Erdomed

  1. Erdomed co to jest
  2. Erdomed stosowanie
  3. Erdomed skutki uboczne
  4. Erdomed w ciąży
  5. Erdomed a karmienie piersią
  6. Erdomed a alkohol

Erdomed jest lekiem stosowanym w leczeniu pacjentów w zakresie medycyny rodzinnej oraz chorób płuc. Lek erdomed dostępny jest w postaci kapsułek oraz proszku do sporządzenia zawiesiny.

Erdomed co to jest

Substancją czynną zastosowaną w leku erdomed jest erdosteina, będąca pochodną aminokwasu - metioniny. Jest lekiem o działaniu wykrztuśnym. Dostępny jest również zamiennik leku erdomed - Erdomed Muko.

Erdomed stosowanie

Na co działa lek erdomed? Ze względu na substancję czynną lek poprawia pobudzanie organizmu do wydzielania śluzu zalegającego w drogach oddechowych, jednocześnie zmniejszając jego lepkość oraz poprawiając transport śluzowo-rzęskowy, dzięki czemu ułatwia odkrztuszanie. Antybiotyk erdomed, zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, zalecany jest pacjentom, cierpiącym z powodu ostrych oraz przewlekłych chorób górnych dróg oddechowych, w szczególności obejmujących oskrzela oraz płuca, w przebiegu których występują nieprawidłowości w zakresie usuwania wydzieliny śluzowej. Ponadto lek znajduje zastosowanie w terapii zapobiegawczej w przebiegu sezonowych zaostrzeń przewlekłego zapalenia oskrzeli. Jak długo stosować lek erdomed? Długość terapii określona zostanie przez lekarza prowadzącego.

Erdomed skutki uboczne

Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza. W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana należy jak najszybciej udać się do najbliższej przychodni bądź szpitala, gdyż konieczna może okazać się hospitalizacja chorego.

Erdomed w ciąży

Dotychczas nie przeprowadzono szczegółowych badań, które w sposób jednoznaczny określiłyby bezpieczeństwo stosowania leku u kobiet w ciąży. Dlatego też nie zaleca się terapii lekiem u kobiet ciężarnych, chyba, że lekarz prowadzący podejmie decyzję, że włączenie leku jest niezbędne.

Erdomed a karmienie piersią

Nie ma wystarczających informacji dotyczących przenikania leku erdomed do pokarmu kobiecego, w związku z czym nie zaleca się stosowania preparatu przez kobiety w trakcie karmienia piersią.

Erdomed a alkohol

Nie ma jednoznacznych danych, które zakazywałyby łączenia leku z alkoholem, jednakże jak w przypadku wszystkich leków należy zachować szczególną ostrożność.

 

Dystrybucja na terenie Polski: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.