Ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca

Zabieg ablacji jest skuteczną metodą leczniczą trwale usuwającą przyczynę wielu rodzajów arytmii. Stały zespół elektrofizjologów, z wieloletnim doświadczeniem zebranym w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych, z powodzeniem przeprowadza zabiegi ablacji większości zaburzeń rytmu serca. Wykonujemy zabiegi prądem o częstości radiowej (RF – ang. radio frequency) oraz krioablacje (punktowe i balonowe). Posługujemy się nowoczesnym systemem nawigacji wewnątrzsercowej – CARTO. Arytmie leczone zabiegowo w naszej klinice to głównie:

• napadowe i przetrwałe migotanie przedsionków
• trzepotanie przedsionków
• częstoskurcze nadkomorowe (napadowy częstoskurcz węzłowy – AVNRT, napadowy częstoskurcz przedsionkowo-komorowy – AVRT, zespół Wolffa-Parkinsona-White’a – WPW, nawracający częstoskurcz przedsionkowy – AT)
• częstoskurcze komorowe (pozawałowe i inne, także z dostępu epikardialnego), w tym tzw. burze elektryczne
• komorowe zaburzenia rytmu serca (ekstrasystolia z dróg odpływu serca i innych miejsc)

Ablacja polega na zniszczeniu lub odizolowaniu od zdrowego serca obszarów wywołujących zaburzenia rytmu. Uzyskuje się to za pomocą specjalnej sterowalnej elektrody wprowadzonej do wnętrza serca (rzadziej do worka osierdziowego, gdy źródło arytmii znajduje się na zewnętrznej powierzchni serca). Elektrodą nawiguje się precyzyjnie do miejsca wywołującego zaburzenia rytmu serca. Dzieje się to w oparciu o sygnały EKG rejestrowane z innych elektrod diagnostycznych, wskazania specjalnego systemu nawigacyjnego (CARTO) oraz obraz RTG. Ablację wykonuje się za pomocą prądu o częstości radiowej (RF), którego przepływ przez elektrodę ablacyjną powoduje rozgrzewanie się i koagulację tkanki będącej w styczności z końcówką elektrody. Krioablacja dokonuje się poprzez zamrażanie tkanki będącej w styczności z elektrodą krioablacyjną. Zabieg wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym okolicy nakłuć naczyń udowych, przez które wprowadza się elektrody, oraz w znieczuleniu dożylnym z zachowaniem świadomości. Niektóre złożone zabiegi wykonuje się w znieczuleniu ogólnym.