Prawidłowy stolec jest ukształtowany lub ma konsystencję półmiękką. 

Czarny stolec (stolec smolisty) to stolec o bardzo ciemnym zabarwieniu, zarówno na powierzchni, jak i w środku, o nieco lepkiej konsystencji (podobny do smoły), gęsty, twardy lub luźny, a nawet wodnisty. 

Co oznacza czarny stolec? Na kolor kału pewien wpływ ma dieta, ale wbrew pozorom nie jest on aż tak znaczący. Czarny stolec bywa też efektem przyjmowania niektórych leków, np. może pojawić się po przyjmowaniu żelaza (przy anemii), związków bizmutu czy węgla lekarskiego.

Czarny stolec po alkoholu może być oznaką krwotocznego zapalenia błony śluzowej żołądka. 

Ważne jest, aby zweryfikować czy ciemnego zabarwienia stolca nie spowodowało krwawienie lub zapalenie błony śluzowej przewodu pokarmowego. Krew, która uległa przemianom chemicznym, jest częstą przyczyną zabarwienia kału na ciemny kolor.

Nie należy ignorować takiego objawu i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Istotne są także inne symptomy towarzyszące oddawaniu smolistego stolca, np. ból brzucha, osłabienie, biegunka lub zaparcia. Czarny stolec może świadczyć o poważnych schorzeniach.

Czarny stolec przyczyny

  • krwawienie z przewodu pokarmowego,
  • ostra gastropatia krwotoczna,
  • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
  • zespół Mallory’ego-Weissa,
  • ostre zapalenie trzustki,
  • uraz,
  • nowotwór przełyku,
  • nowotwór żołądka,
  • nowotwór dwunastnicy. 

Czarny stolec może być wynikiem przyjmowania preparatów z żelazem.

Pełna lista objawów chorobowych >> 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.