Alergicy a COVID-19 – ryzyko zakażenia, leczenie, odczulanie. Pytania i odpowiedzi

COVID-19 to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. U osób dorosłych jej najczęstszymi objawami są wysoka gorączka, kaszel, duszności i osłabienie. Szacuje się, że 81 proc. osób ma łagodny przebieg choroby, jednak szczególnie narażone na cięższy przebieg COVID-19 są osoby z pewnymi chorobami przewlekłymi. Czy alergicy są bardziej narażeni na zakażenie i cięższy przebieg COVID-19?
Koronawirus a alergicy.

Czy alergicy są bardziej narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2?

Analiza danych dotyczących 140 osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 (Wuhan, Chiny) wykazała, że choroby alergiczne i astma nie są czynnikami ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

Czy alergicy mogą mieć cięższy przebieg choroby COVID-19?

Należy pamiętać, że szczególnie narażone na cięższy przebieg choroby są osoby powyżej 60. roku życia oraz pacjenci z niektórymi chorobami przewlekłymi, np. układu krążenia (w tym chorobą wieńcową serca i nadciśnieniem tętniczym), układu oddechowego i nowotworami.

Nie wykazano zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 u osób z chorobami alergicznymi i astmą.

Dlaczego warto kontynuować dotychczasowe leczenie astmy?

Lekarze podejrzewają, że w przypadku złej kontroli astmy i zaostrzenia jej objawów przebieg COVID-19 może być cięższy. Dlatego zaleca się kontynuowanie leczenia i utrzymywanie dobrej kontroli objawów choroby podstawowej.

Kontynuacja leczenia i dobra kontrola astmy to również mniejsze ryzyko potrzeby udania się na ostry dyżur czy korzystania z pilnej pomocy medycznej – w obecnej sytuacji epidemicznej taki typ konsultacji zwiększa ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Odłóż wizyty, które nie są pilne na późniejszy termin lub zamień wizytę stacjonarną na poradę telefoniczną, jeśli twój stan zdrowia na to pozwala.

Czy leki przeciwhistaminowe zwiększają ryzyko zakażenia SARS-CoV-2?

Leki przeciwhistaminowe stosowane dość często w przebiegu chorób alergicznych nie osłabiają układu odpornościowego. Nie ma powodu, by zwiększały ryzyko zakażenia infekcją wirusową lub bakteryjną. Zaleca się kontynuację dotychczasowego leczenia przeciwhistaminowego.

Kontynuować czy przerwać odczulanie?

Zgodnie z wytycznymi Konsultanta Krajowego w dziedzinie alergologii w sprawie prowadzenia swoistej immunoterapii alergenowej w okresie epidemii COVID-19 plan postępowania należy w każdym przypadku ustalać indywidualnie z alergologiem.

Jeżeli jesteś pacjentem Medicover, umów poradę telefoniczną ze swoim alergologiem poprzez Medicover OnLine (mol.medicover.pl). Lekarz alergolog przeanalizuje twoją dokumentację medyczną i określi wskazania do kontynuacji lub czasowego przerwania immunoterapii i zaproponuje dalsze postepowanie.

Objaw COVID-19 Choroba alergiczna
Gorączka

+
(90 proc. przypadków)

-
Suchy kaszel +

+

(zwłaszcza astma)
Duszności +

+

(zwłaszcza astma)
Zmęczenie + +
Ból gardła + -
Ból mięśni + -
Zatkany nos Rzadko (5 proc.) +
Katar - +
Kichanie - +
Świąd, zaczerwienienie i łzawienie oczu rzadko +
Sucha skóra i świąd - +

Przebieg COVID-19 u dzieci i dorosłych się różni. U dzieci najczęstszymi objawami są: gorączka (zwykle nieprzekraczająca 37,5C), kaszel i zaczerwienienie gardła.

Jakie są zalecenia dla alergików na czas pandemii COVID-19?

