John Stubbington
Prezes Zarządu Medicover sp. z o.o.,
COO Healthcare Services, Medicover

John Stubbington posiada szerokie doświadczenie w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych. W Medicover jest zatrudniony od 2010 roku. Poprzednio, przez 8 lat, pracował na podwójnym stanowisku jako Dyrektor Operacyjny British United Provident Association (BUPA) International oraz Dyrektor Zarządzający IHI BUPA – spółki zależnej z siedzibą w Danii. 10 wcześniejszych lat spędził w BUPA UK, gdzie zajmował różne wysokie stanowiska kierownicze, w tym Dyrektora ds. Obsługi Klienta i Sprzedaży. W przeszłości zarządzał również sprzedażą prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w firmach CIGNA i AVIVA.

W Medicover, John Stubbington pełni rolę Dyrektora Operacyjnego Healthcare Services – jednego z dwóch działów operacyjnych Medicover i zarządza w Polsce, Rumunii, na Ukrainie, Węgrzech, w Szwecji i Indiach. Dodatkowo, jest członkiem Komitetu Wykonawczego Medicover.

Artur Białkowski
Członek Zarządu Medicover sp. z o.o,
Dyrektor Zarządzający ds. Usług Biznesowych

Artur Białkowski swoją karierę zawodową w Medicover rozwija od 2012 roku. Na początku jako Dyrektor Sprzedaży, a od czerwca 2016 jako Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion commercial. Obecnie jako Dyrektor Zarządzający Pionu Usług Biznesowych Healthcare Services, Medicover odpowiada za ofertę usług medycznych (funkcjonowanie centrów medycznych Medicover na terenie całego kraju), markę Medicover Optyk i Lynx Optique, a także niemedycznych, jak: pakiety sportowe Medicover Sport, program kafeteryjny Medicover Benefits, a także rozwój sieci klubów fitness i siłowni.

Artur Białkowski jest od wielu lat aktywnym członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej, wcześniej jako członek zarządu, obecnie jako wiceprezes tej organizacji. Jest także członkiem Rady Pracodawców RP oraz członkiem Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Przed rozpoczęcie pracy w Medicover, swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak Orange (Centertel), Siemens oraz DHL Express.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej.

Tomasz Izydorczyk
Członek Zarządu Medicover sp. z o.o,
Dyrektor Zarządzający ds. Usług Szpitalnych

Jako Dyrektor Zarządzający ds. Usług Szpitalnych od września 2022 r. odpowiada za działanie i rozwój usług w Szpitalu Medicover, Centrum Medycznym Damiana, Care Experts, Rehasport, Allenort, Mind Health, CDT Medicus, Centrum Medycznym MML, Nasz Lekarz, Domu Lekarskim oraz Grupie Neomedic.

Tomasz Izydorczyk jest członkiem Zarzadu głównej spółki Medicover sp. z o.o.

Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu biznesem. Przez ponad 26 lat swojej kariery zarządzał operacjami, sprzedażą oraz biznesem w wiodących firmach z sektora telekomunikacji (m.in. Orange, Vectra, UPC) oraz farmacji (Polpharma), a pracował też w firmach konsultingowych, takich jak BCG, Kearney i Arthur D. Little.

Tomasz Izydorczyk jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości SGH w Warszawie oraz posiada dyplom MBA z University of Minnesota.

 

Marcin Łukasiewicz
Członek Zarządu Medicover sp. z o.o,
Dyrektor Zarządzający w Pionie Usług Leczenia Niepłodności i Rozwoju Międzynarodowego

Z Medicover związany od 1995 roku. Początkowo brał udział uruchamianiu operacyjnej i medycznej strony firmy, budował Dział Obsługi Klienta, pełnił funkcję Dyrektora ds. Medycyny Pracy i Stomatologii, a następnie Dyrektora ds. Projektu Szpitalnego, Dyrektora ds. Rozwoju i Inwestycji oraz Dyrektora Obszaru Szpitali i FFS.

Jako Dyrektor Zarządzający ds. Usług Szpitalnych odpowiadał za działanie i rozwój usług w Szpitalu Medicover, Centrum Medycznym Damiana, Care Experts, Rehasport, Allenort, Mind Health, CDT Medicus, Centrum Medycznym MML, Nasz Lekarz, Domu Lekarskim oraz Grupie Neomedic.

We 2022 r. objął nową funkcję – Dyrektora Zarządzającego w Pionie Usług Leczenia Niepłodności i Rozwoju Międzynarodowego.

Poza rozwojem biznesu międzynarodowego, pozostaje odpowiedzialny za Departament Inwestycji i Infrastruktury w Polsce, współpracuje blisko z managerami odpowiedzialnymi za zarządzanie infrastrukturą w pozostałych krajach w ramach dywizji Healthcare Services, Medicover. W zakresie jego odpowiedzialności w Polsce pozostaje również zarządzanie relacjami z Narodowym Funduszem Zdrowia poprzez działania public affairs.

Od listopada 2022 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Usług Leczenia Niepłodności.

Marcin  Łukasiewicz pozostaje w składzie zarządu głównej spółki Medicover sp. z o.o. oraz w zarządzie NIPD Genetics  – spółki należącej do Medicover zajmującej się innowacjami w genetyce oraz biotechnologii.

Marcin Łukasiewicz jest Absolwentem kierunku Zarządzanie i Marketing – Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.

Wioletta Januszczyk
Członek Zarządu Medicover sp. z o.o,
Dyrektor Zarządzająca ds. Usług Stomatologicznych

Wioletta Januszczyk jako Dyrektor Zarządzająca Medicover Stomatologia od 2016 roku odpowiada za rozwój usług stomatologicznych oraz działanie i rozbudowę sieci placówek na terenie całego kraju. 

Wcześniej doświadczenie menadżerskie zdobywała w takich firmach jak Jatomi Fitness Asia, Accenture, Halfords i inwido.

Posiada certyfikat ACMA (Associate Chartered Management Accountant), studiowała w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Austrii, jest absolwentką ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim.

Piotr Wojciechowski
Członek Zarządu Medicover sp. z o.o,
Dyrektor ds. Finansowych

Związany z Medicover od września 2011 r. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, członek Stowarzyszenia Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Kariera zawodowa Piotra Wojciechowskiego obejmuje kilkanaście lat pracy na stanowiskach menedżerskich w działach finansowych międzynarodowych firm. Od 2003 r. pracował w Shell Polska, najpierw jako Head of Finance Operations Manager, a potem – Dyrektor Finansowy. Wcześniej związany z Credit Suisse First Boston, gdzie pełnił podwójną rolę Kontrolera Finansowego i Compliance Officer, wspierając dział bankowości inwestycyjnej i dział maklerski.