Badanie OB (Odczyn Biernackiego) jest jednym z podstawowych badań zlecanych przez lekarzy. Mimo że jest badaniem niespecyficznym, stanowi ważne narzędzie diagnostyczne. Dzięki niemu można szybko uzyskać informacje dotyczące toczącego się w organizmie stanu zapalnego. Należy jednak pamiętać, że występują pewne czynniki, które mogą fałszować prawidłowość oraz wiarygodność uzyskanych wyników badania OB.

Badanie OB - jaki wynik jest niepokojący i o czym świadczy wysokie OB?

Spis treści:

  1. Co to jest badanie OB (Odczyn Biernackiego)?
  2. Kiedy robić badanie?
  3. Jak się przygotować?
  4. Podwyższone OB
  5. OB norma
  6. Cena

Co to jest badanie OB (Odczyn Biernackiego)?

Badanie OB jest jednym z rutynowych badań zlecanych przez lekarzy. Polega ono na pomiarze szybkości opadania krwinek czerwonych w osoczu krwi w jednostce czasu. W czasie infekcji organizm produkuje znacznie więcej określonych białek, tzw. białek ostrej fazy, m.in. fibrynogenu. Stężenie tych białek powoduje zwiększenie tempa opadu krwinek czerwonych. Tempo opadu zależy także od budowy i liczby erytrocytów.

Badanie OB cena

Dużą zaletą badania ob jest czas uzyskania wyniku, gdyż jego odczyt możliwy jest już po godzinie. Jednak badanie ob obciążone jest pewnymi ograniczeniami, Pewne czynniki mogą fałszować prawidłowość oraz wiarygodność uzyskanych wyników.

Wśród nich wymienia się m.in.:

  • miesiączkę,
  • ciążę,
  • przyjmowanie leków hamujących owulację,
  • a także wpływ niektórych leków przyjmowanych przez pacjentów.

Ponadto wynik może być nieprawidłowy zarówno w infekcjach o łagodniejszym przebiegu, jak i w infekcjach wynikających z dużo poważniejszych przyczyn.

Kiedy robić badanie OB?

Badanie OB (Odczyn Biernackiego) ze względu na prostotę wykonania jest badaniem, które jest często zlecane przez lekarzy. Przy podejrzeniu stanów zapalnych, a także do monitorowania już stwierdzonych, przewlekłych stanów zapalnych.

Często zleca się regularne wykonywania badania OB pacjentom, którzy cierpią na przewlekłe choroby zapalne, np. związane z chorobami tkanki łącznej czy w chorobach zakaźnych. Jest ono przydatne także w ocenie stanu nerek oraz chorób krwi i chorób nowotworowych.

Jak się przygotować do Odczynu Biernackiego?

Do wykonania badania potrzebna jest próbka krwi żylnej pacjenta. Mimo że badanie nie jest skomplikowane, pacjent musi się do niego odpowiednio przygotować. Podstawową zasadą jest to, że krew musi zostać pobrana na czczo, czyli co najmniej 8–12 godzin przed badaniem należy spożyć ostatni posiłek.

Na czczoW godzinach porannychSzczególne wymagania
TAKTAKNIE

Ale to nie wszystko. Na 2–3 dni przed planowanym terminem badania należy zrezygnować ze spożywania alkoholu. Ważne jest także ograniczenie kawy oraz herbaty, a około 12 godzin przed badaniem zrezygnowanie z picia tych napojów. Zaleca się także, aby pacjenci przed badaniem starali się eliminować lub minimalizować stres. Nie zalecany jest także intensywny wysiłek fizyczny.

Warto pamiętać, że także wysiłek wynikający z konieczności dotarcia do laboratorium wymaga chwili odpoczynku (10–15 minut) zanim pobrana zostanie próbka krwi do badania.

Podwyższone OB

Podwyższony wynik badania OB świadczy najczęściej o toczącym się w organizmie stanie zapalnym. Jednak jego przyczyna powinna być szczegółowo zdiagnozowana w oparciu o szczegółowe i dokładniejsze badania krwi.

Jak wysokie OB powinno niepokoić?

Bardzo często podwyższony wynik badania ob jest spowodowany zwiększonym stężeniem białek tzw. ostrej fazy, które mogą świadczyć o toczącym się w organizmie stanie zapalnym, o ostrym bądź przewlekłym charakterze.

Warto zaznaczyć, że przyspieszone tempo opadu odnotowywane jest także w stanach pourazowych i pooperacyjnych. U niektórych pacjentów zbyt wysoki poziom OB wiąże się z niewystarczającym stężeniem albumin, co może być spowodowane marskością wątroby czy zespołem nerczycowym.

Problem z podwyższonym wynikiem przy badaniu OB dotyczy także pacjentów cierpiących na anemię, gdyż niedokrwistość wiąże się z obniżeniem liczby krwinek czerwonych. Każde (z wyjątkiem okresu ciąży, połogu, miesiączki oraz wieku do 6 miesięcy) zwiększenie wartości OB wiąże się z występowaniem chorób i wymaga dalszej diagnostyki, natomiast wartość prawidłowa nie wyklucza występowania choroby.

OB (Odczyn Biernackiego) - norma

Normy OB podawane są przez laboratoria wykonujące badanie, jako przedział referencyjny, który ustalany jest w oparciu o indywidualne czynniki, takie jak płeć czy wiek pacjenta. Wyniki powinny być interpretowane przez lekarza na podstawie dodatkowych czynników. Ważne są nie tylko wiek i płeć pacjenta, lecz także ogólny stan zdrowia i przyjmowane przez niego leki.

Badanie OB - cena