RNA) wirusa w określonym materiale biologicznym, najczęściej z górnych dróg oddechowych, Wykorzystują one metodę RT-PCR (ang. reverse-transc.ripton polymerase chain reacton), czyli reakcję łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (technika powszechnie stosowana w biologii molekularnej do wykrywania materiału genetycznego). Test RT-PCR pozwala na wykrycie aktywnej infekcji COVID-19. Materiałem do badania jest przeważnie materiał z górnych dróg oddechowych (wymaz z gardła i nosa lub nosogardła), rzadziej dolnych dróg oddechowych (plwocina, wydzielina).

Materiał do badania RT-PCR może pochodzić:

 • z górnych dróg oddechowych: wymaz z jamy nosowo-gardłowej lub gardła, wydzielina z nosogardła – najczęściej pobierany materiał do badania,
 • z dolnych dróg oddechowych plwocina lub wydzielina pobrana z płuc (pobrane podczas bronchoskopii) – najbardziej czuły materiał do badania, 
 • ze stolca,
 • z krwi. 

Czas wykonania testu RT-PCR

Wykonanie testu wykrywającego materiał genetyczny wirusa (RT-PCR) jest podstawą rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2. Wykrycie materiału genetycznego wirusa jest możliwe tylko w aktywnej fazie COVID-19. U większości zakażonych osób RNA wirusa było wykrywalne już w dniu pojawienia się objawów, a najwyższą ilość cząsteczek wirusa w drogach oddechowych odnotowano w pierwszym tygodniu od wystąpienia objawów

 • Kiedy test RT-PCR lub PCR powinny wykonać osoby z objawami wskazującymi na COVID-19?

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zaleca by osoby z objawami COVID-19 wykonywały test potwierdzający zakażenia tak szybko jak to możliwe od momentu pojawienia się objawów. Osoby z wynikiem dodatnim powinny zostać poddane izolacji, a osoby z kontaktu (np. najbliżsi krewni) powinny zostać poddani kwarantannie. ECDC zaleca by osoby z bliskiego kontaktu również zostały przebadane w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 niezależnie od objawów – choć nie znajduje to miejsca w rekomendacjach Ministra Zdrowia.

 • Kiedy test RT-PCR lub PCR powinny wykonać osoby bez objawów infekcji lub te, które jeszcze nie rozwinęły objawów COVID-19?

Według ECDC wykonanie testu RT-PCR około 10 dnia od momentu ekspozycji pozwala wykryć większość przypadków zakażonych SARS-CoV-2 – biorąc pod uwagę, że okres inkubacji dla większości przypadków to ok. 12 dni, a wykrywalność wirusa szacuje się na 1-3 dni przed wystąpienie objawów. Jeżeli data ekspozycji jest znana i planuje się wykonanie tylko jednego testu, nie powinien on być wykonany wcześniej niż 2 dni po ekspozycji. Jeżeli moment ekspozycji jest nieznany, wtedy test należy wykonać tak szybko jak to możliwe, warto go jednak powtórzyć po około 10 dniach. W wielu przypadkach nie wiadomo, czy minął odpowiedni okres czasu, by wykryć wirusa (by został wykryty musi osiągnąć wystarczający poziom replikacji, tak by była odpowiednia ilość RNA w badanym materiale).

Test molekularny RT-PCR wykrywający obecność materiału genetycznego koronawirusa w wymazie z dróg oddechowych jest rekomendowaną metodą identyfikacji i laboratoryjnego potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 (WHO, Światowa Organizacja Zdrowia). Ministerstwo Zdrowia dopuszcza do identyfikacji zakażeń SARS-CoV-2 również test PCR (FRANKD) i antygenowy.

Przygotowanie do badania RT-PCR

Należy pamiętać, by na badanie, jeżeli jest wykonywane w placówce medycznej lub laboratorium, zabrać dokument ze zdjęciem i swoim numerem PESEL (np. dowód osobisty, paszport).

Niektóre laboratoria wymagają, aby na pobranie wymazu z gardła zgłosić się do punktu pobrań na czczo lub minimum 3 godziny po spożyciu ostatniego posiłku, a przed badaniem nie myć zębów, nie stosować płynów do płukania jamy ustnej oraz tabletek do ssania.

