Ból w klatce piersiowej może przybierać różne formy. Niektórzy czują ucisk w klatce piersiowej, niektórzy kłucie za mostkiem, inni mówią o uczuciu rozrywania, palenia albo o przeszywającym lub promieniującym bólu. Ból ten może mieć odmienny charakter: nasilający się stopniowo lub pojawiający się nagle z dużą intensywnością; długotrwały lub krótkookresowy.

Taki ból budzi niepokój, ponieważ kojarzymy go z problemami z sercem (w przypadku zawału serca konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska). Jednak nie tylko choroby układu sercowo-naczyniowego dają objaw w postaci bólu w klatce piersiowej. Może go powodować wiele innych schorzeń, np. narządów znajdujących się poza klatką piersiową, tj. przełyku, żołądka.

Ból w klatce piersiowej przyczyny

Ból w klatce piersiowej może być oznaką arytmii serca.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.