Jakość opieki medycznej ma bezpośrednie odzwierciedlenie na zdrowiu społeczeństwa. 

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia jakość opieki medycznej to stopień, w jakim system ochrony zdrowia i opieki nad Pacjentem przyczynia się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa i jednocześnie spełnia uzasadnione oczekiwania populacji, która jest w jego obszarze działania. Obszar ochrony zdrowia jest na tyle specyficzny, że Pacjentowi trudno jest ocenić w obiektywny sposób skuteczność postępowania, jakie zostało wdrożone w leczeniu jego dolegliwości. 

Na ostateczną ocenę jakości usługi medycznej wpływają trzy elementy: 

  • Mierzalna i obiektywna prawidłowość i skuteczność postępowania medycznego (MQI).
  • Subiektywna poprawa samopoczucia Pacjenta (PROM).
  • Stopień zadowolenia z wizyty (ankiety satysfakcji z wizyty).

W trosce o jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo naszych Pacjentów w Medicover prowadzimy pomiary jakości we wszystkich tych trzech obszarach:

Medyczne wskaźniki jakości - MQI (Medical Quality Indicators) 

Medicover jest pionierem działań na rzecz jakości medycznej na polskim rynku. Jako pierwsi i jak na razie jedyni, wprowadziliśmy zestaw wskaźników rekomendowany przez Agency for Healthcare Research and Quality (USA) dla opieki ambulatoryjnej (MQI). 

Funkcjonują trzy grupy wskaźników jakości medycznej, które oceniają:

  • Prawidłowość postępowania medycznego – wśród nich znajdują się takie, które oceniają, jak często przepisywany jest antybiotyk w danych rodzajach infekcji, czy Pacjenci z rozpoznaną astmą są leczeni przy pomocy sterydów, czy zleca im się odpowiednie badania kontrolne. 
  • Poziom osiągnięcia celów leczenia w opiece nad chorymi przewlekle – Pacjentami z cukrzycą i nadciśnieniem. 
  • W jakim stopniu realizowane są rekomendowane badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy oraz raka piersi.

Dzięki wprowadzeniu systemu elektronicznej dokumentacji medycznej możliwa jest analiza danych zbiorczych z obszaru całej Polski, z poziomu Centrów Medicover, a nawet poszczególnych lekarzy. 

Wybrane włączyliśmy do systemu oceny lekarzy oraz Centrów Medicover, dzięki czemu obserwujemy stałą poprawę wyników i jakości świadczeń medycznych dostarczanych naszym Pacjentom.

Od 2010 roku odsetek wizyt lekarskich, na których zlecono Pacjentowi antybiotyk, spadł 7-krotnie. Jednocześnie poprawiło się leczenie Pacjentów  chorych przewlekle. Wskaźniki świadczące o wyrównaniu choroby wzrosły w przypadku nadciśnienia o 14%, w przypadku cukrzycy o 6%.  

PROM – Patient Reported Outcomes Measure - Ocena wyników leczenia w oparciu o opinie Pacjentów.

Zgodnie z światowymi trendami w dziedzinie jakości medycznej, Medicover wdraża obecnie nowatorski system oceny wyników leczenia w oparciu o opinie Pacjentów. 
Medicover jest pionierem działań na rzecz jakości medycznej na polskim rynku.  Dzięki prowadzeniu systematycznej oceny we wszystkich trzech wymiarach jakości medycznej, nasi Pacjenci mogą być pewni, że poziom opieki zdrowotnej jaką dostarczamy jest spójny ze światowymi standardami postępowania medycznego i że są w najlepszych rękach!