Szybkie testy antygenowe do wykrywania COVID-19, grypy A i B, RSV, adenowirusa i Mycoplasma Pneumoniae

COVID-19, grypa czy tylko przeziębienie? Jeśli masz kaszel, gorączkę, ból mięśni lub osłabienie, twoją pierwszą myślą może być, że zachorowałeś na COVID-19. Ale są to również objawy grypy czy innych infekcji dróg oddechowych. Różnicowanie wirusów SARS-CoV-2, grypy A i B, RSV jako przyczyn występujących objawów jest bardzo ważne, ponieważ pozwala szybko określić źródło infekcji i podjąć właściwą decyzję dotyczącą wdrożenia odpowiedniego leczenia. Jak to zrobić?
Jak prawidłowo interpretować wyniki szybkiego testu antygenowego?

Do czego służą szybkie testy antygenowe?

Przez dziesięciolecia płytkowe testy immunologiczne były stosowane w domowych testach ciążowych. Mniej znany jest szybki test antygenowy (RADT, ang. Rapid Antigen Diagnostic Test) opracowany w 1980 r. do identyfikacji paciorkowców grupy A (Strep A, test do wykrywani anginy). Ostatnio stosuje się testy oparte na podobnej technologii do szybkiego jakościowego wykrywania antygenów wirusów grypy, SARS-CoV-2, RSV, adenowirusów w wymazach z nosogardła od osób z objawami infekcji w ciągu pierwszych dni od ich wystąpienia.

Infekcje dróg oddechowych to jedna z głównych przyczyn zachorowalności oraz konsultacji lekarskich. W sezonie infekcyjnym ważne jest, aby szybko rozpoznać typowe objawy chorób i uniknąć ich rozprzestrzeniania się. Szybka, trafna diagnoza wpływa na dobór bardziej ukierunkowanego i skutecznego leczenia oraz często na skrócenie czasu jej trwania.

Grypa, COVID-19 i zakażenie syncytialnym wirusem oddechowym (RSV) są wysoce zaraźliwymi infekcjami dróg oddechowych. Może się nawet zdarzyć, że dana osoba zostanie zainfekowana kilkoma wirusami w tym samym czasie. Przy zakażeniach zarówno SARS-CoV-2, jak i wirusem grypy istnieje ryzyko groźnych powikłań. Mogą prowadzić one do rozwoju zapalenia płuc, a nawet niewydolności oddechowej czy sepsy, która bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu.

Objawy podobne dla grypy i COVID-19:

Grypa i COVID-19 mają bardzo zbliżone symptomy i trudno na ich podstawie określić przyczynę infekcji. Objawem, który wydaje się unikalny dla COVID-19, jest utrata smaku i/lub węchu. Oba wirusy mogą powodować:

Najważniejszym elementem leczenia grypy jest wczesne rozpoznanie choroby i włączenie leków antywirusowych maksymalnie w ciągu 48 godz. od wystąpienia objawów infekcji. Dlatego wykonuje się szybkie testy antygenowe, pozwalające w krótkim czasie od zakażenia wdrożyć leczenie przyczynowe zmniejszające ryzyko powikłań.

RSV jest częstą przyczyną infekcji dróg oddechowych zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. U starszych dzieci i dorosłych zakażenie RSV ma zazwyczaj łagodny przebieg, podobny do przeziębienia. U niemowląt i osób starszych objawy mogą być bardziej nasilone i niebezpieczne. Ponadto, zachorowanie może wiązać się z poważnymi powikłaniami (np. bezdechami), dlatego w niektórych przypadkach (dzieci przewlekle chore, z obniżoną odpornością lub wcześniaki) konieczna jest hospitalizacja. Oznaczenie antygenu RSV może wpłynąć na zmniejszenie częstości stosowania antybiotyków w tym zakażeniu.

