Kontakt dla dostawców


Szanowni Dostawcy,

Informujemy, iż w celu usprawnienia i skrócenia procesu rozliczeń faktur oraz w celu zapewnienia terminowej płatności nawiązaliśmy współpracę z firmą Rhenus Data Office Polska sp. z o. o. z siedzibą w Nadarzynie w zakresie digitalizacji i archiwizacji faktur papierowych i elektronicznych wystawianych przez dostawców na następujące spółki z Grupy Medicover:

Lp

Spółka

 NIP

1

Medicover Forsakrings AB (PUBL)

107 000 78 12

2

Medicover sp. z o. o.

525 157 76 27

3

Denta Care sp. z o.o.

951 224 66 02

4

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o.

113 245 78 08

5

Medi Partner sp. z o.o.

108 001 26 31

6

Medvit sp. z o.o.

527 138 16 14

7

Care Experts sp. z o.o.

701 036 63 50

8

Centrum Zdrowej Skóry Sp. z o.o.

527 271 01 03

9

Medicover Benefits Sp. z o.o.

118 207 54 86

10

Invimed-T Sp. z o.o.

525 210 32 45

11

Peebles Sp. z o.o.

525 273 85 06

12

UEC Łódź Sp. z o.o.

525 210 25 01

13

Tordis Investments Sp. z o.o.

108 001 40 67

14

Nordic Living Sp. z o.o.

521 364 67 86

UWAGA
*Informacja nie dotyczy faktur/ rachunków wystawianych przez Lekarzy i Personel Medyczny za przygotowania do hospitalizacji oraz rozliczanych w systemach wewnętrznych SelfBilingXpertis - tu proces fakturowania pozostaje bez zmian


W związku z powyższym oświadczamy, iż akceptujemy faktury, przesyłane drogą elektroniczną  w formacie pdf wraz z załącznikami (dopuszczalne formaty załączników do faktur: csv, xlxs, zip, txt, pdf)


Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną znajduje się na naszej stronie internetowej https://www.medicover.pl/kontakt-dla-dostawcow/efaktura/


Warunki jakie należy spełnić wysyłając E_Fakturę:

  • każda spółka z Grupy Medicover ma oddzielny, dedykowany adres mailowy do przyjmowania E_Faktury z załącznikiem
  • jedna E_Faktura to jeden pdf =>1 FV = 1 PDF
  • jeden email powinien zawierać jedną FV (PDF) wraz z załącznikiem=> 1 email = 1 FV (PDF) + Załącznik <= opcja rekomendowana!
  • w jednym mailu można przesłać kilka faktur jednego dostawcy wystawionych na daną spółkę, pod warunkiem, że będą oddzielnymi dokumentami PDF, a załączniki w dopuszczalnych formatach będą nazwane numerem FV lub oznaczone w taki sposób, aby można było je połączyć z fakturą
  • skrzynki mailowe zostały dedykowane wyłącznie do przesyłania faktur elektronicznych – jeżeli email nie będzie zawierał faktur nie zostanie obsłużony; jeżeli w treści maila, obok faktury, będą zawarte dodatkowe informacje nie zostaną one obsłużone – sama faktura zostanie pobrana do procesowania;
  • numer zamówienia przesłany przez Spółkę musi znajdować się na fakturze (może być dopisany ręcznie), a nie w treści/ czy w tytule maila; w przypadku braku numeru zamówienia w momencie wystawienia faktury należy wpisać imię i nazwisko osoby zamawiającej
  • faktury nie mogą być przesłane w formie zdjęcia czy obrazu czy linku , nie mogą być skompresowane oraz zahasłowane– takie nie zostaną obsłużone – to nie są E_Faktury
  • materiały reklamowe przesłane w formie papierowej lub elektronicznej niebędące załącznikami do faktury zostaną wyłączone z procesowania, prosimy o ich nie przesyłanie

 


ADRESY MAILOWE DO PRZESYŁANIA_FAKTUR  ELEKTRONICZNYCH
(wraz z załącznikami)


 

