Augmentin

lek-augmentin
 1. Augmentin co to jest
 2. Dawkowanie
 3. Skutki uboczne leku
 4. Augmentin w ciąży
 5. Augmentin a karmienie piersią

Augmentin co to jest

Augmentin to antybiotyk wydawany na receptę. Jego głównym składnikiem jest amoksycylina - półsyntetyczna pochodna penicyliny. Preparat występuje w kilku różnych postaciach i dawkach:

 • tabletki powlekane 875 mg+125 mg,

 • tabletki powlekane 500 mg+125 mg,

 • tabletki powlekane 250 mg+125 mg,

 • proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg+57 mg)/5 ml,

Amoksycylina wykorzystywana jest w leczeniu infekcji wywołanych przez bakterie tlenowe Gram-dodatnie, bakterie tlenowe Gram-ujemne, gronkowce koagulazo-ujemne oraz bakterie beztlenowe. Niektóre szczepy wykazują jednak oporność na antybiotyk.

KONSULTACJA INTERNISTY

REZERWUJĘ

Skład preparatu

1 tabletka powlekana Augmentin zawiera 250 mg lub 500 mg lub 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.
Pozostałe składniki: magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza, makrogol (4000, 6000), dimetykon (olej silikonowy).

1 ml sporządzonej zawiesiny doustnej Augmentin zawiera 80 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 11,4 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu.
Pozostałe składniki: krospowidon, krzemu dwutlenek, karmeloza sodowa, guma ksantan, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, sodu benzoesan, aspartam (E951), aromat truskawkowy (zawierający maltodekstrynę).

Wskazania do stosowania

Anybiotyk jest wykorzystywany w leczeniu osób dorosłych i dzieci, u których występują zakażenia drobnoustrojami wrażliwymi na amoksycylinę.

Wszystkie postacie leku Augmentin stosuje się w stanach zapalnych obejmujących:

 • ostre bakteryjne zapalenie zatok,
 • zapalenie tkanki łącznej,
 • ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej,
 • zapalenie pęcherza moczowego,
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek,
 • ukąszenia przez zwierzęta.

Ponadto wyższe dawki - tabletki Augmentin 500 mg oraz 875 a także proszek do sporządzania zawiesiny doustnej są zalecane również w leczeniu następujących chorób:

 • stan zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli,
 • ostre zapalenie ucha środkowego,
 • pozaszpitalne zapalenie płuc,
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza zapalenie tkanki łącznej,
 • zakażenia kości i stawów, zwłaszcza zapalenie kości i szpiku.

Przeciwwskazania

Preparat nie powinien być stosowany, jeśli u pacjenta występuje choć 1 z poniższych dolegliwości:

 • nadwrażliwość na substancje czynne lub pozostałe składniki preparatu,
 • nadwrażliwość na inne penicyliny,
 • żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby występujące w przeszłości na skutek zażywania amoksycyliny lub kwasu klawulanowego,
 • ciężka natychmiastowa reakcja nadwrażliwości (anafilaksja) w przeszłości na inny lek β-laktamowy, np. na cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam.

Dawkowanie

Dokładne dawkowanie Augmentin zależy od wieku i masy ciała pacjenta oraz nasilenia zakażenia.

Osoby dorosłe i dzieci o wadze minimum 40 kg

Zazwyczaj zalecana dawka Augmentin to 1 tabletka (500 mg + 125 mg) 3 razy dziennie lub 1 tabletka (875 mg + 125 mg) 2 razy dziennie. W przypadku ciężkich zakażeń, np. obejmujących drogi moczowe, dolne drogi oddechowe, zapalenie zatok lub zapalenie ucha środkowego dawkowanie wynosi 1 tabletkę (875 mg + 125 mg) 3 razy na dobę. Natomiast w zakażeniach o lekkim przebiegu należy przyjmować najniższą dostępną dawkę leku – 1 tabletkę (250 mg + 125 mg) co 8 godzin.

Jak długo stosować Augmentin? Czas leczenia zależy od rodzaju zakażenia, jednak w żadnym przypadku nie powinno się brać antybiotyku dłużej, niż przez 2 tygodnie.

