Alergologia
Panel atopowy (20 alergenów) - ZA20
322 zł
Panel inhalacyjny pediatryczny (20 alergenów) - ZI20
322 zł
Panel jady owadów Polycheck (5 alergenów + CCD)
206 zł
Panel mleko plus gluten Polycheck (5 alergenów + gluten)
206 zł
Panel pediatryczny (27 alergenów)
322 zł
Panel pokarmowy (20 alergenów)
322 zł
Panel wziewny (20 alergenów)
322 zł
Testy skórne punktowe - panel wziewny i pokarmowy
125 zł
Testy skórne punktowe - pojedyncze oznaczenie
40 zł
Testy skórne punktowe- panel pokarmowy
125 zł
Testy skórne punktowe- panel wziewny
125 zł
Badania cytologiczne i histopatologiczne
Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - dużego
150 zł
Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - małego
83 zł
Badanie histopatologiczne wycinków skóry
174 zł
Cytologia jednowarstwowa + HPV28 DNA
623 zł
Cytologia jednowarstwowa na podłożu płynnym - LBC + Chlamydia tr. + Ureaplasma sp. + Mycoplasma g.
577 zł
Cytologia jednowarstwowa na podłożu płynnym - LBC + Test HPV 14 - z genotypowaniem
357 zł
Cytologia jednowarstwowa szyjki macicy
166 zł
Cytologia szyjki macicy
51 zł
Badania endoskopowe
Gastroduodenoskopia u dziecka
690 zł
Gastroduodenoskopia on call u dziecka
1400 zł
Pakiet - gastroskopia u dziecka
2900 zł
Kolonoskopia u dziecka
790 zł
Endoskopowa ablacja argonem śluzówki Barretta ze znieczuleniem
950 zł
Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)
2800 zł
Rektoskopia
500 zł
Rektoskopia z biopsją
600 zł
Rektoskopia ze znieczuleniem
1050 zł
Endoskopowe usunięcie cewnika PEG
1700 zł
Badania laboratoryjne
17 - hydroksykortykosterydy 17-OHKS - mocz
286 zł
17 - ketosterydy 17-KS - mocz
266 zł
17 - OH Progesteron
95 zł
5-HIAA
174 zł
Acebutolol - jakościowo (mocz)
143 zł
Adenowirus antygen -kał
93 zł
Adiponektyna
264 zł
Adrenalina - mocz
103 zł
Aktywność czynnika V
204 zł
Aktywność czynnika von Willebrandta (jako kofaktora ristocetyny)
215 zł
Aktywność reninowa osocza (ARO)
169 zł
Albumina - surowica
26 zł
Aldosteron
176 zł
Aldosteron w moczu
158 zł
Alfa 1 - antytrypsyna
108 zł
Alfafetoproteina
88 zł
Alkaloidy opium - jakościowo (mocz)
61 zł
Alkaloidy tropanowe - jakościowo (mocz)
143 zł
Alkohol etylowy w moczu
28 zł
Alkohol etylowy we krwi
109 zł
Alkohol metylowy - ilościowo (krew)
101 zł
Amantadyna - jakościowo (mocz)
143 zł
Amfetamina w moczu
95 zł
Aminofenazon - jakościowo (mocz)
143 zł
Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT)
29 zł
Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT)
29 zł
Amitryptylina - jakościowo (mocz)
79 zł
Amizepin - ilościowo (krew)
158 zł
Amizepin - jakościowo (mocz)
79 zł
Amoniak
109 zł
Amylaza - mocz
27 zł
Amylaza - surowica
29 zł
Amylaza trzustkowa - mocz
41 zł
Amylaza trzustkowa - surowica
46 zł
Analiza hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC) metodą HPLC
450 zł
Androstendion
90 zł
Antygen CA-125
103 zł
Antygen CA-15-3
101 zł
Antygen CA-19-9
101 zł
Antygen Cryptococcus
280 zł
Antygen galaktomannanowy Aspergillus sp.
258 zł
Antygen HLA B5
250 zł
Antygen mannanowy Candida sp.
258 zł
Antygen polipeptydowy swoisty -TPS
119 zł
Antygen proliferacyjny - TPA
205 zł
Antygen rakowo-płodowy - CEA
101 zł
Antygen SCC - płaskonabłonkowy
101 zł
Antygen Streptococcus pneumoniae - surowica
129 zł
Antygen swoisty dla prostaty - PSA całkowity
93 zł
Antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny
119 zł
Antykoagulant toczniowy
213 zł
Antytrombina III (AT III)
57 zł
Apolipoproteina AI - ApoAl
46 zł
Apolipoproteina B - Apo B
148 zł
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
57 zł
ASO
140 zł
ASO z wytrąceniem frakcji lipidowej
43 zł
Atenolol - jakościowo (mocz)
143 zł
Autoprzeciwciała - panel wątrobowy
248 zł
Aviomarin - jakościowo (mocz)
143 zł
Awidność CMV IgG
140 zł
Baclofen - jakościowo (mocz)
143 zł
Badania FISH z sondą centromerową bez hodowli in vitro
630 zł
Badania FISH z sondą genową bez hodowli in vitro
985 zł
Badania FISH z sondą genową z hodowlą in vitro
1252 zł
Badanie cytogenetyczne z hodowli komórek szpiku
1018 zł
Badanie czystości mikrobiologicznej
43 zł
Badanie czystości pow szpitalnych met. odciskową
29 zł
Badanie genetyczne w kierunku zespołu Pradera - Williego metodą metylacji DNA
1187 zł
Badanie genu fuzyjnego BCR/ABL
966 zł
Badanie immunofluorescencji w kierunku wirusów oddechowych
458 zł
Badanie lekooporności prątków
332 zł
Badanie mikroskopowe w kierunku grzybów drożdżopodobnych
72 zł
Badanie multipleks PCR - diagnostyka przewlekłej białaczki szpikowej
780 zł
Badanie ogólne płynu mózgowo - rdzeniowego
79 zł
Badanie płynu z jam ciała - badanie ogólne
55 zł
Badanie popłuczyn pęcherzyk-oskrzel. BAL
150 zł
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne)
84 zł
Badanie w kierunku owsików
41 zł
Barbiturany
42 zł
Benzodiazepina
164 zł
Benzodiazepiny - ilościowo (krew)
158 zł
Benzodiazepiny (mocz)
48 zł
Beta - crosslaps
85 zł
Beta-2-mikroglobulina (surowica)
88 zł
Betaksolol - jakościowo (mocz)
143 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy BTA (bezpośredni odczyn Coombsa)
275 zł
Białko C
154 zł
Białko całkowite - surowica
26 zł
Białko monoklonalne metodą immunofiksacji
355 zł
Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo
70 zł
Białko PAPP-A (wg FMF)
121 zł
Białko S
293 zł
Białko wiążące hormony płciowe - SHBG
114 zł
Bilirubina całkowita - krew pępowinowa
15 zł
Bilirubina całkowita - surowica
27 zł
Bilirubina całkowita i frakcje - surowica
29 zł
Bioxetin - jakościowo (mocz)
143 zł
Bisoprolol - jakościowo (mocz)
143 zł
Borelia burgdorferi metodą PCR w płynie stawowym
594 zł
Buprenorfina - jakościowo (mocz)
61 zł
Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza - TIBC
41 zł
Candida albicans + Candida krusei + Candida glabrata DNA jakościowo
392 zł
Cannabinole - ilościowo (mocz)
158 zł
Cannabinole - jakościowo (mocz)
61 zł
CD57/CD16/CD3 - oznaczanie (immunofenotypowanie IHIT)
372 zł
Ceruloplazmina
203 zł
Chlamydia pneumoniae - wymaz z gardła
252 zł
Chlamydia pneumoniae metodą PCR
612 zł
Chlamydia trachomatis - antygen
129 zł
Chlorki - mocz dobowy
21 zł
Chlorki - surowica
26 zł
Chlorki w pocie
51 zł
Chlorprotixen - jakościowo (mocz)
101 zł
Cholesterol całkowity
29 zł
Cholesterol HDL
36 zł
Cholesterol LDL metodą bezpośrednią
24 zł
Cholinoesteraza - CHE
72 zł
Chromogranina A
185 zł
Cipramil - jakościowo (mocz)
143 zł
Clomipramina(Anafranil) - jakościowo (mocz)
143 zł
Clostridium difficile - toksyna A i B w kale
