Nimesil

Nazwa handlowa

Nimesil

Dostępność

Na receptę

Postać

Tabletki powlekane

Dawka

100 mg

Podanie

Doustne

Substancja czynna

Nimesulid

Opakowanie

9 saszetek, 30 saszetek

Działanie

Przeciwbólowe

Ciąża

I i II trymestr - stosowanie wyłącznie w razie zdecydowanej konieczności, III trymestr - stosowanie przeciwwskazane

Karmienie piersią

Stosowanie przeciwwskazane

Nimesil co to jest?

Nimesil to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) stosowany w leczeniu silnego bólu. Wydawany jest na receptę i nie podlega refundacji.

Preparat ma postać granulatu, z którego przygotowuje się zawiesinę doustną. Dostępne są opakowania zawierające:

 • 9 saszetek
 • 30 saszetek.

Substancją czynną leku Nimesil jest nimesulid. Każda z saszetek zawiera go w ilości 100 mg. Preparat wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Podany doustnie jest dobrze wchłaniany w przewodzie pokarmowym.

Uwaga! Pacjenci przyjmujący ten lek powinni powstrzymać się od stosowania innych środków przeciwbólowych.

Pełny skład preparatu

1 saszetka Nimesil zawiera 100 mg nimesulidu.
Pozostałe składniki: sacharoza, pomarańczowa substancja poprawiająca smak i zapach, kwas cytrynowy bezwodny, maltodekstryna, makrogolu eter cetostearylowy.

Wskazania do stosowania

Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych, także w podeszłym wieku, oraz dzieci powyżej 12 lat. Wskazaniem do przyjmowania Nimesil jest pierwotne bolesne miesiączkowanie oraz leczenie silnego bólu. Należy podkreślić, że leki zawierające nimesulid można stosować jedynie, jeśli poprzednia terapia nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Przed przepisaniem preparatu lekarz powinien dokładnie ocenić indywidualne ryzyko dla pacjenta.

Kiedy nie stosować tego leku

Leku nie mogą przyjmować osoby z nadwrażliwością na nimesulid i inne substancje zawarte w składzie, a także pacjenci, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowała reakcja alergiczna. Przeciwwskazanie stanowią również:

 • objawy uszkodzenia wątroby po stosowaniu nimesulidu w wywiadzie,
 • jednoczesne przyjmowanie substancji mogących uszkadzać wątrobę,
 • zaburzenia czynności wątroby,
 • wiek poniżej 12 lat,
 • III trymestr ciąży i karmienie piersią,
 • uzależnienie od środków farmakologicznych, alkoholu lub narkotyków,
 • czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy oraz przebyte, nawracające epizody choroby wrzodowej lub krwawień z przewodu pokarmowego,
 • krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego stwierdzone w wywiadzie, a także czynne krwawienia i choroby przebiegające z krwawieniem,
 • ciężkie zaburzenia krzepnięcia,
 • ciężka niewydolność serca
 • ciężka niewydolność nerek
 • gorączka i/lub objawy grypopodobne.

Dawkowanie preparatu

Dawkowanie Nimesil wynosi 100 mg 2 razy na dobę, czyli 1 saszetka 2 razy w ciągu dnia. Zalecana dawka jest taka sama dla dorosłych, jak i dzieci powyżej 12 roku życia. U młodszych pacjentów nie należy stosować preparatu. Maksymalny czas nieprzerwanej terapii to 15 dni.

Jak stosować Nimesil? Lek przyjmuje się po posiłkach. Zawartość saszetki należy rozpuścić w 1/2 szklance wody o temperaturze pokojowej. Do przygotowania zawiesiny nie jest wskazana zbyt ciepła ani zimna woda.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami pracy nerek, gdy klirens kreatyniny wynosi minimum 30 ml/min, mogą przyjmować standardowe dawki leku. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek lub zaburzeń pracy wątroby nie należy stosować preparatu.

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

W razie przyjęcia większej dawki leku, niż jest to zalecane należy niezwłocznie wezwać lekarza. Przy przedawkowaniu Nimesil konieczne jest monitorowanie czynności wątroby i nerek. Wskazane jest również wdrożenie leczenia objawowego. Jeśli od przedawkowania nie
minęły 4 godziny, można także zastosować płukanie żołądka i podanie pacjentowi węgla aktywnego.

Możliwe skutki uboczne

Podczas terapii mogą występować skutki uboczne Nimesil. Nie dotykają one jednak wszystkich pacjentów i zazwyczaj nie wymagają przerwania leczenia.

