Wraz z uruchomieniem w 2009 roku Szpitala Medicover, naszym Pacjentom oferujemy kompleksowy model opieki medycznej oparty zarówno o diagnostykę, konsultacje jak i hospitalizację.

W roku akademickim 2021/22 Szpital Medicover rozpoczął współpracę z Uczelnią Łazarskiego. Na mocy podpisanej umowy, lekarze Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Kardiologii, Kardiochirurgii, Ginekologii, Położnictwa oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii będą kształcili studentów kierunku lekarskiego.

Hospitalizacja w Szpitalu Medicover – to pobyt Pacjenta w szpitalu, trwający co najmniej jedną noc. Hospitalizacja odbywa się zawsze na podstawie skierowania od lekarza. Lekarz kieruje Pacjenta do Szpitala, kiedy jego stan zdrowia wymaga wyspecjalizowanych badań, zabiegu lub obserwacji, a nie można tego przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych.

W czasie pobytu w Szpital Medicover Pacjent otoczony jest kompleksową opieką gwarantującą mu zarówno dodatkowe badania diagnostyczne, jak i leczenie oraz pielęgnację i, jeśli zachodzi taka potrzeba, rehabilitację.

W wyznaczonym dniu Pacjent zgłasza się do Szpitala, gdzie po dokonaniu wszelkich formalności kierowany jest do wskazanej Kliniki. Nasi Pacjenci mają możliwość pobytu w pokojach dwu- i jednoosobowych z dostępem do kuchni oddziałowej, a dla odwiedzających gości - restauracji zlokalizowanej w holu głównym.

 

   <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/neonatologia/" style="color:white" target="_blank"> NEONATOLOGIA</a> <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/ginekologia-zabieg/" style="color:white" target="_blank"> GINEKOLOGIA</a> <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/oddzial-poloznictwa/" style="color:white" target="_blank"> POŁOŻNICTWO</a>

<a href="https://www.medicover.pl/szpital/ortopedia-warszawa/ " style="color:white" target="_blank"> ORTOPEDIA</a><a href=" https://www.medicover.pl/szpital/chirurgia/ " style="color:white" target="_blank"> CHIRURGIA</a> <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/chirurgia-urologiczna/" style="color:white" target="_blank"> UROLOGIA</a>

<a href=" https://www.medicover.pl/szpital/kardiochirurgia/" style="color:white" target="_blank"> KARDIOCHIRURGIA</a> <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/kardiologia/ " style="color:white" target="_blank"> KARDIOLOGIA</a> <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/interna/" style="color:white" target="_blank"> CHOROBY WEWNĘTRZNE</a>

<a href=" https://www.medicover.pl/szpital/pomoc-24h/ " style="color:white" target="_blank"> OSTRY DYŻUR</a> <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/wellness/ " style="color:white" target="_blank"> WELLNESS</a> <a href=" https://www.medicover.pl/szpital/pediatria/ " style="color:white" target="_blank"> PEDIATRIA</a>


Czas pobytu w naszym Szpitalu uzależniony jest od rodzaju zabiegu czy operacji na jaką Pacjent został skierowany. O terminie wyjścia ze Szpitala Pacjent informowany jest przez lekarza prowadzącego. Po zakończonej hospitalizacji Pacjent otrzymuje kartę wypisu ze szpitala, zalecenia, recepty oraz wskazówki co do dalszego procesu leczenia.


Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.
Zadzwoń  500 900 900  |  Napisz do nas >>


Szpital Medicover
Aleja Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa