VERAgene – test prenatalny najnowszej generacji

VERAgene jest nieinwazyjnym testem prenatalnym (ang. non-invasive prenatal test, NIPT) o kompleksowym charakterze. To pierwszy NIPT, który wykonuje się na podstawie materiału DNA pobranego zarówno od matki, jak i od ojca. Badanie pozwala na wykrycie 500 mutacji genowych odpowiedzialnych m.in. za wady wrodzone, opóźnienie rozwoju, utratę słuchu czy wzroku i zaburzenia metaboliczne. Co jeszcze trzeba wiedzieć o teście prenatalnym VERAgene?
Veragene test prenatalny co wykrywa

Test prenatalny VERAgene wiąże się z pobraniem krwi matki i wymazu z policzka ojca. Jest więc w pełni bezpieczny dla ciężarnej i płodu. Nie ma wpływu na ryzyko poronienia czy komplikacji w trakcie ciąży. Dokładność badania wynosi ponad 99%, co zweryfikowano w ramach międzynarodowych testów obejmujących setki próbek. Badanie prenatalne VERAgene jest odpowiednie w przypadku ciąży pojedynczej, bliźniaczej i w zespole znikającego bliźniaka.

Badanie prenatalne VERAgene

 Wykrywa 500 mutacji genowych

Cena: 2 990,00 zł

KUP ONLINE

Test prenatalny VERAgene czym się wyróżnia?

Genetyczny test VERAgene to nieinwazyjne badanie prenatalne najnowszej, III generacji. Polega na analizie DNA płodu (które izoluje się z krwi matki) oraz DNA obojga rodziców. Dzięki temu – jako jedyny NIPT na rynku – jednocześnie szacuje ryzyko wystąpienia u płodu trzech typów wad wrodzonych i chorób genetycznych (zarówno aneuploidii i mikrodelecji jak i chorób jednogenowych). Są to:

 • aneuploidie (zaburzenia ilości materiału genetycznego);
 • mikrodelecje (nieprawidłowości związane z brakiem niewielkiego fragmentu chromosomu);
 • choroby jednogenowe (powstałe w wyniku mutacji w zakresie jednego genu).

Test prenatalny Veragene co wykrywa?

Badanie prenatalne VERAgene kiedy zrobić?

Test VERAgene wykonuje się powyżej 10. tygodnia ciąży. Może on być uzupełnieniem badań przesiewowych I trymestru, w tym USG, które powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (daw. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne).

Wykonanie testu zaleca się zwłaszcza rodzicom, u których istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia wad genetycznych płodu. Badanie rekomendowane jest niezależnie od wieku ciężarnej, bo – w przeciwieństwie do aneuploidii – ryzyko mikrodelecji i chorób jednogenowych nie jest związane z wiekiem.

Jakie choroby wykrywa test prenatalny VERAgene?

Test prenatalny VERAgene szacuje ryzyko wystąpienia szerokiego spektrum niepożądanych zmian w DNA płodu. Należą do nich:

 • aneuploidie: tak określane są nieprawidłowości związane z obecnością dodatkowej kopii lub braku jednej kopii chromosomu. W pierwszym przypadku nazywa się je trisomiami, a w drugim – monosomiami. Aneuploidie mogą powodować m.in. upośledzenie umysłowe oraz umiarkowane i ciężkie wady wrodzone. Dzieci z niektórymi aneuploidiami rzadko przeżywają powyżej jednego roku. Test prenatalny VERAgene wykrywa m.in. zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18), zespół Pataua (trisomia 13), zespół Turnera (monosomia X) czy zespół Jacobsa;
 • mikrodelecje: to zaburzenia związane z brakiem jednego, niewielkiego fragmentu łańcucha DNA. Nasilenie objawów mikrodelecji różni się w zależności od ich rozmiaru i lokalizacji. Część z nich ma niewielki wpływ na zdrowie dziecka, ale niektóre mogą powodować niepełnosprawność umysłową i wady wrodzone. Test prenatalny VERAgene wykrywa zespół DiGeorge’a, zespół Smith-Magenis, zespół Wolfa-Hirschhorma i zespół delecji 1p36;
 • choroby monogenowe: tak nazywa się choroby związane z uszkodzeniem w obrębie jednego genu. Mogą one wpływać na jakość i długość życia dotkniętych nimi dzieci. Powodują m.in. wady wrodzone, niepełnosprawność intelektualną, sensoryczną czy motoryczną. Test prenatalny VERAgene pozwala na oszacowanie ryzyka wystąpienia 100 chorób monogenowych – to m.in. mukowiscydoza; fenyloketonuria; anemia sierpowata i talasemia beta.