Badanie RT-PCR w domu pacjenta 

Materiał do testu RT-PCR może pobrać pielęgniarka w domu pacjenta. Materiał do badania to wymaz z gardła i błon śluzowych nosa. Czas oczekiwania na wynik wynosi do 48 h. Usługa jest oczywiście odpłatna i dostępna na terenie Warszawy. 

Koronawirus SARS-CoV-2

Test RT-PCR w domu pacjenta
na terenie Warszawy

Cena: 780 zł

KUP ONLINE

 

 

 

 

Test na koronawirusa RT-PCR interpretacja wyników.

Ograniczenia diagnostyki molekularnej (RT-PCR)

 • Materiał genetyczny wirusa jest wykrywany jedynie na początku infekcji.
 • Na wynik ma duży wpływ prawidłowość pobrania wymazu oraz właściwy sposób transportu próbki – ryzyko wyników fałszywie ujemnych. 
 • Czułość badania w wykrywaniu zakażenia to 60-80 proc. dlatego pojedynczy wynik ujemny nie powinien być traktowany jako jedyne kryterium diagnostyczne. 
Dowiedz się więcej: Testy RT-PCR

Ile czeka się na wynik testu PCR na koronawirusa?

Czas otrzymania wyników badania może się różnić między laboratoriami, zwykle są już dostępne na drugi dzień w przypadku FRANKD, i na drugi dzień lub dłużej w przypadku RT-PCR.

Wynik obrazuje stan z momentu pobrania materiału do badania. Wynik dodatni potwierdza aktualne zakażenie wirusem. Są sytuacje, gdy wynik testu RT-PCR może mieć wynik negatywny mimo zakażenia SARS-CoV-2. Jest to związane z tym, że we wstępnej fazie zakażenia ilość wirusa jest jeszcze zbyt mała, aby test był w stanie go wykryć.

Podobnie, gdy upłynął pewien czas od zachorowania i osoba, która przebyła chorobę już nie ma lub ma zbyt mało cząsteczek wirusa w organizmie. Wtedy wynik testu także będzie ujemny. Wynik każdorazowo musi być skonsultowany z lekarzem a jego interpretacja powinna przebiegać z uwzględnieniem obrazu klinicznego i wywiadu epidemiologicznego.

Dowiedz się więcej: Testy PCR 

Badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 

Oznaczenie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasach IgM, IgG, IgG/IgM to badania serologiczne. Badania serologiczne polegają na wykrywaniu przeciwciał wytworzonych przez organizm w odpowiedzi na kontakt z wirusem SARS-CoV-2 (nie wykrywają one samego wirusa). Przeciwciała to cząstki białkowe wytwarzane przez komórki układu odpornościowego, które chronią organizm przez obcymi strukturami (antygenami), np. podczas infekcji wirusowej. W przebiegu COVID-19 są one produkowane dopiero kilka lub kilkanaście dni od zakażenia (zwykle wymaga to 1-2 tyg., ale może trwać dłużej). Najwyższe stężenie przeciwciał pojawia się zwykle w 2.‒3. tyg. od wystąpienia objawów koronawirusa. Materiałem do badania jest krew. 

Koronawirus SARS-CoV-2

Test wykrywający
przeciwciała IgG+IgM

Cena: 220 zł

KUP ONLINE

Produkcja przeciwciał zależy od wielu czynników, m.in. wieku, stanu odżywienia, innych infekcji współistniejących (np. HIV, grypy), ciężkości choroby. W przypadku COVID-19 nie wiadomo, czy i jak długo przeciwciała chronią przed zakażeniem – dane są niestety ograniczone. Przeciwciała są charakterystyczne dla danego patogenu – nie chronią przed innymi drobnoustrojami.

Test na koronawirusa - badanie przeciwciał. Odsetek pozytywnych wyników.

Opracowano na podstawie: Lalkhen A.G., McCluskey A. Continuing Education in Anaesthesia Critical Care & Pain 2008; 8 (6): 221–223. Deeks J.J. Dinnes J., Takwoingi Y. i wsp. Cochrane Database Syst Rev 2020; 6: CD013652.

