Niedokrwistość chorób przewlekłych - objawy, przyczyny

W powstawaniu niedokrwistości chorób przewlekłych istotną rolę odgrywa pobudzenie układu immunologicznego związane z toczącym się w organizmie procesem zapalnym. Jest to prawdopodobnie drugi co do częstości występowania, po anemii z niedoboru żelaza, rodzaj niedokrwistości.

Niedokrwistość chorób przewlekłych

Niedokrwistość chorób przewlekłych charakteryzuje się zmniejszoną produkcją erytrocytów1, małym stężeniem żelaza i zwiększonym stężeniem ferrytyny2.

Objawy niedokrwistości chorób przewlekłych

Niedokrwistość chorób przewlekłych pojawia się często dopiero po kilku miesiącach od ujawnienia choroby podstawowej. W jej przebiegu występują ogólne objawy związane z niedokrwostością (anemią) i objawy związane z chorobą podstawową.

Ogólne objawy anemii, które pojawiają się przy niedokrwistości chorób przewkełych: 

  • osłabienie i łatwa męczliwość
  • zmniejszenie koncentracji i uwagi
  • bladość skóry i błon śluzowych
  • zawrotyból głowy
  • tachykardia, duszność

Przyczyny niedokrwistości chorób przewlekłych

Najczęstsze przyczyny to:

Leczenie niedokrwistości chorób przewlekłych

W leczeniu najważniejsze jest leczenie choroby podstawowej. W ciężkiej niedokrwistości przetacza się krew lub stosuje leki stymulujące erytropoezę, czyli proces powstawania erytrocytów.

Nie wiesz, co ci dolega? Sprawdź swoje objawy!


1 Erytrocyty – Inaczej czerwona krwinka. Jej głównym zadaniem jest transport tlenu z płuc do tkanek organizmu.
2 Ferrytyna – Białko, które magazynuje zapasy żelaza w organizmie.
3 Choroba autoimmunologiczna – Choroba, w której układ odpornościowy organizmu nieprawidłowo identyfikuje własne komórki jako obce i w ramach obrony.

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 07.09.2017
Data ostatniej aktualizacji 21.04.2022