Alergologia
Panel atopowy (20 alergenów) - ZA20
354 zł
Panel inhalacyjny pediatryczny (20 alergenów) - ZI20
354 zł
Panel jady owadów Polycheck (5 alergenów + CCD)
227 zł
Panel mleko plus gluten Polycheck (5 alergenów + gluten)
227 zł
Panel pediatryczny (27 alergenów)
354 zł
Panel pokarmowy (20 alergenów)
354 zł
Panel wziewny (20 alergenów)
354 zł
Testy skórne punktowe - panel wziewny i pokarmowy
125 zł
Testy skórne punktowe - pojedyncze oznaczenie
40 zł
Testy skórne punktowe- panel pokarmowy
125 zł
Testy skórne punktowe- panel wziewny
125 zł
Badania cytologiczne i histopatologiczne
Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - dużego
150 zł
Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - małego
83 zł
Badanie histopatologiczne wycinków skóry
174 zł
Cytologia jednowarstwowa + HPV28 DNA
650 zł
Cytologia jednowarstwowa na podłożu płynnym - LBC + Chlamydia tr. + Ureaplasma sp. + Mycoplasma g.
630 zł
Cytologia jednowarstwowa na podłożu płynnym - LBC + Test HPV 14 - z genotypowaniem
395 zł
Cytologia jednowarstwowa szyjki macicy
205 zł
Badania endoskopowe
Gastroduodenoskopia u dziecka
690 zł
Gastroduodenoskopia on call u dziecka
1400 zł
Pakiet - gastroskopia u dziecka
2900 zł
Kolonoskopia u dziecka
790 zł
Endoskopowa ablacja argonem śluzówki Barretta ze znieczuleniem
950 zł
Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)
2800 zł
Rektoskopia
500 zł
Rektoskopia z biopsją
600 zł
Rektoskopia ze znieczuleniem
1050 zł
Endoskopowe usunięcie cewnika PEG
1700 zł
Badania laboratoryjne
17 - hydroksykortykosterydy 17-OHKS - mocz
315 zł
17 - ketosterydy 17-KS - mocz
293 zł
17 - OH Progesteron
105 zł
5-HIAA
191 zł
Acebutolol - jakościowo (mocz)
157 zł
Adenowirus antygen -kał
102 zł
Adiponektyna
290 zł
Adrenalina - mocz
113 zł
Aktywność czynnika V
204 zł
Aktywność czynnika von Willebrandta (jako kofaktora ristocetyny)
215 zł
Aktywność reninowa osocza (ARO)
186 zł
Albumina - surowica
29 zł
Aldosteron
194 zł
Aldosteron w moczu
174 zł
Alfa 1 - antytrypsyna
119 zł
Alfafetoproteina
88 zł
Alkaloidy opium - jakościowo (mocz)
67 zł
Alkaloidy tropanowe - jakościowo (mocz)
157 zł
Alkohol etylowy w moczu
31 zł
Alkohol etylowy we krwi
120 zł
Alkohol metylowy - ilościowo (krew)
111 zł
Amantadyna - jakościowo (mocz)
157 zł
Amfetamina w moczu
105 zł
Aminofenazon - jakościowo (mocz)
157 zł
Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT)
32 zł
Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT)
32 zł
Amitryptylina - jakościowo (mocz)
87 zł
Amizepin - ilościowo (krew)
174 zł
Amizepin - jakościowo (mocz)
87 zł
Amoniak
120 zł
Amylaza - mocz
30 zł
Amylaza - surowica
32 zł
Amylaza trzustkowa - mocz
45 zł
Amylaza trzustkowa - surowica
51 zł
Analiza hemoglobin (HbA2, HbF, HbS, HbC) metodą HPLC
495 zł
Androstendion
99 zł
Antygen CA-125
103 zł
Antygen CA-15-3
101 zł
Antygen CA-19-9
101 zł
Antygen Cryptococcus
308 zł
Antygen galaktomannanowy Aspergillus sp.
284 zł
Antygen HLA B5
275 zł
Antygen mannanowy Candida sp.
284 zł
Antygen polipeptydowy swoisty -TPS
119 zł
Antygen proliferacyjny - TPA
205 zł
Antygen rakowo-płodowy - CEA
101 zł
Antygen SCC - płaskonabłonkowy
101 zł
Antygen Streptococcus pneumoniae - surowica
142 zł
Antygen swoisty dla prostaty - PSA całkowity
93 zł
Antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny
119 zł
Antykoagulant toczniowy
234 zł
Antytrombina III (AT III)
57 zł
Apolipoproteina AI - ApoAl
51 zł
Apolipoproteina B - Apo B
163 zł
APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
63 zł
ASO
154 zł
ASO z wytrąceniem frakcji lipidowej
43 zł
Atenolol - jakościowo (mocz)
157 zł
Autoprzeciwciała - panel wątrobowy
273 zł
Aviomarin - jakościowo (mocz)
157 zł
Awidność CMV IgG
154 zł
Baclofen - jakościowo (mocz)
157 zł
Badania FISH z sondą centromerową bez hodowli in vitro
630 zł
Badania FISH z sondą genową bez hodowli in vitro
985 zł
Badania FISH z sondą genową z hodowlą in vitro
1252 zł
Badanie cytogenetyczne z hodowli komórek szpiku
1018 zł
Badanie czystości mikrobiologicznej
47 zł
Badanie czystości pow szpitalnych met. odciskową
32 zł
Badanie genetyczne w kierunku zespołu Pradera - Williego metodą metylacji DNA
1187 zł
Badanie genu fuzyjnego BCR/ABL
966 zł
Badanie immunofluorescencji w kierunku wirusów oddechowych
504 zł
Badanie lekooporności prątków
365 zł
Badanie mikroskopowe w kierunku grzybów drożdżopodobnych
79 zł
Badanie multipleks PCR - diagnostyka przewlekłej białaczki szpikowej
780 zł
Badanie ogólne płynu mózgowo - rdzeniowego
79 zł
Badanie płynu z jam ciała - badanie ogólne
55 zł
Badanie popłuczyn pęcherzyk-oskrzel. BAL
165 zł
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne)
92 zł
Badanie w kierunku owsików
45 zł
Barbiturany
46 zł
Benzodiazepina
180 zł
Benzodiazepiny - ilościowo (krew)
174 zł
Benzodiazepiny (mocz)
53 zł
Beta - crosslaps
94 zł
Beta-2-mikroglobulina (surowica)
97 zł
Betaksolol - jakościowo (mocz)
157 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy BTA (bezpośredni odczyn Coombsa)
303 zł
Białko C
154 zł
Białko całkowite - surowica
29 zł
Białko monoklonalne metodą immunofiksacji
391 zł
Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo
77 zł
Białko PAPP-A (wg FMF)
133 zł
Białko S
293 zł
Białko wiążące hormony płciowe - SHBG
125 zł
Bilirubina całkowita - krew pępowinowa
17 zł
Bilirubina całkowita - surowica
30 zł
Bilirubina całkowita i frakcje - surowica
32 zł
Bioxetin - jakościowo (mocz)
157 zł
Bisoprolol - jakościowo (mocz)
157 zł
Borelia burgdorferi metodą PCR w płynie stawowym
653 zł
Buprenorfina - jakościowo (mocz)
67 zł
Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza - TIBC
45 zł
Candida albicans + Candida krusei + Candida glabrata DNA jakościowo
392 zł
Cannabinole - ilościowo (mocz)
174 zł
Cannabinole - jakościowo (mocz)
67 zł
CD57/CD16/CD3 - oznaczanie (immunofenotypowanie IHIT)
372 zł
Ceruloplazmina
223 zł
Chlamydia pneumoniae - wymaz z gardła
252 zł
Chlamydia pneumoniae metodą PCR
673 zł
Chlamydia trachomatis - antygen
129 zł
Chlorki - mocz dobowy
23 zł
Chlorki - surowica
29 zł
Chlorki w pocie
56 zł
Chlorprotixen - jakościowo (mocz)
111 zł
Cholesterol całkowity
32 zł
Cholesterol HDL
40 zł
Cholesterol LDL metodą bezpośrednią
26 zł
Cholinoesteraza - CHE
79 zł
Chromogranina A
185 zł
Cipramil - jakościowo (mocz)
157 zł
Clomipramina(Anafranil) - jakościowo (mocz)
157 zł