Test prenatalny VERAgene jak przebiega?

Do przeprowadzenia testu VERAgene wymagane jest skierowanie od lekarza. Ważne, żeby pacjentka przed przyjściem na pobranie materiału uzupełniła skierowanie razem z lekarzem prowadzącym ciążę. Dokument musi być podpisany.

Na badanie prenatalne VERAgene powinni się zgłosić oboje rodzice. By wykonać test, potrzebne są dwie probówki krwi żylnej matki w ciąży i wymaz z policzka biologicznego ojca.

Samo pobranie materiału trwa kilka minut i jest praktycznie bezbolesne. Następnie próbki są wysyłane do laboratorium, gdzie podlegają analizie przy użyciu opatentowanej bioinformatycznej technologii nowej generacji. Wynik testu VERAgene jest dostępny po około dwóch tygodniach. Należy go skonsultować z lekarzem, który – w przypadku wykrycia którejś z wad – doradzi odnośnie dalszego postępowania i terapii.

VERAgene jak się przygotować do testu?

Pobranie krwi żylnej nie wymaga od ciężarnej specjalnego przygotowania. Natomiast biologiczny ojciec powinien być na czczo lub powstrzymać się od jedzenia i picia na co najmniej 2 godziny przed planowanym pobraniem wymazu. To istotne, bo próbka zanieczyszczona przez bakterie znajdujące się w jedzeniu może wydłużyć czas oczekiwania na wyniki i spowodować, że będą one fałszywie ujemne. Przed badaniem ojciec musi też przepłukać usta przegotowaną wodą.

Test prenatalny VERAgene przeciwwskazania

Skuteczne wykonanie nieinwazyjnych badań prenatalnych (w tym testu  VERAgene) jest niemożliwe w przypadku niektórych schorzeń i zabiegów medycznych. Do przeciwwskazań zaliczane są:

 • mozaicyzm (mozaikowatość) łożyska, matki lub płodu;
 • przeszczep narządu;
 • transfuzja krwi (do 12 miesięcy po zabiegu);
 • bliskie pokrewieństwo rodziców;
 • translokacja zrównoważona u matki lub ojca.

Testu prenatalnego VERAgene nie wykonuje się też bez materiału genetycznego pobranego od biologicznego ojca. Jeśli nie jest możliwa analiza DNA obojga rodziców, należy rozważyć przeprowadzenie innego badania prenatalnego.

Nieinwazyjne badania prenatalne w Medicover  
Nazwa Opis cena
Nieinwazyjne badanie prenatalne Veracity Dokładne, przystępne cenowo i szybkie badanie prenatalne nowej generacji służące wykrywaniu aneuploidii chromosomów i mikrodelecji u płodu.
 • 2490 zł
Test Panorama + panel mikrodelecji Jeden z najdokładniejszych i najszerszych paneli genetycznych badań prenatalnych płodu dostępny obecnie na rynku. Sprawdza szeroki zakres nieprawidłowości ciąży i dostarcza wielu ważnych informacji o ciąży, jak płeć płodu czy pomiar frakcji płodowej.
 • od 2 350,00 zł
Test Panorama + zespół Di George Pozwala określić ryzyko częstych wad genetycznych spowodowanych przez dodatkowe lub brakujące chromosomy w DNA dziecka, m.in. Zespół Downa, Zespół Edwardsa, Zespół Patau, Triploidalność, nieprawidłowości chromosomu płciowego.
 • od 2 100,00 zł
Nieinwazyjne badanie prenatalne Veragene Kompleksowe, nieinwazyjne badanie prenatalne (NIPT) pod kątem aneuploidii, mikrodelecji i mutacji punktowych.
 • 2990 zł

Test prenatalny VERAgene ile kosztuje?

Cena nieinwazyjnego testu prenatalnego VERAgene wynosi 2990 zł.

Przeczytaj także: 

Źródła:

veragene.pl
Medistore nieinwazyjne badanie prenatalne veragene
Synevo. Badanie prenatalne veragene
Nieinwazyjny test prenatalny VERAgene - Laboratoria Medyczne Synevo
Veragene i veracity - nieinwazyjne badania prenatalne nowej generacji (Wideo)
Medicover - nieinwazyjne badanie prenatalne veragene 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
autor Malgorzata Skoczylas-Kouyoumdjian
Data dodania 30.09.2020
Data ostatniej aktualizacji 01.10.2020