Duomox

  1. Duomox co to jest
  2. Duomox dawkowanie
  3. Duomox stosowanie
  4. Duomox dla dzieci
  5. Duomox w ciąży
  6. Duomox a karmienie piersią
  7. Duomox skutki uboczne
  8. Duomox a alkohol

Duomox jest lekiem o działaniu bakteriobójczym. Przepisywany jest przez lekarza na receptę.

Duomox co to jest

Duomox antybiotyk to lek przeciwbakteryjny, który znajduje zastosowanie w zakażeniach o charakterze ogólnym. Jest to antybiotyk na bazie penicyliny, a substancją czynną leku jest amoksycylina, występująca w postaci amoksycyliny trójwodnej. Dostępne są różne warianty leku, duomox 500 mg, ale także niższe dawki, jak 250 mg czy 375 mg oraz wyższe, jak 750 mg, a także duomox 1000 mg (co odpowiada dawce duomox 1 g). Skład leku duomox w poszczególnych wariantach różni się ilością substancji czynnej zawartej w leku.

Wskazania

Lek duomox stosowany jest w zakażeniach wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę. Wśród podstawowych zastosowań wskazać można duomox na anginę oraz duomox na zatoki. Ponadto, w ulotce duomox można przeczytać, że wykorzystuje się go również w leczeniu zakażeń dolnych oraz górnych dróg oddechowych, dróg moczowych, zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz zakażenia w obrębie układu pokarmowego.

Duomox dawkowanie

Duomox dawkowanie dokładnie opisane zostało w ulotce leku, jednak należy pamiętać, że jest to antybiotyk, dlatego należy przyjmować go zgodnie z zaleceniami lekarza. Leku duomox bez recepty nie kupimy, gdyż jest on antybiotykiem o dość silnym działaniu. Dawkowanie zazwyczaj uzależnione jest od wieku oraz wagi pacjenta, ale równie ważne jest prawidłowe funkcjonowanie nerek, stopień zaawansowania choroby czy jej lokalizacja w organizmie. Inaczej stosowany będzie duomox przy anginie u dziecka oraz u dorosłej osoby. Co do zasady przyjmuje się, że u dzieci oraz osób dorosłych, u których masa ciała jest wyższa niż 40 kg, stosuje się dawkę od 750 mg do 3 g na dobę, w 2 bądź 3 dawkach podzielonych, a szczegółowe dawkowanie zależy od zdiagnozowanej choroby. U dzieci, których waga jest niższa niż 40 kg zaleca się przeliczanie dawki na kilogram masy ciała. Wówczas lek dawkowany jest od 40 do 90 mg/kg masy ciała na dobę, w dawkach podzielonych na 2 lub 3 części.

Duomox stosowanie

Pacjenci czasem zastanawiają się jak długo brać duomox? Zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i nie odstawiać leku przed zakończeniem kuracji. Zazwyczaj zaleca się, aby przy lekkim oraz umiarkowanym zakażeniu leczenie trwało nie krócej niż 5-7 dni. W przypadku stwierdzenia infekcji paciorkowcowej - co najmniej 10 dni. Gdy zakażenie przebiega w sposób ciężki lub przewlekły, bądź dotyczy miejsc, w których stężenie leku nie będzie wysokie, wówczas zaleca się, aby leczenie zakończyło się 3-4 dni po ustąpieniu objawów. Przyjmowanie leku duomox z jedzeniem i piciem nie wywołuje żadnych działań niepożądanych. Nie ma znaczenia czy lek zostanie zażyty przed czy po posiłku gdyż nie wpływa to na wchłanianie preparatu w organizmie człowieka. W przypadku pominięcia dawki leku duomox należy przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej, chyba że zbliża się pora kolejnej dawki, wówczas należy pominąć dawkę opuszczoną i kontynuować kurację stałym trybem. Nigdy nie wolno przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

Duomox dla dzieci

Lek duomox można stosować również u dzieci. Dawkowanie leku zostanie przez lekarza szczegółowo rozpisane, gdyż zależy od masy dziecka, wieku oraz stopnia nasilenia objawów i choroby.

Duomox w ciąży

Duomox w ciąży można stosować wyłącznie wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Wówczas dawkowanie oraz to, ile dni należy przyjmować duomox zależeć będzie od decyzji lekarza.

Duomox a karmienie piersią

Amoksycylina, która jest podstawą preparatu w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. Ryzyko wystąpienia u dziecka skutków ubocznych związane jest z zakażeniem grzybiczym oraz błon śluzowych. Zdarza się, że wywołuje ono reakcję alergiczną u małego pacjenta, którego matka podczas terapii lekiem kontynuuje karmienie piersią.

Duomox skutki uboczne

Wśród najczęściej wymienianych objawów niepożądanych wskazać można biegunkę oraz świąd odbytu, wysypkę, śródmiąższowe zapalenie nerek. Rzadko obserwowane są skutki uboczne obserwowane w badaniach krwi, jak agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, trombocytopenia. U pacjentów wrażliwych na składniki leku mogą wystąpić także wstrząs anafilaktyczny, rzekomo błoniaste zapalenie okrężnicy, krwotoczne zapalenie okrężnicy i inne. Gdy podczas kuracji lekiem duomox wystąpią niepokojące objawy, wówczas należy jak najszybciej skorzystać z porady lekarskiej.

Duomox a alkohol

Spożywanie alkoholu podczas antybiotykoterapii nie jest zalecane. Alkohol może bowiem nasilić skutki uboczne duomoxu i stać się przyczyną ciężkiego stanu pacjenta.

Dystrybutor na terenie Polski: Astellas Pharma Sp. z o.o.