165 zł
Coaxil - jakościowo (mocz)
143 zł
Cordarone/Amiodaron - stężenie leku
91 zł
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)
318 zł
Cu - surowica
71 zł
Cyklosporyna C 0
138 zł
Cynk - mocz
55 zł
Cynk - surowica
72 zł
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach
48 zł
Cystatyna C
91 zł
Cytomegalovirus CMV metodą PCR w surowicy - jakościowo
681 zł
Cytomegalovirus CMV PCR w moczu
736 zł
Cytometria - Panel Wybuch tlenowy
449 zł
Czynnik IX
175 zł
Czynnik krzepnięcia II
225 zł
Czynnik reumatoidalny - odczyn lateksowy
38 zł
Czynnik reumatoidalny RF - ilościowo
43 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgA
167 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgG
167 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgM
167 zł
Czynnik VII
215 zł
Czynnik VIII
150 zł
Czynnik von Willebranda (antygen)
215 zł
Czynnik X
252 zł
Czynnik XI
200 zł
Czynnik XII
195 zł
D-dimery ilościowo (osocze)
117 zł
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu - G6PDH
480 zł
Dehydrogenaza mleczanowa - LDH
41 zł
Desimipramina - jakościowo (mocz)
143 zł
Detekcja DNA metycilino-opornych Staphylococcus aureus z wymazów z nosa
590 zł
Detekcja DNA Streptococcus grupy B z próbek z pochwy i odbytu
590 zł
Detekcja wankomycyno-opornych enterokoków bezpośrednio z wymazów z odbytu
660 zł
Dextrometorfan - jakościowo (mocz)
143 zł
DHEA (dehydroepiandrosteron) surowica
137 zł
Diagnostyka grypy A, B, A H1N1 metodą RT-PCR
590 zł
Diagnostyka konfliktu matczyno - płodowego w erytrocytach
1066 zł
Diagnostyka NNH: fluorocytometryczne badanie CD59 ertytrocytów
411 zł
Diagnostyka powikłań przetoczeniowych
428 zł
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników - (BRCA1 - 6 mutacji) + (BRCA2 - 2 mutacje)
480 zł
Diagnostyka przewlekłej białaczki limfocytowej (panel FISH: TP53, ATM, RB1, cen12)
1215,5 zł
Diagnostyka przewlekłej białaczki szpikowej (panel)
1378 zł
Digoksyna
127 zł
Digoxin - ilościowo (krew)
186 zł
Dopełniacz, składowa C3
94 zł
Dopełniacz, składowa C4
94 zł
EBV - wirus Epstein-Barr metodą PCR
614 zł
Ecstasa - jakościowo (mocz)
61 zł
Efectin - jakościowo (mocz)
143 zł
Efedryna/Pseudoefedryna - jakościowo (mocz)
143 zł
Elektroforeza białek - mocz
42 zł
Elektroforeza białek - surowica
74 zł
Enolaza neuronowa swoista - NSE
93,6 zł
Eozynofile - wymaz z nosa
31 zł
Eozynofilia bezwzględna - krew
15 zł
Erytrocyty - oporność osmotyczna - krew
51 zł
Erytropoetyna - EPO
142 zł
Estazolam - jakościowo (mocz)
143 zł
Estradiol - E2
71 zł
Fencyklidyna - jakościowo (mocz)
61 zł
Fenol w moczu
55 zł
Fenotiazyny - jakościowo (mocz)
58 zł
Fenytoina
95 zł
Ferrytyna
119 zł
Fibrynogen
58 zł
Fluorki w moczu
297 zł
Fluvoxamina - jakościowo (mocz)
143 zł
Formalina - ilościowo (krew)
95 zł
Fosfataza alkaliczna - ALP
29 zł
Fosfataza alkaliczna ALP - izoenzym kostny
93 zł
Fosfataza kwaśna - całkowita - AcP
41 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa - AcPP
41 zł
Fosfor - mocz
24 zł
Fosfor - mocz dobowy
24 zł
Fosfor - surowica
32 zł
Fruktozamina - surowica
27 zł
Galaktoza krew
101 zł
Galaktoza w moczu
101 zł
Gammaglutamylotranspeptydaza - GGTP
29 zł
Gastryna
284 zł
Gazometria – analizator – krew
36 zł
Gazometria - ilościowo (krew)
61 zł
Gazometria - krew pępowinowa
80 zł
Gazometria - krew tętnicza
50 zł
Gazometria - krew włośniczkowa
47 zł
Gentamycyna
229 zł
Glikemia przygodna
32 zł
Glikol etylenowy - ilościowo (krew)
215 zł
Glikol etylenowy - ilościowo (mocz)
215 zł
Glukoza - wyciek z nosa/ucha
11 zł
Glukoza (oznaczenie przypadkowe)
26 zł
Glukoza 1h po posiłku
17 zł
Glukoza 2h po posiłku we krwi żylnej
17 zł
Glukoza 30 min po posiłku
17 zł
Glukoza 90 minut po posiłku
17 zł
Glukoza na czczo we krwi żylnej
26 zł
Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h
17 zł
Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 2h
17 zł
Glukoza po 75 gr po 4 godz.
15 zł
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h
17 zł
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h
17 zł
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 3h
17 zł
Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta - beta HCG
79 zł
Gramoxon - jakościowo (mocz)
52 zł
Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)
69 zł
Grupa krwi noworodków matek 0 oraz Rh ujemny
237 zł
Grypa A IgA
458 zł
Grypa A IgG
501 zł
Grypa B IgA
100,1 zł
Grypa B IgG
501 zł
Grzybica - badanie serologiczne
117 zł
Grzyby pleśniowe Aspergillus metodą nested RPC
365,75 zł
Haloperidol - jakościowo (mocz)
143 zł
Haptoglobina
47 zł
Hbe-antygen
129 zł
HBs-antygen
61 zł
HBV - DNA
669 zł
HBV DNA - poziom wiremii
772 zł
HCV - RNA
653 zł
HCV RNA - genotyp
1235 zł
HCV RNA - poziom wiremii
772 zł
Helicobacter pylori - antygen w kale
142 zł
Helicobacter pylori metodą PCR
325 zł
Hemineurina - jakościowo (mocz)
143 zł
Hemoglobina glikowana
74 zł
Hemoglobina tlenkowęglowa
84 zł
HIV - PCR jakościowo
922 zł
HLA-B27
384 zł
Homocysteina
101 zł
Homocysteina (FFS)
101 zł
Hormon adrenokortykotropowy - ACTH
140 zł
Hormon folikulotropowy - FSH
66 zł
Hormon luteinotropowy - LH
66 zł
Hormon tyreotropowy - TSH
57 zł
Hormon wzrostu - hGH
74 zł
Hormon wzrostu hGH po obciążeniu glukozą 75g po 120 min
55 zł
Hormon wzrostu hGH po obciążeniu glukozą 75g po 60 min
55 zł
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 120 min
55 zł
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 150 min
55 zł
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 180 min
55 zł
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 90 min
180 zł
Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa
50 zł
hs CRP
69 zł
HSV - DNA
332 zł
Hydrazyd kwasu izonikotynowego - ilościowo (krew)
121 zł
Hydrazyd kwasu izonikotynowego - jakościowo (mocz)
52 zł
Hydroxizina - jakościowo (mocz)
143 zł
Ibuprofen - jakościowo (mocz)
143 zł
Identyfikacja prątków kwasoopornych
37 zł
IGF1 Somatomedyna (surowica)
119 zł
Imipramina - jakościowo (mocz)
58 zł
Immunofenotyp limfocytów krwi obwodowej (T,B,NK)
344 zł
Immunofenotyp limfocytów T
156 zł
Immunofenotyp limfocytów T, NK, B (CD5/CD10)
987 zł
Immunoglobulina A - IgA
86 zł
Immunoglobulina G - IgG
86 zł
Immunoglobulina IgG - podklasy 1,2,3,4
520 zł
Immunoglobulina M - IgM
71 zł
Imovane - jakościowo (mocz)
143 zł
Inhibina B
383 zł
Insulina
129 zł
Insulina 30 minut po posiłku
60 zł
Insulina 90 minut po posiłku
60 zł
Insulina po 1 godz.
84 zł
Insulina po 2 godz.