 • Czułość była zależna od momentu wykonania testu (okresu od wystąpienia objawów). Bardzo niska w początkowym okresie choroby – 1‒14 dni od wystąpienia objawów, a szczególnie wysoka między 15. a 21. dniem (zwłaszcza dla oznaczenia IgG/IgM).
 • Dla testu w klasie IgG/IgM również zaobserwowano wysoką czułość w 22.‒ dniu od wystąpienia objawów.
 • Oznaczenia kombinacji przeciwciał IgG i IgM należy wykonywać od 15. dnia od wystąpienia objawów COVID-19 (czyli kaszlu, gorączki, duszności). Nie wiadomo obecnie, jaka jest wiarygodność tego testu wykonana ≥ 35. dnia od wystąpienia objawów (mało danych).

Wynik dodatni (obecność przeciwciał IgG i/lub IgM) może wskazywać na kontakt z SARS-CoV-2, ale nie jest podstawą do rozpoznania zakażenia – w tym celu konieczne jest również wykonanie testu RT-PCR. Badanie przeciwciał nie pozwala na określenie, kiedy osoba przebyła infekcję. 

Badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 mogą być wykorzystywane:

 • do rozpoznań retrospektywnych u osób, które miały infekcję, ale przebiegła ona bezobjawowo lub miała łagodny przebieg – jako uzupełnienie testów molekularnych (musi być jednocześnie uzyskany negatywny wynik testu molekularnego),
 • badaniach epidemiologicznych – by określić, jaki procent osób nabył już odporność na SARS-CoV-2, do identyfikacji ozdrowieńców w celu pozyskiwania osocza terapeutycznego (swoistych przeciwciał).

Materiałem do badania jest krew (osocze lub surowica krwi). Wynik testu uzyskuje się zwykle już po 15-30 minutach (czas otrzymania wyników badania może się różnić między laboratoriami). Wynik ujemny nie wyklucza zakażenia SARS-CoV-2. Należy wziąć pod uwagę możliwe opóźnienie organizmu w produkcji przeciwciał.

Obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG łącznie z ujemnym wynikiem testu molekularnego może wskazywać na przebyte zakażenie i wyleczenie. Obecnie za jedyne badania przeciwciał SARS-CoV-2 o potwierdzonej jakości uważa się testy z krwi żylnej wykonywane w laboratoriach metodą immunoenzymatyczną (ELISA) lub chemiluminescencji (CLIA).

Ograniczenia diagnostyki serologicznej (badania przeciwciał)

  • Przeciwciała pojawiają się w przebiegu zakażenia dość późno. 
  • Obecność przeciwciał potwierdza kontakt pacjenta z wirusem, ale nie jest dowodem na aktualną obecność wirusa w organizmie. 
  • Badanie nie jest przydatne do diagnostyki ostrych objawów
  • Możliwe wyniki fałszywie dodatnie z powodu reakcji krzyżowych z innymi patogenami oraz u osób z chorobami autoimmunologicznymi. 
  • Nie mogą być stosowane do diagnostyki aktualnego zakażenia ani do oceny skuteczności leczenia. 
  • Dodatnie wyniki nie powinny być podstawą do diagnozowania ani informowania o fazie zakażenia, aby ostatecznie potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2 należy wykonać badanie molekularne RT-PCR.

Test kasetkowy na koronawirusa

Test serologiczne dostępne na rynku różnią się zastosowaniem odmiennych technologii analizy materiału do badania.

Szybkie testy immunoserologiczne (tzw. test kasetkowy) nie są rekomendowane z uwagi na niską jakość (czułość i swoistość – tj. wysokie ryzyko wyników fałszywie ujemnych jak i fałszywie dodatnich). Nie zaleca się ich wykonywania zarówno na etapie identyfikacji zakażenia SARS-CoV-2 (tutaj zaleca się testy: RT-PCR, PCR lub antygenowe), jak i ocenia przebycia choroby COVID-19 (tutaj zaleca się ocenę przeciwciała anty-SARS-CoV-2 z użyciem technologii immunoenzymatycznych np. CLIA, ELISA).

Wykonywanie badań z użyciem technologii tj. CLIA i ELISA cechują się wyższą jakością, ale wymaga bardziej zaawansowanego sprzętu – dlatego pacjent nie ma możliwości wykonania tego badania samodzielnie w domu.

Dowiedz się więcej: Test serologiczny

 

Ile się czeka na wyniki testu na koronawirusa?