Clostridium difficile - toksyna A i B w kale
182 zł
Coaxil - jakościowo (mocz)
157 zł
Cordarone/Amiodaron - stężenie leku
100 zł
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)
318 zł
Cu - surowica
78 zł
Cyklosporyna C 0
152 zł
Cynk - mocz
61 zł
Cynk - surowica
79 zł
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach
53 zł
Cystatyna C
100 zł
Cytomegalovirus CMV metodą PCR w surowicy - jakościowo
749 zł
Cytomegalovirus CMV PCR w moczu
810 zł
Cytometria - Panel Wybuch tlenowy
494 zł
Czynnik IX
175 zł
Czynnik krzepnięcia II
225 zł
Czynnik reumatoidalny - odczyn lateksowy
42 zł
Czynnik reumatoidalny RF - ilościowo
47 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgA
184 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgG
184 zł
Czynnik reumatoidalny RF IgM
184 zł
Czynnik VII
215 zł
Czynnik VIII
150 zł
Czynnik von Willebranda (antygen)
215 zł
Czynnik X
252 zł
Czynnik XI
200 zł
Czynnik XII
195 zł
D-dimery ilościowo (osocze)
129 zł
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu - G6PDH
528 zł
Dehydrogenaza mleczanowa - LDH
45 zł
Desimipramina - jakościowo (mocz)
157 zł
Detekcja DNA metycilino-opornych Staphylococcus aureus z wymazów z nosa
649 zł
Detekcja DNA Streptococcus grupy B z próbek z pochwy i odbytu
649 zł
Detekcja wankomycyno-opornych enterokoków bezpośrednio z wymazów z odbytu
726 zł
Dextrometorfan - jakościowo (mocz)
157 zł
DHEA (dehydroepiandrosteron) surowica
151 zł
Diagnostyka grypy A, B, A H1N1 metodą RT-PCR
649 zł
Diagnostyka konfliktu matczyno - płodowego w erytrocytach
1173 zł
Diagnostyka NNH: fluorocytometryczne badanie CD59 ertytrocytów
411 zł
Diagnostyka powikłań przetoczeniowych
428 zł
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników - (BRCA1 - 6 mutacji) + (BRCA2 - 2 mutacje)
480 zł
Diagnostyka przewlekłej białaczki limfocytowej (panel FISH: TP53, ATM, RB1, cen12)
1215,5 zł
Diagnostyka przewlekłej białaczki szpikowej (panel)
1378 zł
Digoksyna
140 zł
Digoxin - ilościowo (krew)
205 zł
Dopełniacz, składowa C3
103 zł
Dopełniacz, składowa C4
103 zł
EBV - wirus Epstein-Barr metodą PCR
675 zł
Ecstasa - jakościowo (mocz)
67 zł
Efectin - jakościowo (mocz)
157 zł
Efedryna/Pseudoefedryna - jakościowo (mocz)
157 zł
Elektroforeza białek - mocz
42 zł
Elektroforeza białek - surowica
74 zł
Enolaza neuronowa swoista - NSE
103 zł
Eozynofile - wymaz z nosa
34 zł
Eozynofilia bezwzględna - krew
17 zł
Erytrocyty - oporność osmotyczna - krew
56 zł
Erytropoetyna - EPO
156 zł
Estazolam - jakościowo (mocz)
157 zł
Estradiol - E2
78 zł
Fencyklidyna - jakościowo (mocz)
67 zł
Fenol w moczu
61 zł
Fenotiazyny - jakościowo (mocz)
64 zł
Fenytoina
105 zł
Ferrytyna
131 zł
Fibrynogen
58 zł
Fluorki w moczu
327 zł
Fluvoxamina - jakościowo (mocz)
157 zł
Formalina - ilościowo (krew)
105 zł
Fosfataza alkaliczna - ALP
32 zł
Fosfataza alkaliczna ALP - izoenzym kostny
102 zł
Fosfataza kwaśna - całkowita - AcP
45 zł
Fosfataza kwaśna sterczowa - AcPP
45 zł
Fosfor - mocz
26 zł
Fosfor - mocz dobowy
26 zł
Fosfor - surowica
35 zł
Fruktozamina - surowica
27 zł
Galaktoza krew
111 zł
Galaktoza w moczu
111 zł
Gammaglutamylotranspeptydaza - GGTP
29 zł
Gastryna
312 zł
Gazometria – analizator – krew
40 zł
Gazometria - ilościowo (krew)
67 zł
Gazometria - krew pępowinowa
88 zł
Gazometria - krew tętnicza
55 zł
Gazometria - krew włośniczkowa
52 zł
Gentamycyna
252 zł
Glikemia przygodna
35 zł
Glikol etylenowy - ilościowo (krew)
237 zł
Glikol etylenowy - ilościowo (mocz)
237 zł
Glukoza - wyciek z nosa/ucha
12 zł
Glukoza (oznaczenie przypadkowe)
29 zł
Glukoza 1h po posiłku
19 zł
Glukoza 2h po posiłku we krwi żylnej
17 zł
Glukoza 30 min po posiłku
19 zł
Glukoza 90 minut po posiłku
19 zł
Glukoza na czczo we krwi żylnej
26 zł
Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h
17 zł
Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 2h
17 zł
Glukoza po 75 gr po 4 godz.
17 zł
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h
17 zł
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h
17 zł
Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 3h
17 zł
Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta - beta HCG
87 zł
Gramoxon - jakościowo (mocz)
57 zł
Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)
69 zł
Grupa krwi noworodków matek 0 oraz Rh ujemny
237 zł
Grypa A IgA
504 zł
Grypa A IgG
551 zł
Grypa B IgA
110 zł
Grypa B IgG
551 zł
Grzybica - badanie serologiczne
129 zł
Grzyby pleśniowe Aspergillus metodą nested RPC
402 zł
Haloperidol - jakościowo (mocz)
157 zł
Haptoglobina
52 zł
Hbe-antygen
142 zł
HBs-antygen
67 zł
HBV - DNA
736 zł
HBV DNA - poziom wiremii
849 zł
HCV - RNA
718 zł
HCV RNA - genotyp
1359 zł
HCV RNA - poziom wiremii
849 zł
Helicobacter pylori - antygen w kale
156 zł
Helicobacter pylori metodą PCR
358 zł
Hemineurina - jakościowo (mocz)
157 zł
Hemoglobina glikowana
74 zł
Hemoglobina tlenkowęglowa
92 zł
HIV - PCR jakościowo
1014 zł
HLA-B27
422 zł
Homocysteina
111 zł
Homocysteina (FFS)
111 zł
Hormon adrenokortykotropowy - ACTH
154 zł
Hormon folikulotropowy - FSH
73 zł
Hormon luteinotropowy - LH
73 zł
Hormon tyreotropowy - TSH
63 zł
Hormon wzrostu - hGH
81 zł
Hormon wzrostu hGH po obciążeniu glukozą 75g po 120 min
61 zł
Hormon wzrostu hGH po obciążeniu glukozą 75g po 60 min
61 zł
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 120 min
61 zł
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 150 min
61 zł
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 180 min
61 zł
Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 90 min
198 zł
Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa
55 zł
hs CRP
76 zł
HSV - DNA
365 zł
Hydrazyd kwasu izonikotynowego - ilościowo (krew)
133 zł
Hydrazyd kwasu izonikotynowego - jakościowo (mocz)
57 zł
Hydroxizina - jakościowo (mocz)
157 zł
Ibuprofen - jakościowo (mocz)
157 zł
Identyfikacja prątków kwasoopornych
37 zł
IGF1 Somatomedyna (surowica)
131 zł
Imipramina - jakościowo (mocz)
64 zł
Immunofenotyp limfocytów krwi obwodowej (T,B,NK)
344 zł
Immunofenotyp limfocytów T
156 zł
Immunofenotyp limfocytów T, NK, B (CD5/CD10)
1086 zł
Immunoglobulina A - IgA
86 zł
Immunoglobulina G - IgG
86 zł
Immunoglobulina IgG - podklasy 1,2,3,4
572 zł
Immunoglobulina M - IgM
71 zł
Imovane - jakościowo (mocz)
157 zł
Inhibina B
421 zł
Insulina
142 zł
Insulina 30 minut po posiłku
66 zł
Insulina 90 minut po posiłku
66 zł
Insulina po 1 godz.
