Profilaktyka 40+

Coraz większa część społeczeństwa ma świadomość, że ważne jest nie tylko diagnozowanie i leczenie chorób, lecz także profilaktyka. Dlatego też, z roku na rok, coraz większą popularnością cieszą się pakiety badań, które w sposób kompleksowy pozwalają zadbać o zdrowie. Od lipca 2021 r. dostępny jest również rządowy program profilaktyki zdrowotnej "Profilaktyka 40 plus" skierowany do wszystkich osób, które ukończyły 40. rok życia.
Profilaktyka 40 plus.

Program "Profilaktyka 40 plus"

Pandemia COVID-19 sprawiła, że wiele osób boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przebytej choroby. Pacjenci muszą przejść odpowiednią rekonwalescencję, aby powrócić do pełni sił, zdrowia i kondycji. Aby to osiągnąć, warto wykonać najważniejsze badania.

Rządowy program "Profilaktyka 40 plus" zakłada realizację badań diagnostycznych dopasowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Jego zadaniem jest określenie czynników ryzyka wystąpienia wybranych chorób, a także ich wykrycie jeszcze w początkowym stadium rozwoju, co z kolei pozwoli, jak najszybciej wdrożyć odpowiednie leczenie.

Jak zapisać się na badania "Profilaktyka 40 plus"?

Aby skorzystać z pakietu badań "Profilaktyka 40 plus" oferowanego przez rząd, trzeba mieć ukończone 40 lat i uzyskać odpowiednie skierowanie.

W Internetowym Koncie Pacjenta dostępna jest specjalna ankieta, którą należy uzupełnić, aby uzyskać e-Skierowanie na badania. Ankietę można wypełnić też poprzez infolinię Domowej Opieki Medycznej pod numerem 22 735 39 53 (w godzinach 8:00-18:00).

Gdy skierowanie zostanie wystawione, wystarczy zapisać się na badania do jednej z placówek.


Od lutego 2023 r. realizatorami rządowego programu Profilaktyka 40 Plus zostały trzy Centra Medyczne w Łodzi:

  • Łódź Pomorska
  • Łódź Piłsudskiego
  • Łódź Śmigłego-Rydza. 

 

UMÓW WIZYTĘ

lub zadzwoń pod pod numer +48 800 100 101, który dostępny jest w godzinach 08:00-18:00. Dotychczasowy numer infolinii 989 będzie funkcjonował do dnia 15 grudnia 2023 r.

Istnieje także możliwość samodzielnego zapisania się przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - https://pacjent.gov.pl/


Placówki Medicover, które nie realizują rządowego programu, mogą wykonać porównywalne badania. Posiadają szeroką ofertę badań diagnostycznych, zarówno laboratoryjnych, jak i obrazowych. Badania dostępne są w ramach posiadanego przez pacjenta abonamentu opieki medycznej lub jako badania płatne. W zależności od potrzeb pacjenta można zrealizować pojedyncze badania lub kompleksowy pakiet badań diagnostycznych.

Jakie badania po 40-tce dla mężczyzn?

Mężczyźni, którzy ukończyli 40 lat, powinni więcej uwagi poświęcić swojemu zdrowiu. Wśród chorób, na które są wyjątkowo narażeni, wymienić można schorzenia układu krążenia, w tym też bezpośrednio zagrażający życiu zawał serca. Równie dużym zagrożeniem jest cukrzyca. Cukrzyca często na początku nie daje niepokojących objawów. Szczególnie narażeni na rozwój cukrzycy są panowie po 45. roku życia, którzy prowadzą siedzący tryb życia, z nadwagą lub otyłością czy zdiagnozowanym nadciśnieniem. Zaleca się także, aby badanie u lekarza rodzinnego, w tym pomiar ciśnienia krwi, wykonywane było minimum raz w roku. Ocenia się też tzw. ryzyko sercowo-naczyniowe (czyli ryzyko wystąpienia zgonu z powodu np. zawału serca, udaru mózgu), które jest niezbędne dla wdrożenia działań profilaktycznych.


Panowie po 40. roku życia muszą w sposób szczególny skupić swoją uwagę na badaniach pozwalających na wczesną diagnostykę chorób nowotworowych. W przypadku raka prostaty, ale także inne nowotwory, im wcześniej zostaną wykryte, tym większa szansa na całkowity powrót do zdrowia. Po 50. roku życia zaleca się wykonywanie co 1-2 lata badania PSA z badaniem per rectum lub bez.

Ważne jest też badanie w kierunku raka jelita grubego (badanie kału na obecność krwi utajonej co roku lub kolonoskopia co 10 lat) dla panów po pięćdziesiątce.

Każdy dorosły mężczyzna powinien minimum raz w miesiącu kontrolować jądra (samobadanie), dzięki czemu może wcześnie zauważyć oznaki nowotworu jąder lub prostaty.

Zalecane jest regularna kontrola skóry.

Częstotliwość  i rodzaj wykonywanych badań zależą jednak od oceny klinicznej i indywidualnych czynników ryzyka pacjenta.

