Objawy depresji

Objawy depresji dzielimy na psychologiczne i psychosomatyczne (fizyczne). Wskazaniem do diagnozy jest sytuacja, w której objawy utrzymują się  co najmniej dwa tygodnie. 
Jakie są objawy depresji?
 1. Objawy psychologiczne depresji
 2. Objawy somatyczne depresji
 3. Rodzaje depresji w zależności od nasilenia objawów

Psychologiczne objawy depresji

Nie zawsze obniżony nastrój czy brak energii do działania są powodem do niepokoju. Specjalista diagnozuje chorobę po dokładnym wywiadzie, bierze pod uwagę współistniejące objawy. W typowej depresji mogą wystąpić wszystkie poniższe oznaki albo pojawia się tylko część z nich.

 • obniżony nastrój,
 • utrata zainteresowań i zdolności cieszenia się,
 • zmniejszona energia,
 • osłabienie koncentracji i uwagi,
 • niska samoocena i mała wiara w siebie,
 • poczucie winy i małej wartości,
 • pesymistyczne widzenie przyszłości,
 • myśli i czyny samobójcze.

Objawy somatyczne depresji

Oznaki depresji wysyła także nasz organizm. U osób chorych mogą pojawić się:

 • bóle głowy, karku, brzucha,
 • nieprawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego,
 • zmniejszony apetyt,
 • zaburzenia snu (bezsenność lub nadmierna senność),
 • zaburzenia seksualne,
 • zaburzenia cyklu miesiączkowego.

Kiedy zwrócić się do lekarza?

Depresja może być zdiagnozowana, jeśli poniższe objawy utrzymują się przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. Właściwym specjalistą jest psychiatra, ale z symptomami depresji można się udać na początek nawet do internisty, który pokieruje nas dalej.

Rodzaje depresji w zależności od nasilenia objawów

W zależności od tego z jaką intensywnością pojawiają się sypmtomy, u osoby cierpiącej na depresję wyróżnia się trzy stopnie choroby: łagodny, umiarkowany i ciężki.

Dodatkowo chorobę dzieli się także na rodzaje, przyjmając za kryterium charakterystykę albo przyczyny zachorowania. 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania. Należy potwierdzić przy zakupie badania szczegóły do jego przygotowania.
Data dodania 04.03.2020
Data ostatniej aktualizacji 27.06.2023