Test na koronawirusa - jaki wybrać?
Test na koronawirusa - jaki wybrać?

Test w kierunku zakażenia koronawirusem jest kluczowy przede wszystkim w monitorowaniu rozprzestrzeniania się pandemii choroby COVID-19. W zależności od technologii badania testy te pozwalają  określić, czy dana osoba jest zakażona wirusem SARS-CoV-2 lub czy przebyła już chorobę COVID-19. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka rodzajów testów stosowanych w diagnostyce zakażeń koronawirusem (serologiczne, genetyczne i antygenowe).

Spis treści:

  1. Rodzaje testów na koronawirusa
  2. Kiedy wykonać test na koronawirusa?
  3. Ile trwa test na COVID?
  4. Jak przygotować się do badania na koronawirusa?
  5. Ile kosztuje test na koronawirusa?
  6. Gdzie można zrobić test na COVID? Skierowania na test
  7. Ile się czeka na wyniki testu na koronawirusa?
  8. Co oznacza negatywny oraz pozytywny wynik testu?

Rodzaje testów na koronawirusa

Badania na koronawirusa

Koronawirus SARS-CoV-2

Test na przeciwciała
po zachorowaniu

Cena: od 135 zł

KUP ONLINE

Koronawirus SARS-CoV-2

Test antygenowy. 
Szybki test jakościowy

Cena: od 99 zł

KUP ONLINE

Testy możemy podzielić ze względu na to, czy potwierdzają one bieżące zakażenie wirusem (wykrywające materiał genetyczny wirusa lub jego antygeny), czy też informują o przebytej już chorobie (wykrywające przeciwciała):

Badania potwierdzające bieżące zakażenie

Badania potwierdzające przebytą chorobę (test na przeciwciała):

  • przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 całkowite ilościowo (przeciwko domenie RBD).

Koronawirus testy rodzaje.

Sprawdź objawy koronawirusa

Kiedy wykonać test na koronawirusa?

Moment, w którym należy wykonać test zależy od wielu czynników, m.in. od tego, czy celem jest wykrycie aktywnej infekcji COVID-19 czy potwierdzenie przebycia chooby.

Test w kierunku przeciwciał anty-SARS-CoV-2 najlepiej wykonać ok. 2.-3. tygodnia od wystąpienia pierwszych objawów.

Testy RT-PCR i RT-LAMP wykonuje się jak najszybciej po pojawieniu się objawów infekcji górnych dróg oddechowych (wskazujących na COVID-19) lub po kontakcie z osobą zakażoną, gdyż badania te wykrywają bieżące zakażenie wirusem.

Test antygenowy powinien być wykonywany u pacjentów z objawami COVID-19 w ciągu pierwszych 5-7 dni od ich wystąpienia.

Test przeciwciał po szczepieniu należy wykonać nie wcześniej niż 1-2 tygodnie po drugiej dawce szczepionki (w przypadku szczepienia preparatem dwudawkowym).

Test na COVID. Ile dni po objawach zrobić test?

Źródło: Zalecenia COVID-19. Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2. AOTMiT. Wersja 1.1 - 25.04.2020 r. https://www2.aotm.gov.pl/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.25_zalecenia%20covid19_v1.1.pdf 

Ile trwa test na COVID?

Czas trwania testu na COVID to zazwyczaj kilka minut związanych z pobraniem próbki (materiałem do badania) i czynnościami administracyjnymi.

W przypadku testu w kierunku przeciwciał wymagane jest pobranie krwi żylnej, a w badaniach antygenowym i genetycznym konieczny jest wymaz: dla testu antygenowego z nosgardzieli, dla testu FRANKD wymaz z nosa i gardła, dla testu RT-PCR z nosogardzieli lub nosa i gardła. 

Jak przygotować się do badania na koronawirusa?

Na badanie zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (ten, którego serię i numer podałeś osobie wystawiającej skierowanie na badanie).

Przygotowanie zależy od rodzaju badania.