Nie należy zapominać o zdrowym stylu życia, czyli unikaniu używek, odpowiedniej aktywności fizycznej i zdrowej diecie. Zdrowe osoby dorosłe w każdym wieku powinny poświęcać 2,5–5 godz., tygodniowo na aktywność fizyczną lub aerobowy trening wysiłkowy o co najmniej umiarkowanej intensywności, lub też 1,25-2,5 godz. tygodniowo na wysiłek o dużej intensywności. Ponadto powinny one wykonywać 2 lub więcej razy w tygodniu ćwiczenia wzmacniające mięśnie o średniej lub większej intensywności, które obejmują wszystkie główne grupy mięśniowe. Niezwykle ważne jest także prawidłowe żywienie: spożywanie regularnych posiłków (4-5 posiłków co 3-4 godziny).

Jakie badania krwi po 40 roku życia dla mężczyzn?

Profilaktyczne badania laboratoryjne mężczyzn po 40. roku życia powinny obejmować badania, takie jak:

  • morfologia krwi obwodowej,
  • lipidogram, (ocenia stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i LDL, a także triglicerydów),
  • stężenie glukozy na czczo.

Inne badania laboratoryjne dla mężczyzn 40+

Oprócz wymienionych wyżej badań wykonywanych z próbki krwi każdy mężczyzna po 40 roku życia powinien zrobić badanie ogólne moczu.

Badania profilaktyczne po 40. roku życia dla kobiet

Badania profilaktyczne regularnie powinny wykonywać także kobiety. Wykonuje się je w celu wykrycia wczesnego stadium wielu często występujących i potencjalnie śmiertelnych chorób, takich jak nowotwory, cukrzyca czy choroby serca, które zaczynają się rozwijać u osób w średnim wieku.

W przypadku pań szczególną uwagę należy przywiązywać do badań ginekologicznych, które pozwalają na wczesną diagnostykę chorób nowotworowych układu rozrodczego. Cytologię zwykłą po 40. roku życia należ wykonywać nie rzadziej niż co 3 lata, cytologię z badaniem DNA HPV co 5 lat. Ważne jest też regularne samobadanie piersi i coroczne badanie piersi przez lekarza. W zależności od oceny ryzyka indywidualnego u kobiet w wieku 40-49 lat wykonuje się też mammografię ( u kobiet po 50. roku życia co 2 lata)


Profilaktyka 40 plus dla kobiet uwzględnia też ocenę tzw. ryzyka sercowo-naczyniowego (czyli ryzyko wystąpienia zgonu z powodu np. zawału serca, udaru mózgu), które jest niezbędne dla wdrożenia działań profilaktycznych. Nie można zapominać też o corocznym pomiarze ciśnienia tętniczego.

U pań po 50. roku życia zaleca się ocenę ryzyka złamań. Jeśli jej wynik jest nieprawidłowy, pacjentkę kwalifikuje się do dalszej diagnostyki osteoporozy (badanie densytometryczne). Panie w tym wieku powinny także pamiętać o wykonaniu badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego: badaniu kału na krew utajoną lub kolonoskopii. O częstotliwości tego badania decyduje lekarz na podstawie czynników ryzyka.

Jakie badania krwi po 40. dla kobiet?

Po 40. urodzinach warto zdecydować się na wykonanie następujących badań:

  • morfologia krwi obwodowej,
  • lipidogram, który ocenia stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL i LDL, a także triglicerydów,
  • stężenie glukozy na czczo.
Morfologia krwi w GdańskuKatowicachKrakowieWarszawieWrocławiu.

Inne badania laboratoryjne dla kobiet po 40-tce

Poza wymienionymi powyżej badaniami z próbki krwi, kobiety także powinny wykonać badanie ogólne moczu.

W zależności o stanu zdrowia czy czynników ryzyka, lekarz może też zlecić monitorowanie innych parametrów.

Wszystkie kobiety, niezależnie od wieku, powinny pamiętać o zasadach zdrowego stylu życia, zdrowej diecie i unikaniu używek. Niezmiernie istotna jest regularna aktywność fizyczna. Bardzo ważne jest też spożywanie regularnych posiłków (4–5 posiłków), zwłaszcza warzyw i owoców, oraz przyjmowaniu odpowiedniej ilości płynów (1,5 l wody dziennie).

Wszystkie kobiety, niezależnie od wieku, powinny regularnie (co miesiąc) oglądać skórę w celu szybkiej identyfikacji nowych lub zmieniających się znamion, a w sytuacji, gdy zauważą coś podejrzanego, należy udać się do dermatologa. Może to zapobiec wystąpieniu groźnego nowotworu skóry – czerniaka. 

Badania dla kobiet i mężczyzn 

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni nie powinni zapominać też o corocznych szczepieniach przeciwko grypie oraz o uzupełnieniu szczepień obowiązkowych. 

Nie rzadziej niż co 3 lata powinni dokonywać pomiaru masy ciała i wzrostu, w celu wyliczenia wskaźnika masy ciała (BMI), oraz pomiaru obwodu pasa. Wyliczenie BMI może być przydatne w ustaleniu ilości tłuszczu w organizmie i umożliwia stwierdzenie nadwagi (sprawdź kalkulator BMI).

Powinni pamiętać również o zasadach zdrowego stylu życia oraz ryzyku wynikającym z palenia tytoniu, nadmiernego spożywania alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych. 

Nie należy również zapominać o suplementacji witaminy D (2000 lU dziennie).

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 19.07.2021
Data ostatniej aktualizacji 13.12.2023