92 zł
Insulina po 2 godz.
92 zł
Insulina po stymulacji glukagonem w 6 minucie
135 zł
Interleukina 10
253 zł
Interleukina 6 (IL-6)
100 zł
Interleukina 8 (IL-8)
79 zł
Jakościowy test do wykrywania toksyn Clostridium difficile z próbek kału (toksyna B, binarna, szczep hiperepidemiczny 027/NAP1/BI)
649 zł
Jednoczesna detekcja i identyfikacja genów różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1) bezpośrednio z wymazów z odbytu
726 zł
Jednoczesna detekcja Staphylococcus aureus (SA)  i metycilino-opornego Staphylococcus aureus (MRSA) w dodatnich posiewach krwi
754 zł
Kalcytonina
282 zł
Kalprotektyna
332 zł
Kał - badanie ogólne
88 zł
Kał - krew utajona
63 zł
Kał - Lamblie met. ELISA
88 zł
Kał - Pasożyty (1 badanie)
46 zł
Kał na nosicielstwo Salmonella-Shigella (3 oznaczenia)
269 zł
Kał na stopień strawienia
42 zł
Kamień moczowy - badanie składu
109 zł
Karbamazepina
89 zł
Katecholaminy w moczu
121 zł
Katecholaminy w osoczu
218 zł
Ketamina - jakościowo (mocz)
157 zł
Kinaza kreatynowa - CK
26 zł
Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB
84 zł
Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB-MASS
119 zł
Kleszcz - badanie PCR w kierunku boreliozy
420 zł
Klirens kreatyniny (wyliczony)
41 zł
Klonidyna - jakościowo (mocz)
157 zł
Kodeina - jakościowo (mocz)
157 zł
Kofeina - jakościowo (mocz)
157 zł
Kokaina - ilościowo (mocz)
174 zł
Kokaina i metabolity - mocz
67 zł
Komórki NK CD16+ - oznaczenie (immunofenotypowanie IHIT)
286 zł
Kompleksy immunologiczne C3d
204 zł
Kompleksy immunologiczne PEG
51 zł
Koproporfiryny - mocz
227 zł
Kortyzol - mocz dobowy
173 zł
Kortyzol - surowica
81 zł
Kortyzol (mocz)
157 zł
Kortyzol w ślinie
229 zł
Kotynina - jakościowo (mocz)
157 zł
Kreatynina - mocz
24 zł
Kreatynina - mocz dobowy
29 zł
Kreatynina - surowica
29 zł
Krew karta
37 zł
Krioglobuliny
234 zł
Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo w patologii ciąży, w niedokrwistościach (cytometrią przepływową)
470 zł
Krzywa wchłaniania glukozy
37 zł
Kwas beta-hydroksymasłowy
221 zł
Kwas delta-aminolewulinowy - mocz
60 zł
Kwas foliowy
103 zł
Kwas Hipurowy w moczu
66 zł
Kwas mlekowy (mleczan)
336 zł
Kwas mlekowy (mleczan) - krew pępowinowa
32 zł
Kwas moczowy - mocz
27 zł
Kwas moczowy - mocz dobowy
27 zł
Kwas moczowy - surowica
29 zł
Kwas trójchlorooctowy - ilościowo (mocz)
127 zł
Kwas trójchlorooctowy - jakościowo (mocz)
89 zł
Kwas trójchlorooctwy TCA w moczu
47 zł
Kwas wanilinomigdałowy - VMA
282 zł
Kwasy organiczne
498 zł
Kwasy żółciowe (surowica)
93 zł
Lamotrigina - jakościowo (mocz)
157 zł
Legionella pneumophila antygen
220 zł
Legionella pneumophila metodą PCR
417 zł
Leponex - jakościowo (mocz)
157 zł
Leukocyty - fosfataza zasadowa - krew
150 zł
Lidokaina - jakościowo (mocz)
157 zł
Lipaza - surowica
47 zł
Lipidogram
93 zł
Lipoproteina a (Lpa)
124 zł
Lipoproteina x (Lpx)
129 zł
Lit - surowica
341 zł
LSD - jakościowo (mocz)
95 zł
Łancuchy ciężkie na komórkach prezentujących antygen (IgM APC)
140 zł
Łańcuchy lekkie kappa
136 zł
Łańcuchy lekkie kappa w moczu
136 zł
Łańcuchy lekkie lambda w moczu
136 zł
Łańcuchy lekkie lambda w surowicy
136 zł
Łańcuchy lekkie wolne kappa
287 zł
Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu
287 zł
Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu
287 zł
Łańcuchy lekkie wolne lambda w surowicy
287 zł
Magnez - mocz
24 zł
Magnez - mocz dobowy
24 zł
Magnez - surowica
36 zł
Makroprolaktyna
140 zł
Mefacit - jakościowo (mocz)
157 zł
Meprobamat - jakościowo (mocz)
157 zł
Metadon i metbolity (mocz)
67 zł
Metamfetamina - jakościowo (mocz)
67 zł
Methemoglobina
109 zł
Metoclopramid - jakościowo (mocz)
157 zł
Metoksykatecholaminy - mocz
258 zł
Metoprolol - jakościowo (mocz)
157 zł
Mianseryna - jakościowo (mocz)
157 zł
Mielogram
400 zł
Mioglobina
119 zł
Mirtazapina (Remeron) - jakościowo (mocz)
157 zł
Moclobemid (Aurorix) - jakościowo (mocz)
157 zł
Mocz - badanie ogólne
30 zł
Mocz - białko
24 zł
Mocz - Białko monoklonalne metodą immunofiksacji
343 zł
Mocz - ciężar właściwy
14 zł
Mocz - cytologia
287 zł
Mocz - glukoza
24 zł
Mocz - krwinki dysmorficzne
42 zł
Mocz - Liczba Addisa
89 zł
Mocz - mikroalbuminuria
88 zł
Mocz dobowy - białko
26 zł
Mocz dobowy - glukoza
19 zł
Mocz dobowy - poziom miedzi Cu
173 zł
Mocz dobowy-mikroalbuminuria
52 zł
Mocznik - mocz dobowy
26 zł
Mocznik - surowica
29 zł
Mocznik (mocz)
24 zł
Molekularne testy alergologiczne (ALEX)
1540 zł
Mononukleoza (test przesiewowy)
78 zł
Morfologia krwi+weryfikacja ilości płytek (wersenian + cytrynian)
46 zł
Morfologia pełna - analizator - krew
27 zł
Morfologia pełna - analizator - krew włośniczkowa
17 zł
Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew
48 zł
Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew - 1h po Hydrocortisonie
14 zł
Mycobacterium tuberculosis metodą PCR
790 zł
Mycoplasma/Ureaplasma-posiew+antybiogram
186 zł
Neisseria gonorrhoeae - posiew
127 zł
Norovirus antygen - kał
253 zł
Noveril - jakościowo (mocz)
157 zł
NT-proBNP
158 zł
Ocena kariotypu GTG
1163 zł
Odczyn Biernackiego - OB - krew
19 zł
Odczyn biernej hemaglutynacji krętków badanie TPHA
79 zł
Odczyn precypitacyjny w kierunku płuca farmera
189 zł
Odczyn precypitacyjny w kierunku płuca hodowcy ptaków
189 zł
Odczyn Waaler-Rosego
131 zł
Odczyn Widala
296 zł
Ołów - mocz
65 zł
Ołów - osocze
90 zł
Oporność na aktywowane białko C (APCR)
180 zł
Orozomukoid - alfa 1 kwaśna glikoproteina
27 zł
Osmolalność - mocz
41 zł
Osmolalność - surowica
41 zł
Osteokalcyna
136 zł
P. ciała IgG przeciw ludzkiemu Herpes wirus typu 8
209 zł