Często pojawiały się przemijające dolegliwości ze strony układu pokarmowego o charakterze łagodnym. Należą do nich: wymioty, nudności, biegunka, wzdęcia, zgaga.

Niezbyt często występowały: krwawienie z żołądka lub jelit, zapalenie żołądka i jelit, owrzodzenie i perforacja żołądka lub dwunastnicy.

U pacjentów mogą pojawić się także skórne reakcje alergiczne, do których należą: rumień, świąd, wysypka, pokrzywka, zapalenie skóry i nasilenie obrzęków.

O wiele rzadziej odnotowuje się skutki uboczne dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, jak bóle i zawroty głowy oraz senność.

Bardzo rzadko obserwowano następujące działanie niepożądane: bóle brzucha, niestrawność, zapalenie jamy ustnej, skąpomocz z zatrzymaniem lub bez zatrzymania
płynów i z miejscowymi lub uogólnionymi obrzękami, krwawe wymioty prawdopodobnie powiązane z krwawieniem z układu pokarmowego i owrzodzeniem oraz wybroczyny i plamicę, zwłaszcza dolnych kończyn, w indywidualnych przypadkach związane z małopłytkowością.

Poważnym skutkiem ubocznym Nimesil są bardzo rzadko występujące ciężkie reakcje nadwrażliwości, takie jak zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella. Bardzo rzadko może również dojść do uszkodzenia wątroby, które najczęściej mija po odstawieniu leku.

Podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych mogą pojawić się niewydolność serca, nadciśnienie i obrzęki. W związku z tym przyjmowanie Nimesil i podobnych środków może w niewielkim stopniu podnosić ryzyko zawału serca
Przyjmowanie takich leków jak Nimesil może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca i udaru.

Środki ostrożności

Nimesil zawiera sacharozę. W przypadku pacjentów z cukrzycą i stosujących dietę niskokaloryczną należy wciąż to pod uwagę. Osoby cierpiące na nietolerancję niektórych cukrów powinny skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Jeśli pacjent choruje na rzadkie dziedziczne zaburzenia nietolerancji fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy, to nie powinien zażywać tego leku.

Wszystkim pacjentom zaleca się jak najkrótszy czas leczenia oraz stosowanie najmniejszych dawek, jakie pozwalają na złagodzenie objawów. Takie postępowanie zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się skutków ubocznych terapii.

Jeśli na skutek przyjmowania preparatu u pacjenta pojawiają się senność, zawroty głowy lub zaburzenia równowagi, to należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn w ruchu.

Leczenie należy przerwać, jeżeli w trakcie terapii wystąpią:

 • objawy mogące świadczyć o uszkodzeniu wątroby - m.in. jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie nadmiernego zmęczenia, ciemne zabarwienie moczu,
 • nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby,
 • oznaki wysypki skórnej, zmiany na błonach śluzowych lub inne objawy nadwrażliwości,
 • gorączka i/lub dolegliwości przypominające objawy grypy.

Uszkodzenie wątroby może nastąpić nawet po krótkotrwałym stosowaniu nimesulidu, jednak najczęściej ma charakter przemijający. Jeśli wystąpi, nie należy w przyszłości przyjmować tej substancji. Prawdopodobieństwo pojawienia się ciężkich reakcji skórnych jest największe w pierwszym miesiącu terapii.

W dowolnym momencie terapii mogą pojawić się krwawienie, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego. Te skutki uboczne występują zarówno z objawami ostrzegawczymi, jak też bez dolegliwości dotyczących układu pokarmowego w wywiadzie. Jeżeli dojdzie do krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego, konieczne jest natychmiastowe odstawienie leku. W związku z tym ryzykiem zachowania ostrożności wymagają osoby cierpiące na zaburzenia przewodu pokarmowego, np. ze stwierdzonymi wrzodami żołądka w wywiadzie, z chorobą Leśniowskiego-Crohna, po przebytych krwawieniach z przewodu pokarmowego lub chorujący na wrzodziejące zapalenie okrężnicy.

Prawdopodobieństwo działań niepożądanych w postaci krwawień oraz perforacji przewodu pokarmowego, jak również choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy wzrasta wraz ze stosowaniem większych dawek NLPZ. Jest również podwyższone u pacjentów w podeszłym wieku oraz u osób z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy w wywiadzie, zwłaszcza jeśli występowały powikłania w postaci krwawień lub perforacji. Z tego względu w wymienionych grupach pacjentów leczenie powinno się rozpoczynać od jak najmniejszych skutecznych dawek.

