Najczęstsze choroby układu krążenia

Od wielu lat choroby układu sercowo-naczyniowego są pierwszą przyczyną zgonów w Polsce. Można im w dużej mierze zapobiec, prowadząc zdrowy tryb życia. Dlatego tak wiele uwagi poświęca się obecnie kwestiom związanym z profilaktyką chorób układu krążenia.
Jakie są przyczyny występowania chorób układu krążenia?

Czynniki ryzyka chorób serca

Obserwacja pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami serca doprowadziła lekarzy do sformułowania wniosków, obejmujących tzw. czynniki ryzyka. Są to pewne parametry, których występowanie istotnie podwyższa prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia. Wśród nich wymienić należy m.in. nieprawidłowości w zakresie profilu lipidowego (zbyt wysokie stężenie tzw. złego cholesterolu czy triglicerydów), otyłość, nadwaga, zbyt mała aktywność fizyczna, nieodpowiednia dieta, zwiększone ryzyko wystąpienia chorób serca ze względu na uwarunkowania genetyczne.

Choroby cywilizacyjne, takie jak hipercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca, prowadzą np. do zawałów mięśnia sercowego, udarów mózgu (krwotocznych i niedokrwiennych), tętniaków czy zakrzepicy.

Choroby układu krążenia

Jakie są choroby układu krążenia? 

Chorób układu krążenia jest wiele. Wyróżnić można zarówno wady wrodzone serca, choroby
o podłożu genetycznym, a także choroby nabyte. Najczęściej obserwuje się występowanie:

 • nadciśnienia tętniczego, to stan, w którym ciśnienie tętnicze krwi jest wyższe niż przyjęta górna granica; powoduje ono liczne objawy, w tym m.in. ból głowy, bezsenność, szumy uszne, zaburzenia widzenia; jest najważniejszym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia; nieleczone lub niewystarczająco skutecznie leczone nadciśnienie prowadzi do rozwoju miażdżycy i jej powikłań, uszkodzenia mikrokrążenia i niewydolności serca;
 • niewydolności serca, czyli sytuacji, w której serce nie ma wystarczającej mocy, aby przepompować odpowiednią ilość krwi, która zaopatrzy wszystkie narządy i komórki organizmu w tlen i wartości odżywcze, najczęściej objawia się występowaniem duszności, osłabieniem łatwym męczeniem się nawet przy niewielkim wysiłku, obrzękami;
 • zawału serca, do którego dochodzi na skutek przerwania dopływu krwi do części mięśnia sercowego przez dłuższy czas, a w konsekwencji do martwicy części jego komórek;
  dzieje się tak zwykle z powodu powstającego na blaszce miażdżycowej zakrzepu, który nagle ogranicza drożność tętnicy wieńcowej; objawia się zazwyczaj intensywnym bólem w klatce piersiowej, który może promieniować np. do barku, żuchwy, oraz m.in. dusznością, nudnościami, wymiotami, niepokojem;
 • choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa), której istotą jest niewłaściwe zaopatrzenie serca w krew tętniczą, co jest wynikiem nieprawidłowego funkcjonowania naczyń wieńcowych z powodu ich zwężenia związanego z miażdżycą naczyń krwionośnych; w zwykłej postaci objawia się m.in. krótkim oddechem przy niewielkim wysiłku, szybkim przyrostem masy ciała, obrzękiem łydek, nietypowym zmęczeniem;
 • zaburzenia rytmu serca (arytmie) to zaburzenia, jakie pojawiają się w pracy serca, wśród których wyróżnić można częstoskurcz (przyspieszona akcja serca) oraz rzadkoskurcz (zwolniona akcja serca), w przypadku wystąpienia częstoskurczu może dojść do migotania przedsionków lub komór;
 • udar mózgu, czyli miejscowe zaburzenie krążenia krwi w obrębie naczyń zlokalizowanych
  w mózgu, do którego dochodzi nagle; w praktyce wyróżnia się dwa rodzaje udarów - niedokrwienny (tzw. zawał mózgu), do którego dochodzi w wyniku zablokowania naczynia mózgowego skrzepliną, oraz krwotoczny - wówczas występuje wylew krwi do mózgu,
  w wyniku pęknięcia tętnicy mózgowej.

Profilaktyka choróby serca

W diagnostyce oraz leczeniu chorób serca bardzo ważna jest profilaktyka. Odpowiednia dawka ruchu, zbilansowana dieta, dopasowana do potrzeb pacjenta, to tylko wybrane czynniki, które mogą korzystnie wpłynąć na stan i zdrowie mięśnia sercowego. Działania profilaktyczne pozwalają zapobiegać wielu ciężkim chorobom. Szczególnie istotne są codzienne nawyki, jednak nie można zapominać o wykonywaniu regularnych badań diagnostycznych oraz kontroli lekarskiej.


Dowiedz się więcej o badaniach na cholesterol, jego nadmiar w organizmie może być niebezpieczny dla zdrowia i wpływać na zwiększone ryzyko wystąpienia chorób serca: 

Badania na cholesterol: 

Inne badania dla serca:

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania. Należy potwierdzić przy zakupie badania szczegóły do jego przygotowania.
Data dodania 19.03.2021
Data ostatniej aktualizacji 16.03.2023