84 zł
Insulina po stymulacji glukagonem w 6 minucie
123 zł
Interleukina 10
230 zł
Interleukina 6 (IL-6)
91 zł
Interleukina 8 (IL-8)
72 zł
Jakościowy test do wykrywania toksyn Clostridium difficile z próbek kału (toksyna B, binarna, szczep hiperepidemiczny 027/NAP1/BI)
590 zł
Jednoczesna detekcja i identyfikacja genów różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1) bezpośrednio z wymazów z odbytu
660 zł
Jednoczesna detekcja Staphylococcus aureus (SA)  i metycilino-opornego Staphylococcus aureus (MRSA) w dodatnich posiewach krwi
685 zł
Kalcytonina
256 zł
Kalprotektyna
302 zł
Kał - badanie ogólne
80 zł
Kał - krew utajona
57 zł
Kał - Lamblie met. ELISA
80 zł
Kał - Pasożyty (1 badanie)
42 zł
Kał na nosicielstwo Salmonella-Shigella (3 oznaczenia)
269 zł
Kał na stopień strawienia
38 zł
Kamień moczowy - badanie składu
109 zł
Karbamazepina
81 zł
Katecholaminy w moczu
110 zł
Katecholaminy w osoczu
198 zł
Ketamina - jakościowo (mocz)
143 zł
Kinaza kreatynowa - CK
26 zł
Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB
84 zł
Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB-MASS
119 zł
Kleszcz - badanie PCR w kierunku boreliozy
382 zł
Klirens kreatyniny (wyliczony)
41 zł
Klonidyna - jakościowo (mocz)
143 zł
Kodeina - jakościowo (mocz)
143 zł
Kofeina - jakościowo (mocz)
143 zł
Kokaina - ilościowo (mocz)
158 zł
Kokaina i metabolity - mocz
61 zł
Komórki NK CD16+ - oznaczenie (immunofenotypowanie IHIT)
286 zł
Kompleksy immunologiczne C3d
185 zł
Kompleksy immunologiczne PEG
51 zł
Koproporfiryny - mocz
227 zł
Kortyzol - mocz dobowy
157 zł
Kortyzol - surowica
74 zł
Kortyzol (mocz)
157 zł
Kortyzol w ślinie
208 zł
Kotynina - jakościowo (mocz)
143 zł
Kreatynina - mocz
24 zł
Kreatynina - mocz dobowy
29 zł
Kreatynina - surowica
29 zł
Krew karta
37 zł
Krioglobuliny
234 zł
Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo w patologii ciąży, w niedokrwistościach (cytometrią przepływową)
470 zł
Krzywa wchłaniania glukozy
37 zł
Kwas beta-hydroksymasłowy
201 zł
Kwas delta-aminolewulinowy - mocz
60 zł
Kwas foliowy
103 zł
Kwas Hipurowy w moczu
66 zł
Kwas mlekowy (mleczan)
336 zł
Kwas mlekowy (mleczan) - krew pępowinowa
32 zł
Kwas moczowy - mocz
27 zł
Kwas moczowy - mocz dobowy
27 zł
Kwas moczowy - surowica
29 zł
Kwas trójchlorooctowy - ilościowo (mocz)
115 zł
Kwas trójchlorooctowy - jakościowo (mocz)
81 zł
Kwas trójchlorooctwy TCA w moczu
47 zł
Kwas wanilinomigdałowy - VMA
256 zł
Kwasy organiczne
453 zł
Kwasy żółciowe (surowica)
93 zł
Lamotrigina - jakościowo (mocz)
143 zł
Legionella pneumophila antygen
200,2 zł
Legionella pneumophila metodą PCR
379 zł
Leponex - jakościowo (mocz)
143 zł
Leukocyty - fosfataza zasadowa - krew
150 zł
Lidokaina - jakościowo (mocz)
143 zł
Lipaza - surowica
47 zł
Lipidogram
93 zł
Lipoproteina a (Lpa)
124 zł
Lipoproteina x (Lpx)
129 zł
Lit - surowica
310 zł
LSD - jakościowo (mocz)
86 zł
Łancuchy ciężkie na komórkach prezentujących antygen (IgM APC)
127 zł
Łańcuchy lekkie kappa
123,2 zł
Łańcuchy lekkie kappa w moczu
123,2 zł
Łańcuchy lekkie lambda w moczu
123,2 zł
Łańcuchy lekkie lambda w surowicy
123,2 zł
Łańcuchy lekkie wolne kappa
260,7 zł
Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu
260,7 zł
Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu
260,7 zł
Łańcuchy lekkie wolne lambda w surowicy
260,7 zł
Magnez - mocz
24 zł
Magnez - mocz dobowy
24 zł
Magnez - surowica
36 zł
Makroprolaktyna
127 zł
Mefacit - jakościowo (mocz)
143 zł
Meprobamat - jakościowo (mocz)
143 zł
Metadon i metbolity (mocz)
61 zł
Metamfetamina - jakościowo (mocz)
61 zł
Methemoglobina
99 zł
Metoclopramid - jakościowo (mocz)
143 zł
Metoksykatecholaminy - mocz
258 zł
Metoprolol - jakościowo (mocz)
143 zł
Mianseryna - jakościowo (mocz)
143 zł
Mielogram
400 zł
Mioglobina
119 zł
Mirtazapina (Remeron) - jakościowo (mocz)
143 zł
Moclobemid (Aurorix) - jakościowo (mocz)
143 zł
Mocz - badanie ogólne
27 zł
Mocz - białko
22 zł
Mocz - Białko monoklonalne metodą immunofiksacji
312 zł
Mocz - ciężar właściwy
13 zł
Mocz - cytologia
261 zł
Mocz - glukoza
22 zł
Mocz - krwinki dysmorficzne
38 zł
Mocz - Liczba Addisa
81 zł
Mocz - mikroalbuminuria
80 zł
Mocz dobowy - białko
24 zł
Mocz dobowy - glukoza
17 zł
Mocz dobowy - poziom miedzi Cu
157 zł
Mocz dobowy-mikroalbuminuria
47 zł
Mocznik - mocz dobowy
26 zł
Mocznik - surowica
29 zł
Mocznik (mocz)
24 zł
Molekularne testy alergologiczne (ALEX)
1540 zł
Mononukleoza (test przesiewowy)
71 zł
Morfologia krwi+weryfikacja ilości płytek (wersenian + cytrynian)
46 zł
Morfologia pełna - analizator - krew
27 zł
Morfologia pełna - analizator - krew włośniczkowa
17 zł
Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew
48 zł
Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew - 1h po Hydrocortisonie
14 zł
Mycobacterium tuberculosis metodą PCR
718 zł
Mycoplasma/Ureaplasma-posiew+antybiogram
186 zł
Neisseria gonorrhoeae - posiew
127 zł
Norovirus antygen - kał
230 zł
Noveril - jakościowo (mocz)
143 zł
NT-proBNP
158 zł
Ocena kariotypu GTG
1163 zł
Odczyn Biernackiego - OB - krew
19 zł
Odczyn biernej hemaglutynacji krętków badanie TPHA
72 zł
Odczyn precypitacyjny w kierunku płuca farmera
172 zł
Odczyn precypitacyjny w kierunku płuca hodowcy ptaków
172 zł
Odczyn Waaler-Rosego
119 zł
Odczyn Widala
269 zł
Ołów - mocz
65 zł
Ołów - osocze
90 zł
Oporność na aktywowane białko C (APCR)
180 zł
Orozomukoid - alfa 1 kwaśna glikoproteina
27 zł
Osmolalność - mocz
41 zł
Osmolalność - surowica
41 zł
Osteokalcyna
136 zł
P. ciała IgG przeciw ludzkiemu Herpes wirus typu 8
190 zł
P. ciała IgG przeciw ludzkiemu Herpeswirus typu 6
198 zł
P. ciała IgM przeciw ludzkiemu Herpeswirus typu 6
198 zł
P.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO
60 zł
P.ciała anty CCP / cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu/
180 zł
P.ciała anty GAD-endogenne
403 zł
P.ciała anty HCV - RIBA
407 zł
P.ciała anty HIV1 / HIV2 metodą Western - Blott
560 zł
P.ciała anty RNP (rybonukleoproteinie)
88 zł
P.ciała anty Scl 70 (tropoizomerazie)
164 zł
P.ciała anty SS-A (Ro)
83 zł
P.ciała anty SS-B (La)
83 zł
P.ciała antyerytrocytarne w diagnostyce niedokrwistości autoimmunohemolitycznych
322 zł
P.ciała anty-HDV (anty-delta)
179 zł
P.ciała IgG przeciw antygenowi jądrowemu EBV
110 zł
P.ciała p/jądrowe ANA2 HEp-2
171 zł
P.ciała p/jądrowe Sm
164 zł
P.ciała przeciw - CMV IgG
108 zł
P.ciała przeciw - CMV IgM
114 zł
P.ciała przeciw - HAV całkowite
119 zł
P.ciała przeciw - HAV IgM
119 zł
P.ciała przeciw - HBc IgM
70 zł
P.ciała przeciw - HBc total
94 zł
P.ciała przeciw - Hbe
101 zł
P.ciała przeciw - HBs całkowite
140 zł
P.ciała przeciw - HCV
95 zł
P.ciała przeciw aspergillozie
201 zł
P.ciała przeciw B2GP1 (beta 2 glikoproteinie 1)
257 zł
P.ciała przeciw Bartonella sp. IgM i IgG
963 zł
P.ciała przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (GBM)
244 zł
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgA
109 zł
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgG
109 zł
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgM
109 zł
P.ciała przeciw Borelia
201 zł
P.ciała przeciw Borelia IgG
74 zł
P.ciała przeciw Borelia IgG met. Western blot
519 zł
P.ciała przeciw Borelia IgM
74 zł
P.ciała przeciw Borelia IgM met. Western blot
519 zł
P.ciała przeciw Brucella sp.
