Odporność dziecka - jak wzmacniać odporność u dzieci

Odporność to system obrony organizmu, naturalna bariera, która chroni nas m.in. przed wirusami i bakteriami, a w efekcie przed zachorowaniem. To od niej zależy, jak często chorujemy. Odporność kształtuje się od pierwszych dni życia nawet do 18 roku życia. Najważniejsze są jednak pierwsze lata. W tym czasie młody organizm staje przed wieloma wyzwaniami – intensywny przyrost masy ciała, kontakt z rówieśnikami w żłobku, przedszkolu czy szkole a tym samym z bakteriami i wirusami.
Odporność dziecka warto wzmocnić odpowiednimi szczepieniami

Dlaczego dzieci często chorują?

Nawracające infekcje górnych dróg oddechowych pojawiają się w życiu prawie każdego dziecka. Układ odpornościowy w tym wieku jest niedojrzały, dlatego często nie jest on w stanie poradzić sobie z drobnoustrojami, które spotyka na swojej drodze.

W pierwszym roku pobytu w żłobku czy przedszkolu dziecko przeciętnie choruje nawet 7-9 razy w roku. Z reguły zakażenia te mają charakter łagodny i powodują nabieranie odporności przeciwko drobnoustrojom, głównie wirusom, powszechnie występującym w środowisku.

BADANIE NA ODPORNOŚĆ U DZIECI
Ocena i wzmocnienie układu immunologicznego

SPRAWDŹ

Odporność dziecka a infekcje - kiedy się niepokoić?

Jeśli infekcje u dziecka:

  • wracają częściej niż raz na dwa miesiące, przebiegają nietypowo, ciężko
  • zazwyczaj kończą się ropnymi zakażeniami i podaniem antybiotyku

warto zastanowić się nad kompleksową oceną układu immunologicznego, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że u dziecka występuje zaburzenie odporności.

Pierwotne niedobory odporności ma jedno na 300 dzieci. 

Niedobory odporności mogą występować jako:

  • niedobory produkcji przeciwciał
  • zaburzenia innych mechanizmów immunologicznych

Zdaniem ekspertów, w Polsce zbyt rzadko rozpoznaje się niedobory odporności i tylko co dziesiąty mały pacjent jest prawidłowo leczony.

Badania na odporność u dzieci

W ustaleniu przyczyn niedoboru odporności pomagają badania laboratoryjne. Polegają one na pobraniu krwi i przeanalizowaniu poziomu przeciwciał, czyli immunoglobulin w odpowiedniej klasie.

Wyniki wymagają oceny i interpretacji przez immunologa, który określa wskazania do dalszej opieki pediatrycznej lub specjalistycznej.

Nawet, jeśli badania nie wykażą zaburzeń w funkcjonowaniu układu immunologicznego, warto wzmocnić odporność dziecka poprzez wykonanie zalecanych szczepień ochronnych i przestrzeganie podstawowych zasad dbania o zdrowie i higienę osobistą.

Właściwie dobrana, zbilansowana dieta, odpowiednia ilość snuaktywność fizyczna na świeżym powietrzu wzmacnia układ immunologiczny każdego dziecka.

Ogromną rolę we wzmacnianiu odporności odgrywają szczepienia.

Są one bezpiecznym i skutecznym sposobem uzyskania ochrony przed wieloma chorobami infekcyjnymi. W przypadku dzieci z zaburzeniami odporności są one tym bardziej wskazane ze względu na cięższy przebieg infekcji w tej grupie dzieci.

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 09.01.2018
Data ostatniej aktualizacji 05.11.2021