W Medicover działa Rada Naukowa, która opiniuje standardy i procedury medyczne przyjęte 
w organizacji. Rekomendacje rady pomagają nam udoskonalać postępowanie medyczne, podnosić jakość i skuteczność leczenia, odpowiadać na potrzeby pacjentów, a także budować ścieżki rozwoju personelu medycznego. 

Radę Naukową tworzą eksperci o szerokiej wiedzy i bogatym doświadczeniu klinicznym, w tym między innymi byli i obecni konsultanci krajowi w wielu dziedzinach medycyny:

Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
Specjalista pediatrii. Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu. Do 2015 r. konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii.

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert – Przewodniczący Rady Naukowej Medicover
Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Kierownik Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych CMKP. Konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii. Doświadczony manager w sektorze ochrony zdrowia.

Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
Specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa, onkologii ginekologicznej, endokrynologii ginekologicznej oraz ginekologii operacyjnej. Kierownik Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
Kierownik Kliniki Ortopedii CMKP w Otwocku, jednego z najbardziej uznanych, wysokospecjalistycznych ośrodków urazowo-ortopedycznych w Polsce. W latach 2006-2010 Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Członek międzynarodowych towarzystw ortopedycznych.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Noszczyk
Specjalista w zakresie chirurgii, szczególnie chirurgii naczyń krwionośnych. Przeprowadził ponad 10 tys. zabiegów chirurgicznych. Wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyń krwionośnych.

Prof. dr hab. n. med. Anatol Panasiuk
Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, patomorfologii, chorób zakaźnych i zdrowia publicznego. Pracownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka
Specjalista w zakresie chorób wątroby oraz wykładowca i pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Medicover Polska pełni funkcję Doradcy Zarządu ds. Medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Marta Wiszniewska
Specjalista medycyny pracy i specjalista toksykologii klinicznej. Kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.