Operacyjne leczenie przepuklin

1. Przepuklina czym jest?
2. Przepuklina metody leczenia
3. Rodzaje przepuklin leczone w Szpitalu Medicover
4. Jak leczymy przepukliny w Szpitalu Medicover?
5. Laparoskopowa rekonstrukcja przepukliny brzusznej sposobem Sub-lay/Underlay/Onlay
6. Małoinwazyjna operacja naprawcza przepukliny pachwinowej TEP/TAPP
7. Laparoskopowa operacja przepukliny brzusznej/pępkowej IPOM
8. Operacja przepukliny pachwinowej met. klasyczną
9. Operacja przepukliny pępkowej małoinwazyjną met. klasyczną
10. Operacja przepukliny brzusznej metodą otwartą - SUB-LAY
11. Operacja przepukliny w asyście robota da Vinci

1. Przepuklina czym jest?

Przepuklina (łac. hernia) to ogólna nazwa grupy schorzeń, polegających na nieprawidłowym przemieszczeniu się narządów wewnętrznych lub ich części poza miejsce ich naturalnego występowania. Najczęściej mamy do czynienia z przemieszczeniem się części jelita cienkiego lub grubego na zewnątrz jamy brzusznej poprzez otwory pierwotne (np. pępek, kanał udowy lub pachwinowy) lub wtórne.

Według statystyk, różne typy przepuklin dotyczą nawet 20% społeczeństwa, przy czym najczęściej rozpoznawana jest przepuklina pachwinowa (stanowi 60-70% wszystkich zachorowań, u mężczyzn przepuklina tego rodzaju występuje nawet siedem razy częściej niż u kobiet). Według danych światowych operacja przepukliny jest najczęściej wykonywanym planowym zabiegiem chirurgicznym. Epidemiologicznie dorównuje appendektomia (usunięcie wyrostka robaczkowego), którą jednak przeprowadza się częściej w trybie ostrego dyżuru. Co roku w Polsce wykonuje się ponad 40 000 operacji przepuklin pachwiny.

Lekarze rozróżniają przepukliny wrodzone oraz przepukliny nabyte (np. powstałe na skutek urazów).

2. Przepuklina metody leczenia

Jedyną skuteczną metodą leczenia przepuklin, niezależnie od ich typu, jest operacja chirurgiczna. Warto pamiętać, że raz powstała przepuklina nie cofnie się sama, nie jest też możliwe samoistne zmniejszenie jej rozmiarów. Co więcej, nieleczone schorzenie stopniowo postępuje, powodując coraz silniejszy ból i zwiększając dyskomfort pacjenta. Dlatego nawet niewielkich zmian nie należy lekceważyć: przy podejrzeniu przepukliny należy udać się do lekarza, który zazwyczaj już na podstawie badania przedmiotowego jest w stanie zdiagnozować przepuklinę i określić jej rodzaj.

Odpowiednio wczesne rozpoznanie schorzenia i jego szybkie, skuteczne wyleczenie jest istotne, gdyż w pewnych sytuacjach może dojść do tzw. uwięźnięcia, co jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej.

3. Rodzaje przepuklin leczone w Szpitalu Medicover

Specjaliści chirurgii ogólnej Szpitala Medicover zajmują się leczeniem wielu rodzajów przepuklin:

 • przepukliny pachwinowej
 • przepukliny pępkowej
 • przepukliny mosznowej
 • przepukliny kresy białej
 • przepukliny udowej
 • przepuklin pooperacyjnych
 • przepuklin nawrotowych
 • przepuklin okołostomijnych

Skontaktuj się z nami aby poznać ofertę i dowiedzieć się więcej
Zadzwoń 500 900 900
lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie


4. Jak leczymy przepukliny w Szpitalu Medicover?

 • Nasi chirurdzy większość zabiegów przepuklin wykonują z zastosowaniem małoinwazyjnych technik chirurgii laparoskopowej. Dzięki temu zapewniamy krótszy pobyt chorego w szpitalu i szybki powrót do normalnej aktywności fizycznej (w porównaniu z techniką klasyczną), znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym oraz mniejszy odsetek bólu przewlekłego, a także mniejszą ilość zakażeń ran pooperacyjnych. Zabiegi wykonywane są metodą laparoskopową są szczególnie zalecane u chorych z nawrotem przepukliny.
 • W Szpitalu Medicover posiadamy wieżę laparoskopową z obrazowaniem 3D, co zwiększa precyzję i bezpieczeństwo w takcie zabiegu, a także pozwala na zastosowanie mniejszej liczby trokarów (mniej blizn i lepszy efekt kosmetyczny).
 • Nasi lekarze mają bardzo duże doświadczenie w operacjach przepuklin – rocznie w naszym Szpitalu wykonujemy ok. 250 takich zabiegów
 • Siatka użyta do procedury zawsze dobierana jest indywidualnie w przypadku każdego pacjenta, z uwzględnieniem wskazań medycznych, aktywności fizycznej pacjenta oraz tego, czy przepuklina jest przepukliną pierwotną czy wtórną. W Szpitalu Medicover korzystamy z siatek renomowanych producentów: Dynamesh, Bard i innych. Na potrzeby pacjenta możemy jednak zamówić każdą siatkę dostępną na rynku.
 • W Szpitalu Medicover wykonujemy również operacje przepuklin brzusznych z wykorzystaniem robota da Vinci.