Ponadto u tych pacjentów oraz u osób, które wymagają równoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego w małej dawce lub środków farmakologicznych mogących podwyższać ryzyko skutków ubocznych w obrębie przewodu pokarmowego należy przemyśleć podawanie jednocześnie preparatów chroniących błonę śluzową żołądka (np inhibitorów pompy protonowej lub mizoprostolu). Wszyscy pacjenci, u których w przeszłości występowały objawy niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, a zwłaszcza chorzy w podeszłym wieku, powinni informować lekarza prowadzącego o  każdym nieprawidłowym objawie ze strony brzucha, szczególnie o krwawieniach z przewodu pokarmowego. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza bezpośrednio po rozpoczęciu leczenia.

Należy zachować uwagę u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub serca, ponieważ stosowanie zawiesiny Nimesil może spowodować pogorszenie czynności nerek. W razie pogorszenia funkcjonowania nerek preparat należy odstawić. Niemniej lek może być stosowany u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Z uwagi na ryzyko zatrzymania płynów i powstawania obrzęków zaleca się odpowiednią kontrolę pacjentów z zastoinową niewydolnością serca (od łagodnej do umiarkowanej) oraz z nadciśnieniem tętniczym stwierdzonym w wywiadzie.

Szczególnie podatną grupą na skutki uboczne niesteroidowych leków przeciwzapalnych są osoby w podeszłym wieku. Ryzyko dotyczy także zaburzeń czynności nerek, serca i wątroby oraz krwawień i perforacji z przewodu pokarmowego, jakie mogą skutkować nawet zgonem chorego. Zaleca się więc dokładne monitorowanie pacjentów po 65 roku życia.

Nimesulid może wpływać na płytki krwi zaburzając ich czynność. Z tego powodu wymagana jest ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów ze skazą krwotoczną. W żadnym razie nimesulid nie może stanowić substytutu kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce chorób układu krążenia.

Ostrożność jest zalecana podczas stosowania jednocześnie ze środkami farmakologicznymi, które potencjalnie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia lub choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy. Należą do nich:

 • leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna),
 • kwas acetylosalicylowy,
 • doustne kortykosteroidy,
 • preparaty z grupy SSRI,
 • leki przeciwpłytkowe.

Przed rozpoczęciem długotrwałej terapii oraz w jej trakcie wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności wśród osób z podwyższonym prawdopodobieństwem wystąpienia chorób układu krążenia. Czynnikami ryzyka są m.in. :

 • nadciśnienie tętnicze,
 • hiperlipidemia,
 • cukrzyca,
 • palenie tytoniu.

Niektóre NLPZ, zwłaszcza jeśli są zażywane długotrwale w dużych dawkach, mogą powodować niewielki wzrost ryzyka zatorów tętnic, co skutkuje m.in. zawałem mięśnia sercowego lub udarem. Z tego względu lek Nimesil należy szczególnie ostrożnie stosować u osób cierpiących na:

 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,
 • zastoinową niewydolność serca,
 • chorobę niedokrwienną serca,
 • chorobę tętnic obwodowych,
 • chorobę naczyń mózgowych.

Interakcje z alkoholem

W ulotce nie ma informacji na temat interakcji Nimesil a alkohol. Jednakże nadużywanie alkoholu lub uzależnienie od niego stanowi przeciwwskazanie do przyjmowania leku.

Nimesil w ciąży

W pierwszym i drugim trymestrze ciąży, a także u pacjentek planujących zajście w ciąże nie zaleca się stosowania leku. Dopuszcza się taką możliwość jedynie w razie zdecydowanej konieczności – należy wówczas stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas.

Podczas III trymestru Nimesil w ciąży jest przeciwwskazany. Jego substancja czynna, tak jak inne inhibitory syntezy prostaglandyn może mierz toksyczne działanie na serce i płuca płodu, włącznie z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym. Ponadto mogą wywoływać u dziecka zaburzenia czynności nerek, a nawet prowadzić do niewydolności nerek i małowodzia

Stosowanie leku pod koniec ciąży stanowi ryzyko dla matki oraz płodu. Może dojść do wydłużenia czasu krwawienia, hamowania skurczów macicy oraz, nawet po przyjęciu małych dawek, działania antyagregacyjnego.

Nimesil a karmienie piersią

Karmienie piersią stanowi przeciwwskazanie do przyjmowania preparatu.

Dystrybutor na terenie Polski: www.berlin-chemie.pl

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Nimesil
 • #