Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w celu ułatwienia Państwu kontaktu i dostępu do informacji w zakresie zakażeń koronawirusem udostępnił w ramach infolinii numery telefonów:

czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. 8:00-15:30 oraz adres e-mail: koronawirus@pssewawa.pl

W razie potrzeby uzyskania pilnych informacji poza ww. godzinami udostępniony zostaje nr telefonu 606-108-040, pod którym dostępnych jest pięciu konsultantów.

Jednocześnie prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.