5. Laparoskopowa rekonstrukcja przepukliny brzusznej sposobem Sub-lay/Underlay/Onlay

Jest to operacja przepukliny brzusznej tzw. metodami beznapięciowymi, które polegają na zastosowaniu implantu (siatki), który umieszcza się w obrębie powłok brzusznych. Taka technika pozwala na obniżenie częstości nawrotów przepuklin brzusznych. Do wykonania takiej operacji wymagane jest cięcie podłużne w zakresie powłok brzusznych lub kilka krótszych nacięć w powłokach brzusznych w przypadku operacji metodą laparoskopową. Długość nacięcia skóry zależy od wielkości przepukliny w przypadku operowania techniką otwartą, w przypadku techniki laparoskopowej długość nacięć skóry nie zależy od wielkości przepukliny. Ten sposób operacji realizowany jest w trybie hospitalizacji do 2 dób, w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym, w warunkach bloku operacyjnego. Cena procedury nie obejmuje ceny siatki.

Operacje przeprowadza dr n. med Andrzej Lehmann

6. Małoinwazyjna operacja naprawcza przepukliny pachwinowej TEP/TAPP

Metoda TAPP jest to przezbrzuszna przedotrzewnowa metoda leczenia przepuklin, a TEP to metoda całkowicie zewnątrzotrzewnowa. Wyboru metody leczenia w konkretnym przypadku podejmuje lekarz przeprowadzający operację.

Lekarz, po znieczuleniu ogólnym chorego („uśpieniu”), wypełnienia jamę brzuszną gazem i wykonuje 3 nieduże nacięcia na skórze, a następnie do jamy brzusznej wprowadza trokary, przez które można wprowadzić kamerę i specjalne narzędzia. Po przezotrzewnowym lub zaotrzewnowym dotarciu do wrót przepukliny następuje odprowadzenie treści przepukliny, którą może być tłuszcz wewnątrzotrzewnowy lub pętle jelitowe. Na koniec ścianę kanału pachwinowego wzmacnia się za pomocą specjalnej siatki 3D o anatomicznym kształcie, która zasłania wejście do kanału pachwinowego. Siatka jest mocowana do tkanek szwami lub specjalnymi wchłanianymi zszywkami.

Czas pobytu w szpitalu to przeważnie 1 doba.

W szpitalu Medicover małoinwazyjne operacje naprawcze przepukliny pachwinowej TEP/TAPP przeprowadzają doświadczeni specjaliści:


Skontaktuj się z nami aby poznać ofertę i dowiedzieć się więcej
Zadzwoń 500 900 900
lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie


7. Laparoskopowa operacja przepukliny brzusznej/pępkowej IPOM

Jest to przezbrzuszna, wewnątrzotrzewnowa metoda leczenia przepuklin. W metodzie IPOM operujący lekarz umieszcza narzędzia chirurgiczne w jamie brzusznej, a siatkę mocuje wewnątrzotrzewnowo, czyli na wewnętrznej powierzchni otrzewnej ściany brzucha. Metoda ta pozwala zaopatrzyć w małoinwazyjny sposób przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej, w tym pooperacyjne i nawrotowe, przepukliny kresy białej, pępkowe i okołopępkowe, które występują najczęściej.

Na początku zabiegu po znieczuleniu ogólnym chorego („uśpieniu”) do jamy brzusznej wkłuwa się igłę, przez którą podaje się gaz (dwutlenek węgla), aby wytworzyć przestrzeń do operacji.

Następnie do jamy brzusznej wkłuwa się trokary („zaostrzone rurki”), przez które wprowadza się kamerę i specjalne narzędzia chirurgiczne. Chirurdzy, patrząc na monitor telewizyjny, mogą obserwować wszystko, co się dzieje w jamie brzusznej, a jednocześnie używać narzędzi, którymi operują.

Trzy trokary umieszcza się bocznie od wrót przepukliny, zwykle w linii pachowej przedniej. Po wypreparowaniu i odprowadzeniu zawartości worka przepuklinowego do jamy brzusznej, wprowadza się siatkę przepuklinową. Implant mocuje się za pomocą szwów lub wszywek, zasłaniając wrota przepukliny siatką z marginesem 3–5 cm.

Warto wiedzieć, że czasem zdarzają się sytuacje, kiedy niezależnie od doświadczenia operującego chirurga, konieczna jest tzw. konwersja, czyli zmiana sposobu operacji z laparoskopowej do klasycznej.

Czas pobytu w szpitalu to przeważnie 1 doba.

W Szpitalu Medicover laparoskopowe operacje przepukliny brzusznej/pępkowej IPOM przeprowadzają doświadczeni specjaliści:


Skontaktuj się z nami aby poznać ofertę i dowiedzieć się więcej
Zadzwoń 500 900 900
lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie


8. Operacja przepukliny pachwinowej met. klasyczną

Najczęstszą metodą stosowaną w plastyce przepukliny pachwinowej jest tak zwana metoda Lichtenstaina (beznapięciowa z wszczepieniem siatki).