Dzieci o wadze poniżej 40 kg

U dzieci poniżej 6 roku życia lub o masie ciała nie przekraczającej 25 kg należy stosować wyłącznie zawiesinę doustną. U wszystkich pacjentów niepełnoletnich o wadze poniżej 40 kg zaleca się stosowanie zawiesiny, jednak lekarz może zadecydować również o wdrożeniu tabletek (250 mg + 125 mg).

Dawkowanie Augmentin dla dzieci oblicza się na podstawie wagi pacjenta. Zazwyczaj lek stosuje się w dawce dobowej od (20 mg + 5 mg)/kg mc. do (60 mg + 15 mg)/kg mc. podawany w 3 dawkach podzielonych lub w dawce dobowej od (25 mg + 3,6 mg)/kg mc. do (45 mg + 6,4 mg)/kg mc. podawany w 2 dawkach podzielonych. W przypadku ciężkich zakażeń, do których należą m.in. zakażenia dolnych dróg oddechowych, zapalenie zatok i zapalenie ucha środkowego lekarz może zwiększyć dawkowanie do (70 mg + 10 mg)/kg mc. na dobę podawanych w 2 dawkach podzielonych.

Długość stosowania antybiotyku, tak jak u osób dorosłych, zależy od stopnia nasilenia zakażenia i nie może przekraczać 14 dni.

U dzieci w wieku poniżej 2 lat nie badano, czy dawka amoksycyliny i kwasu klawunolowego w proporsji 1:4 w ilości powyżej (40 mg + 10 mg)/kg mc./dobę jest bezpieczna. Nie są znane również dane kliniczne odnośnie stosowania u dzieci poniżej 2 lat dawek amoksycyliny i kwasu klawunolowego w proporcji 7:1 w ilości powyżej (45 mg + 6,4 mg)/kg mc./na dobę.

U niemowląt poniżej 2 miesiąca życia nie można określić zalecanego dawkowania amoksycyliny i kwasu klawulanowego w proporcji 7:1 z powodu braku dostępności odpowiednich danych klinicznych.

Skutki uboczne leku

W razie pojawienia się jakiejkolwiek skórnej reakcji na lek należy go natychmiast odstawić.

Bardzo często Augmentin w tabletkach powodował biegunkę, natomiast po zażyciu zawiesiny biegunka występowała często.

Często po zażyciu leku pojawiały się: wymioty, nudności, kandydoza skóry i błon śluzowych.

Niezbyt często skutki uboczne Augmentin obejmowały: wysypkę, pokrzywkę, świąd, niestrawność, zawroty głowy, bóle głowy, zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT.

Rzadko pojawiały się: rumień wielopostaciowy, przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), trombocytopenia.

Z częstość niemożliwą do ustalenia pacjenci zgłaszali: obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne, zespół Stevensa-Johnsona, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, ostrą uogólnioną osutkę krostkową (AGEP), polekową reakcję z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS), przemijającą agranulocytozę, niedokrwistość hemolityczną, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy, nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, zespół choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń, przemijającą nadmierną ruchliwość, drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowych, stan zapalny jelita grubego związane z antybiotykoterapią (obejmujący rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego), czarny włochaty język, zapalenie wątroby, żółtaczkę zastoinowa, śródmiąższowe zapalenie nerek, krystalurię.

Bardzo rzadko po zastosowaniu zawiesiny pojawiały się przebarwienia zębów.

Augmentin w ciąży

Dopuszcza się stosowanie Augmentin w ciąży jedynie w sytuacjach gdy jest to absolutnie konieczne. Zarówno amoksycylina jak i kwas klawulanowy przenikają przez barierę łożyskową. Dlatego też u kobiet ciężarnych należy rozważyć zastosowanie innej terapii. 

Augmentin a karmienie piersią

Pacjentki karmiące piersią nie powinny stosować tego leku, ponieważ substancja czynna przenika do pokarmu kobiecego. Wpływ na dziecko nie jest do końca poznany, jednak u niemowląt karmionych przez matki stosujące preparat może pojawić się biegunka lub zakażenie grzybicze błon śluzowych. Ponadto zachodzi ryzyko, że wystąpi uwrażliwienie na składniki leku.

Dystrybutor na terenie Polski: GSK Commercial Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.