Powikłania cukrzycy typu 2

Cukrzyca typu 2 jest jedną z chorób, które obecnie uznawane są za choroby cywilizacyjne. Ogromny wpływ na jej rozwój ma otyłość i cywilizacyjne czynniki do niej prowadzące. Na rozwój choroby mają także wpływ uwarunkowania genetyczne. Cukrzycę trzeba leczyć, ponieważ zarówno ostre jak i przewlekłe powikłania cukrzycy typu 2 mogą być bardzo niebezpieczne.

Częste powikłania cukrzycy

Nieleczona lub niewłaściwie leczona cukrzyca typu 2 jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu pacjenta. Dlatego tak ważne jest dopasowanie odpowiednich metod terapeutycznych. Należy pamiętać, że obok farmakologii ogromną rolę odgrywa właściwa dieta i aktywność fizyczna, aby nie doprowadzić do powikłań cukrzycy.

PAKIET BADAŃ NA CUKRZYCĘ

KUP TERAZ

Cukrzyca typu 2 obciąża cały organizm i narządy wewnętrzne. Wśród możliwych powikłań cukrzycy wskazać można m.in. rozwój chorób nerek, wystąpienie zawału serca, udaru, rozwój neuropatii z obniżonym czuciem, tworzenie się ran cukrzycowych oraz uszkodzenia żył w obrębie nóg czy osłabienie wzroku i ślepota, jako skutek uszkodzenia naczyń krwionośnych w obrębie narządu wzroku. Ponadto często stwierdza się występowanie infekcji jamy ustnej oraz chorób dziąseł. U mężczyzn cukrzyca typu 2 prowadzić może do impotencji.

Ciężkie powikłania cukrzycy typu 2

Rozwój cukrzycy typu 2 może prowadzić także do wystąpienia powikłań o ciężkim charakterze, jak np. kwasica ketonowa, mleczanowa, zespół hiperglikemiczno-hiperosmolarny, hipoglikemia, hiperglikemia, a nawet śpiączka hipoglikemiczna.

Cukrzyca typu 2 powikłania

Cukrzyca typu 2 przyczyny 

Potocznie cukrzyca typu 2 nazywana jest także cukrzycą insulinoniezależną. Jest chorobą metaboliczną, w której przebiegu obserwuje się występowanie znacznie podwyższonego poziomu glukozy we krwi, przy jednoczesnych niedoborach insuliny lub oporności na insulinę.

Wśród podstawowych przyczyn rozwoju choroby wyróżnić można insulinooporność. Problem ten często ma związek z coraz powszechniejszą otyłością, chociaż może także być uwarunkowana genetycznie. Drugą z przyczyn jest upośledzenie w zakresie wydzielania insuliny.

Kolejnym elementem sprzyjającym cukrzycy typu 2 są czynniki genetyczne oraz  uwarunkowania środowiskowe związane z nieprawidłowym stylem życia. Nieprawidłowo zbilansowana dieta i brak aktywności fizycznej prowadzą do rozwoju otyłości.

Ponadto wyróżnić można jeszcze inne przyczyny, określane jako uwarunkowania medyczne. Rozwój cukrzycy typu 2 obserwowany jest wówczas u osób, u których wcześniej obserwowano epizody nieprawidłowości glikemii oraz niewłaściwej tolerancji glukozy. Rozwój cukrzycy typu 2 wiązać się może również ze stosowaniem wybranych leków, a także towarzyszyć niektórym chorobom, np. nadciśnieniu tętniczemu, endokrynopatiom czy zespołowi policystycznych jajników. Czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 jest też cukrzyca ciążowa oraz urodzenie dziecka o dużej  masie urodzeniowej.

Diagnoza cukrzycy typu 2

W przypadku podejrzenia rozwoju choroby lekarz podejmuje decyzję o konieczności wykonania badań diagnostycznych.  Podstawą jest wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy (DTTG lub inaczej OGTT), podczas którego mierzone jest stężenie glukozy na czczo oraz 2 godz. po wypiciu specjalnego roztworu.

Innym sposobem rozpoznawania cukrzycy typu 2 jest oznaczanie stężenia glukozy we krwi, najlepiej na czczo.

Diagnostyka cukrzycy wymaga wdrożenia odpowiedniego leczenia, aby nie doprowadzić do powikłań.

Czytaj także:

"Powikłania okulistyczne w cukrzycy"

"Cukrzyca. Powikłania sercowo-naczyniowe w cukrzycy"

Dieta cukrzycowa

Skutkiem powikłań cukrzycy może być namiar potasu (hiperkaliemia) - dowiedz się o badaniu i normach potasu we krwi.

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 07.04.2021
Data ostatniej aktualizacji 16.03.2023