Zarząd Medicover Polska

John Stubbington
COO Healthcare Services, Medicover

John ma szerokie doświadczenie w zakresie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Z Medicover współpracuje od 8 lat. Wcześniej pracował przez 8 lat w podwójnej roli jako dyrektor operacyjny BUPA International i dyrektor naczelny IHI BUPA, spółki zależnej z siedzibą w Danii. Przez ponad 10 lat pracował w BUPA UK, gdzie zajmował różne stanowiska kierownicze, w tym dyrektora Departamentu Obsługi Klienta i Dyrektora ds. Sprzedaży. W przeszłości zarządzał także sprzedażą prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w CIGNA i AVIVA. John Stubbington jest dyrektorem operacyjnym Medicover Healthcare Services, jednego z dwóch działów operacyjnych w Medicover, który obejmuje działania Medicover w Polsce, Rumunii, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i w Indiach oraz członkiem komitetu wykonawczego Medicover.

Artur Białkowski
Wiceprezes Zarządu Medicover Polska

Artur Białkowski swoją karierę zawodową w Medicover rozwijał od 2012 roku i jako dyrektor sprzedaży miał bardzo duży wpływ na dobre wyniki firmy w ostatnich latach. Artur posiada siedemnastoletnie doświadczenie managerskie oraz wiedzę ekspercką w zakresie sprzedaży i zarządzania, które wykorzystał w swojej pracy w Medicover wprowadzając zmiany przekładające się na rezultaty firmy. Wcześniej pracował w takich firmach jak DHL Express, Siemens, MS Stolica i PTK Centertel.

Artur Białkowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Iwona Pokwicka
Wiceprezes Zarządu Medicover Polska

Iwona Pokowicka

Związana z Medicover Polska od 2001 roku. Wcześniej pełniła funkcję  Kierownika Obsługi Klienta, a następnie Kierownika Centrum  Medicover. Od 2008 roku pełniła funkcje menadżerskie w Pionie Operacyjnym, początkowo jako Regionalny Kierownik Operacyjny, a następnie jako Kierownik Szpitala Medicover. W 2012 roku była Dyrektorem Operacyjnym  sieci klinik okulistycznych Lexum. W latach 2013-2017 związana z największą w Polsce siecią klinik leczenia niepłodności InviMed. Początkowo objęła stanowisko dyrektora warszawskiej placówki, a następnie pełniła funkcję Prezesa. Obecnie jako Wiceprezes Zarządu Medicover Polska oraz Dyrektor Pionu Operacyjnego i Medycznego odpowiada za funkcjonowanie placówek Medicover Polska w całym kraju.

Iwona Pokwicka jest absolwentką administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami oraz zarządzania procesami w Szkole Głównej Handlowej.

Dr hab. n.med. Bożena Walewska-Zielecka
Członek Zarządu Medicover Polska

Dr hab. n.med. Bożena Walewska-Zielecka pracuje w Medicover od 1995r. Obecnie jako Dyrektor ds. Medycznych jest odpowiedzialna za wsparcie merytoryczne jakości usług medycznych świadczonych w Medicover, rozwoju oferty, medycynę pracy i ergonomię, standardy profilaktyki indywidualnej i korporacyjnej, a także system zarządzania jakością i ryzykiem. Jest doktorem hab. nauk medycznych, specjalistą w zakresie chorób wątroby oraz wykładowcą i pracownikiem naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Piotr Wojciechowski
Członek Zarządu Medicover Polska

Związany z Medicover od września 2011 r. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, członek Stowarzyszenia Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Kariera zawodowa Piotra Wojciechowskiego obejmuje kilkanaście lat pracy na stanowiskach menedżerskich w działach finansowych międzynarodowych firm. Od 2003 r. pracował w Shell Polska, najpierw jako Head of Finance Operations Manager, a potem – Dyrektor Finansowy. Wcześniej związany z Credit Suisse First Boston, gdzie pełnił podwójną rolę Kontrolera Finansowego i Compliance Officer, wspierając dział bankowości inwestycyjnej i dział maklerski.