Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne

  • Ogólne warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego są dostępne u Doradcy Biznesowego.
  • Zakresy Ubezpieczenia dla firm są dostępne u Doradcy Biznesowego.

Umowa Opieki Medycznej

  • Ogólne warunki świadczenia usług są dostępne u Doradcy Biznesowego.
  • Zakresy Opieki Medycznej dla firm są dostępne u Doradcy Biznesowego.
  • Warunki Ubezpieczenia w Podróży*

*Z uwagi na różne okresy podpisywania Umów prosimy o zweryfikowanie u Państwa Doradcy Biznesowego daty zawarcia Umowy oraz Programów opieki medycznej celem wyboru właściwego dokumentu.

Aplikacja e-Member

Medycyna pracy

Porozumienie w sprawie RODO

OWU i OWŚU

Ubezpieczenia (po numerze dokumentu)Abonament (po numerze dokumentu)
2/2009
Dla umów podpisanych od 15.04.2009 do 01.08.2010
622 kb
1/2009
Dla umów podpisanych od 15.04.2009 do 01.08.2010
520 KB
2/2010
Dla umów podpisanych od 02.08.2010 do 13.03.2011
610 KB
1/2010
Dla umów podpisanych od 02.08.2010 do 13.03.2011
474 KB
1/2011
Dla umów podpisanych od 14.03.2011 do 31.08.2012
355 KB
1/2011
Dla umów podpisanych od 14.03.2011 do 31.08.2012
293 KB
2/2011
Dla umów podpisanych od 23.01.2012 do 01.05.2012
200 KB
Dla umów podpisanych od 23.01.2012 do 01.05.2012
201 KB
1/2012
Dla umów podpisanych od 02.05.2012 do 28.02.2013
206 KB
1/2012
Dla umów podpisanych od 02.05.2012 do 28.02.2013
206 KB
2/2012
Dla umów podpisanych od 01.09.2012 do 28.02.2013
369 KB
2/2012
Dla umów podpisanych od 01.09.2012 do 28.02.2013
308 KB
1/2013
Dla umów podpisanych od 01.03.2013 do 22.06.2014
395 KB
1/2013
Dla umów podpisanych od 01.03.2013 do 22.06.2014
336 KB
2/2013
Dla umów podpisanych od 01.03.2013 do 22.06.2014
207 KB
2/2013
Dla umów podpisanych od 01.03.2013 do 22.06.2014
207 KB
6/2013
Dla umów podpisanych od 15.05.2013 do 22.06.2014
346 KB
7/2013
Dla umów podpisanych od 15.05.2013 do 22.06.2014
262 KB
7/2013
Dla umów podpisanych od 15.05.2013 do 22.06.2014
346 KB
8/2013
Dla umów podpisanych od 15.05.2013 do 22.06.2014
262 KB
1/2014
Dla umów podpisanych od 23.06.2014
linia produktowa NPK, dla firm powyżej 21 pracowników
405 KB
2/2014
Dla umów podpisanych od 23.06.2014
linia produktowa NPK, dla firm powyżej 21 pracowników
345 KB
2/2014
Dla umów podpisanych od 23.06.2014
linia produktowa NPK dla firm poniżej 21 pracowników
230 KB
3/2014
Dla umów podpisanych od 23.06.2014
linia produktowa NPK dla firm poniżej 21 pracowników
217 KB
3/2014
Dla umów podpisanych od 23.06.2014
linia produktowa FPK, dla firm powyżej 21 pracowników
355 KB
4/2014
Dla umów podpisanych od 23.06.2014
linia produktowa FPK, dla firm powyżej 21 pracowników
281 KB
4/2014
Dla umów podpisanych od 23.06.2014
linia produktowa FPK dla firm poniżej 21 pracowników
353 KB
5/2014
Dla umów podpisanych od 23.06.2014
linia produktowa FPK dla firm poniżej 21 pracowników
269 KB
1/2016
Dla umów podpisanych od 01.08.2016
366 KB

2/2017
Dla omów podpisanych od 26.07.2017
372 KB

2/2016
Dla umów podpisanych od 01.08.2016
362 KB
2/2018
Dla umów podpisanych od 25.05.2018
372 KB
3/2016
Dla umów podpisanych od 01.08.2016
371 KB
 
1/2017
Dla umów podpisanych od 26.07.2017
317 KB
 
1/2018
Dla umów podpisanych od 25.05.2018
381 KB