Zdarza się, że czasami jedno zagadnienie wymaga połączenia pracy dwóch lub więcej specjalistów. Tak jest w przypadku zmian chorobowych czy nieprawidłowości w okolicy zatok szczękowych. Zatokami zajmuje się najczęściej lekarz laryngolog. Jednak jeśli potrzebne są zabiegi czy operacje – swoją pomocą służy chirurg stomatolog. Jakiego rodzaju działania obejmuje plastyka zatoki szczękowej? 

Czym jest zatoka szczękowa? 

Zatoki szczękowe zlokalizowane są po obu stronach twarzy w okolicach kości szczęki. Mają formę jam – pustych przestrzeni, ale ich funkcja, wbrew temu, co można sądzić po ich wyglądzie, ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania człowieka. Do czego służą zatoki szczękowe? Ogrzewają wdychane powietrze, a także chronią mózgoczaszkę przed urazami. Stanowią też przestrzeń rezonacyjną, dzięki czemu hamują przewodzenie dźwięku przez kości. 

Ze względu na to, że zatoki szczękowe są połączone z jamą nosową, są szczególnie narażone na wszelkie infekcje bakteryjne i wirusowe oraz wrażliwe na występowanie różnego rodzaju stanów zapalnych. Czasami w przypadku zapalenia zatoki szczękowej wystarczające okazuje się leczenie farmakologiczne. Zdarza się jednak, że potrzebna jest interwencja w postaci zabiegu. Operacje zatok szczękowych mają miejsce również w przypadku powikłań po wykonanych zabiegach stomatologicznych. 

Operacje zatok szczękowych – metoda Caldwella-Luca 

Poważne zabiegi obejmujące obszar zatok szczękowych wykonywane są m.in. przy przewlekłym, ropnym zapaleniu (pochodzącym od zęba bądź nie), a także po wykryciu zmian chorobowych typu polipy, guzki czy torbiele. Operacje na zatokach szczękowych przeprowadza się również w przypadku urazów twarzoczaszki. 

Tego rodzaju procedury chirurgiczne wykonywane są w znieczuleniu ogólnym i polegają na otwarciu zatoki. Metoda Caldwella-Luca zakłada dostęp do zatoki poprzez szczękę, a dokładniej dół nadkłowy. Dzięki temu lekarz może precyzyjnie ocenić stan jamy i usunąć zmiany chorobowe. Tego typu operacje zakładają kilkudniową szpitalną rekonwalescencję pacjenta. 

Przeprowadzaniem wspomnianych wyżej procedur zajmują się zwykle chirurdzy szczękowo-twarzowi, a nie specjaliści z zakresu chirurgii stomatologicznej. Nie każdy zabieg z zakresu chirurgii zatokowej zakłada jednak tak dużą inwazyjność. 

Podniesienie dna zatoki szczękowej – kiedy się wykonuje? 

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej wykonywany jest zwykle przed rozpoczęciem właściwego leczenia implantologicznego. Aby bowiem można było prawidłowo wszczepić implanty zębowe, konieczne jest stworzenie ku temu odpowiednich warunków. Czasami dno zatoki szczękowej ulega stopniowemu obniżeniu z uwagi na braki zębowe i zanikanie kości wyrostka zębodołowego. W takiej sytuacji tkanka kostna nie jest wystarczająco gruba, by umieścić w niej implant, a nie można pozwolić na to, by uzupełnienia protetyczne sięgały zatoki szczękowej. 

Rozwiązaniem jest właśnie podniesienie dna zatoki szczękowej, które oznacza odbudowę tkanki kostnej. W miejscu, które wymaga regeneracji kości wszczepia się materiał, który z czasem przekształca się w kość pacjenta, niejako wtapiając się w tkanki. W zależności od tego, jak poważnego i dużego uzupełnienia wymaga dany przypadek, podniesienie dna zatoki szczękowej może przebiegać w dwojaki sposób. 