P. ciała IgG przeciw ludzkiemu Herpeswirus typu 6
218 zł
P. ciała IgM przeciw ludzkiemu Herpeswirus typu 6
218 zł
P.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO
66 zł
P.ciała anty CCP / cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu/
198 zł
P.ciała anty GAD-endogenne
443 zł
P.ciała anty HCV - RIBA
448 zł
P.ciała anty HIV1 / HIV2 metodą Western - Blott
560 zł
P.ciała anty RNP (rybonukleoproteinie)
97 zł
P.ciała anty Scl 70 (tropoizomerazie)
180 zł
P.ciała anty SS-A (Ro)
91 zł
P.ciała anty SS-B (La)
91 zł
P.ciała antyerytrocytarne w diagnostyce niedokrwistości autoimmunohemolitycznych
354 zł
P.ciała anty-HDV (anty-delta)
197 zł
P.ciała IgG przeciw antygenowi jądrowemu EBV
121 zł
P.ciała p/jądrowe ANA2 HEp-2
171 zł
P.ciała p/jądrowe Sm
180 zł
P.ciała przeciw - CMV IgG
108 zł
P.ciała przeciw - CMV IgM
114 zł
P.ciała przeciw - HAV całkowite
119 zł
P.ciała przeciw - HAV IgM
119 zł
P.ciała przeciw - HBc IgM
70 zł
P.ciała przeciw - HBc total
94 zł
P.ciała przeciw - Hbe
101 zł
P.ciała przeciw - HBs całkowite
140 zł
P.ciała przeciw - HCV
95 zł
P.ciała przeciw aspergillozie
221 zł
P.ciała przeciw B2GP1 (beta 2 glikoproteinie 1)
283 zł
P.ciała przeciw Bartonella sp. IgM i IgG
1059 zł
P.ciała przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (GBM)
268 zł
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgA
109 zł
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgG
109 zł
P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgM
109 zł
P.ciała przeciw Borelia
201 zł
P.ciała przeciw Borelia IgG
74 zł
P.ciała przeciw Borelia IgG met. Western blot
571 zł
P.ciała przeciw Borelia IgM
74 zł
P.ciała przeciw Borelia IgM met. Western blot
571 zł
P.ciała przeciw Brucella sp.
99 zł
P.ciała przeciw candidozie
221 zł
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG
422 zł
P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM
465 zł
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA
274 zł
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG
274 zł
P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM
465 zł
P.ciała przeciw Coxackie A16
211,2 zł
P.ciała przeciw Coxackie A7
363 zł
P.ciała przeciw Coxiella burneti (faza I IgA i IgG faza II IgG i IgM)
434 zł
P.ciała przeciw Coxsackie
107 zł
P.ciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (IF)
163 zł
P.ciała przeciw cytoplaźmie granulocytów obojetnochłonnych p-ANCA
92 zł
P.ciała przeciw cytoplaźmie granulocytów obojętnochłonnych c-ANCA
92 zł
P.ciała przeciw czynnikowi wew. Castlea
197 zł
P.ciała przeciw DNA dwuniciowemu - dsDNA
105 zł
P.ciała przeciw DNA jednoniciowemu - ssDNA
105 zł
P.ciała przeciw EBV IgG
328 zł
P.ciała przeciw EBV IgM
633 zł
P.ciała przeciw endomysium - IgA - EmA IgA
189 zł
P.ciała przeciw endomysium - IgG - EmA IgG
189 zł
P.ciała przeciw enterowirusom IgG
105 zł
P.ciała przeciw enterowirusom IgM
105 zł
P.ciała przeciw fosfatazie tyrozynowej (anty IA2) (ELISA)
236 zł
P.ciała przeciw fosfatydyloserynie IgG
215 zł
P.ciała przeciw gliadynie klasy IgA
111 zł
P.ciała przeciw gliadynie klasy IgG
111 zł
P.ciała przeciw gliście ludzkiej IgG
142 zł
P.ciała przeciw granulocytom - met.enzymatyczna (MAIGA)
952 zł
P.ciała przeciw granulocytom - met.fluorescencji (GIFT)
300 zł
P.ciała przeciw granulocytom met.aglutynacji (GAT)
108 zł
P.ciała przeciw Helicobacter pylori IgG ilościowo
101 zł
P.ciała przeciw Helicobacter pylori-jakościowo
66 zł
P.ciała przeciw Herpes simplex IgG
123 zł
P.ciała przeciw Herpes simplex IgM
123 zł
P.ciała przeciw Herpes simplex typu 1 IgG - jakościowo
123 zł
P.ciała przeciw Herpes simplex typu 1 IgM - jakościowo
61 zł
P.ciała przeciw Herpes simplex typu 2 IgG - jakościowo
121 zł
P.ciała przeciw Herpes simplex typu 2 IgM - jakościowo
102 zł
P.ciała przeciw histonom
226 zł
P.ciała przeciw insulinie (anty AIA)
191 zł
P.ciała przeciw kardiolipinie (IgM i IgG)
398 zł
P.ciała przeciw kardiolipinie IgG
204 zł
P.ciała przeciw kardiolipinie IgM
204 zł
P.ciała przeciw keratynowe AKA (przeciw warstwie rogowej)
117 zł
P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG
224 zł
P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM
224 zł
P.ciała przeciw komórkom kubkowatym jelit
205 zł
P.ciała przeciw komórkom mięśni gładkich
95 zł
P.ciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych
95 zł
P.ciała przeciw komórkom mięśnia sercowego
178 zł
P.ciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka
189 zł
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgA
403 zł
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgG
403 zł
P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgM
403 zł
P.ciała przeciw Listeria monocytogenes
109 zł
P.ciała przeciw LKMA komórek wątrobowych
198 zł
P.ciała przeciw mitochondriom
118 zł
P.ciała przeciw motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica)
101 zł
P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG
300 zł
P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM
322 zł
P.ciała przeciw nadnerczom
144 zł
P.ciała przeciw odrze IgG
205 zł
P.ciała przeciw odrze IgM
205 zł
P.ciała przeciw ospie wietrznej IgG
226 zł
P.ciała przeciw ospie wietrznej IgM
226 zł
P.ciała przeciw Parwowirozie IgG
154 zł
P.ciała przeciw Parwowirozie IgM
154 zł
P.ciała przeciw płytkom krwi
780 zł
P.ciała przeciw receptorom acetylocholiny (ARAB)
234 zł
P.ciała przeciw receptorom TSH
133 zł
P.ciała przeciw retikulinie
162 zł
P.ciała przeciw Riketsja IgG
383 zł
P.ciała przeciw Riketsja IgM
409 zł
P.ciała przeciw różyczce IgG
119 zł
P.ciała przeciw różyczce IgM
117 zł
P.ciała przeciw Salmonella sp.
277 zł
P.ciała przeciw serotypom Yersinia sp. ( IgA, IgM, IgG)
322 zł
P.ciała przeciw śwince IgG
240 zł
P.ciała przeciw śwince IgM
240 zł
P.ciała przeciw tężcowi
141 zł
P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgA
254 zł
P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgG
155 zł
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgA
107 zł
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgG
105 zł
P.ciała przeciw toksoplazmozie IgM
119 zł
P.ciała przeciw toxokarozie
69 zł
P.ciała przeciw tyreoglobulinie - ATG
92 zł
P.ciała przeciw wirusom grypy 1,2,3
185 zł
P.ciała przeciw wirusom paragrypy
107 zł
P.ciała przeciw wyspom trzustkowym
273 zł
P.ciała przeciwbąblowcowe
281 zł
P.ciała przeciwjądrowe ANA 2
266 zł
P.ciała przeciwjądrowe ANA met. ELISA
127 zł
P.ciała przeciwjądrowe ANA met. IF
127 zł
P.ciała przeciwko Corynebacterium diphteriae
121 zł
P.ciała przeciwko fosfatydyloserynie IgM
215 zł
P.ciała przeciwko leiszmaniozie
229 zł
P.ciała przeciwko malarii
207 zł
P.ciała przeciwko pneumocystozie IgM i IgG
315 zł
P.ciała przeciwko Trichinella spp. (włośnica) metodą Western blot
215 zł
P.ciała przeciwmitochondrialne M2
145 zł
P.ciała przeciwplemnikowe
257 zł
P.ciała przeciwtarczycowe mikrosomalne - ATPO
84 zł
Pakiet - test genetyczny Colotect
1030 zł
PAI-1 4G/5G
358 zł
Panel autoimmunologiczny STD Polycheck
297 zł
Panel autoimmunologiczny STD-X Polycheck
319 zł
Panel reumatologiczny Polycheck
361 zł
Panel wątrobowo-nerkowy Polycheck
340 zł
Paracetamol (Acetaminophen) - ilościowo (krew)
152 zł
Parathormon - PTH
189 zł
P-ciała p/kompleksowi heparyna-PF4
1441 zł
P-ciała p/płytkowe (metoda BIFT)
511 zł
P-ciała p/płytkowe metodą MAIPA
784 zł
P-ciała p/RSV IgG
944 zł
Peptyd C
109 zł
Phenobarbital(Luminal) - ilościowo (krew)
157 zł
Płyn stawowy - badanie ogólne
62 zł
Płytki krwi metodą manualną
15 zł
Pneumocystis carini metodą PCR
248 zł
Podjednostka alfa hormonów glikoproteinowych
104 zł
Porfiryny całkowite - mocz dobowy
213 zł
Porfobilinogen - mocz
328 zł
Posiew - material sekcyjny
143 zł
Posiew aspiratu z drzewa oskrzelowego
150 zł
Posiew aspiratu z zatok
152 zł
Posiew fragmentu tkanek
152 zł
Posiew kału
95 zł
Posiew kału rozszerzony o EPEC u dzieci do lat 2
142 zł
Posiew kału w kier. Campylobacter sp.
248 zł
Posiew kału w kier. Salmonella-Shigella
66 zł
Posiew kału w kierunku Clostridium difficile
131 zł
Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli
156 zł
Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopodobnych
95 zł
Posiew kału w kierunku Yersinia sp.
436 zł
Posiew komórek macierzystych
172 zł
Posiew krwi - beztlenowy
138 zł
Posiew krwi dzieci
135 zł
Posiew krwi tlenowy
237 zł
Posiew materiałów farmaceutycznych w kierunku grzybów drożdżopodobnych
172 zł
Posiew materiału ze środowiska szpitalnego
43 zł
Posiew mleka kobiecego
119 zł
Posiew moczu
71 zł
Posiew nasienia
108 zł
Posiew plwociny
119 zł
Posiew plwociny w kierunku gruźlicy wraz z bakterioskopią
85 zł
Posiew płynu stawowego w kierunku bakterii tlenowych
138 zł
Posiew płynu z jamy ciała
172 zł
Posiew ropy
109 zł
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych
86 zł
Posiew w kierunku GBS (paciorkowca B-hemolizującego grupy B) - wymaz z pochwy i odbytu
66 zł
Posiew w kierunku gruźlicy
218 zł
Posiew w kierunku grzybów (pleśnie)
119 zł
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych
57 zł
Posiew w kierunku patogenów alarmowych - gardło
136 zł
Posiew w kierunku patogenów alarmowych - mocz
136 zł
Posiew w kierunku patogenów alarmowych - nos
136 zł
Posiew w kierunku patogenów alarmowych - odbyt
136 zł
Posiew w kierunku patogenów alarmowych - skóra
136 zł
Posiew wymazu - bakterie tlenowe
86 zł
Posiew wymazu z kanału szyjki macicy
84 zł
Posiew wymazu spod napletka
119 zł
Posiew wymazu w kier. MRSA
115 zł
Posiew wymazu z cewki moczowej
119 zł
Posiew wymazu z gardła
119 zł
Posiew wymazu z inkubatora
84 zł
Posiew wymazu z jamy macicy
143 zł
Posiew wymazu z jamy otrzewnej
143 zł
Posiew wymazu z jamy ustnej
119 zł
Posiew wymazu z kanału słuchowego
119 zł
Posiew wymazu z krtani
112 zł
Posiew wymazu z nagłośni
91 zł
Posiew wymazu z nosa
119 zł
Posiew wymazu z nosa w kierunku MRSA
86 zł
Posiew wymazu z odbytu
119 zł
Posiew wymazu z odbytu w kierunku MRSA
86 zł
Posiew wymazu z owrzodzenia / odleżyny - beztlenowe
129 zł
Posiew wymazu z pępka
86 zł
Posiew wymazu z pochwy
119 zł
Posiew wymazu z przetoki
129 zł
Posiew wymazu z rany
109 zł
Posiew wymazu z worka ambu
143 zł
Posiew wymazu z worka spojówkowego
180 zł
Posiew wymazu ze sromu
115 zł
Posiew wymazu ze zmian skórnych
119 zł
Posiew z cewnika
150 zł
Posiew z cewnika naczyniowego metodą Maki
156 zł
Posiew z endoprotezy
179 zł
Posiew z protezy naczyniowej
172 zł
Posiew z rurki intubacyjnej
143 zł
Posiew z rurki tracheotomijnej
143 zł
Posiew z zastawki
158 zł
Potas - mocz
28 zł
Potas - mocz dobowy
27 zł
Potas - surowica
26 zł
Poziom enzymu konwertującego angiotensyny
129 zł
Pramolan - jakościowo (mocz)
157 zł
Prążki oligoklonalne IgG - pakiet
398 zł
Profil estrów karnityny i wybranych aminokwasów metodą tandemowej spektrometrii Mas (MS/MS).
