Aplikacja e-Member

Aplikacja e-Member to system obsługi Klientów Korporacyjnych, który pozwala na zarządzanie
opieką medyczną dla pracowników Twojej firmy.

Dzięki e-Member:

 • Zgłosisz online nowych pracowników i ich rodziny do opieki w Medicover, by mogli od razu z
  niej korzystać
 • Zmienisz dotychczasowe programy opieki osób objętych opieką medyczną
 • Sprawdzisz ważność orzeczeń Medycyny Pracy, wykonane badania i pobierzesz wzory
  skierowań z zakresu Medycyny Pracy
 • Pobierzesz e-fakturę od razu po jej wystawieniu oraz specyfikacje w dogodnym dla Ciebie
  formacie
 • Wygenerujesz bieżące raporty dotyczące opieki medycznej
 • Dowiesz się o nowych usługach oraz promocjach

Szybko, wygodnie, online!

Zasady zgłaszania nowych osób oraz dokonywania zmian w członkostwie

 • Zgłaszanie nowej osoby do opieki medycznej oraz zmiana programu opieki jest możliwe w
  każdym dowolnym dniu miesiąca – w przypadku, gdy zgłoszenie odbędzie się w innym dniu
  niż 1 dzień miesiąca opłata jest naliczana proporcjonalnie do ilości dni objętych opieką
  medyczną
 • Zamknięcie opieki medycznej jest możliwe wyłącznie ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca
 • Sposoby zgłaszania aktualizacji:
  - za pośrednictwem Aplikacji e-Member
  - poprzez zgłoszenie wysłane do Specjalisty ds. Administracji Klienta

Zgłoszenie wysłane do Specjalisty ds. Administracji Klienta jest realizowane w ciągu 3 dni roboczych na
podstawie poprawnie wypełnionego i zahasłowanego pliku Excel.

Dostęp do aplikacji