Test antygenowy jest jednym z badań wykorzystywanych w diagnostyce koronawirusa. Niedawno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dopuściła wykonywanie testów antygenowych w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2. Na ten moment zaleca się by wyniki ujemne potwierdzać testem genetycznym. 

Spis treści: 

 1. Cena testu antygenowego COVID-19
 2. Test antygenowy na koronawirusa co to jest?
 3. Przygotowanie do testu antygenowego 
 4. Gdzie wykonać test antygenowy?
 5. Wyniki testu antygenowego
 6. Kiedy wykonać test antygenowy?
 7. Czy test antygenowy traktowany jest tak samo jak test PCR?

Cena testu antygenowego COVID-19

Koszt pobrania wymazu i poddanie próbki badaniom w Medicover rozpoczyna się od 150 złotych (lub 142,50 zł ze zniżką MediClub), w zależności od miejsca, w którym wykonywane jest badanie. Wynik testu antygenowego dostępny jest także w języku angielskim.

Koronawirus SARS-CoV-2*

Test antygenowy. Szybki test do jakościowego
wykrywania antygenu SARS-CoV-2  

Cena: od 142,50 zł

KUP ONLINE

* Badanie nie jest wykonywane w centrach medycznych Medicover, a wyłącznie w placówkach lub wskazanych punktach pobrań.

Test antygenowy na koronawirusa co to jest?

Test antygenowy pozwala na szybkie, jakościowe wykrycie antygenu SARS-CoV-2 w próbkach wymazu z nosa lub nosogardzieli (w zależności od rodzaju testu), dopuszcza wstępną diagnozę COVID-19.

Wynik ujemny nie może być traktowany jako wykluczenie zakażenia SARS-CoV-2. Test antygenowy wykorzystywany jest ze względu na możliwość szybszego uzyskania wyniku niż ma to miejsce w przypadku klasycznego badania PCR (ok. 10-30 minut vs. zwykle 24 godziny).

Na czym polega test antygenowy COVID? 

Test antygenowy w materiale z nosa lub nosogardzieli wykrywa specyficzne dla wirusa białka, które powstają w trakcie jego replikacji, w odróżnieniu od testów PCR, które pozwalają na wykrycie w badanej próbce materiału genetycznego wirusa. Obecnie WHO dopuściło wykonywanie testów antygenowych w przypadku ograniczonej dostępności testów genetycznych (molekularnych, tj. RT-PCR i FRANKD) lub gdy czas potrzebny do ich wykonania ogranicza ich użyteczność kliniczną.

Testy antygenowe dopuszczone przez WHO muszą mieć czułość ≥ 80% i swoistość ≥ 97%. W Polsce na ten moment Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zaleca, by wyniki zarówno dodatnie, jak i ujemne weryfikować testem molekularnym (RT-PCR, PCR).

Rodzaje testów na koronawirusa.

Jak przebiega badanie?

 1. Przed wykonaniem testu personel medyczny przeprowadza z pacjentem wywiad na temat stanu zdrowia.
 2. Personel medyczny za pomocą jałowej wymazówki pobiera materiał z nosa: pacjent ma odchyloną do tyłu głowę, a badający przez ok. 10 sekund delikatnie obraca wymazówkę w każdym nozdrzu.
 3. Po pobraniu wymazu, próbkę materiału nanosi się do otworu na płytce testowej i po określonym czasie dokonuje odczytu.
 4. Po badaniu pacjent na miejscu czeka na wyniki. Czas oczekiwania różni się między testami różnych producentów, ale zwykle wynik jest dostępny w ciągu 10-30 minut.

Przygotowanie do testu antygenowego

Badanie wykonywane jest podobnie jak testy PCR w oparciu o wymaz, pobrany od pacjenta z nosa lub nosogardzieli (w zależności od testu).

 • Na 2 godziny przed pobraniem wymazu powstrzymaj się od palenia papierosów.
 • Na 2 godziny przed badaniem nie aplikuj do nosa środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli).
 • Powstrzymaj się od przepłukiwania i wydmuchiwania nosa.

Gdzie wykonać test antygenowy? 

Test antygenowy można wykonać prywatnie w placówkach współpracujących z Medicover. Na badanie możesz umówić się bez wychodzenia z domu: online poprzez Medistore.

