Ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca

Ablacja jest uznaną, bezpieczną i skuteczną metodą leczenia przyczyn większości nawracających zaburzeń rytmu serca. Polega ona na zniszczeniu lub odizolowaniu od zdrowego serca obszarów wywołujących zaburzenia rytmu. Uzyskuje się to za pomocą specjalnej, sterowalnej elektrody, którą lekarz wprowadza do wnętrza serca przez cewnik założony do naczynia krwionośnego (najczęściej jest to żyła lub tętnica udowa) - rzadziej do worka osierdziowego, gdy źródło arytmii znajduje się na zewnętrznej powierzchni serca.

W naszym Szpitalu leczymy wszystkie rodzaje nawracających zaburzeń rytmu serca, w tym m.in.:

 • napadowe i przetrwałe migotanie przedsionków
 • trzepotanie przedsionków
 • częstoskurcze nadkomorowe (napadowy częstoskurcz węzłowy – AVNRT, napadowy częstoskurcz przedsionkowo-komorowy – AVRT, nawracający częstoskurcz przedsionkowy – AT)
 • częstoskurcze komorowe (pozawałowe i inne - związane kardiomiopatiami, po operacji wad serca, idiopatyczne). Wykonujemy także zabiegi nawracających częstoskurczów komorowych u pacjentów ze wszczepionymi kardiowerterami-defibrylatorami serca (ICD) - tzw. "burze elektryczne".
 • komorowe zaburzenia rytmu serca u pacjentów bez choroby organicznej serca (ekstrasystolia z dróg odpływu serca i z innych miejsc)
 • zespoły preekscytacji (zespół Wolffa-Parkinsona-White'a, zespół Mahaima itp.)

Podczas zabiegu lekarz nawiguje elektrodą do miejsca wywołującego zaburzenia rytmu serca. Dzieje się to w oparciu o sygnały EKG rejestrowane z innych elektrod diagnostycznych, wskazania specjalnego systemu nawigacyjnego (CARTO 3, En Site Precision) oraz obraz RTG. Ablację wykonuje się za pomocą prądu o częstości radiowej (RF), którego przepływ przez elektrodę ablacyjną powoduje rozgrzewanie i koagulację tkanki będącej w styczności z końcówką elektrody. Możliwa jest również krioablacja, którą wykonuje się poprzez zamrażanie tkanki będącej w styczności z elektrodą krioablacyjną.

Zabieg wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym okolicy nakłuć naczyń udowych, przez które wprowadza się elektrody, oraz w znieczuleniu dożylnym z zachowaniem świadomości. Niektóre złożone zabiegi wykonuje się w znieczuleniu ogólnym w asyście anestezjologa. Pobyt w szpitalu zwykle trwa od 1 do 3 dób.

Dlaczego warto wybrać Oddział Kardiologii Szpitala Medicover:

 • Jesteśmy jednym z najprężniej działających i doświadczonych ośrodków elektrofizjologicznych w Polsce wykonujących ablacje podłoża zaburzeń rytmu serca – rocznie wykonujemy kilkaset zabiegów tego rodzaju
 • Leczymy wszystkie rodzaje zaburzeń rytmu serca bez względu na ich rodzaj.
 • Nasi lekarze mają długoletnie doświadczenie w wykonywaniu zabiegów elektrofizjologicznych, które zdobyli w wiodących placówkach w Polsce i za granicą.
 • Wykonujemy zabiegi prądem o częstości radiowej (RF – ang. radio-frequency) oraz krioablacje (punktowe i balonowe), a także posługujemy się nowoczesnymi systemami nawigacji wewnątrzsercowej – CARTO 3 lub EnSite Precision.
 • Posiadamy 10-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej (każde stanowisko z pełnym monitorowaniem) przeznaczony dla chorych po inwazyjnych zabiegach kardiologicznych oraz wymagających intensywnej opieki.
 • Dysponujemy stałym zapleczem Kliniki Intensywnej Opieki Medycznej i Oddziału Kardiochirurgii, co umożliwia nam leczenia najcięższych przypadków i pełne zabezpieczenie w wypadku powikłań.

W szpitalu Medicover zabiegi ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca przeprowadzają doświadczeni specjaliści:


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.
Infolinia dla pacjentów NFZ: tel. 500 900 543
Dla pacjentów komercyjnych: 500 900 900  |  Napisz do nas >>


Oddział Kardiologii
Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa  

Szpital Medicover

konsultacja merytoryczna
lek. med. Aleksander Bardyszewski