Ablacja jest uznaną, bezpieczną i skuteczną metodą leczenia przyczyn większości nawracających arytmii serca. Stanowi uznaną alternatywę dla przewlekłego leczenia farmakologicznego i jest na ogół bardziej skuteczna. W przypadku wielu rodzajów arytmii ablacja daje pełne wyleczenie, w innych znaczne ograniczenie dolegliwości. Skuteczność ablacji jest uwarunkowana przede wszystkim rodzajem stwierdzanej arytmii. Pewna ilość chorych może wymagać powtórnego zabiegu w przyszłości.

Polega ona na zniszczeniu lub odizolowaniu od zdrowego serca obszarów wywołujących zaburzenia rytmu. Uzyskuje się to za pomocą specjalnej, sterowalnej elektrody, którą lekarz wprowadza do wnętrza serca przez cewnik założony do naczynia krwionośnego (najczęściej jest to żyła lub tętnica udowa) - rzadziej do worka osierdziowego, gdy źródło arytmii znajduje się na zewnętrznej powierzchni serca. ablacja poprzedzona jest precyzyjnym poszukiwaniem źródeł arytmii w miejscach powstawania i rozchodzenia się nieprawidłowych fal elektrycznych.

W Szpitalu Medicover ablacje serca wykonujemy zarówno komercyjnie, jak i na NFZ.

Leczymy wszystkie rodzaje nawracających zaburzeń rytmu serca, w tym m.in.:

 • napadowe i przetrwałe migotanie przedsionków
 • trzepotanie przedsionków
 • częstoskurcze nadkomorowe (napadowy częstoskurcz węzłowy – AVNRT, napadowy częstoskurcz przedsionkowo-komorowy – AVRT, nawracający częstoskurcz przedsionkowy – AT)
 • częstoskurcze komorowe (pozawałowe i inne - związane kardiomiopatiami, po operacji wad serca, idiopatyczne). Wykonujemy także zabiegi nawracających częstoskurczów komorowych u pacjentów ze wszczepionymi kardiowerterami-defibrylatorami serca (ICD) - tzw. "burze elektryczne".
 • komorowe zaburzenia rytmu serca u pacjentów bez choroby organicznej serca (ekstrasystolia z dróg odpływu serca i z innych miejsc)
 • zespoły preekscytacji (zespół Wolffa-Parkinsona-White'a, zespół Mahaima itp.)

Podczas zabiegu lekarz nawiguje elektrodą do miejsca wywołującego zaburzenia rytmu serca. Dzieje się to w oparciu o sygnały EKG rejestrowane z innych elektrod diagnostycznych, wskazania specjalnego systemu nawigacyjnego (CARTO 3, En Site Precision) oraz obraz RTG. Ablację wykonuje się za pomocą prądu o częstości radiowej (RF), którego przepływ przez elektrodę ablacyjną powoduje rozgrzewanie i koagulację tkanki będącej w styczności z końcówką elektrody. Możliwa jest również krioablacja, którą wykonuje się poprzez zamrażanie tkanki będącej w styczności z elektrodą krioablacyjną.

Kwalifikacja do zabiegu odbywa się w trakcie wizyty u jednego z kardiologów Szpitala Medicover. Nie ma konieczności wykonywania przed konsultacją dodatkowych badań, ale warto przynieść ze sobą: spoczynkowe EKG, zapisy EKG lub Holter EKG z uchwyconą arytmią, aktualne echo serca oraz dotychczasową dokumentację medyczną (badania, karty wypisowe). Konsultacja anastezjologa, o ile jest potrzebna, odbywa się już po przyjęciu do Oddziału.

Zabieg wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym okolicy nakłuć naczyń udowych, przez które wprowadza się elektrody, oraz w znieczuleniu dożylnym z zachowaniem świadomości. Niektóre złożone zabiegi wykonuje się w znieczuleniu ogólnym w asyście anestezjologa. Pobyt w szpitalu zwykle trwa od 1 do 3 dób. Uruchomienie do codziennej aktywności odbywa się po kilku godzinach leżenia. Gojenie wkłuć do naczyń to 1-2 dni. Praca z dużymi obciążeniami (chodzi głównie o wysiłek izometryczny tj. dźwiganie ciężarów) możliwa jest po 4-6 tygodniach przy ablacji prostej lub po 2-3 miesiącach przy trudnej ablacji złożonych zaburzeń rytmu.

Jak wygląda ablacja?

