Oddziały

Wraz z uruchomieniem w 2009 roku Szpitala Medicover, Medicover swoim Pacjentom oferuje kompleksowy model opieki medycznej oparty zarówno o diagnostykę, konsultacje jak i hospitalizację.

Hospitalizacja w Szpitalu Medicover – to pobyt pacjenta w szpitalu, trwający co najmniej jedną noc. Hospitalizacja odbywa się zawsze na podstawie skierowania od lekarza. Lekarz kieruje pacjenta do szpitala, kiedy jego stan zdrowia wymaga wyspecjalizowanych badań, zabiegu lub obserwacji, a nie można tego przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych.

W czasie pobytu w Szpital Medicover Pacjent otoczony jest kompleksową opieką gwarantująca mu zarówno dodatkowe badania diagnostyczne, leczenie oraz pielęgnację  i jeśli zachodzi taka potrzeba rehabilitację.

W wyznaczonym dniu Pacjent zgłasza się do Szpitala, gdzie po dokonaniu wszelkich formalności kierowany jest do wskazanej Kliniki. Nasi Pacjenci mają możliwość pobytu  w pokojach dwu- i jednoosobowych z dostępem do kuchni oddziałowej, a dla odwiedzających gości restauracji zlokalizowanej w holu głównym.

 

   <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/neonatologia/" style="color:white" target="_blank"> NEONATOLOGIA</a> <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/ginekologia-zabieg/" style="color:white" target="_blank"> GINEKOLOGIA</a> <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/oddzial-poloznictwa/" style="color:white" target="_blank"> POŁOŻNICTWO</a>

<a href="https://www.medicover.pl/szpital/ortopedia-warszawa/ " style="color:white" target="_blank"> ORTOPEDIA</a><a href=" https://www.medicover.pl/szpital/chirurgia/ " style="color:white" target="_blank"> CHIRURGIA</a> <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/chirurgia-urologiczna/" style="color:white" target="_blank"> UROLOGIA</a>

<a href=" https://www.medicover.pl/szpital/kardiochirurgia/" style="color:white" target="_blank"> KARDIOCHIRURGIA</a> <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/kardiologia/ " style="color:white" target="_blank"> KARDIOLOGIA</a> <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/interna/" style="color:white" target="_blank"> CHOROBY WEWNĘTRZNE</a>

<a href=" https://www.medicover.pl/szpital/pomoc-24h/ " style="color:white" target="_blank"> OSTRY DYŻUR</a> <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/wellness/ " style="color:white" target="_blank"> WELLNESS</a> <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/pediatria/ " style="color:white" target="_blank"> PEDIATRIA</a>

______________________________________________________________________________________

Czas pobytu w naszym szpitalu uzależniony jest od rodzaju zabiegu czy operacji na jaki Pacjent został skierowany. O terminie wyjścia ze Szpitala Pacjent informowany jest przez lekarza prowadzącego. Po zakończonej hospitalizacji pacjent otrzymuje kartę wypisu ze szpitala, zalecenia, recepty oraz wskazówki co do dalszego procesu leczenia.