Oddziały

Wraz z uruchomieniem w 2009 roku Szpitala Medicover, Medicover swoim Pacjentom oferuje kompleksowy model opieki medycznej oparty zarówno o diagnostykę, konsultacje jak i hospitalizację.

Hospitalizacja w Szpitalu Medicover – to pobyt pacjenta w szpitalu, trwający co najmniej jedną noc. Hospitalizacja odbywa się zawsze na podstawie skierowania od lekarza. Lekarz kieruje pacjenta do szpitala, kiedy jego stan zdrowia wymaga wyspecjalizowanych badań, zabiegu lub obserwacji, a nie można tego przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych.

W czasie pobytu w Szpital Medicover Pacjent otoczony jest kompleksową opieką gwarantująca mu zarówno dodatkowe badania diagnostyczne, leczenie oraz pielęgnację  i jeśli zachodzi taka potrzeba rehabilitację.

W wyznaczonym dniu Pacjent zgłasza się do Szpitala, gdzie po dokonaniu wszelkich formalności kierowany jest do wskazanej Kliniki. Nasi Pacjenci mają możliwość pobytu  w pokojach dwu- i jednoosobowych z dostępem do kuchni oddziałowej, a dla odwiedzających gości restauracji zlokalizowanej w holu głównym.

Położnictwo

Ginekologia

Neonatologia

Interna

Kardiochirurgia

Kardiologia

Chirurgia

Chirurgia okulistyczna

Chirurgia plastyczna

Medycyna estetyczna

Neurochirurgia

Pediatria i chirurgia dziecięca

Urologia

Ortopedia

Hematologia

Szybka terapia onkologiczna

Oddział intensywnej terapii

Czas pobytu w naszym szpitalu uzależniony jest od rodzaju zabiegu czy operacji na jaki Pacjent został skierowany. O terminie wyjścia ze Szpitala Pacjent informowany jest przez lekarza prowadzącego. Po zakończonej hospitalizacji pacjent otrzymuje kartę wypisu ze szpitala, zalecenia, recepty oraz wskazówki co do dalszego procesu leczenia.