Przewlekłe WZW – badania na wirusowe zapalenie wątroby [WIDEO]

Jak wykrywa się przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby?
Wirusowe zapalenie wątroby jest chorobą wywołaną zakażeniem wirusowym

W celu wykrycia choroby wykonuje się najpierw badania wstępne. Badania polegają na analizie surowicy krwi. W przypadku przewlekłego WZW znajdują się tam białka wirusowe (przy WZW typu B) lub przeciwciała anty-HCV (przy WZW typu C).

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 17.10.2017
Data ostatniej aktualizacji 06.05.2020