Bilans zdrowia dziecka w 5. roku życia

Kiedy dziecka ma 5 lat, prowadzimy je obowiązkowo na kolejny bilans zdrowia.
Bilans zdrowia dziecka w 5. roku życia

Co obejmuje bilans w 5. roku życia dziecka?

Podczas tego bilansu pielęgniarka zmierzy wzrost i masę ciała dziecka oraz ciśnienie tętnicze krwi. Ponadto wyliczy ona wskaźnik BMI dziecka. Lekarz z kolei dokładnie zbada dziecko, a szczególną uwagę zwróci na:

  • ostrość wzroku i widzenie barw
  • czy dziecko nie ma zaburzeń słuchu
  • czy dziecko ma prawidłową budowę układu ruchu, czy jest sprawne, czy nie ma wady postawy
  • rozwój mowy, czy dziecko nie ma wad wymowy
  • czy dziecko potrafi się skupić na zabawie

Ponadto lekarz oceni sprawność ruchową i koordynację, rozwój intelektualny, rozwój mowy, rozwój emocjonalny i społeczny oraz oceni zdrowotną dojrzałość szkolną dziecka. Dodatkowo sprawdzi w karcie szczepień czy szczepienia są wykonywane zgodnie z kalendarzem szczepień. Poza tym pediatra udzieli ci informacji m.in. o żywieniu dziecka, stosowaniu witamin (profilaktyka krzywicy1) oraz ewentualnie zaleci badania dodatkowe lub konsultacje innych lekarzy. W 5. roku życia dziecka powinniście pójść do dentysty w celu zrobienia przeglądu zębów i stanu jamy ustnej.

Przeczytaj także ogólne informacje o bilansie zdrowia dziecka.

Źródła:

  • „Książeczka zdrowia dziecka” Ministerstwa Zdrowia, której wzór został opisany w załączniku 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).
  • Program Szczepień Ochronnych 2016.
  • „Pielęgniarstwo pediatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych” pod red. Bogusława Pawlaczyka.
  • Maria Jodkowska, Anna Oblacińska „Testy przesiewowe w kierunku wykrywania zeza u niemowląt”.


Krzywica – zespół objawów ze strony całego organizmu spowodowany niedoborem witaminy D. Występuje głównie u dzieci w 1. roku życia, ale może rozpocząć się już w wieku 2-3 miesięcy). Najczęstsze objawy krzywicy to pocenie główki, zmniejszenie apetytu, rozdrażnienie, bezsenność, obniżenie napięcia mięśniowego, zaparcia, miękkość kości czaszki. Może jej towarzyszyć opóźnienie rozwoju psychoruchowego oraz skłonność do zakażeń.

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 20.10.2017
Data ostatniej aktualizacji 30.06.2022