409 zł
Profil kwasów organicznych metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową (GC/MS)
409 zł
Profil narkotykowy w moczu
147 zł
Profil narkotykowy w ślinie
156 zł
Profil steroidowy w moczu z dobowej zbiórki
446 zł
Progesteron - P
70 zł
Proinsulina
108 zł
Prokalcytonina
237 zł
Prolaktyna - PRL
70 zł
Prolaktyna po teście z metoclopramidem 10mg po 1h
70 zł
Prolaktyna po teście z metoclopramidem 10mg po 2h
69 zł
Propranolol - jakościowo (mocz)
157 zł
Próba ciążowa - mocz
9 zł
Próba zgodności (2 jednostki)
121 zł
Próba zgodności (3 jednostki)
121 zł
Próba zgodności (4 jednostki)
158 zł
Próba zgodności (5 jednostek)
158 zł
Próba zgodności z kontrolą grupy krwi dawcy - donacja
140 zł
Przeciwciała przeciwmózgowe (przeciw neuronalne i osłonkom mielinowym) (ABA)
224 zł
PT (INR,Quick)
31 zł
Pyralgina - jakościowo (mocz)
157 zł
Pyrylinks
108 zł
Retikulocyty - krew
24 zł
Retikulocyty - krew włośniczkowa
42 zł
Rispolept - jakościowo (mocz)
157 zł
Rodanki - ilościowo (krew)
111 zł
ROMA - Ocena ryzyka wystąpienia raka jajnika
236 zł
Rotawirus antygen -kał
83 zł
Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej
95 zł
Rozpuszczalniki organiczne (krew)
262 zł
Rozpuszczalny receptor transferyny (rTRF)
108 zł
Rtęć
209 zł
Rtęć w moczu
134 zł
Salicylany
115 zł
Saturacja transferyny (wyliczona)
64 zł
Screening - wstępne różnicowanie komórek (immunofenotypowanie IHIT)
1375 zł
Selen
121 zł
Serodiagnostyka kiły FTA
94 zł
Serologia kiły (VDRL)
28 zł
Serologia kiły FTA - ABS
85 zł
Serotonina w moczu
184 zł
Seroxat - jakościowo (mocz)
157 zł
Sertralina - jakościowo (mocz)
157 zł
Siarczan dehydroepiandosteronu - DHEA-S
93 zł
Sinequan - jakościowo (mocz)
92 zł
Sód - mocz dobowy
27 zł
Sód - surowica
26 zł
Sód -mocz
29 zł
Stilnox - jakościowo (mocz)
157 zł
Stopień czystości pochwy
55 zł
Subpopulacja limfocytów CD3/CD19
161 zł
Subpopulacja limfocytów CD4/CD8
95 zł
Subpopulacja limfocytów krwi obwodowej - panel (CD4/CD8 CD3/CD19)
403 zł
Subpopulacja limfocytów krwi obwodowej - panel (CD4/CD8 CD3/CD19, NK)
537 zł
Sulfonamidy - jakościowo - jakościowo (mocz)
64 zł
Sulpiryd - jakościowo - jakościowo (mocz)
157 zł
Szybki test do jakościowego wykrywania antygenu (Ag) SARS-CoV-2
95 zł
Szybki test przesiewowy w kierunku malarii
134 zł
Szybki test przesiewowy w kierunku zakażenia wirusem denga
146 zł
Tacrolimus - poziom leku
198 zł
Test EMA - badania przesiewowe w kierunku sferocytozy i innych membranopatii
668 zł
Test limfocytotoksyczny (LCT)
366 zł
Test nitrotetrazolinowy NBT
180 zł
Test podwójny PAPP-a wg FMF
360 zł
Test potrójny
291 zł
Test QuantiFeron - TB
297 zł
Test rozetowy E
99 zł
Test ureazowy
75 zł
Testosteron - T
93 zł
Testosteron wolny (FTST)
88 zł
Toksoplasma gondii metodą PCR
72 zł
Toksoplazmoza - panel (IgG, IgM)
124 zł
Torecan - jakościowo (mocz)
157 zł
Toxo-awidność IgG
169 zł
Tramal - jakościowo (mocz)
298 zł
Transferyna
119 zł
Transferyna desialowana CDT
198 zł
Trimethoprim - jakościowo (mocz)
157 zł
Troponina I
132 zł
Troponina T
70 zł
Trójcykliczne antydepresanty - ilościowo (krew)
186 zł
Trójglicerydy TG
29 zł
Trójjodotyronina całkowita - T3
54 zł
Trójjodotyronina wolna - fT3
66 zł
TT
22 zł
Tyreoglobulina
101 zł
Tyroksyna całkowita - T4
66 zł
Tyroksyna wolna - fT4
84 zł
Uroporfiryny - mocz dobowy
198 zł
Urydylotransferaza galaktozo - 1 - P (UDPG)
418 zł
Usługa CD200 APC (immunofenotypowanie IHIT)
94,9 zł
Verapamil - jakościowo (mocz)
143 zł
Walproinowy kwas
101 zł
Wankomycyna
226 zł
Wapń - mocz
24 zł
Wapń - mocz dobowy
24 zł
Wapń całkowity - surowica
26 zł
Wapń zjonizowany - krew
57 zł
Widmo fluorescencji porfiryn w osoczu
31 zł
Witamina A+E
72 zł
Witamina B1
133 zł
Witamina B12
90 zł
Witamina B12 (FFS)
90 zł
Witamina B2
131 zł
Witamina B6
141 zł
Witamina D-1,25(OH)2D (FFS)
471 zł
Witamina D-125(OH)2D
471 zł
Witamina D-25(OH)D
150 zł
Wolna hemoglobina w moczu
140 zł
Wolna hemoglobina w surowicy
52 zł
Wolna podjednostka beta HCG ( wg FMF)
121 zł
Wolne katecholaminy - mocz
274 zł
Wolny estriol
60 zł
Wykrywanie Chlamydia trachomatis oraz Neisseria gonorrhoeae metodą RT-PCR (szybkie testy)
472 zł
Wykrywanie mutacji genu w kierunku czerniaka i raka trzustki
760,5 zł
Wykrywanie mutacji typu Leiden w genie F5 czynnika V układu krzepnięcia (c.1601G>A / p.Arg534Gln)
385 zł
Wykrywanie mutacji w genie BCR-ABL
591 zł
Wykrywanie mutacji w genie HFE mutacje: C282Y i H63D
842 zł
Wykrywanie mutacji w genie JAK-2
528 zł
Wykrywanie mutacji w genie MTHFR (reduktaza metylenotetra-hydrofolianowa)
555 zł
Wykrywanie mutacji w genie protrombiny
450 zł
Wykrywanie wirusa RSV oraz wirusów grypy, z rozróżnieniem wirusów A i B metodą RT-PCR (szybkie testy)
613 zł
Wykrywanie wirusa SARS CoV-2 ( szybki test jakościowy COBAS)
280 zł
Wykrywanie wirusa SARS CoV-2 oraz Grypy A/B (szybki test jakościowy COBAS )
300 zł
Zyprexa - jakościowo (mocz)
143 zł
Żelazo na czczo - surowica
36 zł
Żelazo- surowica po 1-6h
17 zł
Żelazo x 5 - surowica - krzywa wchłaniania żelaza
60 zł
Biopsje
Trepanobiopsja szpiku
od 3900 zł
Trepanobiopsja z immunofenotypowaniem metodą.cytometrii przepływowej komórek B-NHL/CLL-B
od 2490 zł
Chirurgia naczyniowa
Zabieg hybrydowy na naczyniach tętnic kończyn
od 8200 zł
Chirurgia ogólna i onkologiczna
Operacja przepukliny brzusznej metodą otwartą - SUB-LAY                                                       
od 7000 zł
Laparoskopowa rekonstrukcja rozejścia kresy białej                                                                 
od 12000 zł
Laparoskopowa rekonstrukcja przepukliny brzusznej sposobem Sub-lay/Underlay/Onlay
od 12000 zł
Operacja torbieli pilonidalnej z zastosowaniem płata Limberga
od 4000 zł
Operacja poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha                                             
od 17000 zł
Profilaktyka przeciwzrostowa do zabiegów wykonywanych z laparotomią
od 700 zł
Założenie/zmiana opatrunku
od 92 zł
