Paszport covidowy - dla kogo i jak uzyskać?

Unijny Certyfikat Covid (UCC) zwany jest w skrócie paszportem covidowym.
Unijny Certyfikat Covid (UCC) zwany jest w skrócie paszportem covidowym.

Obywatele Unii Europejskiej (UE) mogą pobrać elektroniczny (lub papierowy) certyfikat (EU Digital COVID Certificate), który ma ułatwić podróżowanie w obrębie UE. Ten cyfrowy dokument ma zwalniać ozdrowieńców i osoby zaszczepione z obowiązku wykonywania testów lub odbywania kwarantanny. Certyfikat nie jest jednak warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży, ani w sposób bezwarunkowy do niej nie uprawnia.

Certyfikat jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich obywateli państw członkowskich UE oraz rezydentów przebywających na jej terenie.

Spis treści: 

 1. Jak pobrać Unijny Certyfikat COVID?
 2. Paszport covidowy a podróże zagraniczne 
 3. O czym informuje Unijny Certyfikat Covid (UCC)
 4. Unijny Certyfikat COVID dla dzieci

Jak pobrać Unijny Certyfikat COVID?

Aby pobrać certyfikat, należy skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Po zalogowaniu się do IKP (np. profilem zaufanym), w zakładce „Certyfikaty” należy wybrać rodzaj certyfikatu i kliknąć „Pobierz kod QR”. Później wystarczy zapisać dokument na swoim urządzeniu lub go wydrukować.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) wraz z kodem QR mogą pobrać tylko osoby, które:

 • są w pełni zaszczepione - otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat jest obecnie (do 31 stycznia 2022 r.) ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki lub
 • otrzymały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godzin) lub
 • wyzdrowiały po COVID-19 (certyfikat jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR) .

Certyfikat i kod QR można uzyskać przez:

 • Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – pacjent.gov.pl,
 • aplikację mojeIKP,
 • aplikację mObywatel. 

UCC można uzyskać także w podmiotach leczniczych:

 • aplikacja gabinetowa – gabinet.gov.pl,
 • w punktach szczepień,
 • od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

COVID-19 badania

Przegląd stanu zdrowia

Twoje zdrowie
po COVID-19

Cena: od 596 zł

KUP ONLINE

Odporność po szczepieniu

Badanie poszczepiennej
odpowiedzi immunologicznej

Cena: od 120 zł

KUP ONLINE

 

Koronawirus SARS-CoV-2

Test genetyczny przesiewowy
FRANKD do wykonania w punkcie pobrań

Cena: od 250 zł

KUP ONLINE

 

Koronawirus SARS-CoV-2

Test antygenowy. 
Szybki test jakościowy

Cena: od 99 zł

KUP ONLINE

Aby skorzystać z UCC w aplikacji mObywatel należy posiadać polskie obywatelstwo oraz ważny dowód osobisty. Obcokrajowcy lub osoby bez ważnego dowodu osobistego mogą poprosić o wydruk certyfikatu swojego lekarza POZ. Jeśli mają nadany numer PESEL i korzystają z Profilu Zaufanego mogą pobrać certyfikat korzystając z mojeIPK / IKP (strona pacjent.gov.p).

Osoba, która otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 może pobrać certyfikat do swojej aplikacji mObywatel. Należy pamiętać, że każdy kraj realizuje inną politykę związaną z akceptacją certyfikatu. W Polsce wymagane jest pełne szczepienie, ale są kraje, w których akceptowany jest certyfikat po pierwszej dawce szczepienia.

Obecnie po zaszczepieniu pełnym cyklem, przyjęciu dawki przypominającej lub dawki dodatkowej UCC jest ważny rok (stan na dzień 11.01.2022 r.).

Od 1 lutego 2022 r. ważność certyfikatu będzie wynosić 270 dni. Data ważności jest liczona od ostatniego szczepienia.

