Cytologia u położnej – korzyści z szybkiego wykonania badania

Rak szyjki macicy przyczynia się do dużej śmiertelności kobiet (rocznie nawet 50 proc. chorych). Szacuje się, że stanowi czwarty co do częstości występowania nowotwór wśród kobiet na świecie, przy czym w rejonach, gdzie wprowadzono programy badań skriningowych, jego występowanie zmalało. Regularne badania cytologiczne to najprostszy sposób wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, a wczesne wykrycie niepokojących zmian zwiększa szansę na wyleczenie.
Cytologię może zrobić położna.

Zgodnie z zaleceniami medycznymi, każda kobieta, która skończyła 25 lat lub młodsza, ale aktywna seksualnie od co najmniej 3 lat, powinna wykonywać badanie cytologiczne nie rzadziej niż co 3 lata.

W Medicover materiał do przesiewowego badania cytologicznego szyjki macicy pobierają, oprócz lekarzy ginekologów, również położne.

O korzyściach i obawach wynikających z pobrania materiału do badania cytologicznego przez położną rozmawiamy z położną Medicover Marią Kornacką-Wojtaś.

Medicover: Czy w celu pobrania cytologii mogę się zgłosić do każdej położnej Medicover?

Maria Kornacka-Wojtaś: Tak, wszystkie położne mogą pobierać materiał do badania cytologicznego. Położna to samodzielny zawód, którego głównym celem jest opieka nad kobietą na każdym etapie jej życia. Czyli, wbrew powszechnej opinii, położne nie zajmują się wyłącznie ciężarnymi, rodzącymi i noworodkami, ale mają jeszcze wiele innych, równie ważnych zadań. Jednym z nich jest dbanie o profilaktykę nowotworów u swoich podopiecznych, która opiera się m.in. na edukacji i właśnie pobieraniu materiału do badań.

M: Kobiety często obawiają się, że badanie wykonane przez położną będzie mniej profesjonalne niż to wykonane przez lekarza ginekologa. Czy słusznie?

MKW: Nie ma powodów do obaw. Położne wykonujące cytologię to wykwalifikowane specjalistki z wyższym wykształceniem, ogromną wiedzą i doświadczeniem. A na najtrudniejszy etap badania profilaktycznego pobrany materiał, tak samo jak w przypadku materiału pobieranego przez ginekologa, trafia do lekarza patomorfologa, który dokonuje oceny, czy w materiale nie ma nieprawidłowych zmian.

Cytologia: zmiany ocenia patomorfolog.

M:  A jakie korzyści dla pacjentki wynikają z możliwości pobrania materiału przez położną?

MKW: Przede wszystkim pacjentki zyskują na dostępności wizyty. Nie muszą już czekać na wizytę u ginekologa, aby wykonać cytologię. A jest to ważne w kontekście odpowiedniego przygotowania do tego badania  – cytologii nie powinno się pobierać podczas miesiączki. Ponadto szybsze wykonanie tego badania profilaktycznego, znacznie przyspiesza ewentualną dalszą diagnostykę.

Dodatkowo dla niektórych kobiet pobranie cytologii przez znaną wcześniej położną może być mniej krępujące i zachęcić je do regularnego wykonywania badania.

M: Dziękujemy za rozmowę.

Przeczytaj także: Wymaz z pochwy u położnej >>


Dowiedz się więcej

Cytologia LBC z badaniem HPV

Wyniki cytologii

Rak szyjki macicy - objawy, przyczyny, leczenie

Cytologia Medicover - sprawdź placówki: 

Cytologia w Krakowie | Cytologia w Warszawie |

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 24.01.2020
Data ostatniej aktualizacji 21.04.2023