Kleszcze. Informacje w pigułce [INFOGRAFIKA]

Co roku na wiosnę powraca problem kleszczy i zagrożenia przenoszonymi przez nie chorobami. Wbrew pozorom nie dotyczy on wyłącznie osób wędrujących po lasach. Te niewielkie pajęczaki, należące do podgromady roztoczy, czują się dobrze również w miastach, w pobliżu naszych domów…
Kleszcze mogą być przynoszone do domów i mieszkań przez zwierzęta domowe.

Aby zmniejszyć ryzyko ukąszenia przez kleszcza, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat tych niebezpiecznych pajęczaków.

Cykl rozwojowy kleszcza

Cykl rozwojowy kleszcza może trwać od kilku miesięcy do kilku lat i składa się z czterech stadiów: jaja, larwy, nimfy i postaci dorosłej – imago. Po opuszczeniu jaja larwa musi posilić się krwią zwierzęcia lub człowieka. To samo dotyczy nimfy i postaci dorosłej. Można więc przyjąć, że każdy dorosły osobnik, który bierze udział w procesie rozmnażania, miał co najmniej trzech żywicieli. Jeśli któryś z nich chorował lub był nosicielem drobnoustrojów albo pierwotniaków chorobotwórczych, kleszcz staje się dla nich pośrednikiem (wektorem). Posilając się krwią następnego żywiciela, może wprowadzić patogen do jego organizmu.

Stadia rozwojowe kleszczy

Siedliska kleszczy

Kleszcze lubią miejsca, w których zmienia się charakter roślinności: obrzeża lasów, łąk, polan. Migrują na znaczne odległości, korzystając z mimowolnej pomocy żywicieli. Przyczepione do skóry psa, mogą podróżować z lasu w okolice zamieszkane przez ludzi. Można je spotkać w miastach: w parkach, na łąkach. Osobniki w różnym stadium rozwoju wspinają się na rośliny o wysokości od 30 cm (larwy), około 1 m (nimfy) do około 1,5 metra w przypadku osobników dorosłych i tam oczekują na żywiciela.

Miejsca występowania kleszczy

Powszechnie uważa się, że kleszcze spadają z drzewa, wyczuwając obecność potencjalnego gospodarza. W rzeczywistości znajdują schronienie na dolnej powierzchni liści i gałęzi, a zwierzę albo człowiek strąca je, przechodząc w pobliżu. Ślina kleszczy zawiera substancje o działaniu znieczulającym, więc można przeoczyć moment ukłucia i odkryć kleszcza dopiero wtedy, kiedy solidnie najedzony powiększy swoją objętość. Ma w tym względzie spore możliwości, bo objętość sytego osobnika może wzrastać nawet 120-krotnie.

Aktywność kleszczy

Kleszcze są aktywne w okresie, kiedy temperatura gleby przekracza +5 – +7 stopni Celsjusza. Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne, w Polsce można się spodziewać, że kleszcze zaczną być aktywne na przełomie marca i kwietnia. Pierwsze maksimum aktywności nastąpi w maju–czerwcu, drugie we wrześniu–październiku, a aktywność ustanie na przełomie października i listopada. Jeśli warunki meteorologiczne są korzystne, to również poza tym okresem można spotkać żerujące kleszcze.

Czas aktywności kleszczy

Jaja i larwy kleszczy nie przeżywają spadków temperatury przekraczających -7 stopni. Łagodne zimy i wilgotne lata sprzyjają rozwojowi populacji, ponieważ przeżywa je wiele osobników.

Dowiedz się więcej:

Borelioza - objawy, przyczyny, leczenie

Kleszczowe zapalenie mózgu - pod ochroną szczepionki

Choroby odkleszczowe: kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
autor Piotr Kołaczek
Data dodania 30.03.2018
Data ostatniej aktualizacji 17.01.2019