99 zł
P.ciała przeciw candidozie
201 zł
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG
422 zł
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM
465 zł
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA
274 zł
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG
274 zł
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM
465 zł
P.ciała przeciw Coxackie A16
211,2 zł
P.ciała przeciw Coxackie A7
330 zł
P.ciała przeciw Coxiella burneti (faza I IgA i IgG faza II IgG i IgM)
394,63 zł
P.ciała przeciw Coxsackie
107 zł
P.ciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (IF)
148 zł
P.ciała przeciw cytoplaźmie granulocytów obojetnochłonnych p-ANCA
84 zł
P.ciała przeciw cytoplaźmie granulocytów obojętnochłonnych c-ANCA
84 zł
P.ciała przeciw czynnikowi wew. Castlea
179 zł
P.ciała przeciw DNA dwuniciowemu - dsDNA
95 zł
P.ciała przeciw DNA jednoniciowemu - ssDNA
95 zł
P.ciała przeciw EBV IgG
328 zł
P.ciała przeciw EBV IgM
633 zł
P.ciała przeciw endomysium - IgA - EmA IgA
172 zł
P.ciała przeciw endomysium - IgG - EmA IgG
172 zł
P.ciała przeciw enterowirusom IgG
95 zł
P.ciała przeciw enterowirusom IgM
95 zł
P.ciała przeciw fosfatazie tyrozynowej (anty IA2) (ELISA)
214,5 zł
P.ciała przeciw fosfatydyloserynie IgG
215 zł
P.ciała przeciw gliadynie klasy IgA
101 zł
P.ciała przeciw gliadynie klasy IgG
101 zł
P.ciała przeciw gliście ludzkiej IgG
129 zł
P.ciała przeciw granulocytom - met.enzymatyczna (MAIGA)
952 zł
P.ciała przeciw granulocytom - met.fluorescencji (GIFT)
300 zł
P.ciała przeciw granulocytom met.aglutynacji (GAT)
108 zł
P.ciała przeciw Helicobacter pylori IgG ilościowo
101 zł
P.ciała przeciw Helicobacter pylori-jakościowo
66 zł
P.ciała przeciw Herpes simplex IgG
123 zł
P.ciała przeciw Herpes simplex IgM
123 zł
P.ciała przeciw Herpes simplex typu 1 IgG - jakościowo
112 zł
P.ciała przeciw Herpes simplex typu 1 IgM - jakościowo
55 zł
P.ciała przeciw Herpes simplex typu 2 IgG - jakościowo
110 zł
P.ciała przeciw Herpes simplex typu 2 IgM - jakościowo
93 zł
P.ciała przeciw histonom
205 zł
P.ciała przeciw insulinie (anty AIA)
174 zł
P.ciała przeciw kardiolipinie (IgM i IgG)
362 zł
P.ciała przeciw kardiolipinie IgG
185 zł
P.ciała przeciw kardiolipinie IgM
185 zł
P.ciała przeciw keratynowe AKA (przeciw warstwie rogowej)
117 zł
P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG
224 zł
P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM
224 zł
P.ciała przeciw komórkom kubkowatym jelit
186 zł
P.ciała przeciw komórkom mięśni gładkich
86 zł
P.ciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych
86 zł
P.ciała przeciw komórkom mięśnia sercowego
162 zł
P.ciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka
172 zł
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgA
403 zł
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgG
403 zł
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgM
403 zł
P.ciała przeciw Listeria monocytogenes
109 zł
P.ciała przeciw LKMA komórek wątrobowych
180 zł
P.ciała przeciw mitochondriom
107 zł
P.ciała przeciw motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica)
101 zł
P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG
300 zł
P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM
322 zł
P.ciała przeciw nadnerczom
131 zł
P.ciała przeciw odrze IgG
205 zł
P.ciała przeciw odrze IgM
205 zł
P.ciała przeciw ospie wietrznej IgG
226 zł
P.ciała przeciw ospie wietrznej IgM
226 zł
P.ciała przeciw Parwowirozie IgG
154 zł
P.ciała przeciw Parwowirozie IgM
154 zł
P.ciała przeciw płytkom krwi
709 zł
P.ciała przeciw receptorom acetylocholiny (ARAB)
213 zł
P.ciała przeciw receptorom TSH
121 zł
P.ciała przeciw retikulinie
147 zł
P.ciała przeciw Riketsja IgG
383 zł
P.ciała przeciw Riketsja IgM
409 zł
P.ciała przeciw różyczce IgG
119 zł
P.ciała przeciw różyczce IgM
117 zł
P.ciała przeciw Salmonella sp.
277 zł
P.ciała przeciw serotypom Yersinia sp. ( IgA, IgM, IgG)
322 zł
P.ciała przeciw śwince IgG
240 zł
P.ciała przeciw śwince IgM
240 zł
P.ciała przeciw tężcowi
141 zł
P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgA
231 zł
P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgG
141 zł
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgA
107 zł
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgG
105 zł
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgM
119 zł
P.ciała przeciw toxokarozie
69 zł
P.ciała przeciw tyreoglobulinie - ATG
84 zł
P.ciała przeciw wirusom grypy 1,2,3
185 zł
P.ciała przeciw wirusom paragrypy
107 zł
P.ciała przeciw wyspom trzustkowym
248 zł
P.ciała przeciwbąblowcowe
281 zł
P.ciała przeciwjądrowe ANA 2
242 zł
P.ciała przeciwjądrowe ANA met. ELISA
115 zł
P.ciała przeciwjądrowe ANA met. IF
115 zł
P.ciała przeciwko Corynebacterium diphteriae
121 zł
P.ciała przeciwko fosfatydyloserynie IgM
215 zł
P.ciała przeciwko leiszmaniozie
229 zł
P.ciała przeciwko malarii
207 zł
P.ciała przeciwko pneumocystozie IgM i IgG
315 zł
P.ciała przeciwko Trichinella spp. (włośnica) metodą Western blot
215 zł
P.ciała przeciwmitochondrialne M2
132 zł
P.ciała przeciwplemnikowe
234 zł
P.ciała przeciwtarczycowe mikrosomalne - ATPO
84 zł
PAI-1 4G/5G
358 zł
Panel autoimmunologiczny STD Polycheck
270 zł
Panel autoimmunologiczny STD-X Polycheck
290 zł
Panel reumatologiczny Polycheck
328 zł
Panel wątrobowo-nerkowy Polycheck
309 zł
Paracetamol (Acetaminophen) - ilościowo (krew)
138 zł
Parathormon - PTH
189 zł
P-ciała p/kompleksowi heparyna-PF4
1310 zł
P-ciała p/płytkowe (metoda BIFT)
464,75 zł
P-ciała p/płytkowe metodą MAIPA
713 zł
P-ciała p/RSV IgG
944 zł
Peptyd C
109 zł
Phenobarbital(Luminal) - ilościowo (krew)
143 zł
Płyn stawowy - badanie ogólne
62 zł
Płytki krwi metodą manualną
15 zł
Pneumocystis carini metodą PCR
248 zł
Podjednostka alfa hormonów glikoproteinowych
104 zł
Porfiryny całkowite - mocz dobowy
213 zł
Porfobilinogen - mocz
328 zł
Posiew - material sekcyjny
143 zł
Posiew aspiratu z drzewa oskrzelowego
150 zł
Posiew aspiratu z zatok
152 zł
Posiew fragmentu tkanek
152 zł
Posiew kału
95 zł
Posiew kału rozszerzony o EPEC u dzieci do lat 2
142 zł
Posiew kału w kier. Campylobacter sp.
248 zł
Posiew kału w kier. Salmonella-Shigella
66 zł
Posiew kału w kierunku Clostridium difficile
131 zł
Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli
156 zł
Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych
95 zł
Posiew kału w kierunku Yersinia sp.
436 zł
Posiew komórek macierzystych
172 zł
Posiew krwi - beztlenowy
138 zł
Posiew krwi dzieci
135 zł
Posiew krwi tlenowy
237 zł
Posiew materiałów farmaceutycznych w kierunku grzybów drożdżopodobnych
172 zł
Posiew materiału ze środowiska szpitalnego
43 zł
Posiew mleka kobiecego
119 zł
Posiew moczu
71 zł
Posiew nasienia
108 zł
Posiew plwociny
119 zł
Posiew plwociny w kierunku gruźlicy wraz z bakterioskopią
85 zł
Posiew płynu stawowego w kierunku bakterii tlenowych
138 zł
Posiew płynu z jamy ciała
172 zł
Posiew ropy
109 zł
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych
86 zł
Posiew w kierunku GBS (paciorkowca B-hemolizującego grupy B) - wymaz z pochwy i odbytu
66 zł
Posiew w kierunku gruźlicy
218 zł
Posiew w kierunku grzybów (pleśnie)
119 zł
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych
57 zł
Posiew w kierunku patogenów alarmowych - gardło
136 zł
Posiew w kierunku patogenów alarmowych - mocz
136 zł
Posiew w kierunku patogenów alarmowych - nos
136 zł
Posiew w kierunku patogenów alarmowych - odbyt
136 zł
Posiew w kierunku patogenów alarmowych - skóra
136 zł
Posiew wymazu - bakterie tlenowe
86 zł
Posiew wymazu z kanału szyjki macicy
84 zł
Posiew wymazu spod napletka
119 zł
Posiew wymazu w kier. MRSA
115 zł
Posiew wymazu z cewki moczowej
119 zł
Posiew wymazu z gardła
119 zł
Posiew wymazu z inkubatora
84 zł
Posiew wymazu z jamy macicy
143 zł
Posiew wymazu z jamy otrzewnej
143 zł
Posiew wymazu z jamy ustnej
119 zł
Posiew wymazu z kanału słuchowego
119 zł
Posiew wymazu z krtani
112 zł
Posiew wymazu z nagłośni
91 zł
Posiew wymazu z nosa
119 zł
Posiew wymazu z nosa w kierunku MRSA
86 zł
Posiew wymazu z odbytu
119 zł
Posiew wymazu z odbytu w kierunku MRSA
86 zł
Posiew wymazu z owrzodzenia / odleżyny - beztlenowe
129 zł
Posiew wymazu z pępka
86 zł
Posiew wymazu z pochwy
119 zł
Posiew wymazu z przetoki
129 zł
Posiew wymazu z rany
109 zł
Posiew wymazu z worka ambu
143 zł
Posiew wymazu z worka spojówkowego
180 zł
Posiew wymazu ze sromu
115 zł
Posiew wymazu ze zmian skórnych
119 zł
Posiew z cewnika
150 zł
Posiew z cewnika naczyniowego metodą Maki
156 zł
Posiew z endoprotezy
179 zł
Posiew z protezy naczyniowej
172 zł
Posiew z rurki intubacyjnej
143 zł
Posiew z rurki tracheotomijnej
143 zł
Posiew z zastawki
158 zł
Potas - mocz
28 zł
Potas - mocz dobowy
27 zł
Potas - surowica
26 zł
Poziom enzymu konwertującego angiotensyny
129 zł
Pramolan - jakościowo (mocz)
143 zł
Prążki oligoklonalne IgG - pakiet
398 zł
Profil estrów karnityny i wybranych aminokwasów metodą tandemowej spektrometrii Mas (MS/MS).
409 zł
Profil kwasów organicznych metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową (GC/MS)
409 zł
Profil narkotykowy w moczu
147 zł
Profil narkotykowy w ślinie
156 zł
Profil steroidowy w moczu z dobowej zbiórki
446 zł
Progesteron - P
70 zł
Proinsulina
108 zł
Prokalcytonina
237 zł
Prolaktyna - PRL
70 zł
Prolaktyna po teście z metoclopramidem 10mg po 1h
70 zł
Prolaktyna po teście z metoclopramidem 10mg po 2h
69 zł
Propranolol - jakościowo (mocz)
143 zł
Próba ciążowa - mocz
9 zł
Próba zgodności (2 jednostki)
121 zł
Próba zgodności (3 jednostki)
121 zł
Próba zgodności (4 jednostki)
158 zł
Próba zgodności (5 jednostek)
158 zł
Próba zgodności z kontrolą grupy krwi dawcy - donacja
140 zł
Przeciwciała przeciwmózgowe (przeciw neuronalne i osłonkom mielinowym) (ABA)
224 zł
PT (INR,Quick)
31 zł
Pyralgina - jakościowo (mocz)
143 zł
Pyrylinks
108 zł
Retikulocyty - krew
24 zł
Retikulocyty - krew włośniczkowa
42 zł
Rispolept - jakościowo (mocz)
143 zł
Rodanki - ilościowo (krew)
101 zł
ROMA - Ocena ryzyka wystąpienia raka jajnika
236 zł
Rotawirus antygen -kał
83 zł
Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej
95 zł
Rozpuszczalniki organiczne (krew)
238 zł
Rozpuszczalny receptor transferyny (rTRF)
108 zł
Rtęć
190 zł
Rtęć w moczu
134 zł
Salicylany
115 zł
Saturacja transferyny (wyliczona)
64 zł
Screening - wstępne różnicowanie komórek (immunofenotypowanie IHIT)
1375 zł
Selen
110 zł
Serodiagnostyka kiły FTA
94 zł
Serologia kiły (VDRL)
28 zł
Serologia kiły FTA - ABS
85 zł
Serotonina w moczu
167 zł
Seroxat - jakościowo (mocz)
143 zł
Sertralina - jakościowo (mocz)
143 zł
Siarczan dehydroepiandosteronu - DHEA-S
93 zł
Sinequan - jakościowo (mocz)
84 zł
Sód - mocz dobowy
27 zł
Sód - surowica
26 zł
Sód -mocz
26 zł
Stilnox - jakościowo (mocz)
143 zł
Stopień czystości pochwy
55 zł
Subpopulacja limfocytów CD3/CD19
161 zł
Subpopulacja limfocytów CD4/CD8
95 zł
Subpopulacja limfocytów krwi obwodowej - panel (CD4/CD8 CD3/CD19)
403 zł
Subpopulacja limfocytów krwi obwodowej - panel (CD4/CD8 CD3/CD19, NK)
537 zł
Sulfonamidy - jakościowo - jakościowo (mocz)
58 zł
Sulpiryd - jakościowo - jakościowo (mocz)
143 zł
Szybki test do jakościowego wykrywania antygenu (Ag) SARS-CoV-2
95 zł
Szybki test przesiewowy w kierunku malarii
134 zł
Szybki test przesiewowy w kierunku zakażenia wirusem denga
146 zł
Tacrolimus - poziom leku
198 zł
Test EMA - badania przesiewowe w kierunku sferocytozy i innych membranopatii
668 zł
Test limfocytotoksyczny (LCT)
366 zł
Test nitrotetrazolinowy NBT
180 zł
Test podwójny PAPP-a wg FMF
360 zł
Test potrójny
291 zł
Test QuantiFeron - TB
297 zł
Test rozetowy E
99 zł
Test ureazowy
75 zł
Testosteron - T
93 zł
Testosteron wolny (FTST)
88 zł
Toksoplasma gondii metodą PCR
72 zł
Toksoplazmoza - panel (IgG, IgM)
124 zł
Torecan - jakościowo (mocz)
143 zł
Toxo-awidność IgG
169 zł
Tramal - jakościowo (mocz)
271 zł
Transferyna
119 zł
Transferyna desialowana CDT
198 zł
Trimethoprim - jakościowo (mocz)
143 zł
Troponina I
132 zł
Troponina T
70 zł
Trójcykliczne antydepresanty - ilościowo (krew)
186 zł
Trójglicerydy TG
29 zł
Trójjodotyronina całkowita - T3
54 zł
Trójjodotyronina wolna - fT3
66 zł
TT
22 zł
Tyreoglobulina
101 zł
Tyroksyna całkowita - T4
66 zł
Tyroksyna wolna - fT4
84 zł
Uroporfiryny - mocz dobowy
198 zł
Urydylotransferaza galaktozo - 1 - P (UDPG)
418 zł
Usługa CD200 APC (immunofenotypowanie IHIT)
94,9 zł
Verapamil - jakościowo (mocz)
143 zł
Walproinowy kwas
101 zł
Wankomycyna
205 zł
Wapń - mocz
24 zł
Wapń - mocz dobowy
24 zł
Wapń całkowity - surowica
26 zł
Wapń zjonizowany - krew
57 zł
Widmo fluorescencji porfiryn w osoczu
31 zł
Witamina A+E
72 zł
Witamina B1
121 zł
Witamina B12
90 zł
Witamina B12 (FFS)
90 zł
Witamina B2
119 zł
Witamina B6
128 zł
Witamina D-1,25(OH)2D (FFS)
471 zł
Witamina D-125(OH)2D
471 zł
Witamina D-25(OH)D
150 zł
Wolna hemoglobina w moczu
140 zł
Wolna hemoglobina w surowicy
52 zł
Wolna podjednostka beta HCG ( wg FMF)
121 zł
Wolne katecholaminy - mocz
274 zł
Wolny estriol
60 zł
Wykrywanie Chlamydia trachomatis oraz Neisseria gonorrhoeae metodą RT-PCR (szybkie testy)
472 zł
Wykrywanie mutacji genu w kierunku czerniaka i raka trzustki