Czas oczekiwania na wyniki testu na koronawirusa są zależne od rodzaju testu.

 • Test FRANKD - do 24h
 • Test RT-PCR - do 24h
 • IgG - do 3 dni
 • IgM - do 3 dni
 • IgG + IgM - do 3 dni

Ile kosztuje test na koronawirusa?

Cena testu na koronawirusa różni się w zależności od typu badania oraz oferty przedstawionej przez konkretną firmę. Aktualną cenę badań można sprawdzić na naszym sklepie internetowym. https://www.medistore.com.pl/badania-diagnostyczne/diagnostyka-laboratoryjna/diagnostyka-sars-cov-2

Cena testów na koronawirusa (cennik testów na koronawirusa z 14.10.2020 r.)

 • W punkcie pobrań:
  • Test FRANKD - 250 zł
  • Test RT-PCR - 450 zł
  • Test IgM - 120 zł
  • Test IgG - 120 zł
  • Test IgG+IgM - 220 zł
 • W domu pacjenta:
  • Test RT-PCR - Zestaw do samodzielnego pobierania wymazu - 450 zł

Kiedy wykonać test na koronawirusa?

Termin wykonania testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zależy od rodzaju badania. Jedne z badań wykrywają przeciwciała (pozwalają potwierdzić, czy dana osoba przebyła COVID-19), inne pozwalają na określenie czy badana osoba jest zakażona SARS-CoV-2.

Jeżeli masz utrzymującą się gorączkę (>39◦C), duszność,
ból w klatce piersiowej i/lub wybroczyny na skórze, niezwłocznie skontaktuj się
z Hot Line Medicover 500 900 999 albo pogotowiem ratunkowym 112 lub 999.

Test molekularny (RT-PCR lub PCR) wykonuje się, by sprawdzić, czy osoba ma aktywną infekcję COVID-19, natomiast testy przeciwciał anty-SARS-CoV-2, by dowiedzieć się, czy dana osoba przebyła tę infekcję.

Wskazaniem do wykonania badania RT-PCR, PCR i testu antygenowego jest podejrzenie COVID-19 – jest to jedyny rekomendowany przez WHO test wykrywający zakażenie SARS-CoV-2 (aktywną infekcję COVID-19).

Należy jednak pamiętać, że wyniki testów powinien zinterpretować lekarz. Optymalnie o wykonaniu testu powinien również decydować lekarz. 

Termin wykonania badania przeciwciał nie jest jednoznaczny i łatwy do określenia. W zależności od opracowania, zalecany czas wykonania tego testu różni się u pacjentów objawowych od 10.‒21. dnia od wystąpienia. 

Koronawirus - wykrywalność różnymi metodami diagnostycznymi.

Koronawirus SARS-CoV-2 wskazania do badania

Obecnie głównym wskazaniem do wykonania badania RT-PCR jest objawowy przypadek podejrzenia COVID-19, czyli ostra infekcja dróg oddechowych o nagłym początku z objawami tj. temperatura ciała przekraczajaca 38C, kaszel, duszność, utrata węchu lub smaku. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) takim osobom zleca wykonanie testu potwierdzającego zakażenia SARS-CoV-2 w mobilnych punktach pobrań tzw. drive thru – nie korzystaj z transportu publicznego.

Aktualne zalecenia, co zrobić w przypadku, gdy podejrzewasz u siebie koronawirusa >> 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek z wymienionych objawów, skonsultuj się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli nie udało ci się z nim skontaktować, umów się na teleporadę z lekarzem Medicover. Lekarz Medicover może skierować pacjenta na badania wykonywane tylko komercyjnie (odpłatnie).

Lekarz Medicover nie może wystawiać skierowania na bezpłatne badanie RT-PCR, ani nakładać i przedłużać formalnej izolacji przez aplikację gabinet.gov.pl, ponieważ nie jest lekarzem POZ, który pracuje w ramach NFZ

Wyniki badań laboratoryjnych powinny być zawsze interpretowane przez lekarza, z uwzględnieniem aktualnie występujących objawów, chorób współistniejących i danych epidemiologicznych.