Inną, częstą przyczyną infekcji dróg oddechowych są adenowirusy. Powodują zapalenia gardła, migdałków, płuc, a także układu pokarmowego oraz oczu (zapalenie rogówki, spojówek). Zakażenia adenowirusami najczęściej dotyczą dzieci między 6. m.ż. a 5. r. ż. Wirusy te mogą być szczególnie niebezpieczne dla noworodków i osób z obniżoną odpornością. Antygeny adenowirusów można również wykryć za pomocą szybkich testów płytkowych.

Testy antygenowe zapewniają szybkie, wiarygodne potwierdzenie przyczyny infekcji i pomagają w podjęciu właściwych decyzji, dotyczących wdrożenia odpowiedniego leczenia. Swoistość testów płytkowych jest na ogół bardzo wysoka (co oznacza, że istnieje niewielka szansa na fałszywie dodatnie wyniki). Wyniki ujemne nie wykluczają jednak zakażenia i nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa decyzji dotyczących leczenia lub postępowania z pacjentem. Należy traktować je jako przypuszczalne i potwierdzić za pomocą testu molekularnego, jeśli jest to konieczne do leczenia pacjenta. Należy rozpatrywać je w kontekście niedawnej ekspozycji pacjenta, historii i obecności objawów przedmiotowych i podmiotowych.

Jak rozpoznać objawy grypy, przeziębienia, wirusa RSV i COVID-19 

Infekcje dróg oddechowych często manifestują się podobnymi objawami i często występują jednocześnie w trakcie sezonu zachorowań, dlatego bez testów trudno je odróżnić.

Zestaw testów Combo jest pomocny w wykrywaniu zakażenia u osób, u których występują objawy typowe dla infekcji dróg oddechowych, takie jak: gorączka, dreszcze, kaszel, kichanie, ból gardła, katar / zatkany nos, zmęczenie, bóle mięśni i bóle głowy. Szybkie wykrycie zakażenia może zapobiec dalszej transmisji i opóźnieniom w leczeniu.

OBJAW

COVID-19

GRYPA

PRZEZIĘBIENIE

RSV

POJAWIENIE SIĘ SYMPTOMÓW

STOPNIOWO

NAGLE

STOPNIOWO

STOPNIOWO

GORĄCZKA

rzadko 

często

nie występuje

rzadko

BÓL GŁOWY

często

często

rzadko

rzadko

BÓLE MIĘŚNI I STAWÓW

rzadko

często

rzadko

nie występuje

KATAR/KICHANIE

rzadko

rzadko

często

rzadko

ZATKANY NOS

rzadkorzadko

często

często

KASZEL

rzadko

rzadko

rzadko

rzadko

UTRATA WĘCHU I/LUB SMAKU

rzadko

nie występuje

nie występuje

nie występuje

BÓL GARDŁA

często

rzadko

często

rzadko

WYMIOTY, NUDNOŚCI/BIEGUNKA

rzadko

rzadko

nie występuje

nie występuje

ŚWISZCZĄCY ODDECH

nie występuje

nie występuje

nie występuje

rzadko

TRUDNOŚCI Z ODDYCHANIEM

rzadko

nie występuje

nie występuje

rzadko

Jak działają testy antygenowe Combo?

Testy antygenowe Combo to testy immunologiczne, w których wykorzystuje się metodę chromatografii z przepływem bocznym. Zestaw takiego testu zawiera linie przeciwciał specyficznych dla określonych patogenów, np. dla COVID-19, grypy i RSV. Jeśli w próbce pobranej od pacjenta obecne są antygeny danego patogenu, to wiążą się one z linią znakowanych przeciwciał w podkładce z koniugatem barwnych cząstek i tworzą kompleksy. 

Te znakowane kompleksy antygen-przeciwciało migrują wzdłuż paska testowego w wyniku działania kapilarnego i są wychwytywane przez linię unieruchomionych przeciwciał w linii testowej (T). Dzięki znakowanym cząsteczkom w przechwyconym kompleksie w ciągu 15 do 30 minut w obszarze testowym (T), wyznaczonym dla badanego patogenu, pojawia się kolorowa linia. Ta zasada dotyczy każdego badanego patogenu.

