Kiedyś wyniki cytologii szyjki macicy opisywano skalą Papanicolau, jednak było to rozwiązanie nie do końca precyzyjne i niewystarczające. W związku z tym od 2001 roku Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników rekomenduje ocenę wyników badania cytologicznego, w oparciu o system Bethesda. Jest on o wiele dokładniejszy i dostarcza lekarzowi wiele istotnych informacji istotnych dla interpretacji wyniku.

KUP ONLINE

Spis treści:

  1. Ile czeka się na wynik cytologii?
  2. Wyniki cytologii interpretacja
  3. Wyniki cytologii szyjki macicy grupy

Ile czeka się na wynik cytologii?

Pobrany do badania cytologicznego materiał jest wysyłany do laboratorium, gdzie przeprowadza się ocenę próbki. Czas oczekiwania jest różny i zależy wyłącznie od punktu wykonującego badanie. Z reguły to 14 dni roboczych (czyli ok. 3 tygodni), ale może wydłużyć się do miesiąca.

Wyniki cytologii interpretacja

Interpretacja wyniku badania cytologicznego powinna być dokonywana przez specjalistę – położną lub lekarza. W systemie Bethesda, na podstawie którego oceniana jest pobrana próbka, istotne są szczegółowe oceny pobranego wymazu.

Podstawą jest rodzaj wykonanego badania. System Bethesda wymaga wskazania rodzaju próbki - czy była to cytologia płynna, czy konwencjonalna, a także jej jakości. Wskazuje się czy jakość próbki jest na tyle dobra, aby materiał mógł zostać poddany ocenie. Obok stwierdzenia czy rozmaz może zostać poddany ocenie czy nie, patomorfolog wskazuje szczegółowe cechy próbki, która może zawierać komórki kanałowe szyjki macicy, komórki zapalne lub erytrocyty. W przypadku niemożliwości wykonania oceny konieczne jest wskazanie, z jakiego powodu nie wykonano badania cytologicznego. Powodów może być wiele, jak np. nieprawidłowo technicznie pobrana próbka badawcza lub źle zabezpieczona (utrwalona), co uniemożliwiło ocenę i wykonanie badania.


Zestaw z możliwością zakupu do domu. 

SPRAWDŹ!


Wyniki cytologii szyjki macicy grupy

Jeżeli preparat nadaje się do oceny, wówczas należy opisać ogólną charakterystykę próbki, wskazując czy występujące w rozmazie komórki są prawidłowe czy patologiczne. Ogólny opis klasyfikowany jest do jednej z trzech grup.

Pierwsza z nich oznacza wynik prawidłowy, wówczas nie stwierdza się obecności komórek nowotworowych, preparat nie wykazuje cech śródnabłonkowej neoplazji. Następnym wariantem jest grupa, w której stwierdza się występowanie nieprawidłowych komórek, co skutkuje koniecznością przeprowadzenia dalszej oceny preparatu. W ostatniej grupie oznaczane są inne rodzaje komórek.

Szczegółowa ocena wyniku obejmuje także rodzaj urządzenia, jaki wykorzystano do interpretacji przygotowanego preparatu oraz czy były wykonywane inne, dodatkowe badania, istotne z punktu oceny prawidłowości rozmazu. Bardzo ważnym elementem wyników jest szczegółowy opis wyniku, a także wskazania przeprowadzającego badanie patomorfologa, który wyjaśnia wybrane kwestie oraz wskazuje optymalny sposób dalszego postępowania.

Wynik cytologii szyjki macicy szczegółowy opis

W szczegółowym opisie wyników badania wyróżnia się 4 podstawowe kategorie, do których klasyfikowany jest otrzymany wynik.

Pierwsza z nich, grupa F I to wynik, w którym nie stwierdzono obecności komórek nowotworowych ani cech śródnabłonkowej neoplazji, jednak nie jest to wynik całkowicie prawidłowy, ponieważ występować mogą m.in. tzw. czynniki infekcyjne, czyli komórki grzybów (np. Candida), bakterie morfologiczne, zmiany w obrębie flory bakteryjnej czy inne zmiany cytologiczne. Zdarza się, że u niektórych pacjentek, wynik zakwalifikowany został do grupy F I ze względu na zmiany nienowotworowe, odczynowe, powstałe w efekcie obecności stanu zapalnego czy na skutek radioterapii. Grupa ta oznaczać może również, że stwierdzono występowanie komórek gruczołowych po histerektomii lub w przypadku atrofii.

W grupie F II stwierdza się natomiast występowanie komórek endometrialnych u kobiet, które ukończyły 40 rok życia.

Kolejna, grupa F III oznacza, że w badanym preparacie wykryto komórki nabłonka, w szczególności: komórki nabłonka wielowarstwowego płaskiego, komórki gruczołowe, jak np. komórki endometrialne, gruczołowe czy endocerwikalne oraz gruczolakoraki.

Ostatnia, grupa F IV oznacza pozostałe nowotwory złośliwe.

Jeżeli wynik cytologii będzie nieprawidłowy, pacjentka zazwyczaj jest o tym informowana telefonicznie. Z takim wynikiem powinna skonsultować się z lekarzem, który podejmie decyzję co do dalszego postępowania.

Przeczytaj także: 

Cytologia szyjki macicy | Cytologia LBC z badaniem HPV | Cytologia płynna | Jak wygląda pobranie cytologiczne

Cytologia Medicover - lista lokalizacji:

Cytologia w Warszawie

Cytologia w Krakowie

Cytologia we Wrocławiu