Ginekologia
Histeroskopowa elektroresekcja mięśniaków podśluzówkowych - Usunięcie rodzących się mięśniaków drogą pochwową
od 3300 zł
Laparoskopia diagnostyczna
od 8000 zł
Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej bez wycięcia jajowodu i/lub wycięcia jajnika
od 6500 zł
Laparoskopowe wycięcie przydatków (jajnika) - z badaniem hist.-pat., jedno/obustronnie
od 7000 zł
Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z łyżeczkowaniem kanału szyjki macicy i jamy macicy
od 2200 zł
Profilaktyka przeciwzrostowa do zabiegów wykonywanych z laparotomią
od 700 zł
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej
od 500 zł
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej
850 zł
Kardiologia
od 19000 zł
Angioplastyka balonowa z zastosowaniem balonu pokrytego lekiem (DEB)
od 7000 zł
Arteriografia
od 5000 zł
Echo serca przezprzełykowe
590 zł
200 zł
Konsultacja z kontrolą stymulatora serca
380 zł
Kontrola stymulatora serca
150 zł
od 2700 zł
Krioablacja balonowa
od 36000 zł
Pomiar cząstkowego przepływu wieńcowego (FFR)
od 6900 zł
Wszczepienie stymulatora resynchronizującego bez kosztu stymulatora
od 25000 zł
Klinika Medycyny Wellness
Konsultacja internisty - kompleksowa ocena stanu zdrowia
410 zł
Konsultacja trenera motywacji sportowej
430,5 zł
Pakiet Genodiet iGenesis Completo 9
3100 zł
Pakiet Genodiet iGenesis 4 – Anti-Aging
2260 zł
Pakiet - OMEGA TEST
760 zł
Terapia Go on Dublin - duże stawy (kolano, biodro) (1 sesja)
430 zł
Terapia z zastosowaniem leku Depomedrol - iniekcja dostawowa (1 sesja)
140 zł
Terapia z zastosowaniem leku Nebido
1210 zł
Leczenie otyłości
Pakiet - leczenie zachowawcze w terapii otyłości
2200 zł
Pakiet - program kwalifikacyjny - diagnostyczny do operacyjnego leczenia otyłości
1900 zł
Pakiet - program kwalifikacyjny - konsultacyjny do operacyjnego leczenia otyłości
950 zł
Pakiet - program kwalifikacyjny do leczenia bariatrycznego - etap zachowawczy
660 zł
Neonatologia
Pakiet - intensywna opieka nad noworodkiem o wadze 1500-2000g w trybie 24 godzinnym
4500 zł
Pakiet - intensywna opieka nad noworodkiem o wadze 2000-2500g w trybie 24 godzinnym
3500 zł
Pakiet - intensywna opieka nad noworodkiem o wadze powyżej 2500g w trybie 24 godzinnym
3000 zł
Pakiet - opieka nad noworodkiem o wadze 1500-2000g w trybie 24 godzinnym
3000 zł
Pakiet - opieka nad noworodkiem o wadze 2000-2500g w trybie 24 godzinnym
2000 zł
Pakiet - opieka nad noworodkiem o wadze powyżej 2500g w trybie 24 godzinnym
1400 zł
Neurochirurgia
Minimalnie inwazyjna foraminotomia w odcinku szyjnym kręgosłupa z dostępu tylnego
od 24000 zł
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego (bez kosztu implantu)
od 21000 zł
Wycięcie guza mózgu OUN - lub móżdżku
od 45000 zł
Ortopedia
Artoryza podskokowa z ew. plastyką ścięgna Achillesa
od 7300 zł
Korekcja kończyny metodą czasowego zablokowania płytek wzrostowych
od 6100 zł
Nacięcie troczka zginaczy (palec zatrzaskujący)
od 2800 zł
Odbarczenie usidlonego nerwu w zespole cieśni nadgarstka lub kanału Guyona lub rowka nerwu łokciowego
od 2800 zł
Podanie czynników wzrostu/osocza bogatopłytkowego w warunkach ambulatoryjnych
3800 zł
Punkcja stawu pod kontrolą USG
od 510 zł
Pobyt hospitalizacyjny
Hospitalizacja - Oddz. Ginekologii Jednego Dnia - sala wieloosobowa (pobyt do 8h)
850 zł
Hospitalizacja - Oddz. Kardiologi - pobyt dzienny dedykowany dla koronarografii i flebografii
1490 zł
Hospitalizacja - Oddział Pomocy Doraźnej, Emergency (pobyt do 12h)
1000 zł
Hospitalizacja - Oddział Pomocy Doraźnej, Emergency (pobyt do 24h)
1500 zł
Hospitalizacja - Oddział Pomocy Doraźnej, Emergency (pobyt do 6h)
700 zł
Hospitalizacja - Pobyt - Oddz. Intensywnej Opieki Kardiologicznej (12h)
1650 zł
Hospitalizacja - Pobyt - Oddz. Intensywnej Opieki Kardiologicznej (6h)
1250 zł
Hospitalizacja - Pobyt - Oddz. Intensywnej Opieki Medycznej (12h)
5500 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka - Oddz. Neonatologiczny (pobyt do 24h)
1690 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka - Oddz. Położniczy (pobyt do 24h)
790 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka 1500-2000g - Oddz. Intensywnej Opieki Neonatologicznej
4950 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka 1500-2000g - Oddz. Neonatologiczny
4100 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka 2000-2500g - Oddz. Intensywnej Opieki Neonatologicznej
4800 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka 2000-2500g - Oddz. Neonatologiczny
2750 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka powyżej 2500g - Oddz. Intensywnej Opieki Neonatologicznej
4100 zł
Hospitalizacja - Pobyt Noworodka powyżej 2500g- Oddz. Neonatologiczny
1950 zł
Hospitalizacja (Chirurgia Plastyczna) - Oddz. Chirurgi Jednego Dnia - sala wieloosobowa (pobyt do 6h)
od 750 zł
Hospitalizacja (Chirurgia Plastyczna) - Oddz. Chirurgii Jednego Dnia - pokój 2-osobowy (pobyt do 6h)
od 890 zł
Hospitalizacja (Chirurgia Plastyczna) - Oddz. Chirurgii Jednego Dnia - pokój izolowany (pobyt do 6h)
od 1190 zł
Hospitalizacja (Chirurgia Plastyczna) - Oddział Chirurgii - pokój 2-osobowy (pobyt do 24h)
od 1690 zł
Hospitalizacja (Chirurgia Plastyczna) - Oddział Chirurgii - pokój izolowany (pobyt do 24h)
od 2600 zł
Hospitalizacja (Chirurgia Plastyczna) - Oddział Chirurgii - pokój izolowany z możliwością asysty (pobyt do 6h)
3850 zł
Hospitalizacja (Chirurgia Plastyczna) - Oddział Chirurgii - pokój z możliwością asysty (pobyt do 24h)
od 3190 zł
Hospitalizacja Dzienna - (do 6 godz. w ciągu dnia), Oddz. Internistyczny - sala wieloosobowa
600 zł
Rezonans Magnetyczny
RTG
Rtg górnego odcinka przewodu pokarmowego
180 zł
Rtg jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji leżącej
125 zł
Rtg jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji stojącej
125 zł
Rtg jelita grubego - wlew doodbytniczy
410 zł
Rtg kości krzyżowo - ogonowej AP
105 zł