Oprócz linii testowej (T) zestaw zawiera również region kontrolny z linią przeciwciał dla każdego sprawdzanego patogenu. Linia kontrolna (C) służy jako kontrola proceduralna, wskazująca na wystarczającą objętość próbki i prawidłowe działanie.

W jaki sposób należy interpretować wyniki szybkiego testu antygenowego SARS-CoV-2, Grypa A/B, RSV?

Jak interpretować wynik szybkiego testu antygenowego na grypę A/B, COVID-19 i RSV?

Wyniki testu wskazują na obecność lub brak zakażenia SARS-CoV-2, wirusem grypy A lub B, lub RSV.

Obecność linii testowej (T) w regionie przypisanym do określonego patogenu wskazuje na infekcję tym konkretnym patogenem.

Jeśli linia testowa (T) nie pojawia się dla określonego patogenu, oznacza to, że wynik testu jest dla niego ujemny. Linia kontrolna (C) musi pojawić się dla każdego patogenu. Jeśli linie kontrolne nie są widoczne, wyniki uważa się za nieważne. W takim przypadku procedurę należy powtórzyć z innym zestawem testu.

Rodzaje szybkich testów antygenowych dostępnych w Medicover

Szybki test antygenowy do wykrywania SARS-CoV-2, Grypa A+B, RSV, Adenowirus, Mycoplasma Pneumoniae

Test jest wykonywany u osób z podejrzeniem infekcji dróg oddechowych w celu wykrycia antygenów: SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A i B, syncytialnego wirusa oddechowego (RSV), adenowirusa i bakterii M. pneumoniae. Polecany jest przede wszystkim pacjentom z czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu grypy i/lub COVID-19.

Jego wyniki mogą dostarczyć lekarzowi ważnych informacji i ukierunkować postępowanie z pacjentem, np. uniknąć stosowania antybiotyku w przypadku zakażenia wirusowego, wdrożyć odpowiednią terapię przeciwwirusową u osób z pozytywnym wynikiem zakażenia wirusem grypy, a także zalecić odizolowanie chorego od osób szczególnie zagrożonych ciężkim przebiegiem grypy czy COVID-19.

Przyczyną zapalenia gardła czy płuc jest też Mycoplasma pneumoniae. Objawy zakażenia M. pneumoniae są niespecyficzne, dlatego trudno je rozpoznać. Wykonanie testu ułatwia lekarzowi podjęcie szybkiego i właściwego leczenia.

Szybki test na adenowirusa i RSV

Test do oznaczania antygenów RSV i adenowirusa drobnoustrojów powodujących infekcje dróg oddechowych, np. zapalenia gardła czy płuc, układu pokarmowego oraz zapalenie rogówki, spojówek.

Szacuje się, że adenowirusy są przyczyną ok. 5 proc. przypadków zakażeń górnych dróg oddechowych i 10 proc. zapaleń płuc u dzieci. Wirus RSV jest bardzo zakaźny i niebezpieczny szczególnie dla noworodków i niemowląt, ponieważ zakażenie nim może wiązać się z koniecznością leczenia w szpitalu. Zidentyfikowanie antygenu RSV pomaga lekarzowi w podjęciu właściwej decyzji wdrożenia odpowiedniego i szybkiego leczenia.

Szybki test do wykrywania antygenu SARS-CoV-2 i grypy A/B

Szybki test do wykrywania przyczyny objawów ze strony układu oddechowego. Polega na oznaczaniu antygenów SARS-CoV-2 oraz wirusa grypy typu A i wirusa grypy B w wymazie z nosogardła. Test można wykonać w ciągu 5 dni od momentu wystąpienia objawów. Pomaga określić, czy u pacjenta doszło do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, czy wirusem grypy i szybko wdrożyć leczenie przyczynowe.

Powiązane tematy:

RSV test antygenowy. Wskazania, przygotowanie, cena badania

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 23.01.2023
Data ostatniej aktualizacji 26.01.2023