W przypadku przyjęcia dawki przypominającej i dawki dodatkowej dla osób z obniżoną odpornością, ważność certyfikatu również zostanie skrócona do 270 dni.

Paszport covidowy a podróże zagraniczne

Unijny Certyfikat Covid to nie jest prawo do podróży, każda osoba podróżująca za granicę jest zobowiązana każdorazowo sprawdzać obowiązujące przepisy prawa i ew. obostrzenia pandemiczne, jakie w danym kraju obowiązują.

W trakcie podróży po UE, w trakcie kontroli granicznej, wystarczy pokazać na ekranie swojego telefonu dostępny kod QR.

Aktualne informacje o dokumentach niezbędnych przy podróży do krajów UE dostępne są na stronie: https://reopen.europa.eu/pl. Szczegółowe informacje na temat podróżowania do poszczególnych państw, obowiązujących obostrzeń oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podróży znajdują się na stronach Informacje dla podróżujących oraz Koronawirus – podróże za granicę.

Aplikacja Re-open EU zawiera aktualny zestaw danych w zakresie obowiązujących w państwach członkowskich ograniczeń oraz formularz pozwalający na sprawdzenie konkretnych obostrzeń na podstawie wprowadzonych informacji w zakresie kraju, z którego wyjeżdżamy i kraju docelowego.

Co jeszcze zyskujemy dzięki certyfikatowi?

Umożliwia on osobom z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa, zaszczepionym i ozdrowieńcom wstęp do restauracji, kawiarni, kin i innych miejsc. 

O czym informuje Unijny Certyfikat Covid (UCC)

Unijny Certyfikat COVID to bezpłatny dokument potwierdzający, że dana osoba:

 • przebyła chorobę COVID-19,
 • posiada negatywny wynik testu COVID-19,
 • została zaszczepiona przeciwko COVID-19.

Wydawany jest w formie cyfrowej lub papierowej z kodem QR z potwierdzeniem jego autentyczności w języku polskim i w języku angielskim, ważny we wszystkich krajach UE.

Prezentacja certyfikatu jest możliwa w wersji papierowej i elektronicznej. Niezależnie od postaci, certyfikaty są równorzędne i zawierają ten sam kod QR i ten sam zestaw danych.

Certyfikat mogą otrzymać:

 • osoby powyżej roku życia mające prawo do szczepienia,
 • osoby bez ograniczeń wiekowych w zakresie certyfikatu dot. testu,
 • osoby bez ograniczeń wiekowych w zakresie certyfikatu dot. przebytej infekcji (ozdrowieńcy).

 

Unijny Certyfikat COVID dla dzieci

UCC dostępny będzie z konta rodzica/opiekuna dziecka na stronie pacjent.gov.pl.

Należy każdorazowo sprawdzać obowiązujące regulacje w kraju docelowym i w kraju, do którego wracamy z uwagi na to, że mogą się one różnić np. w zakresie wieku dziecka, do którego wymaga się testu. Pomocnym narzędziem w tym zakresie jest aplikacja RE-open EU reopen.europa.eu/pl

To, czy dziecko będzie musiało być testowane podlega regulacjom w kraju, dlatego należy te regulacje każdorazowo przed podróżą sprawdzać. Właściwym narzędziem do tego celu jest aplikacja Re-Open EU reopen.europa.eu/pl. Regulacje w zakresie obowiązku posiadania testu przez dzieci oraz ew. wieku granicznego dla takiego obowiązku mogą być zróżnicowane w państwach członkowskich.

Źródła:

www.gov.pl/web/szczepimysie/unijny-certyfikat-covid--kiedy-go-szukac-w-telefonie

www.gov.pl/web/certyfikat

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6837

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_pl

www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_pl

www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-16-ministra-zdrowia-w-sprawie-uznania-szczepienia-przeciwko-covid-19-wykonanego-poza-granicami-rzeczpospolitej-polskiej-oraz-wydania-unijnego-certyfikatu-covid-19-ucc-z-uwzglednieniem-dawki-przypominajacej