Test na koronawirusa antygenowy

Test antygenowy polega na wykrywaniu antygenów wirusa (czyli struktur rozpoznawanych przez organizm ludzki jako obce, które pobudzają układ odpornościowy do działania). Antygeny są wykrywalne tylko w początkowej fazie choroby, gdy wirus aktywnie replikuje (namnaża się) i na tym etapie te testy mogłyby znaleźć zastosowanie.

Czym jest walidacja testu laboratoryjnego?

Walidacja testu laboratoryjnego jest wykonywana, aby określić zasadność stosowania danej metody wykrywania wirusa w laboratorium. Zwykle nowy test (np. antygenowy) porównuje się już z istniejącym, który jest używany w praktyce klinicznej – w tym przypadku molekularnym (RT-PCR).

Walidacja pozwala ocenić wiarygodność otrzymanych wyników w nowym modelu testu (m.in. liczbę uzyskanych wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych – na tej podstawie określa się czułość i swoistość danego testu) i czy jest ona akceptowalna (porównywalna lub wyższa w porównaniu z dostępnym już testem, który jest stosowany w praktyce). 

WHO zaleca, by w praktyce stosować tylko te testy, które zostały zwalidowane w określonej populacji i warunkach (szpitalnych czy ambulatoryjnych). Ryzykiem stosowania niewiarygodnego testu jest uzyskiwanie dużej liczby wyników fałszywie dodatnich lub ujemnych u badanych.

WHO dopuściło wykonywanie testów antygenów w przypadku ograniczonej dostępności testów genetycznych (molekularnych) lub czas ich wykonania ogranicza ich użyteczność kliniczną. Test antygenowy powinien zostać wykonany w ciągu 5-7 dni od pojawienia się objawów wskazujących na COVID-19. Testy antygenowe dopuszczone przez WHO muszą mieć czułość ≥ 80% i swoistość ≥ 97%.

Ministerstwo Zdrowia dopuściło testy antygenowe do rozpoznawania zakażeń SARS-CoV-2 u osób z objawami wskazującymi na COVID-19.

Interpretacja testu antygenowego

Występowanie objawów wskazujących na COVID-19

Wynik testu antygenowego

Interpretacja

+

-

konieczne potwierdzenie testem PCR

+

+

rozpoznanie COVID-19

 

Dowiedz się więcej: Test antygenowy

Koronawirus SARS-CoV-2 badania obrazowe

Lekarz prowadzący może zlecić wykonanie badania obrazowego. U pacjentów z przebiegiem łagodnym lub bezobjawowym nie są one konieczne.

Wśród badań obrazowych z podejrzeniem lub stwierdzonym COVID-19 wykonuje się:

 • badanie rentgenowskie (rtg) płuc, które służy wykryciu zmian w płucach i ocenie dynamiki zmian, np. u pacjentów z utrzymującym się kaszlem i/lub dusznością,
 • tomografię komputerową (TK), która może być pomocna w rozpoznaniu COVID-19 (wymagany jest również test molekularny RT-PCR), a także pozwala na wykrywanie zmian w płucach oraz ocenę ich dynamiki, identyfikuje również inne schorzenia (np. zatorowość płucną),
 •  i/lub ultrasonografię klatki piersiowej i płuc, która pozwala na wczesne wykrycie zapalenia płuc, jest wykonywana na różnych etapach choroby. 

Gdzie można zrobić test na koronawirusa?

Test na koronawirusa można wykonać bezpłatnie po skierowaniu przez lekarza lub odpłatnie w prywatnych punktach pobrań oferujących takie badania.

Badania na koronawirusa są dostępne w wielu polskich miastach.

Informacje o punktach badań zarówno państwowych jak i prywatnych:

Bezpłatne badania na koronawirusa można wykonać w mobilnych punktach pobrań. Aby zrobić taki test, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej musi wystawić zlecenie.

Aktualną listę placówek, w których możesz wykonać bezpłatny test na koronawirusa, znajdziesz TUTAJ

Czy domowe testy na koronawirusa są skuteczne?

Domowe testy na koronawirusa RT-PCR są skuteczne. Pacjent zamawia test do domu. Sam wykonuje pobranie próbki. Następnie odsyła kurierem próbkę do laboratorium, gdzie podlega ona badaniu. Zaletą tego testu jest fakt, że zestaw do samodzielnego pobrania wymazu zostaje dostarczany do domu, więc osoba z podejrzeniem zakażenia nie musi opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Materiał do badań również odbiera kurier, więc osoba badana nie musi wychodzić z domu ani stać w kolejce na poczcie, aby wysłać próbkę.