Dla Dostawców Towarów i Usług

*z wyłączeniem faktur za dostawy Leków i Materiałów Medycznych zaopatrujących Dział Farmacji Szpitanej (informacja poniżej)

 

Lp

Spółka

Adres mailowy
do przesyłania faktur

1

Medicover Forsakrings AB (PUBL)

medicoverforsakrings@rhenus-data.pl

2

Medicover sp. z o. o.

medicover@rhenus-data.pl

3

Denta Care sp. z o.o.

dentacare@rhenus-data.pl

4

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o.

cmdh@rhenus-data.pl

5

Medi Partner sp. z o.o.

medipartner@rhenus-data.pl

6

Medvit sp. z o.o.

medvit@rhenus-data.pl

7

Care Experts sp. z o.o.

careexperts@rhenus-data.pl

8

Centrum Zdrowej Skóry Sp. z o.o.

centrumzdrowejskory@rhenus-data.pl

9

Medicover Benefits Sp. z o.o.

medicoverbenefits@rhenus-data.pl

10

Invimed-T Sp. z o.o.

invimed@rhenus-data.pl

11

Peebles Sp. z o.o.

peebles@rhenus-data.pl

12

UEC Łódź Sp. z o.o.

ueclodz@rhenus-data.pl

13

Tordis Investments Sp. z o.o.

tordis@rhenus-data.pl

14

Nordic Living Sp. z o.o.

nordicliving@rhenus-data.pl


 

Dla Dostawców Leków i Materiałów Medycznych zaopatrujących Dział Farmacji Szpitalnej

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover
Al. Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa

Lp

Spółka

Adresy mailowe
do przesyłania faktur - Farmacja Szpitalna

1

Medicover sp. z o. o.

medicover@rhenus-data.pl; farmacja@medicover.pl

UWAGA!
Fakturę elektroniczną należy przesłać jednocześnie na dwa adresy mailowe ze wskazaniem na fakturze adresu dostawy: Dział Farmacji Szpitalnej


 

Dla Dostawców Leków i Materiałów Medycznych zaopatrujących Dział Farmacji Szpitalnej

Centrum Medyczne Damiana Holding Sp. z o.o.
Wałbrzyska 46
02-739 Warszawa

Lp

Spółka

Adresy mailowe
do przesyłania faktur - Farmacja Szpitalna

1

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o.

cmdh@rhenus-data.pl; dzialfarmacji@damian.pl


UWAGA!

Fakturę elektroniczną należy przesłać jednocześnie na dwa adresy mailowe ze wskazaniem na fakturze adresu dostawy: Dział Farmacji Szpitalnej

 

Jeżeli preferują Państwo przesyłanie faktur w formie papierowej to odpowiednie informację znajdują się pod linkiem -> https://www.medicover.pl/kontakt-dla-dostawcow/faktura-papierowa

 


ADRESY MAILOWE DO PRZESYŁANIA ZAPYTAŃ O ROZLICZENIA FAKTUR:


 

Lp

Spółka

Adres mailowy
do przesyłania faktur

1

Medicover Forsakrings AB (PUBL)

dostawcy@medicover.pl

2

Medicover sp. z o. o.

dostawcy@medicover.pl

3

Denta Care sp. z o.o.

dostawcy@dentacare.pl

4

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o.

dostawcy@damian.pl

5

Medi Partner sp. z o.o.

dostawcy@medipartner.pl

6

Medvit sp. z o.o.

dostawcy@medipartner.pl

7

Care Experts sp. z o.o.

dostawcy@medicoversenior.pl

8

Centrum Zdrowej Skóry Sp. z o.o.

dostawcy@medicover.pl

9

Medicover Benefits Sp. z o.o.

dostawcy@medicover.pl

10

Invimed-T Sp. z o.o.

dostawcy@medicover.pl

11

Peebles Sp. z o.o.

dostawcy@medicover.pl

12

UEC Łódź Sp. z o.o.

dostawcy@medicover.pl

13

Tordis Investments Sp. z o.o.

dostawcy@medicover.pl

14

Nordic Living Sp. z o.o.

dostawcy@medicover.pl