Testy genetyczne i antygenowe przygotowanie

Testy genetyczne i antygenowe wymagają pobrania wymazu: dla testu antygenowego z nosgardzieli, dla testu FRANKD wymaz z nosa i gardła, dla testu RT-PCR z nosogardzieli lub nosa i gardła i trzeba się do nich przygotować.

Przygotowanie pacjenta do badania na obecność COVID-19

  • Bądź na czczo lub min. 3 godziny po spożyciu ostatniego posiłku.
  • Nie myj zębów.
  • Nie żuj gumy.
  • Nie stosuj płynów do płukania jamy ustnej oraz tabletek do ssania.
  • Nie wydmuchuj nosa.
  • Nie pal papierosów.
  • Jeśli używasz protezy zębowe wyjmuj ją przed badaniem.

Testy na przeciwciała koronawirusa przygotowanie

Badanie w kierunku przeciwciał wymaga pobranie próbki krwi żylnej, do którego nie trzeba być na czczo. Ten rodzaj badania nie wymaga przygotowania.

Przeczytaj: Porady na temat koronawirusa

Ile kosztuje test na koronawirusa?

Cena testu na koronawirusa różni się w zależności od typu badania oraz oferty przedstawionej przez konkretnego usługodawcę/laboratorium. Aktualną cenę badań można sprawdzić na naszym sklepie internetowym Medistore

Cena testów na koronawirusa (cennik testów na koronawirusa z 02.07.2021 r.)

W punkcie pobrań.

  • Test RT-LAMP - od 250 zł 
  • Test RT-PCR - od 378 zł
  • Test antygenowy - od 99 zł
  • Test na przeciwciała po szczepieniu - od 120 zł
  • Test na przeciwciała po przechorowaniu COVID-19 -od 135 zł 

 

Dowiedz się więcej: Zakażenia koronawirusem

Gdzie można zrobić test na COVID? Skierowania na test

Test genetyczny (RT-PCR) można wykonać bezpłatnie po skierowaniu przez lekarza lub po wypełnieniu kwalifikującego formularza na stronie: www.gov.pl/formularz. System określa, czy rejestrująca się osoba kwalifikuje się do testu. Jeśli tak – otrzyma ona zlecenie na test z konkretną datą. Odpłatnie w prywatnych punktach pobrań można wykonać zarówno testy genetyczne (RT-PCR, RT-LAMP), antygenowe, jak i w kierunku przeciwciał.

Informacje o punktach pobrań zarówno państwowych, jak i prywatnych:

Bezpłatne badanie na koronawirusa można wykonać w mobilnych punktach pobrań. Aby zrobić taki test, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej musi wystawić skierowanie. Obecnie takie skierowanie może dostać wyłącznie osoba z objawami wskazującymi na COVID-19.

Aktualną listę placówek, w których możesz wykonać bezpłatny test na koronawirusa, znajdziesz TUTAJ.

Ile się czeka na wyniki testu na koronawirusa?

Czas oczekiwania na wyniki testów stosowanych w diagnostyce  zakażenia koronawirusem są zależne od rodzaju testu.

  • Test PCR - do 48 h
  • Test RT-LAMP - do 48 h
  • Test antygenowy - od 15 do 30 minut
  • Test na przeciwciała IgG - do 3 dni roboczych
  • Test na przeciwciała IgM - do 3 dni roboczych
  • Test na przeciwciała IgG + IgM - do 3 dni roboczych
Przeczytaj: Objawy koronawirusa u dzieci

Co oznacza negatywny oraz pozytywny wynik testu?

Wynik pozytywny badania na koronawirusa:

  • Test RT-PCR – pozytywny wynik testu świadczy o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
  • Test FRANKD (test RT-LAMP) – pozytywny wynik testu, potwierdzony testem RT-PCR, świadczy o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
  • Test antygenowy – pozytywny wynik testu z dużym prawdopodobieństwem świadczy o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i jest podstawą do stwierdzenia przypadku COVID-19 (bez potrzeby wykonywania dodatkowego testu genetycznego)
  • Test serologiczny na przeciwciała: 
    • Przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 całkowite ilościowo (przeciwko domenie RBD) ‒ wynik pozytywny świadczy o tym, że doszło do rozwoju odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Obecny stan wiedzy na temat SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu obecność przeciwciał zapewnia odporność przed ponownym zakażeniem oraz jak długo przeciwciała te będą się utrzymywać.
    • Przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo (przeciwko domenie RBD) ‒ dodatni wynik tego testu oznacza, że układ odpornościowy wytworzył specyficzne przeciwciała w ilościach, które skutecznie powinny chronić daną osobę przed zachorowaniem na COVID-19.