760,5 zł
Wykrywanie mutacji typu Leiden w genie F5 czynnika V układu krzepnięcia (c.1601G>A / p.Arg534Gln)
385 zł
Wykrywanie mutacji w genie BCR-ABL
591 zł
Wykrywanie mutacji w genie HFE mutacje: C282Y i H63D
842 zł
Wykrywanie mutacji w genie JAK-2
528 zł
Wykrywanie mutacji w genie MTHFR (reduktaza metylenotetra-hydrofolianowa)
555 zł
Wykrywanie mutacji w genie protrombiny
450 zł
Wykrywanie wirusa RSV oraz wirusów grypy, z rozróżnieniem wirusów A i B metodą RT-PCR (szybkie testy)
613 zł
Wykrywanie wirusa SARS CoV-2 ( szybki test jakościowy COBAS)
280 zł
Wykrywanie wirusa SARS CoV-2 oraz Grypy A/B (szybki test jakościowy COBAS )
300 zł
Zyprexa - jakościowo (mocz)
143 zł
Żelazo na czczo - surowica
36 zł
Żelazo- surowica po 1-6h
17 zł
Żelazo x 5 - surowica - krzywa wchłaniania żelaza
60 zł
Biopsje
Trepanobiopsja szpiku
od 3000 zł
Trepanobiopsja z immunofenotypowaniem metodą.cytometrii przepływowej komórek B-NHL/CLL-B
od 2490 zł
Chirurgia naczyniowa
Zabieg hybrydowy na naczyniach tętnic kończyn
od 8200 zł
Chirurgia ogólna i onkologiczna
Operacja przepukliny brzusznej metodą otwartą - SUB-LAY                                                       
od 7000 zł
Laparoskopowa rekonstrukcja rozejścia kresy białej                                                                 
od 12000 zł
Laparoskopowa rekonstrukcja przepukliny brzusznej sposobem Sub-lay/Underlay/Onlay
od 12000 zł
Operacja torbieli pilonidalnej z zastosowaniem płata Limberga
od 4000 zł
Operacja poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha                                             
od 17000 zł
Plastyka powłok brzusznych - abdominoplastyka mała                                                            
od 13000 zł
Plastyka powłok brzusznych - abdominoplastyka duża                                                             
od 19000 zł
Rozszerzona plastyka powłok - 270 stopni 
od 24000 zł
Profilaktyka przeciwzrostowa do zabiegów wykonywanych z laparotomią
od 700 zł
Założenie/zmiana opatrunku
od 92 zł
Ginekologia
Histeroskopowa elektroresekcja mięśniaków podśluzówkowych - Usunięcie rodzących się mięśniaków drogą pochwową
od 3000 zł
Laparoskopia diagnostyczna
od 3500 zł
Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej bez wycięcia jajowodu i/lub wycięcia jajnika
od 3850 zł
Laparoskopowe wycięcie przydatków (jajnika) - z badaniem hist.-pat., jedno/obustronnie
od 4400 zł
Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z łyżeczkowaniem kanału szyjki macicy i jamy macicy
od 2000 zł
Profilaktyka przeciwzrostowa do zabiegów wykonywanych z laparotomią
od 700 zł
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej
od 350 zł
Zabieg diagnostyczny kanału szyjki macicy z biopsją i wyłyżeczkowaniem jamy macicy
od 1800 zł
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej
800 zł
Kardiologia
od 17200 zł
Angioplastyka balonowa z zastosowaniem balonu pokrytego lekiem (DEB)
od 6000 zł
Arteriografia
od 3813 zł
Echo serca przezprzełykowe
480 zł
200 zł
Konsultacja z kontrolą stymulatora serca
380 zł
Kontrola stymulatora serca
150 zł
od 2000 zł
Krioablacja balonowa
od 29000 zł
Pomiar cząstkowego przepływu wieńcowego (FFR)
od 6500 zł
Wszczepienie stymulatora resynchronizującego bez kosztu stymulatora
od 25000 zł
Klinika Medycyny Wellness
Konsultacja internisty - kompleksowa ocena stanu zdrowia
410 zł
Konsultacja trenera motywacji sportowej
430,5 zł
Pakiet Genodiet iGenesis Completo 9
3100 zł
Pakiet Genodiet iGenesis 4 – Anti-Aging
2260 zł
Pakiet - OMEGA TEST
760 zł
Terapia Go on Dublin - duże stawy (kolano, biodro) (1 sesja)
430 zł
Terapia z zastosowaniem leku Depomedrol - iniekcja dostawowa (1 sesja)
140 zł
Terapia z zastosowaniem leku Nebido
1210 zł
Leczenie otyłości
Pakiet - leczenie zachowawcze w terapii otyłości
2200 zł
Pakiet - program kwalifikacyjny - diagnostyczny do operacyjnego leczenia otyłości
1900 zł
Pakiet - program kwalifikacyjny - konsultacyjny do operacyjnego leczenia otyłości
950 zł
Pakiet - program kwalifikacyjny do leczenia bariatrycznego - etap zachowawczy
660 zł
Neonatologia
Pakiet - intensywna opieka nad noworodkiem o wadze 1500-2000g w trybie 24 godzinnym
4500 zł
Pakiet - intensywna opieka nad noworodkiem o wadze 2000-2500g w trybie 24 godzinnym
3500 zł
Pakiet - intensywna opieka nad noworodkiem o wadze powyżej 2500g w trybie 24 godzinnym
3000 zł
Pakiet - opieka nad noworodkiem o wadze 1500-2000g w trybie 24 godzinnym
3000 zł
Pakiet - opieka nad noworodkiem o wadze 2000-2500g w trybie 24 godzinnym
2000 zł
Pakiet - opieka nad noworodkiem o wadze powyżej 2500g w trybie 24 godzinnym
1400 zł
Neurochirurgia
Minimalnie inwazyjna foraminotomia w odcinku szyjnym kręgosłupa z dostępu tylnego
od 24000 zł
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego (bez kosztu implantu)
od 21000 zł
Wycięcie guza mózgu OUN - lub móżdżku
od 45000 zł
Ortopedia
Artoryza podskokowa z ew. plastyką ścięgna Achillesa
od 6600 zł
Korekcja kończyny metodą czasowego zablokowania płytek wzrostowych
od 5500 zł
Nacięcie troczka zginaczy (palec zatrzaskujący)
od 2510 zł
Odbarczenie usidlonego nerwu w zespole cieśni nadgarstka lub kanału Guyona lub rowka nerwu łokciowego
od 2510 zł
Podanie czynników wzrostu/osocza bogatopłytkowego w warunkach ambulatoryjnych
3800 zł
Punkcja stawu pod kontrolą USG
od 510 zł
Pobyt hospitalizacyjny
Hospitalizacja - Oddz. Chirurgi Jednego Dnia - sala wieloosobowa (pobyt do 6h)
500 zł
Hospitalizacja - Oddz. Chirurgii Jednego Dnia - pokój 2-osobowy (pobyt do 6h)
600 zł
Hospitalizacja - Oddz. Chirurgii Jednego Dnia - pokój izolowany (pobyt do 6h)
1190 zł
Hospitalizacja - Oddz. Ginekologiczny - pokój 2-osobowy (pobyt do 24h)
1490 zł
Hospitalizacja - Oddz. Ginekologiczny - pokój izolowany (pobyt do 24h)
2200 zł
Hospitalizacja - Oddz. Ginekologiczny Covid-19 (pobyt do 24h)
2750 zł
Hospitalizacja - Oddz. Ginekologiczny - pokój izolowany z możliwością asysty (pobyt do 24h)
3850 zł
Hospitalizacja - Oddz. Ginekologiczny - pokój z możliwością asysty (pobyt do 24h)
3190 zł
Hospitalizacja - Oddz. Ginekologii Jednego Dnia - pokój 2-osobowy (pobyt do 6h)
890 zł
Hospitalizacja - Oddz. Ginekologii Jednego Dnia - pokój izolowany (pobyt do 6h)
1190 zł
Hospitalizacja - Oddz. Ginekologii Jednego Dnia - sala wieloosobowa (pobyt do 12h)
920 zł
Hospitalizacja - Oddz. Ginekologii Jednego Dnia - sala wieloosobowa (pobyt do 6h)
750 zł
Hospitalizacja - Oddz. Ginekologii Jednego Dnia - sala wieloosobowa (pobyt do 8h)
850 zł
Hospitalizacja - Oddz. Internistyczny - pokój 2-osobowy (pobyt do 24h)
1690 zł
Hospitalizacja - Oddz. Internistyczny - pokój izolowany (pobyt do 24h)
2600 zł
Hospitalizacja - Oddz. Internistyczny - pokój izolowany z możliwością asysty (pobyt do 24h)
