Diagnostyka nowotworu prostaty

Co roku lekarze wykrywają raka prostaty u około 10 tys. Polaków. Szacuje się, że chorych może być więcej, gdyż mężczyźni traktują dolegliwości prostaty jako temat tabu i nie przyznają się do nich. Diagnostykę utrudnia fakt, że w początkowej fazie rozwoju nowotwór zwykle nie daje objawów. Pacjenci często przychodzą więc do lekarza dopiero, gdy pojawiają się u nich bóle kości, co jest sygnałem zaawansowanego raka prostaty dającego już przerzuty do kości.  Kolejnymi sygnałami sugerującymi zaawansowaną chorobę to krwiomocz, krew w nasieniu, oraz zatrzymanie moczu lub wodonercze.

Jeśli chciałbyś wyprzedzić chorobę, dowiedzieć się, czy zagraża Ci nowotwór prostaty, a może masz już skierowanie na diagnostykę, zapraszamy do naszej placówki. W Szpitalu Medicover oferujemy min.:

TEST PCA3 Z MOCZU

PCA3 test to zaawansowane badanie genetyczne genu PCA3 (ang. Prostate Cancer Gene 3) wykazujący bardzo wysoką czułości i specyficzność dla raka stercza. Test ten pozwala na nieinwazyjną diagnostykę nowotworu stercza, kwalifikację do biopsji lub wtórnej biopsji, a także ocenę progresji i agresywności nowotworu. Poprzez stosowanie tej nieinwazyjnej metody wykrywania nowotworu prostaty, możliwe jest rozróżnienie złośliwej i zdrowej tkanki.

Dla kogo przeznaczony jest test PCA3 i kiedy warto go wykonać?

  • w przypadku utrzymującego się podejrzenia nowotworu prostaty, pomimo wyniku biopsji niepotwierdzającego jego obecność
  • dla mężczyzn, którzy mają podwyższone stężenie PSA lub nieprawidłowy wynik badania DRE (ocena prostaty w badaniu przez odbytnicę) i należy podjąć decyzję o wykonaniu biopsji gruczołu krokowego
  • dla mężczyzn, u których wartości wolnego PSA i całkowitego PSA nie rozstrzygają o wskazaniu do biopsji gruczołu krokowego
  • u mężczyzn obciążonych genetycznie rakiem stercza (gdy ojciec, stryjowie lub dziadek chorował na nowotwór stercza)
  • gdy w biopsji stercza wykryto komórki nowotworowe i należy ocenić ryzyko progresji oraz przewidzieć agresywność choroby

Badanie wykonywane jest z moczu. Próbka jest pobierana w trakcie konsultacji urologicznej. Wynik jest dostępny po około 2 tygodniach. 
Cena badania 1 800 PLN + 190 PLN koszt wizyty urologicznej.

BADANIE MOLEKULARNE 4K®TEST

4K-Test jest badaniem, które umożliwia oszacowanie ryzyka pojawienia się oraz rozwoju agresywnego nowotworu prostaty nawet z  20-letnim wyprzedzeniem. 4K-Test to specjalnie opracowany algorytm diagnostyczny raka prostaty, który uwzględnia poziom aż czterech kalikrein w osoczu krwi. Zdaniem wielu ekspertów, badanie 4K-Test wykonywane w oparciu o pobranie krwi, umożliwia u mężczyzn wykrycie raka prostaty na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby i stanowi prawdziwy przełom we wczesnym wykrywania raka stercza.

Dla kogo badanie molekularne 4-Test?

Wykonanie badania zaleca się mężczyznom w przedziale wiekowym 40 – 80 lat, którzy:

  • mają wstępną diagnozę i rozważają wykonanie pierwotnej lub wtórnej biopsji
  • są w grupie ryzyka z obciążeniem genetycznym (gdy ojciec, stryjowie lub dziadek chorował na nowotwór stercza)
  • chcą wiedzieć o ewentualnej chorobie we wczesnym jej stadium, gdy wyleczenie jest  całkowicie możliwe

Badanie wykonywane jest z krwi, próbka jest pobierana przez pielęgniarkę. Wynik jest dostępny po około 4 tygodniach. 
Cena badania 1 900 PLN.

Ważne! Pacjenci, którzy chcą poddać się badaniu 4K-Test muszą odczekać 6 miesięcy, jeśli:

  • przyjmują leki zawierające finasteryd (leki powinny zostać odstawione na 6 miesięcy przed pobraniem 4K-Test)
  • mieli wykonywaną biopsję, cewnikowanie oraz wykonywane zabiegi endourologiczne, wziernikowanie, resekcja prostaty (należy odczekać co najmniej 6 miesięcy).

WIELOPARAMETRYCZNY REZONANS MAGNETYCZNY PROSTATY

Diagnostyka raka gruczołu krokowego w ostatnich 5 latach przeżyła prawdziwą rewolucję, a to za sprawą wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpMRI). Podczas badania prostaty rezonansem magnetycznym lekarz może jednocześnie zlokalizować ogniska podejrzane pod kątem onkologicznym oraz ustalić, czy ewentualne zmiany nowotworowe nie obejmują innych struktur min.: węzłów chłonnych.
Europejskie Towarzystwo Urologiczne rekomenduje, aby każda powtórna biopsja gruczołu krokowego przeprowadzana była w oparciu o badanie MRI i stwierdzone w nim nieprawidłowości.

Dla kogo przeznaczone jest badanie?

Wieloparametryczny rezonans magnetyczny prostaty przeznaczony jest m.in.: dla Pacjentów kwalifikowanych do wykonania biopsji stercza. 
Badanie trwa od 30 minut do godziny i jest całkowicie bezbolesne. Podczas badania Pacjent otrzymuje dożylny kontrast.
Cena badania 990 PLN+ 190 PLN koszt wizyty urologicznej

BIOPSJA PROSTATY POD KONTROLĄ OBRAZOWANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM

Biopsja prostaty pod kontrolą MRI pozwala na dokładniejszą “nawigację” w trakcie jej wykonywania. Metoda ta pozwala lekarzowi urologowi na precyzyjną biopsję podejrzanych ognisk. Na podstawie obrazu MRI i szczegółowego opisu, specjalista może zlecić dalszy tok postępowania diagnostyczno-leczniczego.

Podczas zabiegu pobieranych jest od 3 do 18  próbek w zależności od tego, ile zostało dotychczas wykonanych biopsji oraz ile istotnych ognisk jest widocznych w rezonansie prostaty. Zabieg ten zajmuje od 30 do 60 minut. Przygotowaniem do wykonania zabiegu jest wcześniej rozpoczęta antybiotykoterapia oraz miejscowe znieczulenie lub dożylne. 
Cena badania  1 400 PLN bez znieczulenia, 1 900 PLN ze znieczuleniem + 190 PLN koszt wizyty urologicznej.

Dla kogo przeznaczone jest badanie?

Zabieg  wykonywany jest u Pacjentów z podwyższonym stężeniem PSA oraz gdy badanie palpacyjne wykazuje nieprawidłowość. Dodatkowo jest ono także wykonywane w przypadku stwierdzenie obszarów w rezonansie magnetycznym prostaty o punktacji PI-RADSv2.0 3, 4, oraz 5.


Wszystkich panów, którzy chcą wykonać badania diagnostyczne, zapraszamy na konsultację do lekarza urologa, podczas której lekarz zleci wykonanie właściwego badania oraz określi dalsze postępowanie.

Konsultację przeprowadza dr Stefan W. Czarniecki w Szpitalnym Centrum Konsultacyjnym, wizyta trwa 20 min.

Zadzwoń i umów się już dziś – 500 900 900.