Ile trwa test na koronawirusa?

Czas trwania testu na koronawirusa to zazwyczaj kilka minut związanych z pobraniem próbki. W zależności od rodzaju badania próbka może mieć charakter pobrania krwi żylnej lub wymaz z nosogardzieli. Poszczególne badania różnią się czasem oczekiwania na wyniki, który w zależności od testu może się wahać w przedziale od 1 do kilku dni.

Test na koronawirusa prywatnie

Testy na koronawirusa są dostępne również prywatnie, obecnie wiele firm posiada w swojej ofercie zarówno testy w punkcie pobrań jak i badania wykonywane w domu pacjenta (w zależności od oferty samodzielnie lub przez pielęgniarkę).

W ofercie Medicover jest obecnie 5 testów na koronawirusa w tym również testy RT-PCR rekomendowane przez WHO oraz przesiewowe testy genetyczne FRANKD które pozwalają na wykonanie szybkiej diagnostyki przesiewowej oraz wykluczenie lub potwierdzenie obecności wirusa Sars-Cov-2.

Test do wykonania stacjonarnie:

 

Test na koronawirusa punkcie pobrań

 

FRANKD 

Test na koronawirusa RT-PCR

Test na koronawirusa IgM

Test na koronawirusa IgG

Test na koronawirusa IgG+IgM

  KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE
Wyniki  do 24h 24h do 3 dni roboczych do 3 dni roboczych do 3 dni roboczych
Lokalizacje Warszawa
Gdańsk
Poznań
Wrocław
Kraków
Lublin
Łódź
Mysłowice
Warszawa
Gdańsk
Poznań
Wrocław
Kraków
Lublin
Łódź
Mysłowice
Bydgoszcz
Zielona góra
Koszalin
Gdynia
Kielce
Katowice
Warszwa
Kraków
Poznań
Gdańsk
Wrocław
Poznań
Łódź
Katowice
Szczecin
Lublin
Warszwa
Kraków
Poznań
Gdańsk
Wrocław
Poznań
Łódź
Katowice
Szczecin
Lublin
Warszwa
Kraków
Poznań
Gdańsk
Wrocław
Poznań
Łódź
Katowice
Szczecin
Lublin
Kiedy wykonać?  w przypadku podejrzenia zakażenia lub występowania objawów zakażenia COVID-19 w przypadku podejrzenia zakażenia lub występowania objawów zakażenia COVID-19 między 10. a 21. dniem od wystąpienia objawów COVID-19 między 10. a 21. dniem od wystąpienia objawów COVID-19 między 10. a 21. dniem od wystąpienia objawów COVID-19
Metoda pobrania próbki wymaz z nosogardzieli wymaz z nosogardzieli pobranie krwi żylnej pobranie krwi żylnej pobranie krwi żylnej
Potwierdza aktualne zakażenie SARS-CoV-2 TAK TAK NIE NIE NIE
Potwierdza przebyte zakażenie SARS-CoV-2, ale nie jest podstawą do jego rozpoznania NIE NIE TAK (ale wymaga również negatywnego wyniku testu RT-PCR) TAK (ale wymaga również negatywnego wyniku testu RT-PCR) TAK (ale wymaga również negatywnego wyniku testu RT-PCR)
Wynik w języku angielskim TAK TAK      
Cena 250 zł 450 zł 120 zł 120 zł 220 zł
  KUP ONLINE
KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE KUP ONLINE
Zastosowanie

rozpoznanie aktualnego zakażenia SARS-CoV-2 rozpoznanie aktualnego zakażenia SARS-CoV-2
potwierdzenie przebytego zakażenia SARS-CoV-2
potwierdzenie przebytego zakażenia SARS-CoV-2
potwierdzenie przebytego zakażenia SARS-CoV-2
Rekomendacja WHO
TAK TAK NIE NIE NIE

Co oznacza pozytywny wynik testu na koronawirusa (COVID-19)?

Pozytywny wynik testu w zależności od rodzaju badania informuje pacjenta o zakażeniu lub przebyciu infekcji covid-19.