3850 zł
Hospitalizacja - Oddz. Internistyczny - pokój z możliwością asysty (pobyt do 24h)
3190 zł
Hospitalizacja - Oddz. Internistyczny - SCREENING PROGRAM
1690 zł
Hospitalizacja - Oddz. Internistyczny Covid-19 (pobyt do 24h)
2750 zł
Hospitalizacja - Oddz. Kardiochirurgiczny - pokój 2-osobowy (pobyt do 24h)
1690 zł
Hospitalizacja - Oddz. Kardiochirurgiczny - pokój izolowany (pobyt do 24h)
2600 zł
Hospitalizacja - Oddz. Kardiochirurgiczny - pokój izolowany z możliwością asysty (pobyt do 24h)
3850 zł
Hospitalizacja - Oddz. Kardiochirurgiczny - pokój z możliwością asysty (pobyt do 24h)
3190 zł
Hospitalizacja - Oddz. Kardiologi - pobyt dzienny dedykowany dla koronarografii i flebografii
1490 zł
Hospitalizacja - Oddz. Kardiologiczny - pokój 2-osobowy (pobyt do 24h)
1690 zł
Hospitalizacja - Oddz. Kardiologiczny - pokój izolowany (pobyt do 24h)
2600 zł
Hospitalizacja - Oddz. Kardiologiczny - pokój izolowany z możliwością asysty (pobyt do 24h)
3850 zł
Hospitalizacja - Oddz. Kardiologiczny - pokój z możliwością asysty (pobyt do 24h)
3190 zł
Hospitalizacja - Oddz. Pediatryczny - pokój 2-osobowy (poniżej 3 lat, pobyt do 24h)
1690 zł
Hospitalizacja - Oddz. Pediatryczny - pokój 2-osobowy (powyżej 3 lat, pobyt do 24h)
1690 zł
Hospitalizacja - Oddz. Pediatryczny Covid-19 (pobyt do 24h)
2750 zł
Hospitalizacja - Oddz. Pediatryczny - pokój izolowany z asystą (poniżej 3 lat, pobyt do 24h)
3850 zł
Hospitalizacja - Oddz. Pediatryczny - pokój izolowany z asystą (powyżej 3 lat, pobyt do 24h)
3850 zł
Hospitalizacja - Oddz. Pediatryczny - pokój z asystą (poniżej 3 lat, pobyt do 24h)
3190 zł
Hospitalizacja - Oddz. Pediatryczny - pokój z asystą (powyżej 3 lat, pobyt do 24h)
3190 zł
Hospitalizacja - Oddz. Położniczy - pokój izolowany (pobyt do 24h)
2200 zł
Hospitalizacja - Oddz. Położniczy - pokój izolowany z możliwością asysty (pobyt do 24h)
3850 zł
Hospitalizacja - Oddz. Położniczy - pokój z możliwością asysty (pobyt do 24h)
3190 zł
Hospitalizacja - Oddział Chirurgii - pokój 2-osobowy (pobyt do 24h)
1490 zł
Hospitalizacja - Oddział Chirurgii - pokój izolowany (pobyt do 24h)
2200 zł
Hospitalizacja - Oddział Chirurgii Covid-19 (pobyt do 24h)
2750 zł
Hospitalizacja - Oddział Chirurgii - pokój izolowany z możliwością asysty (pobyt do 24h)
3850 zł
Hospitalizacja - Oddział Chirurgii - pokój z możliwością asysty (pobyt do 24h)
3190 zł
Hospitalizacja - Oddział Pomocy Doraźnej, Emergency (pobyt do 12h)
1000 zł
Hospitalizacja - Oddział Pomocy Doraźnej, Emergency (pobyt do 24h)
1500 zł
Hospitalizacja - Oddział Pomocy Doraźnej, Emergency (pobyt do 6h)
700 zł
Hospitalizacja - Pobyt - Oddz. Intensywnej Opieki Kardiologicznej (12h)
1650 zł
Hospitalizacja - Pobyt - Oddz. Intensywnej Opieki Kardiologicznej (6h)
1250 zł
Hospitalizacja - Pobyt - Oddz. Intensywnej Opieki Medycznej (12h)
5500 zł
Hospitalizacja - Pobyt - Oddz. Obserwacyjny Izby Przyjęć
1000 zł
Hospitalizacja - Pobyt - Oddz. Pooperacyjny
600 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka - Oddz. Neonatologiczny (pobyt do 24h)
1690 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka - Oddz. Położniczy (pobyt do 24h)
790 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka 1500-2000g - Oddz. Intensywnej Opieki Neonatologicznej
4950 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka 1500-2000g - Oddz. Neonatologiczny
4100 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka 2000-2500g - Oddz. Intensywnej Opieki Neonatologicznej
4800 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka 2000-2500g - Oddz. Neonatologiczny
2750 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka powyżej 2500g - Oddz. Intensywnej Opieki Neonatologicznej
4100 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka powyżej 2500g- Oddz. Neonatologiczny
1950 zł
Hospitalizacja (Chirurgia Plastyczna) - Oddz. Chirurgi Jednego Dnia - sala wieloosobowa (pobyt do 6h)
od 750 zł
Hospitalizacja (Chirurgia Plastyczna) - Oddz. Chirurgii Jednego Dnia - pokój 2-osobowy (pobyt do 6h)
od 890 zł
Hospitalizacja (Chirurgia Plastyczna) - Oddz. Chirurgii Jednego Dnia - pokój izolowany (pobyt do 6h)
od 1190 zł
Hospitalizacja (Chirurgia Plastyczna) - Oddział Chirurgii - pokój 2-osobowy (pobyt do 24h)
od 1490 zł
Hospitalizacja (Chirurgia Plastyczna) - Oddział Chirurgii - pokój izolowany (pobyt do 24h)
od 2200 zł
Hospitalizacja (Chirurgia Plastyczna) - Oddział Chirurgii - pokój izolowany z możliwością asysty (pobyt do 6h)
3850 zł
Hospitalizacja (Chirurgia Plastyczna) - Oddział Chirurgii - pokój z możliwością asysty (pobyt do 24h)
od 3190 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Chirurgiczny - pokój 2-osobowy
1100 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Chirurgiczny - pokój izolowany
1500 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Chirurgiczny Covid-19
2100 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Chirurgiczny - pokój izolowany z możliwością asysty
2200 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Chirurgiczny - pokój z możliwością asysty
1800 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Chirurgiczny - sala wieloosobowa
1050 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Ginekologiczny - pokój 2-osobowy
1100 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Ginekologiczny - pokój izolowany
1500 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Ginekologiczny Covid-19
2100 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Ginekologiczny - pokój izolowany z możliwością asysty
2200 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Ginekologiczny - pokój z możliwością asysty
1800 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Internistyczny - pokój 2-osobowy
1200 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Internistyczny - pokój izolowany
1690 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Internistyczny Covid-19
2100 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Internistyczny - pokój izolowany z możliwością asysty
2750 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Internistyczny - pokój z możliwością asysty
1950 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Pediatryczny - pokój 2-osobowy (poniżej 3 lat)
1200 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Pediatryczny - pokój 2-osobowy (powyżej 3 lat)
1200 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Pediatryczny - pokój izolowany (poniżej 3 lat)
1690 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Pediatryczny - pokój izolowany (powyzej 3 lat)
1690 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Pediatryczny - pokój z możliwością asysty
1950 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia), Oddz. Pediatryczny Covid-19