Wynik negatywny badania na koronawirusa:

  • Test RT-PCR – pojedynczy wynik ujemny nie wyklucza zakażenia, zwłaszcza, jeśli wcześniej występowały objawy lub wywiad wskazuje na możliwość zarażenia. Jeżeli występują objawy COVID-19 zalecane jest powtórzenie badania przy użyciu innego testu lub tego samego z innej próbki po 24-48 godzinach.
  • Test FRANKD (test RT-LAMP) – pojedynczy wynik ujemny nie wyklucza zakażenia, zwłaszcza jeśli wcześniej występowały objawy lub wywiad wskazuje na możliwość zakażenia. Jeżeli występują objawy COVID-19, zalecane jest powtórzenie badania przy użyciu innego testu lub tego samego z innej próbki po 24-48 godzinach.
  • Test antygenowy – negatywny wynik testu antygenowego nie wyklucza zakażenia. U pacjentów z objawami COVID-19 lub podejrzeniem zakażenia należy wykonać test genetyczny w celu weryfikacji.
  • Test serologiczny na przeciwciała: 
    • Przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 całkowite ilościowo (przeciwko domenie RBD) ‒ wynik negatywny oznacza to, że pacjent nie miał w przeszłości kontaktu z wirusem i nie doszło do rozwoju odpowiedzi immunologicznej. Należy pamiętać, że negatywny wynik badania nie wyklucza całkowicie zakażenia. 
    • Przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 IgG ilościowo (przeciwko domenie RBD) ‒ ujemny wynik tego testu oznacza, że poziom specyficznych przeciwciał jest niewystarczający, aby zapewnić badanemu pacjentowi skuteczną ochronę przeciwko COVID-19, w związku z czym może być on nadal narażony na zachorowanie oraz ewentualne powikłania zdrowotne związane z tą chorobą.
Dowiedz się więcej: Leczenie koronawirusa

Źródła:

  1. htps://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostc-tests-for-covid-19
  2. World Health Organizaton. Laboratory testng for coronavirs disease (COVID-19) in suspected human cases. Interim guidance, 19 march 2020
  3. McIntosh K. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): epidemiology, virology, clinical features, diagnosis, and preventon. UpToDate, Topic 126981 Version 57.0.
  4. Walton R.M. Validaton of laboratory tests and methods. Seminars in Avian and Exotc Pets Medicine 2001; 10(2): 59-65.
  5. htps://www.who.int/news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-of-care-immunodiagnostc-tests-for-covid-19
  6. htps://www.cebm.net/covid-19/what-tests-could-potentally-be-used-for-the-screening-diagnosis-and-monitoring-of-covid-19-and-what-are-their-advantagesand-disadvantages/
  7. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zalecenia w COVID-19. Wersja 1.0 – 23.04.2020 r.
  8. Deeks J.J., Dinnes J., Takwoingi Y. i wsp. Antibody tests for identification of current and past infection with SARS-CoV-2. Cochrane Database Syst Rev 2020; 6: CD013652.
  9. Dzierżanowska-Fangrat K., Horban A., Szmitkowski M. i wsp. Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej, Chorób Zakaźnych, Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie oznaczania swoistych przeciwciał i antygenów w diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2.
  10. ECDC, https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy_Objective-Sept-2020.pdf.

Koronawirus szybkie linki

Mapa zachorowań na koronawirusa | Koronawirus statystyki | Koronawirus szczepionka | Koronawirus kwarantanna  | Koronawirus a grypa | Koronawirus a ciąża | COVID-19 przygotowanie do choroby | COVID-19 czy grypa? Szybki test