 

Rodzaj testu

Wynik

Test RT-PCR

Oznaczenie przeciwciał

Pozytywny

Zakażenie SARS-CoV-2 (ryzyko zakażenia innych)

Przebycie infekcji COVID-19 (prawdopodobnie jesteś uodporniony na zakażenie) – wymaga potwierdzenia testem RT-PCR (konieczne jest Negatywny

Opracowano na podstawie: Departament of Health and Human Services – US. Guidance on interpreting COVID-19 test results.

Co oznacza negatywny wynik testu na koronawirusa (COVID-19)?

Negatywny wynik testu RT-PCR nie oznacza, że pacjent nie jest zakażony wirusem SARS-CoV-2 i niekiedy trzeba powtórzyć test. W przypadku badania obecności przeciwciał wynik negatywny informuje, że pacjent nie był wcześniej zakażony lub nie zaczął jeszcze tych przeciwciał produkować.

 

Rodzaj testu

Wynik

Test RT-PCR

Oznaczenie przeciwciał

Negatywny

Nie wyklucza zakażenia SARS-CoV-2, w określonych sytuacjach konieczne jest jego powtórzenie

Nigdy nie przebyto infekcji COVID-19 lub organizm jeszcze nie zaczął produkować przeciwciał (ważny jest czas wykonania badania od momentu wystąpienia objawów)

Opracowano na podstawie: Departament of Health and Human Services – US. Guidance on interpreting COVID-19 test results.

Co zrobić, jeżeli podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Gdy podejrzewasz zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zadzwoń na specjalną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla osób przebywających na terenie Polski o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800 190 590.

Jeżeli masz utrzymującą się gorączkę (>39◦C), duszność, ból w klatce piersiowej i/lub wybroczyny na skórze, niezwłocznie skontaktuj się z Hot Line Medicover 500 900 999 albo pogotowiem ratunkowym 112 lub 999.

Przeczytaj także:

Źródła:

 1. htps://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostc-tests-for-covid-19
 2. World Health Organizaton. Laboratory testng for coronavirs disease (COVID-19) in suspected human cases. Interim guidance, 19 march 2020
 3. Wymagania dotyczące pobrania i transport materiału do badań metodą RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusy (SARS;MERS; SARS-CoV-2-COVID-19), https://www.pzh.gov.pl/wpcontent/uploads/2020/02/Wymagania-dotycz%C4%85ce-materia%C5%82u-do-bada%C5%84-COVID-19-29.02.2020.pdf (dostęp: 27.04.2020 r.)
 4. McIntosh K. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): epidemiology, virology, clinical features, diagnosis, and preventon. UpToDate, Topic 126981 Version 57.0.
 5. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zalecenia w COVID-19. Wersja 1.0 – 23.04.2020 r.
 6. Walton R.M. Validaton of laboratory tests and methods. Seminars in Avian and Exotc Pets Medicine 2001; 10(2): 59-65.
 7. htps://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostc-tests-for-covid-19
 8. htps://www.cebm.net/covid-19/what-tests-could-potentally-be-used-for-the-screening-diagnosis-and-monitoring-of-covid-19-and-what-are-their-advantagesand-disadvantages/
 9. Zhao J, Yuan Q, Wang H, et al. Antbody responses to SARS-CoV-2 in patents of novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis 2020
 10. Flisiak R., Horban A., Jaroszewicz J. i wsp. Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
  Wersja 24.03.2020 r.
 11. Sethuraman N., Jeremiah S.S., Ryo A. Interpretng diagnostc tests for SARS-CoV-2. JAMA; 6 May 2020, doi:10.1001/jama.2020.8259
 12. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zalecenia w COVID-19. Wersja 1.0 – 23.04.2020 r.
 13. Deeks J.J., Dinnes J., Takwoingi Y. i wsp. Antibody tests for identification of current and past infection with SARS-CoV-2. Cochrane Database Syst Rev 2020; 6: CD013652.
 14. Dzierżanowska-Fangrat K., Horban A., Szmitkowski M. i wsp. Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, Chorób Zakaźnych, Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie oznaczania swoistych przeciwciał i antygenów w diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2.
 15. ECDC, https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy_Objective-Sept-2020.pdf.

Autor: 
Mgr Agata Stróżyk, Specjalista ds. Informacji Medycznej, Dietetyk kliniczny, sportowy i pediatryczny