2100 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia); Oddz. Pediatryczny - pokój izolowany z asystą (poniżej 3 lat)
2750 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz. w ciągu dnia); Oddz. Pediatryczny - pokój izolowany z asystą (powyżej 3 lat)
2750 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 12 godz.), Oddz. Internistyczny
1300 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 6 godz. w ciągu dnia), Oddz. Internistyczny - pokój 2-osobowy
900 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 6 godz. w ciągu dnia), Oddz. Internistyczny - pokój izolowany
od 1250 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 6 godz. w ciągu dnia), Oddz. Internistyczny - sala wieloosobowa
600 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 6 godz. w ciągu dnia), Oddz. Pediatryczny - pokój 2-osobowy
900 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 6 godz. w ciągu dnia), Oddz. Pediatryczny - pokój izolowany
1250 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 6 godz. w ciągu dnia), Oddz. Pediatryczny - sala wieloosobowa
660 zł
Pulmonologia
Rezonans Magnetyczny
RTG
Histerosalpingografia
1000 zł
Rtg górnego odcinka przewodu pokarmowego
160 zł
Rtg jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji leżącej
110 zł
Rtg jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji stojącej
110 zł
Rtg jelita grubego - wlew doodbytniczy
380 zł
Rtg kości krzyżowo - ogonowej AP
90 zł
Rtg kości krzyżowo - ogonowej AP + boczne
100 zł
Rtg kości krzyżowo - ogonowej zdjęcie boczne
90 zł
Rtg kości łódeczkowatej
120 zł
Rtg kręgosłupa (skolioza) AP + zdjęcie boczne
190 zł
Rtg kręgosłupa AP (skolioza)
160 zł
Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy AP+boczne
140 zł
Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy celowane L5-S1 bok
90 zł
Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia czynnościowe
120 zł
Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia skośne
110 zł
Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcie boczne
110 zł
Rtg kręgosłupa piersiowego AP + zdjęcie boczne
135 zł
Rtg kręgosłupa piersiowego zdjęcie boczne
90 zł
Rtg kręgosłupa szyjnego - otwory miedzykręgowe
100 zł
Rtg kręgosłupa szyjnego - zdjęcia czynnościowe
110 zł
Rtg kręgosłupa szyjnego AP + boczne
125 zł
Rtg kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika
110 zł
Rtg kręgosłupa szyjnego zdjęcie boczne
90 zł
Rtg łopatki (AP+ zdjęcie styczne)
100 zł
Rtg łopatki AP
90 zł
Rtg łopatki zdjęcie styczne
90 zł
Rtg miednicy
115 zł
Rtg mostka
105 zł
105 zł
Rtg obojczyka
105 zł
Rtg określenie wieku kostnego
100 zł
100 zł
Rtg przedramienia zdjęcie boczne
90 zł
Rtg siodełka tureckiego
90 zł
Rtg stawów barkowych
100 zł
Rtg stawów biodrowych AP
110 zł
Rtg stawów biodrowych AP + osiowe
100 zł
Rtg stawów biodrowych zdjęcie osiowe
90 zł
Rtg stawów krzyżowo-biodrowych
110 zł
Rtg stawów łokciowych- zdjęcie porównawcze AP +profil
190 zł
Rtg stawów mostkowo - obojczykowych
110 zł
Rtg stawu barkowego - zdjęcie skośne
90 zł
Rtg stawu barkowego AP
100 zł
Rtg stawu barkowego AP + zdjęcie osiowe
130 zł
Rtg stawu barkowego zdjęcie osiowe
100 zł
Rtg stawu biodrowego AP
90 zł
Rtg stawu mostkowo-obojczykowego
110 zł
Rtg trzeciego migdała
90 zł
110 zł
Rtg zatok
105 zł
Rtg żeber
120 zł
Rtg żuchwy- zdjęcia skośne
95 zł
Szczepienia
Kwalifikacja do szczepienia (badanie lekarskie + pielęgniarka)
95 zł
Podanie immunoglobuliny przeciwtężcowej
160 zł
Szczepienie AVAXIM
250 zł
Szczepienie Bexsero
510 zł
Szczepienie Boostrix
250 zł
Szczepienie Boostrix POLIO
270 zł
Szczepienie CERVARIX
440 zł
Szczepienie d - szczepionka błonicza
50 zł
Szczepienie Dukoral
290 zł
Szczepienie Dultavax
135 zł
Szczepienie Encepur Adults
220 zł
Szczepienie ENGERIX dla dorosłych
140 zł
Szczepienie ENGERIX dla dzieci
100 zł
Szczepienie Euvax dla dorosłych
80 zł
Szczepienie FSME - IMMUN - JUNIOR
175 zł
Szczepienie FSME-IMMUN
175 zł
Szczepienie Gardasil 9
590 zł
Szczepienie HAVRIX
285 zł
Szczepienie HAVRIX JUNIOR
220 zł
Szczepienie Hexacima
310 zł
Szczepienie HIBERIX
100 zł
Szczepienie IMOVAX - POLIO
130 zł
Szczepienie Infanrix + IPV + HIB
210 zł
Szczepienie INFANRIX DTPa
110 zł
Szczepienie Infanrix hexa
300 zł
Szczepienie Influvac
30 zł
Szczepienie Influvac Tetra
45 zł
Szczepienie Ixiaro
570 zł
Szczepienie NEIS VAC-C
210 zł
Szczepienie Nimenrix
300 zł
Szczepienie Pentaxim
230 zł
Szczepienie Pneumo 23
220 zł
Szczepienie PREVENAR 13-walentna
400 zł
Szczepienie Priorix
180 zł
Szczepienie Priorix-Tetra
400 zł
Szczepienie Rotarix
470 zł
Szczepienie RotaTeq
470 zł
Szczepienie Silgard
550 zł
Szczepienie Stamaril
350 zł
Szczepienie Synflorix
350 zł
Szczepienie Td
40 zł
Szczepienie Tetana
50 zł
Szczepienie TWINRIX ADULT
290 zł
Szczepienie Typhim Vi
350 zł
Szczepienie Varilrix
310 zł
Szczepienie Vaxigrip
30 zł
Szczepienie Vaxigrip Tetra
50 zł
Szczepienie Verorab
260 zł
Tomografia komputerowa
400 zł
450 zł
450 zł
380 zł
Urologia
Pakiet - adrenalektomia w asyście robota da Vinci (pokój 2-os.) dr Paweł Salwa
55000 zł
Pakiet - nefrektomia częściowa lub radykalna w asyście robota da Vinci (pokój 2-os.) dr Paweł Salwa
55000 zł
Pakiet - nefrektomia częściowa lub radykalna w asyście robota da Vinci (pokój 2-os.)
39500 zł
Pakiet - wytworzenie nowego połączenia moczowodu z pęcherzem (ureterocystoneostomia) w asyście robota da Vinci (pok. 2-os.)
74000 zł
Cewnikowanie pęcherza moczowego
55 zł
od 850 zł
Endoskopowe nacięcie cewki moczowej
od 2500 zł
Endoskopowe wprowadzenie cewnika D-J na stałe lub cewników w celu usunięcia złogów
od 1000 zł
Pakiet - prostatektomia laparoskopowa (CLRP)
25000 zł
Pakiet - Usunięcie torbieli nerki w asyście robota da Vinci (pokój 2-os.) dr Paweł Salwa
55000 zł
Podcięcie wędzidełka prącia u dorosłych
od 1000 zł
Wazektomia (podwiązanie nasieniowodów) ze wskazań medycznych, jednostronnie lub obustronnie
od 2000 zł
Znieczulenia
Krótkie znieczulenie dożylne
880 zł
Odcinkowe znieczulenie dożylne
720 zł
Sedacja do zabiegu
990 zł
Sedacja wziewna – Kalinox
130 zł
Znieczulenie do badań endoskopowych
400 zł
Znieczulenie ogólne dotchawicze do 1 godziny
1490 zł
Znieczulenie ogólne dotchawicze powyżej 1 godziny - cena za każdą rozpoczętą godzinę
900 zł
Znieczulenie ogólne z użyciem maski krtaniowej do 1 godziny
1290 zł
Znieczulenie ogólne z użyciem maski krtaniowej powyżej 1 godziny - cena za każdą rozpoczętą godzinę
790 zł
Znieczulenie podpajęczynówkowe połączone ze znieczuleniem zewnątrzoponowym do 1 godziny
1290 zł
Znieczulenie podpajęczynówkowe połączone ze znieczuleniem zewnątrzoponowym, dopłata powyżej jednej godziny (na dobę)
690 zł
Znieczulenie podpajęczynówkowe z sedacją
1450 zł
Znieczulenie zewnątrzoponowe
750 zł
Konsultacja chirurgiczna