Sprawdź adresy i lokalizację placówek: 

Test antygenowy w Warszawie: 

 • al. Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa; 
 • Nowolipie 18, 01-005, Warszawa;
 • ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa. 

Test antygenowy w Gdańsku: 

 • plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk; 
 • ul. Juliusza Słowackiego 220, 80-298 Gdańsk. 

Test antygenowy w Katowicach: 

 • ul. Wolności 90, 42-625 Katowice. 

Test antygenowy w Krakowie: 

 • ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków. 

Test antygenowy w Lublinie: 

 • ul. Konrada Wallenroda 4 c, 20-607 Lublin. 

Test antygenowy w Łodzi:

 • al. E. Rydza - Śmigłego 20, 93-281 Łódź. 

Test antygenowy w Poznaniu: 

 • ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań;
 • ul. Bukowska 303, 60-189 Poznań;
 • ul. Górecka 30, 60-201 Poznań. 

Test antygenowy w Szczecinie: 

 • ul. Krakowska 69, 71-017 Szczecin. 

Test antygenowy we Wrocławiu: 

 • ul. Rdestowa 22, 54-530 Wrocław;
 • ul. Swobodna 60, 50-529 Wrocław.
Pełną listą placówek, w których wykonywany jest szybki test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 możesz sprawdzić TUTAJ>>

Wyniki testu antygenowego

Jak należy interpretować wyniki testu antygenowego na koronawirusa? Jeżeli wynik jest jest dodatni, oznacza to infekcję COVID-19. Jeżeli test antygenowy COVID-19 ma wynik negatywny, a występowały objawy koronawirusa, konieczne jest potwierdzenie testem PCR. 

Test antygenowy interpretacja wyniku

Jak odczytać wynik testu antygenowego

Występowanie objawów wskazujących na COVID-19

Wynik testu antygenowego

Interpretacja

+

-

konieczne potwierdzenie testem PCR

+

+

rozpoznanie COVID-19

Ile się czeka na wyniki testu antygenowego?

Ogromną zaletą testów antygenowych jest czas ich realizacji, który jest znacznie krótszy (ok. 10-30 minut) od klasycznego testu RT-PCR (zwykle 24 godziny), rekomendowanego przez WHO. Badanie antygenowe w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 pozwala na szybką identyfikację osób zakażonych w krótkim czasie.

Kiedy wykonać test antygenowy?

Wykonanie testu antygenowego ogranicza się do początkowego etapu choroby - do 5-7 dni, od pojawienia się objawów wskazujących na COVID-19, ponieważ dochodzi wówczas do intensywnego namnażania się (czyli replikacji) wirusa.

Brakuje danych do oceny zastosowania tego testu w populacjach bezobjawowych. W późniejszych etapach choroby COVID-19 stężenie wirusa może się zmniejszać, w związku z czym testy mogą nie wykryć jego obecności.

Test antygenowy na koronawirusa.

Czy test antygenowy jest traktowany tak samo jak test PCR?

W Polsce pozytywny wynik testu antygenowego jest traktowany tak samo jak wynik testu molekularnego RT-PCR – informuje gov.pl.

Nieco inaczej może być jednak w przypadku zagranicznych podróży. Wiele krajów honoruje wykonanie testu antygenowego na równi z RT-PCR, jednak decyzje administracyjne mogą się zmieniać, dlatego każdorazowo przed wyjazdem za granicę należy upewnić się, czy negatywny wynik testu antygenowego uprawnia do wjazdu do danego kraju.

Popularne kraje, które uznają przy wjeździe test antygenowy to np. Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Grecja czy Hiszpania.

Wśród krajów, do których nie można wjechać mimo negatywnego testu antygenowego znajduje się m.in. Tunezja (dane na dzień 24.08.2021 r.).

Referencje:

 1. Flisiak R., Parczewski M., Horban A. i wsp. Zalecenia diagnostyki I terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Zakaźnych z dnia 13.10. 2020 r.
 2. World Health Organisation. Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays. Interim guidance, 11 September 2020.

Konsultacja merytoryczna: mgr Agata Stróżyk, Specjalista ds. Informacji Medycznej, Dietetyk kliniczny, sportowy i pediatryczny