Zarząd Medicover Polska

John Stubbington
COO Healthcare Services, Medicover

Związany z Medicover od 2010 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Przez 8 lat pracował jako Dyrektor Operacyjny firmy ubezpieczeniowej BUPA International, jednocześnie zajmując stanowisko Dyrektora Generalnego spółki zależnej IHI BUPA w Danii. Wcześniej, John Stubbington pracował przez 10 lat w krajowym oddziale BUPA w Wielkiej Brytanii, zajmując różne stanowiska zarządcze, w tym Dyrektora Działu Obsługi Klienta. W przeszłości kierował także sprzedażą prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w towarzystwach ubezpieczeniowych: CIGNA oraz AVIVA. John Stubbington jest jednocześnie Dyrektorem Operacyjnym Towarzystwa Ubezpieczeniowego Medicover Forsakrings, gdzie odpowiada za rozwój ubezpieczeń zdrowotnych Medicover.
John Stubbington jest jednocześnie Dyrektorem Operacyjnym Medicover.

Artur Białkowski
Wiceprezes Zarządu Medicover Polska

Artur Białkowski swoją karierę zawodową w Medicover rozwijał od 2012 roku i jako dyrektor sprzedaży miał bardzo duży wpływ na dobre wyniki firmy w ostatnich latach. Wystarczy wspomnieć, że liczba klientów Medicover w segmencie B2B wzrosła w tym czasie o 55%. Artur posiada siedemnastoletnie doświadczenie managerskie oraz wiedzę ekspercką w zakresie sprzedaży i zarządzania, które wykorzystał w swojej pracy w Medicover wprowadzając zmiany przekładające się na rezultaty firmy. Wcześniej pracował w takich firmach jak DHL Express, Siemens, MS Stolica i PTK Centertel.

Artur Białkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Iwona Pokwicka
Wiceprezes Zarządu Medicover Polska

Związana z Medicover Polska od 2001 roku. Wcześniej pełniła funkcję  Kierownika Obsługi Klienta, a następnie Kierownika Centrum  Medicover. Od 2008 roku pełniła funkcje menadżerskie w Pionie Operacyjnym, początkowo jako Regionalny Kierownik Operacyjny, a następnie jako Kierownik Szpitala Medicover. W 2012 roku była Dyrektorem Operacyjnym  sieci klinik okulistycznych Lexum. W latach 2013-2017 związana z największą w Polsce siecią klinik leczenia niepłodności InviMed. Początkowo objęła stanowisko dyrektora warszawskiej placówki, a następnie pełniła funkcję Prezesa. Obecnie jako Wiceprezes Zarządu Medicover Polska oraz Dyrektor Pionu Operacyjnego i Medycznego odpowiada za funkcjonowanie placówek Medicover Polska w całym kraju.

Iwona Pokwicka jest absolwentką administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami oraz zarządzania procesami w Szkole Głównej Handlowej.

Dr hab. n.med. Bożena Walewska-Zielecka
Członek Zarządu Medicover Polska

Dr hab. n.med. Bożena Walewska-Zielecka pracuje w Medicover od 1995r. Obecnie jako Dyrektor ds. Medycznych jest odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne jakości usług medycznych świadczonych w Medicover, rozwoju oferty, medycynę pracy i ergonomię, standardy profilaktyki indywidualnej i korporacyjnej, a także system zarządzania jakością i ryzykiem. Jest doktorem hab. nauk medycznych, specjalistą w zakresie chorób wątroby oraz wykładowcą i pracownikiem naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Piotr Wojciechowski
Członek Zarządu Medicover Polska

Związany z Medicover od września 2011 r. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, członek Stowarzyszenia Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Kariera zawodowa Piotra Wojciechowskiego obejmuje kilkanaście lat pracy na stanowiskach menedżerskich w działach finansowych międzynarodowych firm. Od 2003 r. pracował w Shell Polska, najpierw jako Head of Finance Operations Manager, a potem – Dyrektor Finansowy. Wcześniej związany z Credit Suisse First Boston, gdzie pełnił podwójną rolę Kontrolera Finansowego i Compliance Officer, wspierając dział bankowości inwestycyjnej i dział maklerski.