COVID-19 a grypa i przeziębienie. Objawy COVID-19, objawy grypy

Okres jesienno-zimowy, to sezon grypy i przeziębienia, w tym roku również nowego koronawirusa ‒ SARS-CoV-2 - wywołującego chorobę COVID-19. Jak odróżnić objawy tych chorób, czy jest to możliwe?
Koronawirus COVID-19 a grypa i przeziębienie.

COVID-19 a grypa i przeziębienie objawy

COVID-19 i grypę łączy wiele podobieństw, dlatego stanowią wyzwanie zarówno dla chorego, jak i dla lekarza. Obie choroby są przenoszone drogą kropelkową – dlatego ich profilaktyka jest podobna (np. częste mycie rąk wodą z mydłem czy zachowanie odpowiedniego dystansu od innych osób w miejscach publicznych).

Koronawirus SARS-CoV-2 

Test genetyczny do wykonania
w punkcie pobrań

Cena: 450 zł

KUP ONLINE

Zarówno wirus grypy, jak i SARS-CoV-2 powodują chorobę układu oddechowego, dlatego objawy również są bardzo zbliżone i stanowią dużą trudność w ich diagnostyce.

COVID-19 a grypa

 

COVID-19

Grypa

Podobieństwa
Objawy gorączka, dreszcze/stan podgorączkowy, kaszel, trudności z oddychaniem/skrócenie oddechu, zmęczenie, ból gardła, katar, ból mięśni/stawów, ból głowy, u niektórych również wymioty i biegunka (częściej u dzieci)
Okres zakaźności osoby zakażone mogą zakażać innych przynajmniej 1 dzień przed pojawieniem się objawów
Droga zakażenia obie choroby są przenoszone drogą kropelkową (kontakt człowiek-człowiek)
Powikłania

zapalenie płuc, niewydolność płuc, ARDS (zespół ostrej niewydolności oddechowej), sepsa, zawał serca lub udar, niewydolność wielonarządowa, zaostrzenie się współistniejących chorób przewlekłych (w tym płuc, serca, układu nerwowego i cukrzycy), wtórne infekcje bakteryjne

Grupy ryzyka ciężkiego przebiegu osoby starsze, osoby z obniżoną odpornością, osoby z pewnymi chorobami współistniejącymi – płuc, serca, cukrzycą, choroby nerek
Różnice
Objawy zaburzenia smaku i/lub węchu -
Czas do wystąpienia objawów (tzw. okres inkubacji) dłuższy – zwykle 5 dni od zakażenia, ale mogą również już 2. dnia lub dopiero 14. dnia krótszy – zwykle objawy pojawiają się w okresie 1-4 dni  od zakażenia
Zakaźność

zwykle 1‒2 dni przed pojawieniem się objawów, ale dłuższy okres zakaźności (nawet do 10‒12 dni od zakażenia)

zwykle 3‒5 dni przed pojawieniem się objawów
Dzieci chorują rzadziej niż dorośli istotny czynnik zakaźności w społeczeństwie
Powikłania
  • zakrzepy krwi w naczyniach żylnych i tętniczych płuc, serca, kończyn dolnych i mózgu,
  • u dzieci: pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny związany z zakażeniem COVID-19 (PIMS-TS)
  • większość osób wraca do zdrowia w ciągu kilku dni do 2 tygodni, ale powikłania obejmują m.in.: zapalenie zatokucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i mięśni
Grupy ryzyka ciężkiego przebiegu osoby z otyłością dzieci, kobiety w ciąży, osoby z chorobami przewlekłymi (w tym: układu oddechowego, krążenia, hormonalnego, nerwowego oraz narządów ‒ wątroby
Szczepionka w trakcie badań klinicznych dostępna
Leki brak zarejestrowanego leku dostępne

*Opracowanie własne na podstawie:

  1. https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm, https://www.who.int/westernpacific/news/q-a-detail/q-a-similarities-and-differences-covid-19-and-influenza
  2. https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19/information/high-risk-groups
  3. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/facts/questions-answers-medical-info
  4. https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/prevention-and-control/vaccines/risk-groups
  5. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html

COVID-19 a grypa różnice

COVID-19 a grypa różnice

COVID-19 a przeziębienie 

 

COVID-19

Przeziębienie

Gorączka

tak

rzadko, zwykle poniżej 38,5C

Kaszel

tak, utrzymujący się suchy kaszel

tak (czasami)

Katar

czasami

tak

Kichanie

czasami

tak

Ból głowy

tak

tak (rzadko)

Ból mięśni

tak

nie

Zaburzenia smaku i/lub węchu

często

czasami

Zapalenie spojówek

tak

czasami (zależy od rodzaju wirusa)

Zmiany skórne

nie

nie

Zmęczenie

tak

czasami

Trudności z oddychaniem, skrócony oddech

tak (u 20 proc. osób z objawami stopnia umiarkowanego do ciężkiego)

nie

 Grypa A i B 
Wykonaj test w kierunku
zdiagnozowania wirusa grypy typu A i B

Cena: 77 zł

KUP ONLINE

*Opracowanie własne na podstawie: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/facts/questions-answers-medical-info, https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm#complications

Rozróżnienie między objawami przeziębienia i grypy a COVID-19 jest ważne z punktu widzenia podjęcia kolejnych kroków.

  • Jeżeli jesteś pacjentem Medicover i pojawią się u Ciebie objawy grypopodobne, skontaktuj się z lekarzem Telefonicznej Porady Medycznej 500 900 510 lub umów poradę telefoniczną poprzez Medicover OnLine i zostań w domu.

Jeżeli pojawią się objawy alarmowe, czyli utrzymująca się gorączka powyżej 39°C, duszność, ból w klatce piersiowej, wybroczyny na skórze, niezwłocznie skontaktuj się z Hotline Medicover 500 900 999 lub z pogotowiem ratunkowym 112.

Pobierz plik PDF: COVID-19 a grypa - czym się różnią

Przeczytaj także: 

SARS-CoV-2 jest nowym koronawirusem, którego dopiero poznajemy, dlatego codziennie pojawiają się nowe doniesienia naukowców, klinicystów i instytucji państwowych. Dokładamy wszelkich starań, by monitorować te informacje i aktualizować możliwie sprawnie zamieszczane treści.

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
autor Agata Stróżyk, Specjalista ds. Informacji Medycznej, Dietetyk kliniczny, sportowy i pediatryczny
Data dodania 01.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 29.09.2020