Nie ma silnych dowodów naukowych dotyczących postępowania w astmie czy chorobach alergicznych podczas pandemii COVID-19. Zalecenia ekspertów opierają się na wiedzy dotyczącej chorób alergicznych i rozpowszechniania się zakażeń SARS-CoV-2.

 • W przypadku astmy zalecana jest kontynuacja leczenia i monitorowanie objawów, zarówno pod kątem zaostrzenia choroby podstawowej, jak i wystąpienia COVID-19. Nie zaleca się przerywania leczenia, również biologicznego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy lekarz prowadzący zaleci inaczej.
 • Osoby stosujące leki immunosupresyjne mogą być w grupie zwiększonego ryzyka infekcji. Powinny kontynuować leczenie, by zapobiec zaostrzeniu choroby podstawowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy lekarz prowadzący zaleci inaczej.
 • W miarę możliwości powinno się zamienić wizyty stacjonarne na porady telefoniczne lub przesunąć je w czasie, by zostać w domu i zmniejszyć ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.
 • Osoby przyjmujące stałe leki powinny upewnić się, że są zaopatrzone w niezbędne leki na okres przynajmniej kolejnych 30 dni.
 • Wszyscy powinni stosować odpowiednie środki zapobiegawcze.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE DLA ALERGIKÓW I ASTMATYKÓW
NA CZAS PANDEMII COVID-19

 • Unikaj czynników zaostrzających objawy chorób alergicznych i astmy, jeśli są one znane.
  Więcej o radzeniu sobie z alergią wziewną dowiesz się z artykułu "Kalendarz pylenia 2020"
 • Jeżeli możesz, zostań w domu. Wychodź tylko w sytuacjach uzasadnionych: spacer z psem, zakupy, praca, opieka nad bliskimi.
 • Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je odpowiednim preparatem na bazie alkoholu (min. 60%).
  Zobacz, jak prawidłowo myć ręce:

 • Unikaj dotykania twarzy, w tym okolicy nosa, oczu, ust.
 • Ogranicz spotkania z innymi ludźmi do minimum, w razie kontaktu zachowaj odległość przynajmniej 2 m od drugiej osoby.
 • Zostań w domu, zwłaszcza w razie wystąpienia objawów grypopodobnych.
 • Zakrywaj usta i nos podczas kaszlu i kichania przedramieniem lub chusteczką jednorazową (którą niezwłocznie po użyciu wyrzuć).
 • Nie noś maseczki ochronnej, jeśli nie zauważyłeś u siebie objawów grypopodobnych.
 • Regularnie odkażaj powierzchnie użytkowe, tj. klamki, uchwyty, blaty. Unikaj preparatów, które mogą zaostrzać objawy choroby podstawowej.
 • Przestrzegaj zaleceń Ministerstwa Zdrowia, służb sanitarnych i personelu medycznego.

Gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących COVID-19?

Zostań w domu – każde wyjście to ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2.

Referencje:

 1. https://education.aaaai.org/resources-for-a-i-clinicians/task-force-messages_COVID-19
 2. Zhang J.J., Dong X., Cao Y.Y. i wsp. Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China. Allergy 2020; Feb 19, doi: 10.1111/all. 14238.
 3. https://wroclaw.tvp.pl/47218555/alergie-a-koronawirus-prof-jutel-osoby-z-objawami-astmy-narazone-bardziej
 4. https://education.aaaai.org/resources-for-a-i-clinicians/task-force-messages_COVID-19
 5. https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/asthma-library/covid-asthma,
 6. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/asthma.html, https://www.asthma.org.uk/advice/triggers/coronavirus-covid-19/.
 7. Lu X et al. N Engl J Med 2020 Mar 18; [e-pub], https://doi.org/10.1056/NEJMc2005073.
 8. https://icrcat.com/en/coronavirus-and-conjunctivitis/
Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 30.03.2020
Data ostatniej aktualizacji 30.07.2021