czyli cytologia jednowarstwowa na podłożu płynnym LBC z badaniem DNA HPV

Cytologia szyjki macicy jest jednym z podstawowych badań profilaktycznych, które powinna wykonywać każda kobieta. Zazwyczaj kobiety powinny powtarzać badanie cytologiczne nie rzadziej niż co 3 lata, gdy poprzednie wyniki były prawidłowe, a kobieta nie ma zwiększonego ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Lekarz może zalecić inną częstotliwość badań, jak również wykonanie po 30. roku życia cytologii płynnej z badaniem DNA HPV. Takie badanie, jeżeli ma prawidłowe wyniki, pozwala zwiększyć odstęp między kolejnymi badaniami cytologicznymi do 5 lat.

Cytologia z badaniem HPV.

Spis treści:

  1. Co to jest cytologia płynna LBC + HPV
  2. Jak wygląda badanie?
  3. Cena

Co to jest cytologia płynna LBC + HPV

Badanie cytologiczne szyjki macicy wykonane może być metodą tradycyjną, jednak w takim wariancie materiał do badania pobiera położna lub lekarz ginekolog. Alternatywą jest badanie cytologii płynnej, które wykonać można samodzielnie w domu.

Czy różni się cytologia płynna od klasycznego badania cytologicznego?

Cytologia LBC (Liquid Based Cytology) różni się od klasycznej postaci tym, że pobrana próbka nie jest nakładana na szkiełko, a wkładana do specjalnego pojemnika z płynnym podłożem. Metoda ta posiada wiele zalet. Jest badaniem dokładniejszym, umożliwiającym wykrycie zmian, które w badaniu tradycyjnym mogłyby zostać niezauważone. Ponadto dzięki temu, że wymaz wkładany jest do podłoża płynnego, zachodzi znacznie niższe prawdopodobieństwo tego, że pobrane komórki mogą ulec uszkodzeniu. Płynne podłoże zabezpiecza pobrany materiał.

Ponadto, dodatkowym atutem jest fakt, że z tak pobranego wymazu z szyjki macicy istnieje możliwość wykonania innych badań, jeśli zajdzie taka potrzeba. W próbce pobranej podczas cytologii tradycyjnej często stwierdza się obecność innych komórek, jak krwinki białe i czerwone, limfocyty czy komórki charakterystyczne dla toczącego się stanu zapalnego. Problem ten eliminowany jest przy wykonaniu badania cytologii płynnej.

HPV a cytologia

Cytologia płynna LBC + HPV może wykryć nie tylko raka szyjki macicy, ale także obecność wirusa HPV.

HPV to z wirus brodawczaka ludzkiego. Do zakażenia dochodzi najczęściej na skutek kontaktów seksualnych z osoba zakażoną. Zdarza się jednak, że zakazić można się również przez korzystanie z tej samej bielizny lub ręcznika, co osoba zakażona, jednak ten sposób należy do rzadkości. Podczas seksu wirus przenoszony jest z osoby chorej na zdrową, gdzie atakowany jest nabłonek. Zmieniona chorobowo przez wirusa brodawczaka ludzkiego HPV tkanka ulega uszkodzeniu, co może zwiększyć ryzyko rozwoju choroby nowotworowej.

Należy podkreślić, że HPV to ogólna nazwa, obejmująca ponad 120 szczepów wirusa, z czego nie wszystkie są tak samo groźne dla zdrowia. Co do zasady, wirusy HPV dzielą się na szczepy niskoonkogenne i wysokoonkogenne. To właśnie ten drugi rodzaj stanowi szczególne zagrożenie. Wśród wirusów wysokoonkogennych wyróżnia się następujące podtypy wirusa - np. 16, 18. 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 67. Podtypy charakteryzujące się niską onkogennością nie pozostają jednak obojętne dla zdrowia, ponieważ mogą wywoływać rozwój brodawek płciowych czy kłykcin kończystych.

Zakażenie wirusem HPV może być groźne dla zdrowia, dlatego problemu nie powinno się bagatelizować. Zestaw do wykonania cytologii LBC oraz jednoczesnego badania w kierunku HPV to rozwiązanie, które pozwala na kompleksową profilaktykę raka szyjki macicy. Próbki do przeprowadzenia badania pobierane są podczas tego samego badania. Bardzo ważne jest, aby cytologię wykonywać regularnie, bo tylko to daje możliwość wczesnego rozpoznania i ewentualnego włączenia odpowiedniego leczenia.

 

Jak wygląda badanie cytologia LBC + HPV?

Badanie cytologiczne typu LBC razem z typowaniem HPV jest badaniem bezbolesnym i polega na pobraniu próbki z dróg rodnych (szyjki macicy) oraz przeniesieniu jej do specjalnie przygotowanego pojemnika. Ten rodzaj cytologii może być pobrany samodzielnie przez pacjentkę, we własnym domu. Wykonanie nie jest trudne, jednak należy zwrócić szczególna uwagę na załączoną do testu instrukcję wykonania. Badanie musi zostać przeprowadzone z zachowaniem należytej staranności, ponieważ od tego zależy rzetelność wyniku.

Cytologia LBC + HPV cena

Koszt badania cytologicznego LBC nie jest wygórowany, jednak w wariancie z HPV badanie jest nieco droższe.

Cytologia z testem HPV w kierunku 28 podtypów wirusa to wydatek rzędu 389 zł. W przypadku cytologii płynnej LBC wykrywającej 14 typów wirusa (badanie wysyłkowe) cena cytologii to 324 zł.

Za badanie cytologiczne z testem HPV (14 typów wirusa) wykonane w placówce zapłacisz od 345 zł. 

CYTOLOGIA LBC+HPV (14 typów)

W PLACÓWCE
Cena od 345 zł

KUP ONLINE

CYTOLOGIA LBC+HPV (14 typów)

DO ZROBIENIA W DOMU
Cena od 324 zł

KUP ONLINE

Przeczytaj także: 

Cytologia szyjki macicy | Cytologia płynnaWyniki cytologii

Dowiedz się więcej:

"Cytologia u położonej - koszyści z szybkiego wykonania badania"

"Test na HPV"