Na sali zabiegowej Pacjent zostaje podłączony do szeregu urządzeń kontrolujących parametry życiowe (EKG, pulsoksymetr, powtarzany pomiar ciśnienia tętniczego krwi mankietem). Czas trwania zabiegu jest różny (zakres to około 1-8 godzin, średnio 2h). W tym czasie należy leżeć nieruchomo na wznak. W celu zmniejszenia związanego z tym dyskomfortu stosowane są dożylnie leki uspokajające i przeciwbólowe. Okolice pachwin (czasem szyi) zostają zdezynfekowane i przykryte jałowymi serwetami. Lekarz znieczula te miejsca zastrzykiem, a następnie wprowadza do naczyń specjalne rurki zwane koszulkami. Zwykle stosuje się 2 lub 3 koszulki, wprowadzane przez żyły udowe, a niekiedy również przez tętnicę udową. Sporadycznie dodatkowo wykorzystuje się dostęp przez żyłę wewnętrzną lub podobojczykową. Następnie przez koszulki wprowadza się pod kontrolą obrazu RTG miękkie sterowalne przewody elektryczne - tzw. elektrody - w określone miejsca serca. Elektrody te łączy się z komputerem, co umożliwia ocenę elektrycznej czynności serca i dokładne zlokalizowanie miejsc, które są źródłem arytmii. Źródła te mogą znajdować się w różnych miejscach serca. W przypadku źródeł arytmii znajdujących się w obrębie lewego przedsionka lub lewej komory, konieczne może być uzyskanie dostępu doń poprzez wykonanie niewielkiego otworu w przegrodzie dzielącej przedsionki serca za pomocą długiej igły osłoniętej koszulką, wprowadzanej przez żyłę udową. W czasie tzw. badania elektrofizjologicznego poprzedzającego ablację, serce może być pobudzane do szybszej pracy, co zazwyczaj odczuwane jest przez pacjentów jako kołatanie lub szybkie bicie serca. Często w czasie badania podawane są różne leki w celu sprawdzenia ich wpływu na pracę serca. Niekiedy, dla uwidocznienia struktur serca, konieczne bywa podanie kontrastu radiologicznego. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań wykonywana jest ablacja za pomocą aplikacji prądu o częstości radiowej. Liczba aplikacji może być różna. Ponieważ bywają one bolesne, stosowane są dożylnie leki przeciwbólowe. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie kardiowersji elektrycznej (przerwanie arytmii za pomocą defibrylatora) - co oznacza konieczność krótkotrwałego znieczulenia ogólnego.

Jak przygotować się do ablacji?

Przez 6 godzin przez zabiegiem pacjent nie może spożywać posiłków ani pić. Jednak, jeśli zażywa jakieś leki na stałe, może je - po konsultacji z lekarzem prowadzącym - przyjąć, popijając niewielką ilością wody. W okresie okołozabiegowym lekarz prowadzący może zmienić sposób przyjmowania stosowanych przez pacjenta leków przeciwkrzepliwych i antyarytmicznych. Na około 12 godzin przed zabiegiem należy dokładnie ogolić okolice obu pachwin - w tych miejscach wprowadzone zostaną koszulki, a następnie elektrody. Przed zabiegiem należy się wykąpać.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjno-edukacyjnym Akcja Ablacja (akcjaablacja.pl), przygotowanym m.in. w Szpitalu Medicover z udziałem naszych ekspertów. Znajdziecie tam Państwo praktyczne informacje dotyczące różnych aspektów związanych z ablacją podłoża dla migotania przedsionków.

Dlaczego warto wybrać Oddział Kardiologii Szpitala Medicover:

 • Jesteśmy jednym z najprężniej działających i doświadczonych ośrodków elektrofizjologicznych w Polsce wykonujących ablacje podłoża zaburzeń rytmu serca – rocznie wykonujemy kilkaset zabiegów tego rodzaju
 • Leczymy wszystkie rodzaje zaburzeń rytmu serca bez względu na ich rodzaj.
 • Nasi lekarze mają długoletnie doświadczenie w wykonywaniu zabiegów elektrofizjologicznych, które zdobyli w wiodących placówkach w Polsce i za granicą.
 • Wykonujemy zabiegi prądem o częstości radiowej (RF – ang. radio-frequency) oraz krioablacje (punktowe i balonowe), a także posługujemy się nowoczesnymi systemami nawigacji wewnątrzsercowej – CARTO 3 lub EnSite Precision.
 • Posiadamy 10-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej (każde stanowisko z pełnym monitorowaniem) przeznaczony dla chorych po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych oraz wymagających intensywnej opieki.
 • Dysponujemy stałym zapleczem Kliniki Intensywnej Opieki Medycznej i Oddziału Kardiochirurgii, co umożliwia nam leczenia najcięższych przypadków i pełne zabezpieczenie w wypadku powikłań.

W szpitalu Medicover zabiegi ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca przeprowadzają doświadczeni specjaliści:

Warsztaty ablacyjne w Szpitalu Medicover

W latach 2017-2021 wraz z Instytutem Kardiologii w Warszawie organizowaliśmy Międzynarodowe Warsztaty Ablacyjne. Jest to największe wydarzenie tego typu o charakterze edukacyjnym i naukowym w naszym kraju, w którym poza lekarzami praktykami z Polski i zagranicy, biorą udział konsultanci: Krajowy i Wojewódzki w dziedzinie kardiologii, międzynarodowi eksperci oraz liczne grono profesorskie. Wykonywane w trakcie Warsztatów zabiegi ablacji transmitowane są na żywo do sali konferencyjnej. Uczestnicy Warsztatów mają możliwość interaktywnego udziału w zabiegach i bieżącego kontaktu z zespołem elektrofizjologicznym. W trakcie Warsztatów odbywają się również wykłady dotyczące najnowszych osiągnięć w dziedzinie elektrofizjologii.


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.
Infolinia dla pacjentów NFZ: tel. 500 900 543
Dla pacjentów komercyjnych: 500 900 900  |  Napisz do nas >>


Oddział Kardiologii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa  

Szpital Medicover

konsultacja merytoryczna
lek. med. Aleksander Bardyszewski