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą 

Metoda otwarta stosowana jest w przypadku rozległych braków lub sytuacji, w której chirurg potrzebuje wyjątkowo precyzyjnego obrazu pola zabiegu. Przeszczepu dokonuje się bezpośrednio przez zatokę szczękową poprzez jej otwarcie. Zabieg polega na uzyskaniu dostępu i odwarstwieniu błony śluzowej wyściełającej zatokę, a następnie na umieszczeniu w uzyskanym miejscu kości lub materiału kościozastępczego. Tego rodzaju metoda zakłada przeprowadzanie zabiegu na kilka miesięcy przed właściwym leczeniem implantologicznym. 

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą 

Kiedy nie jest konieczna rozległa odbudowa tkanki kostnej, ani bardziej inwazyjne zabiegi, specjaliści stosują metodę zamkniętą. Polega ona na tym, że materiał do regeneracji kości dostarcza się bezpośrednio przez otwory wywiercone pod implanty. Nie otwiera się zatoki, a więc proces gojenia jest szybszy. Tego rodzaju zabieg zakłada jednak mniejszą kontrolę lekarza nad całością procesu i umożliwia dokonywanie regeneracji kości w mniejszym zakresie niż metoda otwarta. 

W każdym przypadku o wyborze optymalnej metody przeprowadzenia zabiegu powinien zdecydować specjalista-chirurg. Możliwość regeneracji kości to szansa dla osób, które wcześniej nie mogły nawet rozważać wszczepienia implantów. 

Zamknięcie przetoki ustno-zatokowej – powikłania po ekstrakcji zęba 

Przetoka, czyli inaczej połączenie ustno-zatokowe, powstaje u pacjentów mających braki zębowe. Czasami wierzchołki korzeni zębowych oddziela od zatoki szczękowej bardzo cienka warstwa tkanki kostnej i błony śluzowej. W przypadku ekstrakcji zębów może dojść do otwarcia połączenia ustno-zatokowego. Jest to bardzo niepożądane i może prowadzić do wywoływania niebezpiecznych dla zdrowia stanów zapalnych. 

Jakie są objawy przetoki ustno-zatokowej? Lekarz potrafi je łatwo rozpoznać, prosząc pacjenta o przyciśnięcie skrzydełek nosa i lekkie dmuchanie przez nos. Jeśli nastąpiło połączenie ust z zatoką, to specjalista dostrzeże wydostające się z zębodołu powietrze. Sam pacjent może też zaobserwować i doświadczyć tego powikłania, kiedy podczas picia płyny będą się przedostawać do kanału nosowego. 

Co robić z przetoką ustno-nosową? Jeśli otwarcie jest małe – lekarze często zalecają zaczekać na samoistne jego zasklepienie. Jeśli zaś jest ono większe (kilka milimetrów), to konieczna jest interwencja chirurgiczna. Chirurg nacina płat śluzówkowo-okostnowy, przemieszcza go na powstałe „otwarcie”, a następnie zszywa ranę. Po takim zabiegu konieczna jest antybiotykoterapia. Należy pamiętać, że tego typu procedurę należy wykonać jak najszybciej po zidentyfikowaniu problemu. W innym przypadku może dojść do poważniejszych uszkodzeń, bądź wystąpienia stanu zapalnego w obrębie zatoki szczękowej. 

Zabiegi zatok szczękowych – ważna baza dla zdrowego uzębienia 

Działania chirurgiczne w okolicy zatok szczękowych nie kojarzą się pacjentowi z niczym przyjemnym. Współczesna stomatologia, chirurgia stomatologiczna i laryngologia wypracowały już jednak takie metody przeprowadzania zabiegów, by odbywały się one z komfortem dla leczonego. Specjaliści starają się sprawnie, precyzyjnie i bezboleśnie wykonywać kolejne procedury oraz prowadzić leczenie w taki sposób, by rekonwalescencja po zabiegu czy operacji była jak najkrótsza.


Konsultacja merytoryczna artykułu: lek. dent. Konrad Telecki