Rtg kości krzyżowo - ogonowej AP + boczne
130 zł
Rtg kości krzyżowo - ogonowej zdjęcie boczne
105 zł
Rtg kości łódeczkowatej
135 zł
Rtg kręgosłupa (skolioza) AP + zdjęcie boczne
205 zł
Rtg kręgosłupa AP (skolioza)
175 zł
Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy AP+boczne
155 zł
Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy celowane L5-S1 bok
105 zł
Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia czynnościowe
150 zł
Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcia skośne
140 zł
Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcie boczne
125 zł
Rtg kręgosłupa piersiowego AP + zdjęcie boczne
150 zł
Rtg kręgosłupa piersiowego zdjęcie boczne
110 zł
Rtg kręgosłupa szyjnego - otwory miedzykręgowe
130 zł
Rtg kręgosłupa szyjnego - zdjęcia czynnościowe
140 zł
Rtg kręgosłupa szyjnego AP + boczne
140 zł
Rtg kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika
125 zł
Rtg kręgosłupa szyjnego zdjęcie boczne
105 zł
Rtg łopatki (AP+ zdjęcie styczne)
130 zł
Rtg łopatki AP
105 zł
Rtg łopatki zdjęcie styczne
105 zł
Rtg miednicy
130 zł
Rtg mostka
120 zł
120 zł
Rtg obojczyka
120 zł
Rtg określenie wieku kostnego
115 zł
115 zł
Rtg przedramienia zdjęcie boczne
105 zł
Rtg siodełka tureckiego
105 zł
Rtg stawów barkowych
115 zł
Rtg stawów biodrowych AP
125 zł
Rtg stawów biodrowych AP + osiowe
135 zł
Rtg stawów biodrowych zdjęcie osiowe
125 zł
Rtg stawów krzyżowo-biodrowych
125 zł
Rtg stawów łokciowych- zdjęcie porównawcze AP +profil
220 zł
Rtg stawów mostkowo - obojczykowych
125 zł
Rtg stawu barkowego - zdjęcie skośne
105 zł
Rtg stawu barkowego AP
115 zł
Rtg stawu barkowego AP + zdjęcie osiowe
145 zł
Rtg stawu barkowego zdjęcie osiowe
115 zł
Rtg stawu biodrowego AP
105 zł
Rtg stawu mostkowo-obojczykowego
125 zł
Rtg trzeciego migdała
105 zł
140 zł
Rtg zatok
120 zł
Rtg żeber
135 zł
Rtg żuchwy- zdjęcia skośne
110 zł
Szczepienia
Kwalifikacja do szczepienia (badanie lekarskie + pielęgniarka)
110 zł
Podanie immunoglobuliny przeciwtężcowej
170 zł
Szczepienie AVAXIM
310 zł
Szczepienie Bexsero
690 zł
Szczepienie Boostrix
280 zł
Szczepienie Boostrix POLIO
300 zł
Szczepienie CERVARIX
510 zł
Szczepienie d - szczepionka błonicza
60 zł
Szczepienie Dukoral
410 zł
Szczepienie Dultavax
150 zł
Szczepienie Encepur Adults
170 zł
Szczepienie ENGERIX dla dorosłych
150 zł
Szczepienie ENGERIX dla dzieci
150 zł
Szczepienie Euvax dla dorosłych
130 zł
Szczepienie FSME - IMMUN - JUNIOR
210 zł
Szczepienie FSME-IMMUN
215 zł
Szczepienie Gardasil 9
880 zł
Szczepienie HAVRIX
340 zł
Szczepienie HAVRIX JUNIOR
310 zł
Szczepienie Hexacima
380 zł
Szczepienie HIBERIX
110 zł
Szczepienie IMOVAX - POLIO
175 zł
Szczepienie Infanrix + IPV + HIB
280 zł
Szczepienie INFANRIX DTPa
120 zł
Szczepienie Infanrix hexa
375 zł
Szczepienie Influvac Tetra
90 zł
Szczepienie Ixiaro
790 zł
Szczepienie NEIS VAC-C
250 zł
Szczepienie Nimenrix
360 zł
Szczepienie Pentaxim
285 zł
Szczepienie Pneumo 23
260 zł
Szczepienie PREVENAR 13-walentna
460 zł
Szczepienie Priorix
230 zł
Szczepienie Priorix-Tetra
500 zł
Szczepienie Rotarix
590 zł
Szczepienie RotaTeq
480 zł
Szczepienie Stamaril
420 zł
Szczepienie Synflorix
370 zł
Szczepienie Td
100 zł
Szczepienie Tetana
100 zł
Szczepienie TWINRIX ADULT
390 zł
Szczepienie Typhim Vi
450 zł
Szczepienie Varilrix
390 zł
Szczepienie Vaxigrip Tetra
110 zł
Szczepienie Verorab
360 zł
Tomografia komputerowa
540 zł
530 zł
530 zł
480 zł
Urologia
Pakiet - adrenalektomia w asyście robota da Vinci (pokój 2-os.) dr Paweł Salwa
55000 zł
Pakiet - nefrektomia częściowa lub radykalna w asyście robota da Vinci (pokój 2-os.) dr Paweł Salwa
59900 zł
Pakiet - nefrektomia częściowa lub radykalna w asyście robota da Vinci (pokój 2-os.)
39500 zł
Pakiet - wytworzenie nowego połączenia moczowodu z pęcherzem (ureterocystoneostomia) w asyście robota da Vinci (pok. 2-os.)
74000 zł
Podanie preparatu do pęcherza moczowego metodą endoskopową
od 5000 zł
Cewnikowanie pęcherza moczowego
120 zł
od 850 zł
Endoskopowa przezcewkowa resekcja wzgórka nasiennego w niedrożności przewodów wytryskowych i torbielach stercza (TURED)
od 6000 zł
Endoskopowe nacięcie cewki moczowej
od 2500 zł
Endoskopowe wprowadzenie cewnika D-J na stałe lub cewników w celu usunięcia złogów
od 1000 zł
Implantacja sztucznego zwieracza cewki moczowej
od 21000 zł
Małoinwazyjne leczenie łagodnego przerostu prostaty parą wodną (Rezum)
od 12900 zł
Neuromodulacja krzyżowa - test (TLE I)
od 7000 zł
Neuromodulacja krzyżowa - wszczepienie stymulatora (TLE II)
od 8000 zł
Pakiet - prostatektomia laparoskopowa (CLRP)
25000 zł
Pakiet - Usunięcie torbieli nerki w asyście robota da Vinci (pokój 2-os.) dr Paweł Salwa
59900 zł
Podcięcie wędzidełka prącia u dorosłych
od 1000 zł
Rekonstrukcja anatomii miednicy mniejszej w asyście robota da Vinci - sakrokolpopeksja
od 30000 zł
Rekonstrukcja anatomii miednicy mniejszej w asyście robota da Vinci - podwieszenie z wykorzystaniem więzadła grzebieniowego
od 27500 zł
Wazektomia (podwiązanie nasieniowodów) ze wskazań medycznych, jednostronnie lub obustronnie
od 2000 zł
Znieczulenia
Krótkie znieczulenie dożylne
880 zł
Odcinkowe znieczulenie dożylne
720 zł
Sedacja do zabiegu
990 zł
Sedacja wziewna – Kalinox
130 zł
Znieczulenie do badań endoskopowych
400 zł
Znieczulenie ogólne dotchawicze do 1 godziny
1490 zł
Znieczulenie ogólne dotchawicze powyżej 1 godziny - cena za każdą rozpoczętą godzinę
900 zł
Znieczulenie ogólne z użyciem maski krtaniowej do 1 godziny
1290 zł
Znieczulenie ogólne z użyciem maski krtaniowej powyżej 1 godziny - cena za każdą rozpoczętą godzinę
790 zł
Znieczulenie podpajęczynówkowe połączone ze znieczuleniem zewnątrzoponowym do 1 godziny
1290 zł
Znieczulenie podpajęczynówkowe połączone ze znieczuleniem zewnątrzoponowym, dopłata powyżej jednej godziny (na dobę)
690 zł
Znieczulenie podpajęczynówkowe z sedacją
1450 zł
Znieczulenie zewnątrzoponowe
750 zł
Konsultacja chirurgiczna