Węzły chłonne zlokalizowane są m.in.: na szyi, w okolicach obojczyka, dołów pachowych, śródpiersia, jamy brzusznej i pachwin. Powiększone węzły chłonne wyczuwamy najczęściej na pod żuchwą, w dołach pachowych i w pachwinach. Ich rola polega na wspomaganiu organizmu w zwalczaniu infekcji. Służą jako filtr zatrzymujący wirusy czy bakterie, nim te przedostaną się do innych części ciała.

Węzły chłonne uznaje się za powiększone, jeśli ich średnica przekracza 1 cm. Zwykle są bolesne w dotyku.

Powiększenie węzłów chłonnych zazwyczaj wiąże się z infekcją wirusową lub bakteryjną, ale może być też wynikiem innej choroby – np. nowotworowej czy autoimmunologicznej.

Powiększone węzły chłonne przyczyny

Niektóre powiększone węzły chłonne możemy wyczuć sami.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.