Po znieczuleniu ogólnym chorego („uśpieniu”) chirurg wykonuje nacięcie skóry około 10 - 15 cm w okolicy pachwiny. Kolejno rozcina warstwy (tkankę podskórną, powięzi) dochodząc do kanału pachwinowego. Odnajduje i zaoszczędza nerwy, naczynia oraz powrózek nasienny u mężczyzn a u kobiet więzadło obłe macicy. Następnie lokalizuje worek przepuklinowy, który odprowadza do jamy brzusznej. Wykonuje plastykę kanału pachwinowego, zaopatruje go siatką. Siatka zostaje przykryta rozcięgnami, mięśniami i powięziami ściany jamy brzusznej a następnie skórą.

W razie ryzyka pojawienia się krwawienia w ranie zostaje umieszczony dren (rurka z otworami służąca do odprowadzania płynnej treści z rany). Dren jest usuwany przeważnie w następnej dobie.

Na koniec szyta jest osobno tkanka podskórna nićmi wchłanianymi i skóra. Rana jest przemywana, wycierana do sucha i położony zostaje na niej opatrunek. U mężczyzn chirurg na sam koniec po wykonaniu operacji pociąga za jądro po stronie operowanej sprawdzając czy jest odpowiednio ruchome. W ten sposób sprawdza czy nie obszył zbyt mocno powrózka nasiennego.

Czas pobytu w szpitalu to przeważnie 1 doba.

W szpitalu Medicover operacje przepukliny pachwinowej met. klasyczną przeprowadzają doświadczeni specjaliści:

9. Operacja przepukliny pępkowej małoinwazyjną met. klasyczną

Współczesne sposoby leczenia przepuklin brzusznych to tak zwane metody beznapięciowe –polegają one na zaopatrzeniu przepukliny bez zszywania tkanek pod napięciem. Polegają na zastosowaniu wszczepu syntetycznego (siatki), który umieszcza się w obrębie powłok brzusznych i mocuje szwami do otaczających tkanek. Taka technika operacyjna pozwoliła na obniżenie częstości nawrotów przepuklin brzusznych.

Metoda ta polega na umieszczeniu specjalnej siatki, którą wprowadza się do jamy brzusznej przez niewielkie 1-2 cm nacięcie, a następnie otwiera się ją w jamie brzusznej, przez co siatka przyjmuje właściwy rozmiar (6-8 cm), bez potrzeby poszerzania nacięcia skóry.. Stosowana siatka może być wykonana z materiału niewchłanialnego (polipropylenu) lub może być częściowo wchłanialna. Wybór rodzaju i wielkości siatki zostanie dokonany przez chirurga na podstawie oceny wielkości ubytku powłok stanowiącego wrota przepukliny.

Czas pobytu w szpitalu to przeważnie 1 doba.

W Szpitalu Medicover operacje przepukliny pępkowej met. klasyczną przeprowadzają doświadczeni specjaliści:

10. Operacja przepukliny brzusznej metodą otwartą - SUB-LAY

Operacja przepukliny brzusznej metodą otwartą polega na chirurgicznym zamknięciu wrót przepuklinowych oraz chirurgicznym wzmocnieniu ściany brzucha z użyciem specjalnej syntetycznej siatki, założonej pod mięśnie i powieź brzucha (metoda Sub-lay). Zabieg jest realizowany w trybie hospitalizacji do 2 dób, w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym, w warunkach bloku operacyjnego. Cena procedury nie obejmuje ceny siatki.

Operację przeprowadza dr n. med. Andrzej Lehmann

11. Operacja przepukliny w asyście robota da Vinci

W naszym Szpitalu wykorzystujemy robot da Vinci przy operacjach przepuklin: pachwinowych, brzusznych i parastomalnych. Operacja przepukliny z wykorzystaniem robota da Vinci daje Pacjentowi szereg korzyści:

- Pobyt w Szpitalu po wykonanej operacji jest niezwykle krótki - zwykle są to 1-2 dni, nawet jeśli operowana przepuklina jest duża.
- Rany pooperacyjne są mniejsze, stąd zmniejsza się ryzyko ich infekcji.
- Zmniejszone są także dolegliwości bólowe i występuje mniejsze - niż przy tradycyjnej operacji - ryzyko ponownego pojawienia się przepukliny.

W Szpitalu Medicover operacje przepukliny pachwinowej, brzusznej oraz parastomalnej, w asyście robota da Vinci wykonuje doświadczony chirurg -
dr n. med. Jerzy Draus. Więcej o operatorze i zabiegach wykonywanych w asyście robota da Vinci można przeczytać tutaj.


Skontaktuj się z nami aby poznać ofertę i dowiedzieć się więcej
Zadzwoń 500 900 900
lub wypełnij formularz - oddzwonimy do Ciebie


Klinika Chirurgii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa 

Klinika Chirurgii Warszawa Szpital Medicover

Konsultacja merytoryczna
dr hab.n.med. Maciej Kielar